Garis panduan untuk penamaan medan, kawalan dan objek

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Kefungsian yang telah dijelaskan dalam artikel ini tidak digunakan untuk "Aplikasi web Access" dan "Pangkalan data web Access." Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan aplikasi web Access, sila lihat mencipta aplikasi Access

Nama medan, kawalan dan objek dalam pangkalan data desktop Microsoft Access:

  • Kepanjangan sehingga 64 aksara.

  • Boleh termasuk sebarang gabungan surat, nombor, ruang dan aksara khas kecuali noktah (.), tanda seru (!), tanda aksen (`) dan kurungan ([ ]).

  • Tidak boleh bermula dengan ruang.

  • Tidak boleh termasuk aksara kawalan (nilai ASCII 0 sehingga 31).

  • Tidak boleh termasuk tanda petikan kembar (") dalam jadual, pandangan atau nama prosedur disimpan dalam Projek Microsoft Access.

Walaupun anda boleh memasukkan ruang dalam medan, kawalan dan nama objek, kebanyakan contoh dalam dokumentasi Microsoft Access menunjukkan medan dan mengawal nama tanpa Ruang kerana ruang dalam nama boleh menghasilkan konflik penamaan dalam Microsoft Visual Basic for Applications dalam sesetengah keadaan.

Apabila anda menamakan medan, kawalan atau objek, anda digalakkan untuk memastikan nama tidak menduakan nama bagi sifat atau unsur lain yang digunakan oleh Microsoft Access; jika tidak, pangkalan data anda akan menghasilkan perilaku di luar jangkaan dalam sesetengah keadaan. Contohnya, jika anda merujuk kepada nilai bagi medan yang dipanggil Nama dalam jadual InfoNama menggunakan sintaks InfoNama.Nama, Microsoft Access memaparkan nilai sifat Nama jadual dan bukannya nilai medan Nama.

Cara lain untuk mengelakkan hasil luar jangkaan adalah sentiasa menggunakan operator ! dan bukannya operator . (noktah) untuk merujuk kepada nilai medan, kawalan atau objek. Contohnya, pengecam berikut secara jelasnya merujuk kepada nilai medan Nama dan bukannya sifat Nama:

[InfoNama]![Nama]

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×