Glosari Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

A

B

C

D

E

F

G

H

Saya

J

K

L

M

N

O

P

SOAL

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Satu

Halaman atas

mutlak atau tetap pemposisian

Meletakkan unsur berbanding dengan salah satu unsur induk atau jika tiada satu, isi. Nilai bagi sifat kiri dan atas unsur itu adalah relatif di penjuru atas kiri induk unsur itu.

Ruang kerja capaian

Ruang kerja yang menggunakan enjin pangkalan data Access untuk mencapai sumber data. Sumber data boleh fail pangkalan data Access, pangkalan data ODBC, seperti paradoks yang atau pangkalan data Microsoft SQL Server atau pangkalan data ISAM.

tindakan

Blok binaan asas makro; arahan Layan Diri yang boleh digabungkan dengan tindakan lain untuk mengautomatikkan tugas. Ini kadangkala dipanggil perintah dalam Bahasa makro lain.

argumen tindakan

Maklumat tambahan yang diperlukan oleh beberapa tindakan makro. Contohnya, objek dipengaruhi oleh tindakan atau syarat khas yang tindakan dilaksanakan.

senarai tindakan

Senarai yang muncul apabila anda klik anak panah dalam lajur tindakan tab objek makro .

pertanyaan tindakan

Pertanyaan yang menyalin atau perubahan data. Masukkan pertanyaan tindakan menambah, memadam, buat Jadual, dan mengemas kini pertanyaan. Ia dikenal pasti oleh tanda seru (!) di sebelah nama mereka dalam anak tetingkap navigasi.

baris tindakan

Baris di bahagian atas tab objek makro yang anda masukkan nama makro, tindakan, argumen dan komen yang berkaitan dengan makro tertentu atau Kumpulan makro.

Fail kehendak

Projek Access (fail .adp) dengan semua modul disusun dan semua sumber yang boleh diedit kod dialih keluar.

Tetingkap Penapis/Pengisihan Lanjutan

Tetingkap yang anda boleh mencipta penapis dari awal. Anda boleh memasukkan ungkapan kriteria dalam grid Reka bentuk penapis untuk mengehadkan rekod dalam borang terbuka atau helaian data subset rekod yang memenuhi kriteria.

fungsi agregat

Fungsi, seperti Sum, Count, Avgatau Var, yang anda gunakan untuk mengira jumlah.

replika tanpa nama

Dalam pangkalan data Access (.mdb format fail sahaja), Khas jenis replika yang anda tidak mengekalkan menjejak janji pengguna individu. Replika tanpa nama adalah terutamanya berguna dalam situasi Internet yang yang anda jangkakan banyak pengguna untuk memuat turun replika.

Mod pertanyaan ANSI SQL

Salah satu daripada dua jenis sintaks SQL: ANSI-89 SQL (juga dipanggil Microsoft Jet SQL dan ANSI SQL), iaitu sintaks Jet SQL tradisional; dan ANSI 92 SQL, yang mempunyai perkataan simpanan yang baru dan berlainan, peraturan sintaks dan aksara Kad bebas.

tambah pertanyaan

Pertanyaan tindakan yang menambah rekod dalam hasil pertanyaan yang disetkan kepada hujung Jadual sedia ada.

aplikasi latar

Kawasan latar tetingkap aplikasi.

ASCII

Amerika kod Standard untuk saling tukar maklumat (ASCII) set aksara 7-bit yang digunakan untuk mewakili huruf dan simbol yang ditemui pada papan kekunci AS standard.

autofiltering

Menapis data dalam pandangan Jadual pangsi atau carta pangsi dengan memilih satu atau lebih item dalam medan yang membenarkan penapisan.

autofomat

Kumpulan format yang menentukan rupa kawalan dan seksyen dalam borang atau laporan.

Pautan automatik

Pautan dari objek OLE dalam Access untuk pelayan OLE yang mengemas kini objek dalam Access secara automatik apabila maklumat dalam fail objek berubah.

Jenis data AutoNombor

Dalam pangkalan data Access, jenis data medan yang secara automatik menyimpan nombor unik untuk setiap rekod seperti yang ditambahkan pada jadual. Tiga jenis nombor boleh dijana: berjujukan, rawak, dan pereplikaan ID.

B

Halaman atas

Jadual asas

Jadual dalam pangkalan data Access. Anda boleh memanipulasikan struktur Jadual asas menggunakan objek DAO atau penyata SQL data takrifan (dll), dan anda boleh mengubah suai data dalam Jadual asas menggunakan set rekod objek atau pertanyaan tindakan.

jenis data bigint

Dalam projek Access, jenis data bait 8 (64 bit) yang menyimpan nombor bulat dalam julat -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) melalui 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

jenis data perduaan

Dalam projek Access, jenis data panjang tetap dengan maksimum 8,000 bait data perduaan.

jenis data bit

Dalam projek Access, jenis data yang menyimpan sama ada nilai 1 atau 0. Nilai integer selain daripada 1 atau 0 diterima, tetapi ia sentiasa ditafsirkan sebagai 1.

topeng bit

Nilai yang digunakan dengan operator bit (dan, Eqv, Imp, tidak, atau, dan Xor) untuk menguji, setkan atau mengeset semula keadaan bit individu dalam nilai medan bit.

perbandingan bit

Perbandingan sedikit dengan sedikit antara pada kedudukan bit dalam dua ungkapan berangka.

Penanda Buku

Sifat objek set rekod atau borang yang mengandungi rentetan perduaan mengenal pasti rekod semasa.

lajur terikat

Lajur dalam kotak senarai, kotak kombo atau kotak senarai juntai bawah yang terikat pada medan yang ditentukan oleh sifat bagi kawalan ControlSource .

kawalan terikat

Kawalan yang digunakan pada borang, laporan atau halaman capaian data untuk memaparkan atau mengubah suai data daripada jadual, pertanyaan atau penyata SQL. Sifat bagi kawalan ControlSource menyimpan nama medan yang kawalan terikat.

kawalan terikat Hiperpautan

Kawalan yang digunakan pada halaman capaian data untuk mengikat pautan, alamat intranet atau alamat Internet untuk medan teks dasar. Anda boleh mengklik Hiperpautan untuk pergi ke lokasi sasaran.

bingkai objek terikat

Kawalan pada borang atau laporan yang digunakan untuk memaparkan dan memanipulasikan objek OLE yang disimpan dalam Jadual.

gambar terikat

Kawalan yang digunakan pada borang, laporan atau halaman capaian data untuk mengikat imej pada medan objek OLE dalam pangkalan data Access atau lajur imej dalam projek Access.

kawalan span terikat

Kawalan yang digunakan pada halaman capaian data untuk mengikat kod HTML untuk medan teks atau Memo dalam pangkalan data Access atau lajur teks, ntext, atau varchar dalam projek Access. Anda tidak boleh mengedit kandungan kawalan span terikat.

pembina

Alat Access yang memudahkan tugas. Contohnya, anda boleh dengan cepat mencipta ungkapan kompleks menggunakan pembina ungkapan.

bar alat terbina dalam

Dalam Access 2003 dan terdahulu, Bar alat yang merupakan sebahagian daripada antara muka pengguna Access apabila ia dipasang pada komputer anda. Sebaliknya, Bar alat tersuai adalah salah satu yang anda cipta untuk aplikasi pangkalan data anda sendiri. Dalam Access 2007, Bar alat digantikan dengan reben, menyusun perintah dalam Kumpulan berkaitan pada tab. Selain itu, anda boleh menambah perintah yang anda kerap gunakan pada bar alat capaian segera.

Jenis data bait

Untuk capaian pangkalan data jenis data yang digunakan untuk tahan kecil integer positif antara 0 hingga 255.

C

Halaman atas

kawalan terhitung

Kawalan yang digunakan pada borang, laporan atau halaman capaian data untuk memaparkan hasil ungkapan. Hasil ialah semula setiap kali terdapat perubahan dalam sebarang nilai yang ungkapan berdasarkan.

medan terhitung

Medan, ditakrifkan dalam pertanyaan yang memaparkan hasil ungkapan dan bukannya memaparkan data disimpan. Nilai dikira semula setiap kali nilai dalam perubahan ungkapan.

pohon panggilan

Semua modul yang mungkin dipanggil dengan prosedur mana-mana dalam modul yang kod sedang berjalan.

Seksyen kapsyen

Seksyen pada halaman capaian data terkumpul yang memaparkan kapsyen untuk lajur data. Ia muncul sejurus sebelum pengepala Kumpulan. Anda tidak boleh menambah kawalan terikat Seksyen kapsyen.

Produk Cartesian

Hasil melaksanakan kenyataan SQL Pilih yang menyertakan dua atau lebih Jadual dalam Klausa FROM, tetapi tiada tempat atau Klausa cantuman yang menunjukkan cara jadual yang boleh menyertai.

Lata

Proses satu tindakan mencetuskan tindakan lain. Contohnya, apabila perhubungan kemas kini Lata ditakrifkan untuk dua atau lebih Jadual, kemas kini untuk kunci primer dalam Jadual utama secara automatik mencetuskan perubahan pada jadual asing.

pemadaman bertindih

Untuk perhubungan yang menguatkuasakan integriti rujukan antara Jadual, pemadaman semua rekod berkaitan dalam Jadual berkaitan atau jadual apabila rekod dalam Jadual utama dipadamkan.

peristiwa Lata

Jujukan peristiwa yang disebabkan oleh prosedur peristiwa yang langsung atau memanggil itu sendiri; juga dipanggil Lata peristiwa atau rekursi yang. Berhati-hati menggunakan Lata peristiwa, kerana ia biasanya menyebabkan tindanan-limpahan atau ralat masa jalanan yang lain.

kemas kini bertindih

Untuk perhubungan yang menguatkuasakan integriti rujukan antara Jadual, yang mengemas kini semua rekod berkaitan dalam Jadual berkaitan apabila rekod dalam Jadual utama diubah.

medan kategori

Medan yang dipaparkan dalam bahagian kategori pandangan Carta pangsi. Item dalam medan kategori muncul sebagai label paksi kategori.

nombor saluran

Integer yang sepadan dengan saluran Pertukaran Data dinamik (DDE) yang terbuka. Nombor saluran diperuntukkan oleh Microsoft Windows 95 atau lebih baru, dicipta menggunakan fungsi DDEInitiate dan digunakan oleh fungsi DDE dan penyata lain.

jenis data char

Dalam projek Access, jenis data panjang tetap dengan maksimum 8,000 ANSI aksara.

kod aksara

Nombor yang mewakili aksara tertentu dalam set seperti ANSI yang aksara set.

carta

Perwakilan grafik data dalam borang, laporan atau halaman capaian data.

kotak semak

Kawalan yang menunjukkan sama ada opsyen dipilih. Tanda semak muncul dalam kotak apabila opsyen dipilih.

Semak kekangan

Membenarkan peraturan perniagaan yang terdapat dalam berbilang Jadual. Contohnya, perintah Jadual boleh mempunyai kekangan semak yang akan menghalang pesanan untuk pelanggan yang melebihi had kredit yang ditakrifkan untuk pelanggan dalam Jadual pelanggan.

modul kelas

Modul yang boleh mengandungi takrifan bagi objek baru. Setiap kejadian kelas mencipta objek baru. Prosedur yang ditakrifkan dalam modul yang menjadi sifat dan kaedah objek. Modul kelas boleh wujud sahaja atau dengan borang dan laporan.

nama kelas

Nama yang digunakan untuk merujuk kepada modul kelas. Jika modul kelas modul borang atau laporan, nama kelas prefaced dengan jenis modul — contohnya, Form_OrderForm.

nama kelas (OLE)

Nama yang dipratentukan digunakan untuk merujuk kepada objek OLE dalam Visual Basic. Ia terdiri daripada nama aplikasi yang digunakan untuk mencipta objek OLE, jenis objek, dan secara pilihan, nombor versi aplikasi. Contoh: Excel.Sheet.

stub kod

Segmen kod Visual Basic yang menentukan permulaan dan penghujung prosedur.

perlanggaran

Konflik yang berlaku semasa kemas kini kelompok. Klien membaca data daripada pelayan dan kemudian cubaan untuk mengubah suai data tersebut dalam update kelompok, tetapi sebelum cuba kemas kini dilaksanakan, klien yang lain berubah data pelayan asal.

lajur

Lokasi dalam jadual pangkalan data yang menyimpan jenis data tertentu. Ia juga adalah perwakilan visual medan dalam helaian data dan dalam pangkalan data Access, grid Reka bentuk pertanyaan atau penapis grid Reka bentuk.

kawasan lajur

Bahagian pandangan Jadual pangsi yang mengandungi medan lajur.

medan lajur

Medan dalam kawasan lajur pada pandangan Jadual pangsi. Item dalam lajur medan disenaraikan merentasi bahagian atas senarai jadual pangsi. Medan lajur dalaman yang paling hampir dengan kawasan butiran; medan lajur luaran dipaparkan di atas medan lajur dalaman.

