Fungsi rentetan dan cara menggunakannya

Fungsi rentetan dan cara menggunakannya

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan fungsi rentetan, anda boleh mencipta ungkapan dalam Access yang memanipulasikan teks dalam pelbagai cara. Contohnya, anda mungkin ingin memaparkan hanya sebahagian daripada nombor bersiri pada borang. Atau, anda mungkin perlu menyertai (concatenate) rentetan beberapa bersama-sama, seperti nama pertama dan nama keluarga. Jika anda tidak arif dengan ungkapan lagi, lihat membina ungkapan.

Berikut adalah senarai beberapa operasi rentetan umum dalam Access dan fungsi yang anda gunakan untuk menjalankannya:

Untuk…

Gunakan…

Contohnya…

Hasil

Mengembalikan aksara dari permulaan rentetan

Kiri fungsi

=Left([SerialNumber],2)

Jika [SerialNumber] ialah “CD234”, hasilnya ialah “CD”.

Mengembalikan aksara dari akhir rentetan

Fungsi Right

=Right([SerialNumber],3)

Jika [SerialNumber] ialah “CD234”, hasilnya ialah “234”.

Mencari posisi aksara dalam rentetan

Fungsi InStr

=InStr(1,[FirstName],"i")

Jika [FirstName] ialah “Colin”, hasilnya ialah 4.

Mengembalikan aksara dari tengah rentetan

Fungsi Mid

=Mid([SerialNumber],2,2)

Jika [SerialNumber] ialah “CD234”, hasilnya ialah “D2”.

Memangkas ruang pendahuluan atau ekoran daripada rentetan

Fungsi ltrim, RTrim, dan fungsi Trim

=Trim([FirstName])

Jika [FirstName] ialah “ Colin ”, hasil ialah “Colin”.

Mencantumkan dua rentetan

Operator* tanda tambah (+)

=[FirstName] + [LastName]

Jika [FirstName] ialah “Colin” dan [LastName] ialah Wilcox, hasilnya ialah “ColinWilcox”

Mencantumkan dua rentetan dengan ruang di antaranya

Operator* tanda tambah (+)

=[FirstName] + “ “ + [LastName]

Jika [FirstName] ialah “Colin” dan [LastName] ialah Wilcox, hasilnya ialah “Colin Wilcox”

Mengubah huruf rentetan menjadi huruf besar atau kecil

Fungsi UCase atau fungsi LCase

=UCase([FirstName])

Jika [FirstName] ialah “Colin”, hasilnya ialah “COLIN”.

Menentukan panjang rentetan

Fungsi Len

=Len([FirstName])

Jika [FirstName] ialah “Colin”, hasilnya ialah 5.

* Ternyata ia bukan fungsi tetapi operator. Walau bagaimanapun, ia cara tercepat untuk mencantumkan rentetan. Dalam pangkalan data desktop, anda juga boleh menggunakan operator ampersan (&) untuk perangkaian. Dalam aplikasi Access, anda mesti menggunakan tanda tambah (+).

Terdapat banyak lebih banyak teks yang berkaitan fungsi dalam Access. Cara yang baik untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka adalah untuk membuka pembina ungkapan dan menyemak lalu Senarai fungsi. Pembina ungkapan ada hampir mana-mana sahaja yang anda ingin membina ungkapan — biasanya terdapat kecil membina butang yang kelihatan seperti ini: Imej butang

Untuk menunjukkan pembina ungkapan, mari kita membukanya dari sifat Sumber kawalan pada borang atau pandangan. Gunakan salah satu prosedur di bawah bergantung pada sama ada anda menggunakan pangkalan data desktop atau aplikasi web Access.

Memaparkan Pembina Ungkapan dalam pangkalan data desktop

 1. Buka pangkalan data desktop (.accdb).

 2. Tekan F11 untuk membuka Anak Tetingkap Navigasi, jika ia belum terbuka lagi.

 3. Jika anda sudah mempunyai borang tersedia, klik kanannya dalam Anak Tetingkap Navigasi dan klik Pandangan Tataletak. Jika anda tidak mempunyai borang untuk bekerja, klik Cipta > Borang.

 4. Klik kanan kotak teks pada borang dan klik Sifat.

 5. Dalam helaian sifat, klik Semua > Sumber kawalan dan klik membina butang Imej butang di sebelah kanan kotak sifat Sumber kawalan .

  Butang Bina dalam Helaian Sifat.

 6. Di bawah Unsur Ungkapan, kembangkan nod Fungsi dan klik Fungsi Terbina Dalam.

 7. Di bawah Kategori Ungkapan, klik Teks.

 8. Di bawah Nilai Ungkapan, klik pelbagai fungsi tersebut dan baca perihalan pendek di bahagian bawah Pembina Ungkapan.

  Nota: Bukan semua fungsi tersebut tersedia dalam semua konteks; Access menapis senarai itu secara automatik bergantung pada yang mana berfungsi dalam setiap konteks.

Memaparkan pembina ungkapan dalam aplikasi web Access

 1. Buka aplikasi web dalam Access. Jika anda melihat dalam pelayar, klik seting > sesuaikan dalam Access.

 2. Klik Jadual dalam lajur kiri, kemudian di sebelah kanan senarai jadual, klik nama pandangan.

  Memilih pandangan dalam Access.

 3. Klik Edit, klik kotak teks, dan klik butang Data yang muncul di sebelah kotak teks.

  Butang Data di sebelah kawalan Kotak Teks.

 4. Klik yang membina butang Imej butang di sebelah kanan senarai juntai bawah Sumber kawalan .

 5. Di bawah Unsur Ungkapan, kembangkan nod Fungsi dan klik Fungsi Terbina Dalam.

 6. Di bawah Kategori Ungkapan, klik Teks.

 7. Di bawah Nilai Ungkapan, klik pelbagai fungsi tersebut dan baca perihalan pendek di bahagian bawah Pembina Ungkapan.

Menggabungkan fungsi teks untuk lebih kefleksibelan

Sesetengah fungsi rentetan mempunyai argumen berangka, dalam sesetengah kes, anda perlu mengira setiap kali anda membuat panggilan fungsi. Contohnya, fungsi Left membawa rentetan dan nombor, seperti = kiri (SerialNumber, 2). Ini adalah baik jika anda tahu anda sentiasa memerlukan dua aksara kiri, tetapi Bagaimana jika bilangan aksara yang anda perlukan berbeza daripada item kepada item? Selain daripada hanya "keras pengekodan" nombor aksara, anda boleh memasukkan fungsi lain yang mengira ia.

Berikut adalah contoh nombor siri yang mempunyai sempang dalam rentetan. Walau bagaimanapun, posisi sempang adalah berbeza:

SerialNumber

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Jika anda hanya ingin memaparkan nombor di sebelah kiri sempang, anda perlu melakukan pengiraan setiap kali untuk mencari tempat terletaknya sempang. Satu opsyen adalah melakukan seperti berikut:

=Left([SerialNumber],InStr(1,[SerialNumber],"-")-1)

Selain daripada memasukkan nombor sebagai argumen kedua bagi fungsi Left, kami telah dipasang pada fungsi InStr, yang mengembalikan kedudukan tanda sempang dalam nombor siri. Tolak 1 daripada nilai tersebut dan anda menerima bilangan aksara untuk fungsi Left untuk mengembalikan yang betul. Kelihatan agak rumit di terlebih dahulu, tetapi dengan sedikit percubaan yang anda boleh menggabungkan dua atau lebih ungkapan untuk mendapatkan hasil yang anda inginkan.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi rentetan, lihat menggunakan fungsi rentetan dalam pertanyaan Access SQL anda.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×