PEMILIH lajur

Bar mendatar di atas lajur. Anda boleh klik PEMILIH lajur untuk memilih seluruh lajur dalam grid Reka bentuk pertanyaan atau penapis grid Reka bentuk.

kotak kombo

Kawalan yang digunakan pada borang yang menyediakan kefungsian gabungan kotak senarai dan kotak teks. Anda boleh menaip nilai dalam kotak kombo atau anda boleh mengklik kawalan untuk memaparkan senarai dan kemudian pilih item daripada senarai tersebut.

butang perintah

Kawalan yang menjalankan makro, panggilan fungsi Visual Basic atau menjalankan prosedur peristiwa. Butang perintah kadangkala dipanggil bebutang tekan dalam program lain.

operator perbandingan

An operator that is used to compare two values or expressions. For example, < (less than), > (greater than), and = (equal to).

kawalan majmuk

Kawalan dan label yang dilampirkan, seperti kotak teks dengan label yang dilampirkan.

Penapisan bersyarat

Penapisan medan untuk menunjukkan item n atas atau bawah berdasarkan jumlah. Contohnya, anda boleh menapis untuk bandar tiga yang dijana paling jualan atau produk lima yang-kurangnya menguntungkan.

pemformatan bersyarat

Pemformatan kandungan kawalan dalam borang atau laporan yang berdasarkan pada satu atau lebih syarat. Syarat boleh merujuk kawalan lain, kawalan dengan fokus atau takrifan pengguna Visual Basic for Applications fungsi.

konflik

Syarat yang berlaku jika data telah berubah dalam rekod yang sama dua replika mengesetkan ahli. Apabila konflik berlaku, perubahan memenangi dipilih dan digunakan dalam semua replika dan ubah kehilangan direkodkan sebagai konflik dalam semua replika.

rentetan sambungan

Ungkapan rentetan yang digunakan untuk membuka pangkalan data Luaran.

kekangan

Sekatan yang diletakkan pada nilai yang boleh dimasukkan ke dalam lajur atau baris. Contohnya, nilai dalam lajur umur tidak boleh kurang daripada 0 atau lebih besar daripada 110.

borang berterusan

Borang yang memaparkan lebih daripada satu rekod pada skrin dalam pandangan borang.

kawalan yang mengandungi Hiperpautan

Kawalan yang memungkinkan untuk pengguna untuk melangkau ke dokumen, halaman Web atau objek. Contoh adalah kotak teks yang terikat pada medan yang mengandungi Hiperpautan.

pertanyaan tab silang

Pertanyaan yang mengira jumlah, purata, kiraan atau jumlah pada rekod jenis lain dan kemudian mengumpulkan hasil dengan dua jenis maklumat: satu sisi kiri helaian data dan lain-lain merentasi bahagian atas.

jenis data Mata Wang

Dalam pangkalan data Access, jenis data yang berguna untuk pengiraan yang melibatkan wang atau untuk pengiraan titik tetap yang ketepatan adalah sangat penting.

rekod semasa

Rekod dalam satu set rekod yang anda boleh mengubah suai atau mengambil data. Boleh terdapat hanya satu rekod semasa dalam set rekod pada bila-bila masa tertentu, tetapi set rekod yang mungkin mempunyai rekod semasa — contohnya, selepas rekod dipadamkan daripada set rekod dynaset-jenis.

jenis data kursor

Dalam projek Access, jenis data yang anda boleh menggunakan hanya untuk mencipta pemboleh ubah kursor. Jenis data ini tidak boleh digunakan untuk lajur dalam Jadual. Kursor adalah mekanisme yang digunakan untuk bekerja dengan satu baris pada satu masa dalam set hasil penyata SELECT.

Kumpulan tersuai

Item medan Kumpulan tersuai. Kumpulan tersuai mengandungi dua atau lebih item daripada medan baris atau lajur.

medan Kumpulan tersuai

Medan dalam kawasan baris atau lajur yang mengandungi Kumpulan tersuai sebagai item kerjanya.

Perintah tersuai

Tertib isihan takrifan pengguna. Contohnya, anda boleh menentukan tertib isihan tersuai untuk memaparkan nilai dalam lajur EmployeeTitle berdasarkan kekananan tajuk tersebut.

kotak dialog sifat tersuai

Helaian sifat tersuai yang membenarkan pengguna untuk mengeset sifat untuk kawalan ActiveX.

bar alat tersuai

Dalam Access 2003 dan versi terdahulu, Bar alat yang anda cipta untuk aplikasi anda. Sebaliknya, Bar alat terbina dalam merupakan sebahagian daripada Access apabila ia dipasang pada komputer anda.

D

Halaman atas

DAO objek

Objek ditakrifkan oleh pustaka objek Data Access (DAO). Anda boleh menggunakan DAO objek, seperti pangkalan data, TableDefdan set rekod, untuk mewakili objek yang digunakan untuk mengatur dan memanipulasikan data, seperti jadual dan pertanyaan, dalam Kod.

objek data access

Pada antara muka pengaturcaraan yang anda boleh gunakan untuk mencapai dan memanipulasikan objek pangkalan data.

Objek Data Access (DAO)

halaman capaian data

Pada halaman Web yang direka bentuk untuk melihat dan bekerja dengan data dari Internet atau intranet. Data biasanya disimpan dalam pangkalan data Access.

sifat halaman capaian data

Atribut data mencapai halaman yang mengenal pasti pangkalan data yang halaman disambungkan dan menentukan halaman penampilan dan kelakuannya.

kawasan data

Bahagian pandangan Jadual pangsi atau carta pangsi yang mengandungi data ringkasan. Nilai dalam kawasan data dipaparkan sebagai rekod dalam pandangan Jadual pangsi dan titik data dalam pandangan Carta pangsi.

pengumpulan data

Kaedah mengumpulkan maklumat daripada pengguna dengan menghantar dan menerima borang HTML atau borang InfoPath 2007 dari Access 2007. Dalam Access, anda mencipta permintaan koleksi data dan menghantarnya kepada pengguna dalam borang yang terkandung dalam mesej e-mel. Pengguna kemudian lengkapkan borang dan kembali kepada anda.

Takrifan data

Medan dalam Jadual dasar dan pertanyaan dan ungkapan, yang membentuk sumber rekod untuk halaman capaian data.

Bahasa takrifan data (DDL)

Bahasa yang digunakan untuk menerangkan atribut pangkalan data, terutamanya Jadual, medan, indeks dan strategi storan. ANSI mentakrifkan ini mempunyai token cipta, JUNTAI dan ALTER. DDL adalah subset bagi bahasa pertanyaan berstruktur (SQL).

pertanyaan takrifan data

Ada pertanyaan khusus SQL yang boleh mencipta, mengubah, memadamkan Jadual, mencipta atau memadam Indeks dalam pangkalan data. ANSI mentakrifkan ini sebagai DDL pertanyaan dan menggunakan token cipta, JUNTAI dan ALTER.

medan data

Medan yang mengandungi data yang diringkaskan dalam pandangan Jadual pangsi atau carta pangsi. Medan data biasanya mengandungi data angka.

item data

Bahagian aplikasi khusus data yang boleh dipindahkan melalui saluran DDE (Pertukaran Data dinamik).

label data

Label yang menyediakan maklumat tambahan tentang penanda data yang mewakili nilai atau titik data tunggal.

Bahasa manipulasi data (DML)

Bahasa yang digunakan untuk mendapatkan, menyelitkan, memadam dan mengemas kini data dalam pangkalan data. DML adalah subset Bahasa pertanyaan berstruktur (SQL).

penanda data

Bar, kawasan, titik, hirisan atau simbol lain dalam carta yang mewakili nilai atau titik data tunggal. Penanda data berkaitan dalam carta membentuk siri data.

siri data

Titik data berkaitan yang diplot dalam carta. Setiap siri data dalam carta yang mempunyai warna unik atau corak. Anda boleh plot satu atau lebih siri data dalam carta.

Kawalan sumber data

Enjin di belakang halaman capaian data dan Microsoft Office Web Components yang menguruskan sambungan ke sumber data dasar. Kawalan sumber data mempunyai perwakilan visual.

pangkalan data aplikasi

Satu set objek yang boleh termasuk Jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro dan kod modul yang direka bentuk untuk bekerja bersama-sama untuk memudahkan pangkalan data untuk digunakan. Aplikasi pangkalan data biasanya digunakan untuk sekumpulan pengguna.

gambar rajah pangkalan data

Perwakilan grafik bagi sebarang bahagian skema pangkalan data. Anda boleh sama ada seluruh atau sebahagian gambar struktur pangkalan data. Ia termasuk Jadual, lajur yang ia mengandungi dan perhubungan antara Jadual.

Pendokumen pangkalan data

Alat yang membina laporan yang mengandungi maklumat terperinci tentang objek dalam pangkalan data.

objek pangkalan data

Pangkalan data Access mengandungi objek seperti jadual, pertanyaan, borang, laporan, halaman, makro dan modul. Projek Access yang mengandungi objek seperti borang, laporan, halaman, makro dan modul.

pereplikaan pangkalan data

Proses penciptaan dua atau lebih Khas salinan (replika) pangkalan data Access. Replika boleh disegerakkan, perubahan yang dibuat kepada data dalam satu replika atau perubahan Reka bentuk yang dibuat dalam reka bentuk induk, dihantar replika lain.

Tetingkap pangkalan data

Dalam Access 2003 dan terdahulu, tetingkap yang muncul apabila anda membuka pangkalan data Access atau projek Access. Ia memaparkan pintasan untuk mencipta objek pangkalan data baru dan membuka objek yang sedia ada. Dalam Access 2007, tetingkap pangkalan data digantikan dengan anak tetingkap navigasi.

pertanyaan takrifan data

Ada pertanyaan khusus SQL yang mengandungi data Takrifan Bahasa (DDL) Penyata. Penyata ini membenarkan anda mencipta atau mengubah objek dalam pangkalan data.

helaian data

Data daripada jadual, borang, pertanyaan, pandangan atau prosedur tersimpan yang dipaparkan dalam format baris dan lajur.

Pandangan helaian data

Pandangan yang memaparkan data daripada jadual, borang, pertanyaan, pandangan atau prosedur tersimpan dalam format baris dan lajur. Dalam pandangan helaian data, anda boleh mengedit medan, menambah dan memadamkan data dan mencari data. Dalam Access 2007, anda juga boleh mengubah suai dan menambah medan pada jadual dalam pandangan helaian data.

ungkapan tarikh

Sebarang ungkapan yang boleh ditafsirkan sebagai tarikh, termasuk harafiah tarikh, nombor yang kelihatan seperti tarikh, strings tersebut kelihatan seperti tarikh dan tarikh dikembalikan daripada fungsi.

tarikh literal

Sebarang jujukan aksara dengan format yang sah yang dikelilingi oleh tanda nombor (#). Format sah termasuk format tarikh yang ditentukan oleh seting penempatan untuk kod anda atau format tarikh sejagat.

pemisah tarikh

Aksara yang digunakan untuk memisahkan hari, bulan dan tahun apabila nilai tarikh diformatkan. Aksara yang ditentukan dengan seting sistem atau menggunakan fungsi Format .

Jenis data Tarikh/Masa

Untuk capaian pangkalan data jenis data yang digunakan untuk tahan maklumat tarikh dan masa.

jenis data tarikh

Dalam Access pada projek, tarikh dan masa jenis data yang julatnya dari 1 Januari 1753 hingga 31 Disember, 9999, untuk ketepatan tiga-perseratus milisaat kedua atau 3.33.

DBCS

Set aksara yang menggunakan 1 atau 2 bait untuk mewakili aksara, membenarkan lebih daripada 256 aksara diwakili.

Jenis data perpuluhan (pangkalan data Access)

Jenis data angka yang tepat yang memegang nilai daripada-10 ^ 28-1 hingga 10 ^ 28-1. Anda boleh menentukan skala (bilangan maksimum digit) dan kepersisan (maksimum jumlah bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan).

Jenis data perpuluhan (projek Access)

Jenis data angka yang tepat yang memegang nilai daripada-10 ^ 38-1 hingga 10 ^ 38-1. Anda boleh menentukan skala (maksimum jumlah bilangan digit) dan kepersisan (maksimum bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan).

pengisytiharan

Nonexecutable kod yang nama pemalar, pemboleh ubah atau prosedur dan menentukan ciri-ciri, seperti jenis data. Untuk prosedur DLL, pengisytiharan Tentukan nama, pustaka dan argumen.

Seksyen pengisytiharan

Seksyen modul yang mengandungi pengisytiharan yang digunakan untuk setiap prosedur dalam modul. Ia boleh memasukkan pengisytiharan untuk pemboleh ubah, pemalar, jenis data takrifan pengguna dan luaran prosedur dalam pustaka pautan dinamik.

gaya kawalan lalai

Seting sifat lalai jenis kawalan. Anda menyesuaikan jenis kawalan sebelum anda mencipta dua atau lebih kawalan serupa untuk mengelakkan menyesuaikan setiap kawalan secara individu.

sifat lalai

Sifat yang anda boleh setkan untuk kawalan supaya setiap kali kawalan baru jenis tersebut dicipta, sifat akan mempunyai nilai yang sama.

nilai lalai

Nilai yang dimasukkan secara automatik dalam medan atau kawalan apabila anda menambah rekod baru. Anda boleh menerima nilai lalai atau menulis ganti dengan menaip nilai.

padam pertanyaan

Pertanyaan (kenyataan SQL) yang mengalih keluar baris yang sepadan dengan kriteria yang anda tentukan daripada satu atau lebih Jadual.

grid reka bentuk

Grid yang anda gunakan untuk mereka bentuk pertanyaan atau penapis dalam pandangan Reka bentuk pertanyaan atau dalam tetingkap Tapis/Isih lanjutan. Untuk pertanyaan, grid ini dahulunya dikenali sebagai QBE grid.

Reka bentuk induk

Ahli hanya replika mengesetkan dalam mana yang anda boleh membuat perubahan kepada struktur pangkalan data yang boleh disebarkan kepada replika lain.

Pandangan Reka Bentuk

Pandangan yang menunjukkan Reka bentuk ini objek pangkalan data: Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro. Dalam pandangan Reka bentuk, anda boleh mencipta objek pangkalan data baru dan mengubah suai Reka bentuk objek sedia ada.

kawasan butiran

Bahagian pandangan Jadual pangsi yang mengandungi medan butiran dan jumlah.

medan butiran

Medan yang memaparkan semua baris atau rekod, daripada sumber rekod dasar.

seksyen butiran

Digunakan untuk mengandungi isi utama borang atau laporan. Seksyen ini biasanya mengandungi kawalan yang terikat pada medan dalam sumber rekod tetapi juga boleh mengandungi kawalan tidak terikat, seperti label yang mengenal pasti kandungan medan.

penyegerakan langsung

Kaedah yang digunakan untuk menyegerakkan data antara replika yang disambungkan terus ke rangkaian kawasan setempat dan tersedia melalui folder rangkaian kongsi.

kawalan dinyahdayakan

Kawalan yang kelihatan malap pada borang. Kawalan dinyahdayakan tidak dapat menerima fokus dan akan memberi respons kepada klik tetikus.

sifat dokumen

Sifat, seperti tajuk, subjek, dan pengarang, yang disimpan dengan setiap halaman capaian data.

domain

Satu set rekod yang ditakrifkan oleh jadual, pertanyaan atau ungkapan SQL. Fungsi agregat domain mengembalikan statistik maklumat mengenai domain tertentu atau set rekod.

fungsi agregat domain

Fungsi, seperti DAvg atau DMax, yang digunakan untuk mengira statistik terhadap set rekod (domain).

kepersisan Kembar

Ciri-ciri nombor yang disimpan dalam dua kali amaun (dua perkataan; biasanya 8 bait) memori komputer yang diperlukan untuk menyimpan nombor (tunggal ketepatan) yang kurang tepat. Biasa dikendalikan oleh komputer dalam bentuk titik terapung.

melepaskan kawasan

Kawasan dalam pandangan Jadual pangsi atau carta pangsi pandangan yang anda boleh memutuskan medan dari senarai medan untuk memaparkan data dalam medan. Label pada setiap kawasan juntai menunjukkan jenis medan yang anda boleh cipta dalam pandangan.

kotak senarai juntai bawah

Kawalan capaian data pada halaman itu, apabila diklik, memaparkan senarai yang anda boleh memilih nilai. Anda tidak boleh taipkan nilai dalam kotak senarai juntai bawah.

Pustaka pautan dinamik

Set rutin yang boleh dipanggil daripada prosedur Visual Basic dan dimuatkan dan dipautkan ke dalam aplikasi anda pada masa jalanan.

E

Halaman atas

gema

Proses akses mengemas kini atau mengecat semula skrin semasa makro sedang berjalan.

mengedit kawalan

Juga dikenali sebagai kotak teks, kawalan edit adalah rantau segi empat tepat yang pengguna boleh masukkan dan edit teks.

benam

Selitkan salinan objek OLE dari aplikasi lain. Sumber objek, dipanggil pelayan OLE, boleh menjadi mana-mana aplikasi yang menyokong objek pemautan dan pembenaman. Perubahan kepada objek terbenam tidak kelihatan dalam objek asal.

pangkalan data didayakan

Versi terdahulu pangkalan data yang dibuka dalam Access 2000 atau lebih baru tanpa menukar format. Untuk mengubah Reka bentuk pangkalan data, anda mesti membuka dalam versi Access yang ia dicipta.

nombor ralat

Nombor bulat dalam julat 0 - 65,535 yang sepadan dengan seting sifat nombor objek Err . Apabila digabungkan dengan seting sifat Perihalan objek Err , nombor ini mewakili mesej ralat tertentu.

eksklusif

Mod capaian kepada data dalam pangkalan data yang dikongsi melalui rangkaian. Apabila anda membuka pangkalan data dalam mod eksklusif, anda menghalang orang lain daripada membuka pangkalan data.

Kembangkan kawalan

Kawalan capaian data pada halaman itu, apabila diklik, mengembangkan atau meruntuhkan rekod terkumpul untuk memaparkan atau menyembunyikan bahagian rekod butiran.

Kembangkan penunjuk

Butang yang digunakan untuk mengembangkan atau meruntuhkan Kumpulan rekod; Ia memaparkan tanda tambah (+) atau tanda tolak Daftar (-).

eksport

Untuk menyalin objek data dan pangkalan data ke pangkalan data yang lain, fail hamparan, atau format fail agar pangkalan data atau program yang lain boleh menggunakan objek data atau pangkalan data. Anda boleh mengeksport data ke pelbagai pangkalan data yang disokong, program dan format fail.

Pembina Ungkapan

Alat Access yang anda boleh gunakan untuk mencipta ungkapan. Ia termasuk senarai ungkapan biasa yang anda boleh pilih.

pangkalan data luaran

Sumber jadual yang dipautkan atau diimport ke pangkalan data semasa, atau destinasi pada jadual yang dieksport.

jadual luaran

Jadual di luar pangkalan data Access yang sedang terbuka atau projek Access.

F

Halaman atas

jenis data medan

Ciri medan yang menentukan jenis data yang ia boleh menyimpan. Contohnya, medan jenis data yang adalah teks boleh menyimpan data yang terdiri daripada teks atau aksara angka, tetapi medan nombor boleh menyimpan data berangka sahaja.

Anak tetingkap Senarai Medan

Anak tetingkap yang menyenaraikan semua medan dalam rekod sumber atau pangkalan data objek dasar.

PEMILIH medan

Pada kotak kecil atau bar yang anda klik untuk memilih seluruh lajur dalam helaian data.

nombor fail

Nombor yang digunakan dalam kenyataan Buka untuk membuka fail. Menggunakan fail nombor dalam julat 1-255, terangkum, untuk fail yang tidak boleh dicapai oleh program lain. Menggunakan fail nombor dalam julat 256-511 untuk fail yang boleh dicapai dari program lain.

Isian

Pembesaran laporan yang mengisi tetingkap petikan laporan dengan memuatkan lebar atau tinggi halaman, bergantung pada sama ada laporan adalah dalam orientasi potret atau landskap.

penapis

Set kriteria yang digunakan pada data untuk dipaparkan subset data atau untuk mengisih data. Dalam Access, anda boleh menggunakan penapisan teknik, seperti penapis dengan pemilihan dan tapis mengikut borang, untuk menapis data.

kawasan penapis

Bahagian pandangan Jadual pangsi atau pandangan Carta pangsi yang mengandungi medan penapis.

Tapis mengikut borang

Teknik untuk menapis data yang menggunakan versi semasa borang atau helaian data dengan medan kosong yang anda boleh menaip nilai yang anda inginkan rekod yang ditapis untuk mengandungi.

Tapis mengikut pilihan

Teknik untuk menapis rekod dalam borang atau helaian data yang anda ambil hanya rekod yang mengandungi nilai yang dipilih.

Penapis yang tidak termasuk pemilihan

Teknik yang anda menapis rekod dalam borang atau helaian data untuk mendapatkan hanya rekod yang tidak mengandungi nilai yang dipilih.

medan penapis

Medan dalam kawasan penapis yang anda boleh gunakan untuk menapis data yang dipaparkan dalam pandangan Jadual pangsi atau carta pangsi pandangan. Medan penapis melaksanakan fungsi yang sama sebagai medan halaman dalam laporan Jadual pangsi Microsoft Excel.

Penapis input

Teknik untuk menapis rekod yang menggunakan nilai atau ungkapan yang anda masukkan untuk mencari hanya rekod yang mengandungi nilai atau memenuhi ungkapan.

fail teks lebar tetap

Fail yang mengandungi data yang mana setiap medan mempunyai lebar tetap.

jenis data terapung

Dalam projek Access, jenis data angka anggaran dengan kepersisan 15 digit. Terapung jenis data boleh menampung positif nilai daripada kira-kira 2.23E - 308 hingga 1.79e + 308, nilai negatif dari kira-kira - 2.23E - 308 hingga - 1.79e + 308 atau sifar.

terapung

Tidak dapat mengalihkan bebas sebagai tetingkapnya. Tetingkap terapung adalah sentiasa di atas. Pembina ungkapan, Pendokumen pangkalan data, kotak alat dan palet boleh terapung.

kunci asing

Satu atau lebih Jadual medan (lajur) yang merujuk kepada medan kunci primer atau medan dalam Jadual lain. Kunci asing menunjukkan cara Jadual berkaitan.

jadual asing

Jadual (seperti pesanan pelanggan) yang mengandungi asing kunci medan (seperti ID pelanggan) yang medan kunci primer dalam Jadual lain (seperti pelanggan) dalam pangkalan data dan yang biasanya pada bahagian "banyak" perhubungan satu ke banyak

borang

Objek pangkalan data Access yang anda letakkan kawalan untuk mengambil tindakan atau untuk memasukkan, memaparkan dan mengedit data dalam medan.

Borang pengaki

Digunakan untuk memaparkan arahan untuk menggunakan borang, butang perintah atau kawalan tidak terikat untuk menerima input. Muncul di bahagian bawah borang dalam pandangan borang dan di hujung cetakan.

pengepala borang

Digunakan untuk memaparkan tajuk untuk borang, arahan untuk menggunakan borang atau butang perintah yang membuka borang berkaitan atau menjalankan tugas lain. Pengepala borang muncul di bahagian atas borang dalam pandangan borang dan pada permulaan cetakan.

modul borang

Modul yang termasuk Visual Basic for Applications (VBA) kod bagi semua prosedur peristiwa dipicu dengan peristiwa yang berlaku pada borang khusus atau kawalan kerjanya.

Tab objek borang

Pada tab objek yang anda bekerja dengan borang dalam pandangan Reka bentuk, pandangan borang, pandangan helaian data atau pratonton cetak.

sifat borang

Atribut borang yang mempengaruhi penampilan atau kelakuan. Contohnya, sifat DefaultView ialah sifat borang yang menentukan sama ada borang secara automatik akan dibuka dalam pandangan borang atau pandangan helaian data.

PEMILIH borang

Dalam kotak tempat pembaris memenuhi, di penjuru atas kiri borang dalam pandangan Reka bentuk. Gunakan kotak untuk melaksanakan operasi borang aras, seperti memilih borang.

Pandangan borang

Pandangan yang memaparkan borang yang anda gunakan untuk menunjukkan atau menerima data. Pandangan borang ialah cara utama untuk menambah dan mengubah suai data dalam Jadual. Anda juga boleh mengubah Reka bentuk borang dalam pandangan ini.

format

Menentukan cara data dipaparkan dan dicetak. Pangkalan data Access menyediakan format standard untuk jenis data tertentu, seperti tidak projek Access untuk jenis data SQL yang sama. Anda juga boleh mencipta format tersuai.

aplikasi bahagian depan/bahagian belakang

Aplikasi pangkalan data yang terdiri daripada fail pangkalan data "belakang" yang mengandungi Jadual, dan salinan fail pangkalan data "depan" yang mengandungi semua objek pangkalan data lain dengan pautan ke Jadual "belakang".

fungsi

Pertanyaan yang membawa parameter input dan mengembalikan hasil seperti prosedur tersimpan. Jenis: skalar (multistatement; mengembalikan satu nilai), dalam baris (satu kenyataan; nilai boleh dikemas kini Jadual) dan Jadual (multistatement; nilai Jadual).

Prosedur fungsi

Dalam Visual Basic for Applications (VBA), prosedur yang mengembalikan nilai dan yang boleh digunakan dalam ungkapan. Anda mengisytiharkan fungsi menggunakan kenyataan fungsi dan berakhir dengan menggunakan kenyataan fungsi tamat.

G

Halaman atas

Tertib isihan umum

Tertib isihan lalai menentukan cara aksara Diisih dalam seluruh pangkalan data, seperti dalam Jadual, pertanyaan dan laporan. Anda perlu menentukan tertib isihan umum jika anda merancang untuk menggunakan pangkalan data dengan berbilang bahasa edisi Access.

bar menu sejagat

Dalam Access 2003 dan terdahulu, bar menu tersuai khas yang menggantikan bar menu terbina dalam semua tetingkap dalam aplikasi pangkalan data anda, kecuali yang anda telah tentukan bar menu tersuai untuk borang atau laporan.

replika sejagat

Replika yang perubahan dijejak sepenuhnya dan boleh saling ditukar dengan sebarang replika sejagat dalam set. Replika sejagat juga boleh exchange perubahan dengan sebarang replika setempat atau tanpa nama yang ia menjadi hab.

menu pintas sejagat

Menu pintasan tersuai yang menggantikan menu pintas terbina dalam untuk objek berikut: medan dalam helaian data jadual dan pertanyaan; Borang dan kawalan borang dalam pandangan borang, pandangan helaian data dan pratonton cetakan; dan laporan dalam pratonton cetak.

pengecam unik secara global (GUID)

Medan 16 bait digunakan dalam pangkalan data Access untuk mewujudkan pengecam unik untuk pereplikaan. GUIDs digunakan untuk mengenal pasti replika, set replika, jadual, rekod dan objek lain. Dalam pangkalan data Access, GUIDs dirujuk sebagai ID pereplikaan.

grid (pandangan helaian data)

Menegak dan mendatar garisan yang secara visual membahagikan baris dan lajur data ke dalam sel dalam Jadual, pertanyaan, borang, pandangan atau prosedur tersimpan. Anda boleh menunjukkan dan menyembunyikan garisan grid ini.

grid (pandangan Reka bentuk)

Susunan menegak dan mendatar bertitik dan padu garis yang membantu anda menempatkan kawalan tepat apabila anda mereka bentuk borang atau laporan.

Kumpulan akaun

Koleksi akaun pengguna dalam Kumpulan kerja, dikenal pasti oleh nama Kumpulan dan ID peribadi (PID). Keizinan yang diperuntukkan kepada Kumpulan gunakan untuk semua pengguna dalam Kumpulan.

kawalan penapis Kumpulan

Kawalan kotak senarai juntai bawah pada halaman capaian data yang mengambil rekod dari satu set rekod dasar yang berdasarkan nilai yang anda pilih daripada senarai. Pada halaman terkumpul, kawalan mengambil kumpulan tertentu rekod.

pengaki kumpulan

Digunakan untuk menempatkan maklumat, seperti nama Kumpulan atau Kumpulan jumlah, di hujung Kumpulan rekod.

pengepala kumpulan

Digunakan untuk meletakkan maklumat, seperti nama Kumpulan atau jumlah, Kumpulan pada permulaan Kumpulan rekod.

aras kumpulan

Kedalaman yang Kumpulan dalam halaman capaian laporan atau data disarangkan dalam Kumpulan lain. Kumpulan tersarang apabila satu set rekod dikumpulkan mengikut lebih daripada satu medan, ungkapan atau Kumpulan sumber rekod.

kawalan terkumpul

Dua atau lebih kawalan yang boleh dianggap sebagai satu unit semasa mereka bentuk borang atau laporan. Anda boleh memilih Kumpulan dan bukannya memilih setiap kawalan individu seperti anda menyusun kawalan atau seting sifat.

halaman capaian data terkumpul

Halaman capaian data yang mempunyai dua atau lebih Kumpulan aras.

Jenis data GUID

Rentetan pengenalan unik yang digunakan dengan panggilan prosedur jauh. Kelas setiap antara muka dan objek menggunakan GUID (secara global pengecam unik) untuk pengenalan. GUID ialah nilai 128 bit.

H

Halaman atas

aplikasi hos

Mana-mana aplikasi yang menyokong penggunaan Visual Basic for Applications.

Hab

Replika sejagat yang semua replika dalam set replika menyegerakkan perubahan mereka. Hab berfungsi sebagai replika induk.

alamat hiperpautan

Laluan ke destinasi seperti objek, dokumen atau halaman Web. Alamat Hiperpautan boleh URL (alamat dengan laman Internet atau intranet) atau laluan rangkaian UNC (alamat pada fail di rangkaian kawasan setempat).

Jenis data hiperpautan

Jenis data bagi medan pangkalan data Access yang menyimpan alamat Hiperpautan. Alamat boleh mempunyai sehingga empat bahagian dan ditulis menggunakan format berikut: paparteks #address #subaddress #.

medan hyperlink

Medan yang menyimpan alamat Hiperpautan. Dalam pangkalan data Access, ia adalah medan dengan jenis data Hiperpautan. Dalam projek Access, ia adalah medan yang mempunyai sifat IsHyperlink yang disetkan kepada benar.

kawalan imej Hiperpautan

Kawalan yang digunakan pada halaman capaian data untuk memaparkan imej tidak terikat yang mewakili Hiperpautan ke fail atau halaman Web. Dalam mod semak lalu, anda boleh klik imej untuk pergi ke lokasi sasaran.

I

Halaman atas

Fail IDC/HTX

Microsoft Internet maklumat pelayan menggunakan fail Comstock dan fail HTX untuk mengambil data daripada sumber data ODBC dan memformatkannya sebagai dokumen HTML.

pengecam (ungkapan)

Unsur ungkapan yang merujuk kepada nilai medan, kawalan atau sifat. Contohnya, borang! [Orders]! [OrderID] ialah pengecam yang merujuk kepada nilai dalam kawalan OrderID pada borang pesanan.

pengecam (Visual Basic)

Ahli data dalam modul kod Visual Basic. Pengecam boleh prosedur Sub, fungsi atau sifat, pemboleh ubah, pemalar, kenyataan pengisytiharan atau jenis data takrifan pengguna.

kawalan imej

Kawalan yang digunakan untuk memaparkan gambar pada borang atau laporan.

imej jenis data

Dalam projek Access, jenis data panjang pemboleh ubah yang boleh menampung maksimum 2 ^ 31-1 bait (2,147,483,647) data perduaan. Ia digunakan untuk menyimpan objek besar perduaan (BLOBs), seperti gambar, dokumen, bunyi dan disusun kod.

import

Untuk menyalin data daripada fail teks, fail hamparan atau jadual pangkalan data ke dalam Jadual Access. Anda boleh menggunakan data yang diimport untuk mencipta jadual baru, atau anda boleh menambahkan (tambah) untuk jadual sedia ada yang mempunyai struktur data yang sepadan.

Import/Eksport spesifikasi

Spesifikasi yang menyimpan maklumat capaian keperluan untuk menjalankan import atau eksport operasi pada fail teks lebar tetap atau terbatas.

indeks

Ciri yang mempercepatkan carian dan isihan dalam Jadual berdasarkan nilai kunci dan boleh menguatkuasakan keunikan pada baris dalam Jadual. Kunci primer Jadual secara automatik diindeks. Beberapa medan tidak boleh diindeks kerana mereka jenis data, seperti objek OLE atau lampiran.

Tetingkap indeks

Dalam pangkalan data Access, tetingkap yang anda boleh melihat atau mengedit Indeks Jadual atau mencipta Indeks berbilang medan.

indirect penyegerakan

Kaedah penyegerakan yang digunakan dalam persekitaran terputus sambungan, seperti apabila anda perjalanan dengan komputer mudah alih. Anda mesti menggunakan Pengurus pereplikaan untuk mengkonfigurasikan indirect penyegerakan.

pengaktifan setempat

Pengaktifan pelayan OLE objek OLE dari dalam medan atau kawalan. Contohnya, anda boleh memainkan fail audio (.wav) bentuk gelombang yang terkandung dalam kawalan dengan mendwiklik kawalan.

topeng input

Format yang terdiri daripada paparan harafiah aksara (seperti tanda kurungan, tempoh dan tanda sempang) dan aksara topeng yang menentukan tempat data dimasukkan serta jenis data dan bilangan aksara yang dibenarkan.

installable ISAM

Pemacu yang anda boleh menentukan yang membenarkan capaian kepada pangkalan data luaran format seperti dBASE, Excel dan paradoks. Memasang enjin pangkalan data Microsoft Access (memuatkan) pemacu ISAM ini apabila dirujuk oleh aplikasi anda.

tika

Objek yang dicipta daripada kelas yang mengandungi takrifan kerjanya. Contohnya, berbilang Tika kelas borang berkongsi kod yang sama dan dimuatkan dengan kawalan sama yang digunakan untuk mereka bentuk borang kelas.

jenis data Int

Dalam projek Access, jenis data 4 bait (32 bit) yang menyimpan nombor bulat dalam julat -2 ^ 31 (-2,147,483,648) melalui 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

Jenis data integer

Jenis data asas yang memegang integer. Pemboleh ubah Integer yang disimpan sebagai nombor (2 bait) 16 bit antara nilai dari-32,768 ke 32,767.

Penyegerakan internet

Digunakan untuk menyegerakkan replika dalam persekitaran terputus sambungan pelayan Internet dikonfigurasikan. Anda mesti menggunakan Pengurus pereplikaan untuk mengkonfigurasikan penyegerakan Internet.

pemalar tersirat

Pemalar yang dibekalkan oleh Access, VBA, ADO atau DAO. Pemalar ini tersedia dalam pelayar objek dengan mengklik sejagat dalam setiap pustaka ini.

item

Unsur yang unik data dalam medan. Apabila tahap item yang lebih rendah tersedia untuk dipaparkan dalam senarai jadual pangsi atau senarai medan, kembangkan penunjuk (+) muncul di sebelah item.

J

Halaman atas

Jet dan pereplikaan objek

Set antara muka automasi yang anda boleh gunakan untuk menjalankan tindakan khusus pada pangkalan data Microsoft Jet. Menggunakan JRO, anda boleh padat pangkalan data, menyegar semula data daripada cache, dan mencipta dan mengekalkan replika pangkalan data.

K

Halaman atas

pengendali papan kekunci

Kod yang menentukan dan memberi respons kepada kekunci atau gabungan kekunci yang ditekan oleh pengguna.

L

Halaman atas

label

Kawalan yang memaparkan teks deskriptif, seperti tajuk, kapsyen atau arahan, pada borang atau laporan. Label boleh atau tidak akan dilampirkan pada kawalan lain.

Pandangan tataletak

Dalam Access 2007, pandangan yang anda boleh membuat pelbagai jenis Reka bentuk berubah kepada borang dan laporan semasa melihat data langsung.

cantuman luaran kiri

Cantuman luaran di mana semua rekod daripada bahagian kiri operasi CANTUM kiri dalam penyata SQL pertanyaan yang ditambahkan pada hasil pertanyaan, walaupun terdapat nilai sepadan dalam medan dicantum daripada jadual di sebelah kanan.

petunjuk

Kotak yang mengenal pasti corak atau warna yang diperuntukkan kepada siri data atau kategori dalam carta.

pangkalan data pustaka

Koleksi prosedur dan objek pangkalan data yang anda boleh membuat panggilan dari mana-mana aplikasi. Untuk menggunakan item dalam pustaka, anda mesti terlebih dahulu mewujudkan rujukan dari pangkalan data semasa untuk pangkalan data pustaka.

pautan (jadual)

Tindakan yang mewujudkan sambungan ke data daripada program lain agar anda boleh melihat dan mengedit data dalam kedua-dua program asal dan dalam Access.

jadual terpaut

Jadual yang disimpan dalam fail di luar pangkalan data yang terbuka, yang Access boleh mencapai rekod. Anda boleh menambah, memadam dan mengedit rekod dalam Jadual terpaut, tetapi anda tidak boleh mengubah strukturnya.

Senarai Indeks

Jujukan nombor untuk item dalam senarai, bermula dengan 0 bagi item pertama, 1 untuk kedua item, dan sebagainya.

objek setempat

Jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro atau modul yang kekal dalam replika atau Reka bentuk induk ia dicipta. Objek mahupun perubahan pada objek yang disalin ke ahli lain dalam set replika.

replika setempat

Replika yang penukaran data dengan hab webnya atau replika sejagat tetapi bukan dengan replika lain dalam set replika.

penempatan

Menyediakan maklumat yang sepadan dengan Bahasa dan negara.

dikunci

Syarat rekod, set rekod atau pangkalan data yang menjadikannya baca sahaja untuk semua pengguna kecuali pengguna yang sedang mengubah suai.

Medan carian

Medan, digunakan pada borang atau laporan dalam pangkalan data Access, yang memaparkan senarai nilai yang diambil daripada jadual atau pertanyaan, atau menyimpan statik set nilai.

M

Halaman atas

Fail ACCDE

Access 2007 pangkalan data (.accdb) fail dengan semua kod sumber terkompil dan semua boleh diedit modul yang dialih keluar.

Enjin pangkalan data Access

Bahagian sistem pangkalan data Access yang mengambil dan menyimpan data dalam pangkalan data pengguna dan sistem. Enjin boleh dianggap sebagai Pengurus data apabila pangkalan data yang sistem, seperti Access dibina.

makro

Tindakan atau set tindakan yang anda boleh gunakan untuk mengautomatikkan tugas.

Pembina Makro

Pada tab objek yang anda mencipta dan mengubah suai makro. Anda boleh memulakan pembina makro daripada pelbagai tempat, seperti borang atau laporan, atau terus daripada tab Cipta pada reben.

kumpulan makro

Koleksi makro berkaitan yang disimpan bersama-sama di bawah nama makro tunggal. Koleksi yang sering dirujuk hanya sebagai makro.

borang utama

Borang yang mengandungi satu atau lebih subborang.

pertanyaan buat jadual

Pertanyaan (kenyataan SQL) yang mencipta jadual baru kemudian mencipta rekod (baris) dalam jadual tersebut dengan menyalin rekod daripada hasil Jadual atau pertanyaan sedia ada.

Pautan secara manual

Pautan yang memerlukan anda untuk mengambil tindakan untuk mengemas kini data anda selepas data dalam perubahan dokumen sumber.

hubungan banyak ke banyak

Perkaitan antara dua jadual yang satu rekod dalam Jadual sama ada boleh mengaitkan banyak rekod dalam Jadual lain. Untuk mewujudkan perhubungan satu ke banyak, mencipta jadual ketiga dan tambah medan kunci primer daripada dua Jadual lain untuk Jadual ini.

marki

Mengalihkan teks yang digunakan pada halaman capaian data untuk menonjolkan pengguna unsur halaman tertentu, seperti tajuk yang atau pengumuman penting. Untuk menempatkan marki yang pada halaman, mencipta kawalan teks skrol.

had maksimum rekod

Untuk meningkatkan prestasi, anda boleh menentukan bilangan maksimum rekod yang akan diambil daripada pangkalan data Microsoft SQL Server borang atau helaian data dalam projek Access.

Fail MDE

Access 2003 atau terdahulu fail pangkalan data (.mdb) dengan semua kod sumber terkompil dan semua boleh diedit modul yang dialih keluar.

Jenis data memo

Dalam pangkalan data Access, ini ialah jenis data medan. Medan memo boleh mengandungi sehingga 65,535 aksara.

Fail data Microsoft Access

Pangkalan data Access atau fail projek Access. Pangkalan data Access 2007 menyimpan objek pangkalan data dan data dalam fail .accdb dan versi Access terdahulu menggunakan .mdb format. Fail projek tidak mengandungi data dan digunakan untuk menyambung ke pangkalan data Microsoft SQL Server.

Pangkalan data Microsoft Access

Koleksi data dan objek (seperti jadual, pertanyaan atau borang) yang berkaitan dengan topik tertentu atau tujuan.

Objek Microsoft Access

Objek, ditakrifkan oleh Access, yang berkaitan dengan capaian, antara muka, atau pada aplikasi borang dan laporan. Selain itu, anda boleh menggunakan objek Microsoft Access untuk program unsur antara muka yang digunakan untuk memasukkan dan memaparkan data.

Projek Microsoft Access

Fail Access yang bersambung ke pangkalan data Microsoft SQL Server dan digunakan untuk mencipta aplikasi klien/pelayar. Fail projek tidak mengandungi sebarang data atau data takrifan berasaskan objek, seperti jadual dan pandangan.

Enjin Microsoft Data

Klien/pelayar data enjin yang menyediakan storan data setempat pada sistem komputer yang lebih kecil, seperti komputer tunggal pengguna atau kumpulan kerja kecil pelayan, dan yang serasi dengan Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 dan SQL Server 2000.

Pangkalan data Microsoft SQL Server

Pangkalan data Microsoft SQL Server, ia terdiri daripada jadual, pandangan, indeks, prosedur tersimpan, fungsi dan pemicu. Anda boleh menyambungkan pangkalan data Access data SQL Server menggunakan ODBC atau dengan mencipta projek Access (* .adp) fail.

Modul aras

Menerangkan sebarang pemboleh ubah atau pemalar diisytiharkan dalam seksyen pengisytiharan Visual Basic for Applications (VBA) modul atau di luar prosedur. Pemboleh ubah atau pemalar diisytiharkan pada aras modul adalah tersedia untuk semua prosedur dalam modul.

Modul aras pemboleh ubah

Pemboleh ubah yang diisytiharkan dalam seksyen pengisytiharan Visual Basic for Applications (VBA) modul menggunakan kata kunci persendirian . Pemboleh ubah ini adalah tersedia untuk semua prosedur dalam modul.

jenis data Wang

Dalam projek Access, jenis data yang menyimpan nilai kewangan dalam julat-922,337,203,685,477.5707 melalui 922,337,203,685,477.5807, dengan ketepatan untuk thousandth sepuluh unit kewangan.

MOVE handle.

Kuasa besar yang dipaparkan dalam penjuru kiri bahagian atas kawalan terpilih atau tataletak kawalan dalam pandangan Reka bentuk atau pandangan tataletak. Anda boleh menyeret pemegang untuk mengalihkan kawalan atau tataletak kawalan ke lokasi lain.

Mod alih

Mod yang anda boleh mengalihkan lajur dalam pandangan helaian data dengan menggunakan kekunci anak panah kiri dan kanan.

medan berbilang nilai

Medan carian yang boleh menyimpan lebih daripada satu nilai.

pangkalan data berbilang pengguna (perkongsian)

Pangkalan data yang membenarkan lebih daripada satu pengguna untuk mencapai dan mengubah suai set data yang sama pada masa yang sama.

N

Halaman atas

Autobaiki nama

Ciri yang biasa kesan sampingan yang berlaku apabila anda menamakan semula borang, laporan, jadual, pertanyaan, medan atau kawalan pada borang dan laporan membaiki secara automatik. Walau bagaimanapun, Autobaiki nama tidak membaiki semua rujukan kepada objek yang dinamakan semula.

butang navigasi

Butang yang anda gunakan untuk bergerak melalui rekod. Butang ini terletak di sudut bawah kiri pandangan helaian data dan pandangan borang. Butang disediakan dalam pratonton cetak agar anda boleh bergerak halaman dokumen anda.

Anak Tetingkap Navigasi

Anak tetingkap yang muncul apabila anda membuka pangkalan data Access atau projek Access. Anak tetingkap navigasi memaparkan objek dalam pangkalan data, dan boleh disesuaikan untuk mengisih dan Kumpulan objek dengan cara yang berbeza.

jenis data nchar

Dalam projek Access, jenis data panjang tetap dengan maksimum 4,000 aksara Unikod. Aksara Unikod gunakan 2 bait setiap aksara dan menyokong semua aksara antarabangsa.

menormalkan

Untuk mengurangkan pertindihan maklumat dalam pangkalan data perhubungan melalui Reka bentuk jadual yang berkesan. Anda boleh menggunakan Bestari penganalisis jadual untuk dinormalkan pangkalan data anda.

jenis data ntext

Dalam projek Access, jenis data panjang pemboleh ubah yang boleh menampung maksimum 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) aksara. Lajur dengan jenis data ntext Menyimpan penuding bait 16 dalam baris data dan data disimpan secara berasingan.

Nol

Nilai yang anda masukkan dalam medan atau gunakan dalam ungkapan atau pertanyaan untuk menunjukkan data yang hilang atau tidak diketahui. Dalam Visual Basic, kata kunci nol menunjukkan nilai nol. Beberapa medan, seperti medan kunci primer tidak boleh mengandungi nilai nol.

medan nol

Medan yang mengandungi nilai nol. Medan nol bukan sama seperti medan yang mengandungi rentetan panjang sifar ("") atau medan dengan nilai 0.

Jenis data nombor

Dalam pangkalan data Access, jenis data medan yang direka bentuk untuk data berangka yang akan digunakan dalam pengiraan matematik. Menggunakan jenis data Mata Wang, Walau bagaimanapun, untuk memapar atau mengira nilai Mata Wang.

jenis data berangka

Dalam projek Access, jenis data angka yang tepat yang memegang nilai daripada-10 ^ 38-1 hingga 10 ^ 38-1. Anda boleh menentukan skala (maksimum jumlah bilangan digit) dan kepersisan (maksimum bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan).

jenis data nvarchar(n)

Dalam projek Access, jenis data panjang pemboleh ubah dengan maksimum 4,000 aksara Unikod. Aksara Unikod gunakan 2 bait setiap aksara dan menyokong semua aksara antarabangsa.

O

Halaman atas

Jenis data objek

Jenis data asas yang mewakili sebarang objek yang boleh dikenali oleh Visual Basic. Walaupun anda boleh mengisytiharkan mana-mana pemboleh ubah objek sebagai jenis objek, anda digalakkan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah objek mengikut jenis tertentu mereka.

Anak tetingkap kebergantungan objek

Menunjukkan objek yang mempunyai kebergantungan pada objek terpilih dan objek yang objek yang dipilih mempunyai kebergantungan.

Pustaka objek

Fail yang mengandungi takrifan objek dan kaedah dan sifat. Fail yang mengandungi pustaka objek biasanya mempunyai .olb sambungan nama fail.

jenis objek

Jenis objek yang didedahkan oleh program melalui Automasi; Contohnya, aplikasi, fail, julat dan helaian. Gunakan pelayar objek dalam Editor Visual Basic atau merujuk kepada dokumentasi program yang untuk senarai lengkap objek tersedia.

pemboleh ubah objek

Pemboleh ubah yang mengandungi rujukan objek.

Pembina rentetan sambungan ODBC

Alat Access yang anda boleh gunakan untuk menyambung ke pangkalan data SQL apabila anda mencipta pertanyaan serah semula. Jika anda menyimpan pertanyaan, rentetan sambungan disimpan dengan pertanyaan.

Sumber data ODBC

Data dan maklumat yang diperlukan untuk mencapai data itu dari program dan pangkalan data yang menyokong protokol penyambungan pangkalan data terbuka (ODBC).

Pangkalan data ODBC

Pangkalan data yang pemacu penyambungan pangkalan data terbuka (ODBC) — pemacu yang anda boleh gunakan untuk mengimport, memaut ke atau mengeksport data — dibekalkan.

ODBCDirect

Teknologi yang membenarkan anda untuk mencapai sumber data ODBC terus menggunakan ciri DAO yang melangkau enjin pangkalan data Microsoft Jet.

OLE bekas

Program yang mengandungi objek OLE terpaut atau terbenam daripada program lain. Contohnya, jika objek OLE dalam pangkalan data Access mengandungi lembaran kerja Excel, Access adalah bekas OLE.

OLE DB

Pada pangkalan data seni bina komponen yang menyediakan cekap rangkaian dan Internet capaian kepada pelbagai jenis sumber data, termasuk data hubungan, fail mel, fail rata dan hamparan.

Pembekal OLE DB

Program anda dalam seni bina OLE DB yang membolehkan capaian asli pada data, dan bukannya mencapai data menggunakan pemacu ODBC atau IISAM luaran cara untuk mencapai data yang disokong.

Objek OLE

Menyokong protokol OLE bagi objek pemautan dan pembenaman objek. Objek OLE dari pelayan OLE (contohnya, gambar Windows Paint atau lembaran kerja Excel) boleh dipautkan atau dibenamkan dalam medan, borang atau laporan.

Jenis data Objek OLE

Jenis data medan yang anda gunakan bagi objek yang dicipta dalam program lain yang boleh dipautkan atau dibenamkan (diselitkan) dalam pangkalan data Access.

OLE pelayan

Program atau DLL yang membekalkan objek OLE terpaut atau terbenam untuk program lain. Contohnya, jika objek OLE dalam pangkalan data Access mengandungi lembaran kerja Excel, Excel ialah pelayan OLE.

pautan OLE/DDE

Sambungan antara objek OLE dan pelayan OLE, atau antara dokumen sumber pertukaran Data dinamik (DDE) dan dokumen destinasi.

hubungan satu ke banyak

Perkaitan antara dua jadual yang nilai kunci primer bagi setiap rekod dalam Jadual utama sepadan dengan nilai dalam medan sepadan atau medan banyak rekod dalam Jadual berkaitan.

hubungan satu ke satu

Perkaitan antara dua jadual yang nilai kunci primer bagi setiap rekod dalam Jadual utama sepadan dengan nilai dalam medan sepadan atau medan satu dan hanya satu rekod dalam Jadual berkaitan.

butang opsyen

Kawalan, juga dipanggil butang radio, yang biasanya digunakan sebagai sebahagian daripada Kumpulan opsyen untuk mempersembahkan alternatif pada borang atau laporan. Pengguna tidak boleh memilih lebih daripada satu opsyen.

kumpulan opsyen

Bingkai yang boleh mengandungi kotak semak, butang Togol dan butang Opsyen pada borang atau laporan. Anda menggunakan Kumpulan opsyen untuk mempersembahkan alternatif yang pengguna boleh memilih opsyen tunggal.

cantuman luaran

Cantuman yang setiap sepadan rekod daripada dua Jadual digabungkan ke dalam satu rekod dalam hasil pertanyaan dan sekurang-kurangnya satu jadual disumbangkan semua rekod kerjanya, walaupun jika nilai dalam medan dicantum tidak sepadan dalam Jadual lain.

Pemilik

Apabila keselamatan digunakan, akaun pengguna yang mempunyai kawalan terhadap pangkalan data atau objek pangkalan data. Secara lalai, akaun pengguna yang mencipta pangkalan data atau objek pangkalan data ialah pemilik.

P

Halaman atas

halaman (storan data)

Sebahagian daripada fail pangkalan data rekod data disimpan. Bergantung pada saiz rekod, halaman (4 KB dalam saiz) mungkin mengandungi lebih daripada satu rekod.

pengaki halaman

Digunakan untuk memaparkan halaman ringkasan, tarikh atau nombor halaman di bahagian bawah setiap halaman dalam borang atau laporan. Dalam borang, pengaki halaman muncul hanya apabila anda mencetak borang.

pengepala halaman

Digunakan untuk memaparkan tajuk, tajuk lajur, tarikh atau nombor halaman di atas setiap halaman dalam borang atau laporan. Dalam borang, pengepala halaman muncul hanya apabila anda mencetak borang.

pertanyaan parameter

Pertanyaan yang pengguna secara interaktif menentukan satu atau lebih nilai kriteria. Pertanyaan parameter bukan jenis pertanyaan; yang berasingan Sebaliknya, ia mengembang kefleksibelan pertanyaan.

replika separa

Pangkalan data yang mengandungi hanya subset rekod dalam replika penuh. Dengan replika separa, anda boleh Setkan penapis dan mengenal pasti perhubungan yang mentakrifkan subset rekod dalam replika penuh yang harus hadir dalam pangkalan data.

pertanyaan serah semula

Pertanyaan khusus SQL yang anda gunakan untuk menghantar perintah terus ke pelayan pangkalan data ODBC. Menggunakan pertanyaan serah semula, anda mengendalikan terus Jadual pada pelayan dan bukannya data yang sedang diproses oleh enjin pangkalan data Access.

keizinan

Satu set atribut yang menentukan jenis capaian pengguna mempunyai data atau objek dalam pangkalan data.

objek berterusan

Objek yang disimpan dalam pangkalan data; Contohnya, satu jadual pangkalan data atau QueryDef objek. Jenis Dynaset atau petikan-jenis set rekod objek tidak diambil kira objek berterusan kerana ia dicipta dalam memori sebagaimana perlu.

ID peribadi

Rentetan abjad angka sensitif huruf iaitu 4-20 aksara dan bahawa Access menggunakan bersama-sama dengan nama akaun untuk mengenal pasti pengguna atau kumpulan kerja Access.

pesimistik

Jenis penguncian yang halaman yang mengandungi satu atau lebih rekod, termasuk rekod yang sedang diedit, tidak tersedia kepada pengguna lain apabila anda menggunakan kaedah Edit dan kekal tersedia sehingga anda menggunakan kaedah kemas kini .

Pi

Pada matematik pemalar sama dengan kira-kira 3.1415926535897932.

Pandangan Carta pangsi

Pandangan yang menunjukkan analisis grafik data dalam helaian data atau borang. Anda boleh melihat aras butiran berlainan atau menentukan tataletak dengan menyeret medan dan item atau dengan menunjukkan dan menyembunyikan item dalam senarai juntai bawah untuk medan.

Borang Jadual pangsi

Jadual yang interaktif yang meringkaskan jumlah data yang besar dengan menggunakan kaedah pengiraan dan format yang anda pilih. Anda boleh memutarkan tajuk baris dan lajur untuk melihat data dalam cara yang berbeza, serupa dengan laporan Jadual pangsi Excel.

Senarai Jadual pangsi

Microsoft Office Web komponen yang digunakan untuk menganalisis data secara interaktif pada halaman Web. Data yang dipaparkan dalam baris dan lajur format boleh dialihkan, ditapis, Diisih, dan dikira dengan cara yang bermakna untuk penonton anda.

Pandangan Jadual Pangsi

Pandangan yang meringkaskan dan menganalisis data dalam helaian data atau borang. Anda boleh menggunakan aras butiran berlainan atau mengatur data dengan menyeret medan dan item atau dengan menunjukkan dan menyembunyikan item dalam senarai juntai bawah untuk medan.

penuding tambah

Penuding yang muncul apabila anda menggerakkan penuding ke pinggir kiri medan dalam helaian data. Apabila penuding Tambah muncul, anda boleh klik untuk memilih seluruh medan.

borang timbul

Borang yang sentiasa di atas tetingkap lain. Borang timbul boleh modal atau modeless.

kunci primer

Satu atau lebih medan (lajur) nilai yang mengenal pasti setiap rekod dalam Jadual unik. Kunci primer tidak membenarkan nilai nol dan mesti sentiasa mempunyai Indeks unik. Kunci primer digunakan untuk mengaitkan Jadual kunci asing dalam Jadual lain.

jadual utama

Bahagian "satu" dua Jadual berkaitan dalam perhubungan satu ke banyak. Jadual primer harus mempunyai kunci primer dan setiap rekod haruslah unik.

prosedur persendirian

Prosedur Sub atau fungsi diisytiharkan sebagai peribadi dengan kata kunci persendirian dalam kenyataan pengisytiharan . Prosedur persendirian yang tersedia untuk digunakan hanya dengan prosedur lain dalam modul yang sama.

prosedur

Jujukan pengisytiharan dan penyata dalam modul yang dilaksanakan sebagai unit. Prosedur dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul termasuk prosedur Sub dan fungsi.

prosedur aras

Menerangkan sebarang pemboleh ubah atau pemalar yang diisytiharkan dalam prosedur. Pemboleh ubah dan pemalar diisytiharkan dalam prosedur adalah tersedia untuk prosedur tersebut sahaja.

Pemboleh ubah prosedur aras

Pemboleh ubah yang diisytiharkan dalam prosedur. Pemboleh ubah prosedur aras adalah sentiasa persendirian untuk prosedur yang mereka sedang diisytiharkan.

projek

Set semua kod modul dalam pangkalan data, termasuk modul standard dan modul kelas. Secara lalai, projek mempunyai nama yang sama seperti pangkalan data.

helaian sifat

Anak tetingkap yang digunakan untuk melihat atau mengubah suai sifat pelbagai objek seperti jadual, pertanyaan, medan, borang, laporan, halaman capaian data dan kawalan.

indeks pseudo

Dinamik rujukan silang satu atau lebih Jadual data medan (lajur) yang dibenarkan pada jadual ODBC (pelayan Jadual) tanpa Indeks unik untuk diedit.

pemboleh ubah awam

Pemboleh ubah yang anda mengisytiharkan dengan kata kunci awam dalam seksyen pengisytiharan Visual Basic for Applications (VBA) modul. Pemboleh ubah awam yang boleh dikongsi dengan semua prosedur dalam setiap modul dalam pangkalan data.

Penerbitan

Dalam projek Access, penerbitan boleh mengandungi satu atau lebih jadual yang diterbitkan atau disimpan prosedur artikel daripada satu pengguna pangkalan data. Setiap pengguna pangkalan data boleh mempunyai satu atau lebih penerbitan. Artikel ini adalah perkumpulan data direplikakan sebagai unit.

terbit

Untuk menyimpan pangkalan data pada pelayan pengurusan dokumen seperti pelayan yang menjalankan Windows SharePoint Services.

Q

Halaman atas

pertanyaan

Soalan mengenai data yang disimpan dalam jadual anda, atau permintaan untuk melaksanakan tindakan pada data. Pertanyaan boleh membawa bersama-sama data daripada berbilang jadual untuk bertindak sebagai sumber data untuk borang atau laporan.

Tetingkap pertanyaan

Tetingkap yang anda mengendalikan pertanyaan dalam pandangan Reka bentuk, pandangan helaian data, pandangan SQL atau pratonton cetak.

QueryDef

Takrifan disimpan pertanyaan dalam pangkalan data Access atau takrifan sementara pertanyaan dalam kerja ODBCDirect.

R

Halaman atas

jenis data sebenar

Dalam projek Access, jenis data angka anggaran dengan digit tujuh kepersisan. Ia boleh menampung nilai positif dari kira-kira 1.18E - 38 melalui 3.40E + 38, nilai negatif dari kira-kira - 1.18E - 38 melalui - 3.40E + 38, atau sifar.

kawalan navigasi rekod

Kawalan yang digunakan pada halaman capaian data untuk memaparkan bar alat navigasi rekod. Dalam halaman terkumpul, anda boleh menambah bar alat Navigasi ke setiap tahap Kumpulan. Anda boleh menyesuaikan kawalan navigasi rekod dengan mengubah sifatnya.

kotak nombor rekod

Kotak kecil yang memaparkan nombor rekod semasa dalam penjuru bawah kiri dalam pandangan helaian data dan pandangan borang. Untuk beralih ke rekod yang khusus, anda boleh taipkan nombor rekod dalam kotak dan tekan ENTER.

pemilih rekod

Kotak kecil atau bar ke kiri rekod yang anda boleh klik untuk memilih seluruh rekod dalam pandangan helaian data dan pandangan borang.

sumber rekod

Sumber data untuk halaman capaian borang, laporan atau data dasar. Dalam pangkalan data Access, mungkin Jadual, pertanyaan atau penyata SQL. Dalam projek Access, ia boleh Jadual, pandangan, kenyataan SQL, atau prosedur tersimpan.

set rekod

Nama kolektif yang diberikan kepada jadual, dynaset, dan petikan-jenis set rekod objek yang set rekod yang bertindak sebagai objek.

pangkalan data yang dirujuk

Pangkalan data Access yang pengguna telah rujukan dari pangkalan data semasa. Pengguna boleh mencipta rujukan kepada pangkalan data dan kemudian memanggil prosedur dalam modul standard dalam pangkalan data tersebut.

merujuk pangkalan data

Semasa pangkalan data Access yang pengguna telah mencipta rujukan kepada pangkalan data Access yang lain. Pengguna boleh mencipta rujukan kepada pangkalan data dan kemudian memanggil prosedur dalam modul standard dalam pangkalan data tersebut.

rujukan integriti

Peraturan yang anda ikuti untuk mengekalkan perhubungan yang ditakrifkan antara jadual apabila anda menambah, mengemas kini atau memadamkan rekod.

segar semula

Dalam pangkalan data Access, untuk memaparkan rekod dalam borang atau helaian data untuk menggambarkan perubahan yang telah dilakukan oleh pengguna lain. Dalam projek Access, untuk jalankan semula pertanyaan yang mendasari aktif borang atau helaian data untuk menggambarkan perubahan pada rekod.

hubungan

Perkaitan yang diwujudkan antara dua Jadual biasa medan (lajur). Perhubungan boleh satu ke satu, satu ke banyak atau banyak kepada banyak.

Tab objek perhubungan

Pada tab objek yang anda lihat, mencipta dan mengubah suai perhubungan antara jadual dan pertanyaan.

relatif atau posisi dalam baris

Meletakkan unsur dalam aliran HTML sejadi dokumen tetapi mengofset kedudukan unsur yang berdasarkan kandungan sebelumnya.

warna semula

Untuk melukis semula skrin. Kaedah warna semula menyelesaikan sebarang skrin belum selesai kemas kini untuk borang ditentukan.

replika

Salinan pangkalan data yang merupakan ahli replika Setkan dan boleh disegerakkan dengan replika lain dalam set. Perubahan pada data dalam Jadual replika dalam satu replika dihantar dan digunakan pada replika lain.

set replika

Induk Reka bentuk dan replika semua yang berkongsi Reka bentuk pangkalan data yang sama dan unik replika mengesetkan pengecam.

replika Setkan Topologi

Perintah yang perubahan yang disebarkan daripada replika untuk replika. Topologi menentukan kepantasan perubahan lain replika muncul dalam replika anda.

pereplikaan

Proses menyalin pangkalan data supaya dua atau lebih salinan boleh exchange kemas kini data atau direplikakan objek. Pertukaran ini dipanggil penyegerakan.

laporan

Pangkalan data Access objek yang anda boleh mencetak mengandungi maklumat yang diformatkan diatur mengikut spesifikasi anda. Contoh laporan adalah ringkasan jualan, senarai telefon dan label mel.

pengaki laporan

Seksyen laporan yang digunakan untuk menempatkan maklumat yang biasanya muncul di bahagian bawah halaman, seperti nombor halaman, tarikh dan jumlah.

pengepala laporan

Seksyen laporan yang digunakan untuk menempatkan maklumat (seperti tajuk, tarikh atau laporan pengenalan) pada permulaan laporan.

modul laporan

Modul yang termasuk Visual Basic for Applications (VBA) kod bagi semua prosedur peristiwa dipicu dengan peristiwa yang berlaku pada Laporan tertentu atau kawalan kerjanya.

Tab objek Laporan

Pada tab objek yang anda bekerja dengan laporan dalam pandangan Reka bentuk, pratonton tataletak atau pratonton cetak.

PEMILIH Laporan

Kotak yang memenuhi pembaris di penjuru atas kiri laporan dalam pandangan Reka bentuk. Gunakan kotak untuk melaksanakan operasi laporan aras, seperti memilih laporan.

Petikan Laporan

Fail (sambungan nama fail .snp) yang mengandungi salinan tinggi-kesetiaan bagi setiap halaman laporan Access. Ia mengekalkan tataletak dua dimensi, grafik dan objek lain terbenam laporan.

tanya semula

Untuk jalankan semula pertanyaan yang mendasari borang aktif atau helaian data untuk menggambarkan perubahan pada rekod, paparan baru ditambahkan rekod dan menyingkirkan rekod yang dipadamkan.

perkataan simpanan

Perkataan yang merupakan sebahagian daripada bahasa, seperti Visual Basic. Perkataan simpanan termasuk nama penyata, fungsi yang dipratentukan dan jenis data, kaedah, operator dan objek.

cantuman luaran kanan

Cantuman luaran di mana semua rekod daripada bahagian kanan operasi CANTUM kanan dalam penyata SQL pertanyaan yang ditambahkan pada hasil pertanyaan, walaupun terdapat nilai sepadan dalam medan dicantum daripada jadual di sebelah kiri.

gulung balik

Proses berakhir atau membatalkan transaksi belum selesai tanpa menyimpan perubahan.

kawasan baris

Bahagian pandangan Jadual pangsi yang mengandungi medan baris.

medan baris

Medan dalam kawasan baris pandangan Jadual pangsi. Item dalam medan baris disenaraikan di sisi kiri pandangan. Medan baris dalaman yang paling hampir dengan kawasan butiran; medan baris luaran adalah ke kiri medan baris dalaman.

pemilih baris

Kotak kecil atau bar, apabila diklik, memilih seluruh baris dalam Jadual atau makro Reka bentuk pandangan atau apabila anda Mengisih dan melihat rekod Kumpulan dalam laporan Reka bentuk.

S

Halaman atas

seksyen

Sebahagian daripada borang atau laporan, seperti pengepala, pengaki, atau Seksyen butiran.

Seksyen pengepala

Bar mendatar di atas seksyen borang atau laporan dalam pandangan Reka bentuk. Bar Seksyen memaparkan jenis dan nama Seksyen. Gunakan untuk mencapai helaian sifat Seksyen tersebut.

PEMILIH Seksyen

Kotak di sebelah kiri untuk seksyen bar apabila objek dibuka dalam pandangan Reka bentuk. Gunakan kotak untuk melaksanakan operasi Seksyen aras, seperti memilih Seksyen.

Kumpulan kerja selamat

Ada Kumpulan kerja Access yang pengguna log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan dan dalam yang mencapai objek pangkalan data adalah terhad berdasarkan keizinan yang diberikan kepada akaun pengguna tertentu dan Kumpulan.

benih

Satu nilai permulaan digunakan untuk menjana nombor pseudorandom. Contohnya, penyata Randomize mencipta nombor benih yang digunakan oleh fungsi Rnd untuk mencipta urutan nombor pseudorandom yang unik.

pertanyaan pilih

Pertanyaan yang menanya soalan mengenai data yang disimpan dalam jadual anda dan mengembalikan hasil setkan dalam borang helaian data, tanpa mengubah data.

segi empat tepat pemilihan

Segi empat tepat dibentuk oleh dipilih baris (rekod) dan lajur (medan) dalam pandangan helaian data.

cantuman sendiri

Cantuman dalam yang Jadual menyertai itu sendiri. Rekod daripada jadual digabungkan dengan rekod lain daripada jadual yang sama apabila terdapat nilai sepadan dalam medan dicantumkan.

pemisah

Aksara yang memisahkan unit teks atau nombor.

medan siri

Medan yang dipaparkan dalam bahagian siri Carta dan yang mengandungi item siri. Siri ialah Kumpulan titik data yang berkaitan.

siri titik

Untuk nilai data individu yang diplot dalam carta dan diwakili dengan lajur, bar, garis, hirisan Pai atau donat atau jenis penanda data yang lain.

Pelayan Ditapis Mengikut Borang

Teknik yang menggunakan versi semasa borang atau helaian data dengan medan kosong yang anda boleh menaip nilai yang anda inginkan rekod yang ditapis untuk mengandungi. Data ditapis oleh pelayan sebelum ia Diambil daripada pangkalan data.

pelayan yang dijana HTML

Fail halaman pelayan aktif (ASP) atau IDC/HTX yang output daripada jadual, pertanyaan atau borang, disambungkan ke sumber data ODBC, dan diproses oleh pelayan maklumat Internet untuk secara dinamik mencipta fail HTML baca sahaja.

HTML pelayan yang dijana: An halaman pelayan aktif

sesi

Jujukan operasi yang dilaksanakan oleh enjin pangkalan data Access yang bermula apabila pengguna log dan berakhir apabila pengguna log keluar. Semua pengendalian semasa sesi borang satu urus niaga skop dan tertakluk kepada keizinan log masuk pengguna.

jenis data smalldatetime

Dalam satu capaian projek, tarikh dan masa jenis data yang kurang tepat daripada jenis data tarikh. Julat nilai data dari 1 Januari 1900 hingga 6 Jun 2079 kepada ketepatan satu minit.

jenis data smallint

Dalam projek Access, jenis data 2 bait (16 bit) yang menyimpan nombor bulat dalam julat -2 ^ 15 (-32,768) melalui 2 ^ 15-1 (32,767).

jenis data smallmoney

Dalam projek Access, jenis data yang menyimpan nilai kewangan dari-214,748.3648 ke 214,748.3647, dengan ketepatan untuk thousandth sepuluh unit kewangan. Apabila nilai smallmoney dipaparkan, ia dibundarkan ke atas kepada dua tempat perpuluhan.

Petikan

Imej statik bagi set data, seperti rekod yang dipaparkan sebagai hasil pertanyaan. Petikan-jenis set rekod objek boleh dicipta daripada jadual asas, pertanyaan atau set rekod lain.

Pemapar petikan

Program yang anda boleh gunakan untuk melihat, mencetak atau mel petikan, seperti petikan laporan. Pemapar petikan terdiri daripada program boleh dilaksanakan kendiri, kawalan Viewer petikan (Snapview.ocx) dan fail lain yang berkaitan.

Kawalan Viewer petikan

Kawalan ActiveX (Snapview.ocx) yang anda gunakan untuk melihat laporan petikan dari Microsoft Internet Explorer 3.0 atau lebih baru, atau dari sebarang program yang menyokong ActiveX kawalan, seperti Access atau Microsoft Visual Basic.

Pangkalan data SQL

Pangkalan data yang berdasarkan pada Bahasa pertanyaan berstruktur (SQL).

Rentetan/pernyataan SQL

Ungkapan yang menentukan perintah SQL, seperti pilih, kemas kini atau padam, dan termasuk klausa seperti tempat dan TERTIB mengikut. Rentetan/penyata SQL biasanya digunakan dalam pertanyaan dan fungsi agregat.

jenis data varian SQL

Dalam projek Access, jenis data yang menyimpan nilai beberapa jenis data, kecuali teks, ntext, imej, Cap masa, dan jenis data sql_variant. Jenis data varian sql digunakan dalam lajur, parameter, pemboleh ubah, atau mengembalikan nilai fungsi takrifan pengguna.

Pandangan SQL

Pada tab objek yang memaparkan penyata SQL bagi pertanyaan semasa atau yang digunakan untuk mencipta pertanyaan khusus SQL (takrifan Kesatuan, memindahkan atau data). Apabila anda mencipta pertanyaan dalam pandangan Reka bentuk, capaian constructs SQL yang sama dalam pandangan SQL.

Pertanyaan khusus SQL

Pertanyaan yang terdiri daripada penyata SQL. Subqueries dan memindahkan, Kesatuan dan pertanyaan takrifan data adalah pertanyaan khusus SQL.

sisihan piawai

Parameter yang menunjukkan cara yang fungsi kebarangkalian berpusat di sekeliling minnya dan yang sama dengan punca kuasa dua bagi momen yang piawai daripada min adalah kuasa dua.

modul standard

Visual Basic for Applications (VBA) modul yang anda boleh meletakkan prosedur Sub dan fungsi yang anda inginkan untuk menjadikannya tersedia untuk prosedur lain di seluruh pangkalan data anda.

prosedur disimpan

Koleksi Diprasusun penyata SQL dan pilihan penyata kawalan aliran yang disimpan di bawah nama dan diproses sebagai unit. Koleksi yang disimpan dalam pangkalan data SQL dan boleh menjalankan dengan satu panggilan dari program.

rentetan pembatas

Aksara teks yang Setkan memisahkan rentetan dibenamkan dalam rentetan. Tanda petikan tunggal (') dan tanda petikan Kembar (") adalah rentetan pembatas.

Subprosedur

Visual Basic for Applications (VBA) prosedur yang menjalankan operasi. Berbeza dengan prosedur fungsi, prosedur Sub tidak mengembalikan nilai. Anda memulakan prosedur Sub dengan kenyataan Sub dan berakhir dengan penyata Sub hujung .

subhelaiandata

Helaian data yang bersarang dalam helaian data lain dan yang mengandungi data yang berkaitan atau menyertai helaian data pertama.

subborang

Borang yang terkandung dalam borang lain atau laporan.

kawalan subborang/sublaporan

Kawalan yang memaparkan subborang dalam borang atau subborang atau sublaporan dalam laporan.

subpertanyaan

Penyata Pilih SQL yang ada dalam pertanyaan pilih atau tindakan lain.

sublaporan

Laporan yang terkandung dalam laporan yang lain.

Langgan

Bersetuju untuk menerima penerbitan dalam pangkalan data Access atau projek Access. Pangkalan data pelanggan melanggan replika data dari pangkalan data publisher.

langganan

Pangkalan data yang akan menerima jadual dan data yang dihasilkan semula daripada penerbit pangkalan data dalam projek Access.

penyegerakan

Proses mengemas kini dua ahli replika yang disetkan oleh bertukar semua rekod dikemas kini dan objek dalam setiap ahli. Dua ahli set replika disegerakkan apabila perubahan dalam setiap telah digunakan kepada yang lain.

jenis data sysname

Dalam projek Access, Khas sistem yang dibekalkan, jenis data takrifan pengguna yang digunakan untuk lajur Jadual, pemboleh ubah dan parameter prosedur tersimpan yang menyimpan nama objek.

objek sistem

Objek pangkalan data yang ditakrifkan oleh sistem, seperti jadual MSysIndexes, atau oleh pengguna. Anda boleh mencipta objek sistem dengan penamaan objek dengan USys sebagai empat aksara pertama dalam nama objek.

T

Halaman atas

kawalan tab

Kawalan yang anda boleh gunakan untuk membina pada satu bentuk atau kotak dialog yang mengandungi beberapa halaman, setiap satunya dengan tab dan setiap mengandungi kawalan yang serupa, seperti kotak teks atau butang Opsyen. Apabila pengguna mengklik tab, halaman tersebut menjadi aktif.

jadual

Objek pangkalan data yang menyimpan data dalam rekod (baris) dan medan (lajur). Data biasanya ialah tentang kategori tertentu perkara, seperti pekerja atau pesanan.

jenis data Jadual

Dalam projek Access, jenis data khas yang digunakan untuk menyimpan hasil set dalam nilai pemboleh ubah atau kembali setempat fungsi takrifan pengguna bagi kemudian pemprosesan. Ia boleh digunakan menggantikan Jadual sementara yang disimpan dalam pangkalan data tempdb.

Tab objek Jadual

Dalam pangkalan data Access, pada tab objek yang anda bekerja dengan jadual dalam pandangan Reka bentuk atau pandangan helaian data.

sifat jadual

Dalam pangkalan data Access, atribut jadual yang mempengaruhi penampilan atau kelakuan Jadual secara keseluruhan. Sifat Jadual disetkan dalam pandangan Reka bentuk Jadual, seperti sifat medan.

kotak teks

Kawalan, juga dipanggil medan edit, yang digunakan pada borang atau laporan untuk memaparkan teks atau menerima entri data. Kotak teks boleh mempunyai label yang dilampirkan padanya.

jenis data teks

Dalam projek Access, jenis data panjang pemboleh ubah yang boleh menampung maksimum 2 ^ 31-1 aksara (2,147,483,647); panjang lalai ialah 16.

Jenis data teks

Dalam pangkalan data Access, ini ialah jenis data medan. Medan teks boleh mengandungi sehingga 255 aksara atau bilangan aksara yang ditentukan oleh sifat FieldSize , yang mana kurang.

jenis data cap masa

Dalam projek Access, jenis data yang dikemas kini secara automatik setiap kali baris yang diselitkan atau dikemas kini. Nilai dalam lajur Cap masa tidak datetime data, tetapi binary(8) atau varbinary(8), menunjukkan jujukan pengubahsuaian data.

jenis data tinyint

Dalam projek Access, jenis data bait 1 (8 bit) yang menyimpan nombor bulat dalam julat 0 hingga 255.

butang togol

Kawalan yang digunakan untuk menyediakan/mematikan Opsyen pada borang atau laporan. Ia boleh memaparkan teks atau gambar, dan boleh kendiri atau sebahagian daripada Kumpulan opsyen.

kotak alat

Satu set alat yang tersedia dalam reka bentuk melihat untuk menambahkan kawalan pada borang atau laporan.

Petua alat

Perihalan ringkas nama perintah dan butang pada reben. Petua alat dipaparkan apabila penuding tetikus diletakkan pada perintah dan butang ini.

Topologi

Perintah yang perubahan yang disebarkan daripada replika untuk replika. Topologi adalah penting kerana ia menentukan kepantasan perubahan lain replika muncul dalam replika anda.

medan jumlah

Medan yang meringkaskan data daripada sumber rekod dasar. Medan jumlah boleh menggunakan fungsi ringkasan seperti Sum atau kiraan, atau menggunakan ungkapan untuk mengira nilai ringkasan.

Baris jumlah

Baris pada helaian data yang memaparkan pilihan maklumat ringkasan untuk setiap medan yang berdasarkan pada jenis data dalam medan.

pertanyaan jumlah

Pertanyaan yang memaparkan pengiraan ringkasan, seperti purata atau jumlah, bagi nilai dalam pelbagai medan daripada jadual atau jadual. Pertanyaan jumlah bukan jenis pertanyaan; yang berasingan Sebaliknya, ia mengembang kefleksibelan pertanyaan pilih.

urus niaga

Satu siri perubahan yang dibuat pada pangkalan data atau skema. Jika sebarang unsur transaksi gagal, transaksi seluruh gagal, dan data ialah "digulung kembali."

mula

Borang Khas prosedur tersimpan yang dilaksanakan secara automatik apabila data dalam Jadual ditentukan diubah suai. Pemicu sering dicipta untuk menguatkuasakan integriti rujukan atau kekonsistenan antara data dalam Jadual yang berbeza yang berkaitan secara logik.

U

Halaman atas

kawalan tidak terikat

Kawalan yang tidak disambungkan ke medan dalam Jadual dasar, pertanyaan atau penyata SQL. Kawalan tidak terikat yang kerap digunakan untuk memaparkan maklumat teks atau gambar hiasan.

Borang tidak terikat atau laporan

Borang atau laporan yang tidak disambungkan ke sumber rekod seperti jadual, pertanyaan atau penyata SQL. (Sifat RecordSource borang atau laporan adalah kosong.)

bingkai objek yang tidak terikat

Kawalan yang anda letakkan pada borang atau laporan mengandungi objek tidak terikat. Objek tidak terikat adalah objek seperti gambar, nilai yang tidak diperoleh daripada data yang disimpan dalam Jadual.

pertanyaan kesatuan

Pertanyaan yang menggunakan operator Kesatuan untuk menggabungkan hasil dua atau lebih pertanyaan pilih.

indeks unik

Indeks ditakrifkan dengan mengesetkan sifat medan berindeks kepada Ya (tiada pendua). Indeks unik tidak akan membenarkan entri pendua dalam medan berindeks. Mengesetkan medan sebagai kunci primer secara automatik menentukan medan sebagai unik.

jenis data uniqueidentifier

Dalam projek Access, pengecam unik secara global 16 bait (GUID).

kemas kini

Untuk menerima perubahan ke data dalam rekod. Perubahan yang disimpan dalam pangkalan data apabila anda mengalihkan kepada rekod lain pada borang atau helaian data atau apabila anda secara jelas simpan rekod.

kemas kini pertanyaan

Pertanyaan tindakan (kenyataan SQL) yang berubah satu set rekod mengikut kriteria (syarat carian) yang anda tentukan.

Petikan boleh dikemas kini

Jenis set rekod yang berfungsi dengan berkesan dalam persekitaran pelayan pelanggan dengan cache data pada klien dan diminimumkan round perjalanan ke pelayan untuk data access dan kemas kini.

akaun pengguna

Akaun yang dikenal pasti oleh nama pengguna dan peribadi ID (PID) yang dicipta untuk menguruskan keizinan pengguna untuk mencapai objek pangkalan data dalam satu kumpulan kerja Access.

jenis data takrifan pengguna

Dalam pangkalan data Microsoft SQL Server, takrifan jenis data lajur boleh mengandungi. Ia ditakrifkan oleh pengguna dan berdasarkan pada jenis data SQL Server yang sedia ada. Peraturan dan lalai hanya akan terikat kepada jenis data takrifan pengguna.

jenis takrifan pengguna

Dalam Visual Basic for Applications (VBA), sebarang jenis data yang ditentukan menggunakan kenyataan jenis . Jenis data takrifan pengguna boleh mengandungi satu atau lebih unsur daripada sebarang jenis data. Tatasusunan jenis data takrifan pengguna dan lain-lain dicipta dengan kenyataan Dim .

Koleksi takrifan pengguna

Koleksi yang anda cipta dengan menambah objek ke objek koleksi . Item dalam koleksi yang ditakrifkan oleh objek koleksi diindeks, bermula dengan 1.

fungsi takrifan pengguna

Pertanyaan yang membawa parameter input dan mengembalikan hasil, serupa dengan prosedur tersimpan. Jenis: skalar (multistatement; mengembalikan satu nilai), dalam baris (satu kenyataan; nilai boleh dikemas kini Jadual) dan Jadual (multistatement; nilai Jadual).

objek takrifan pengguna

Objek tersuai yang ditakrifkan dalam modul kelas borang atau laporan. Dalam modul kelas, anda boleh mencipta sifat dan kaedah untuk objek baru, mencipta kejadian baru objek dan memanipulasikan objek menggunakan sifat tersebut dan kaedah.

Keselamatan aras pengguna

Apabila menggunakan Keselamatan aras pengguna dalam pangkalan data Access, pentadbir pangkalan data atau pemilik objek yang boleh memberikan pengguna individu atau kumpulan pengguna tertentu keizinan untuk jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro.

Kumpulan pengguna

Akaun Kumpulan yang mengandungi semua akaun pengguna. Access menambah secara automatik akaun pengguna kepada kumpulan pengguna apabila anda menciptanya.

V

Halaman atas

pengesahihan

Proses menyemak sama ada data dimasukkan memenuhi syarat atau had tertentu.

peraturan pengesahihan

Sifat yang menentukan sah input nilai medan atau rekod dalam Jadual atau kawalan pada borang. Access memaparkan mesej yang ditentukan dalam sifat ValidationText apabila peraturan melanggar.

jenis data varbinary

Dalam projek Access, jenis data panjang pemboleh ubah dengan maksimum 8,000 bait data perduaan.

varchar

Dalam projek Access, jenis data panjang pemboleh ubah dengan maksimum 8,000 ANSI aksara.

varians

Kuasa dua sisihan piawai. Ia adalah ukuran bagi jumlah yang semua nilai dalam Kumpulan yang berbeza daripada nilai purata Kumpulan.

ungkapan varians

Sebarang ungkapan yang boleh menilai kepada angka, rentetan atau data tarikh selain daripada khas pada nilai kosong dan nol.

pandangan

Dalam projek Access, jenis pertanyaan yang adalah Jadual maya berdasarkan penyata Pilih SQL. Contohnya, pandangan mungkin mengandungi hanya 3 daripada 10 lajur tersedia dalam cantuman dua jadual untuk mengehadkan capaian kepada data tertentu.

kebolehlihatan

Sifat replika yang menunjukkan yang ahli replika menyediakannya boleh disegerakkan dengan dan peraturan penyelesaian konflik yang digunakan. Replika dibahagikan kepada tiga jenis kebolehlihatan: sejagat, setempat dan tanpa nama.

W

Halaman atas

Klausa WHERE

Bahagian penyata SQL yang menentukan rekod yang ingin mengambil.

aksara bebas

Aksara yang digunakan dalam pertanyaan dan ungkapan untuk merangkumi semua rekod, nama fail atau item lain yang bermula dengan aksara khusus atau yang sepadan dengan corak tertentu.

X

Halaman atas

Atribut XML

Maklumat yang ditambahkan tag untuk menyediakan maklumat lanjut mengenai tag tersebut, seperti < kuantiti bahan = "2" unit = "cawan" > tepung < / bahan >. Dalam contoh ini, kuantiti dan unit adalah atribut.

Unsur XML

Maklumat yang dipisahkan oleh tag mula dan tamat dalam dokumen Bahasa penanda dilanjutkan (XML). Contoh unsur XML ialah < LastName > Davolio < / LastName >.

Entiti XML

Gabungan aksara dan simbol yang menggantikan aksara lain apabila dokumen XML yang dihuraikan, biasanya yang mempunyai makna yang lain dalam XML. Untuk contoh & lt; mewakili yang < simbol, yang juga merupakan tanda kurung pembuka untuk tag.

Y

Halaman atas

Jenis data Ya/Tidak

Jenis data medan yang anda gunakan untuk medan yang akan mengandungi hanya satu daripada dua nilai, seperti ya atau tidak dan True atau False. Nilai nol tidak dibenarkan.

Z

Halaman atas

rentetan panjang sifar

Rentetan yang mengandungi aksara tidak. Anda boleh menggunakan rentetan panjang sifar untuk menunjukkan bahawa anda tahu tiada nilai wujud untuk medan. Anda masukkan rentetan panjang sifar dengan menaip dua tanda petikan berganda tanpa Ruang antaranya ("").

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×