Fungsi kewangan (rujukan)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesebuah fungsi, klik namanya dalam lajur pertama.

Nota: Versi penanda menunjukkan versi Excel yang fungsi diperkenalkan. Fungsi ini tidak tersedia dalam versi terdahulu. Contohnya, penanda versi 2013 menunjukkan bahawa fungsi ini tersedia dalam Excel 2013 dan semua versi lebih baru.

Fungsi

Perihalan

Fungsi ACCRINT

Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi ACCRINTM

Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi AMORDEGRC

Mengembalikan susut nilai bagi setiap tempoh perakaunan menggunakan pekali susut nilai

Fungsi AMORLINC

Mengembalikan susut nilai untuk setiap tempoh perakaunan

Fungsi COUPDAYBS

Mengembalikan bilangan hari sejak permulaan tempoh kupon hingga tarikh penyelesaian

Fungsi COUPDAYS

Mengembalikan bilangan hari dalam tempoh kupon yang mengandungi tarikh penyelesaian

Fungsi COUPDAYSNC

Mengembalikan bilangan hari bermula dari tarikh penyelesaian hingga tarikh kupon seterusnya

Fungsi COUPNCD

Mengembalikan tarikh kupon seterusnya selepas tarikh penyelesaian

Fungsi COUPNUM

Mengembalikan bilangan kupon yang mesti dibayar di antara tarikh penyelesaian dan tarikh matang

Fungsi COUPPCD

Mengembalikan tarikh kupon sebelumnya sebelum tarikh penyelesaian

Fungsi CUMIPMT

Mengembalikan faedah kumulatif yang dibayar antara dua tempoh

Fungsi CUMPRINC

Mengembalikan jumlah pokok kumulatif yang dibayar untuk pinjaman antara dua tempoh

Fungsi DB

Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan tetap

Fungsi DDB

Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan berganda atau kaedah lain yang anda tentukan

Fungsi DISC

Mengembalikan kadar diskaun bagi keselamatan

Fungsi DOLLARDE

Menukar harga dolar yang disebut sebagai pecahan kepada harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan

Fungsi DOLLARFR

Menukar harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan kepada harga dolar yang disebut sebagai pecahan

Fungsi DURATION

Mengembalikan tempoh tahunan bagi keselamatan dengan pembayaran faedah berkala

Fungsi EFFECT

Mengembalikan kadar faedah tahunan berkesan

Fungsi FV

Mengembalikan nilai masa depan pelaburan

Fungsi FVSCHEDULE

Mengembalikan nilai masa depan bagi prinsipal awalan selepas menggunakan satu siri kadar faedah kompaun

Fungsi INTRATE

Mengembalikan kadar faedah bagi keselamatan pelaburan penuh

Fungsi IPMT

Mengembalikan pembayaran faedah pelaburan bagi tempoh yang diberikan

Fungsi IRR

Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi siri aliran tunai

Fungsi ISPMT

Mengira faedah yang dibayar semasa tempoh tertentu bagi pelaburan

Fungsi MDURATION

Mengembalikan tempoh diubah suai Macauley untuk keselamatan dengan anggaran nilai muka sebanyak $100

Fungsi MIRR

Mengembalikan kadar pulangan dalaman yang aliran tunai positif dan negatif dibiayai pada kadar berbeza

Fungsi NOMINAL

Mengembalikan kadar faedah nominal tahunan

Fungsi NPER

Mengembalikan bilangan tempoh pelaburan

Fungsi NPV

Mengembalikan nilai bersih semasa bagi pelaburan berdasarkan siri aliran tunai berkala dan kadar diskaun

Fungsi ODDFPRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh pertama ganjil

Fungsi ODDFYIELD

Mengembalikan kadar hasil keselamatan dengan tempoh pertama ganjil

Fungsi ODDLPRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh akhir ganjil

Fungsi ODDLYIELD

Mengembalikan kadar hasil bagi keselamatan dengan tempoh akhir ganjil

Fungsi PDURATION
Excel 2013

Mengembalikan bilangan tempoh yang diperlukan oleh pelaburan untuk mencapai nilai tertentu

Fungsi PMT

Mengembalikan bayaran berkala anuiti

Fungsi PPMT

Mengembalikan pembayaran pokok pelaburan bagi tempoh yang diberikan

Fungsi PRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi PRICEDISC

Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan terdiskaun

Fungsi PRICEMAT

Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi PV

Mengembalikan nilai semasa pelaburan

Fungsi RATE

Mengembalikan kadar faedah per tempoh anuiti

Fungsi RECEIVED

Mengembalikan jumlah yang diterima sempena kematangan bagi keselamatan pelaburan penuh

Fungsi RRI
Excel 2013

Mengembalikan kadar faedah yang sepadan untuk pertumbuhan pelaburan

Fungsi SLN

Mengembalikan susut nilai garis lurus bagi aset untuk satu tempoh

Fungsi SYD

Mengembalikan susut nilai digit jumlah tahun bagi aset untuk tempoh tertentu

Fungsi TBILLEQ

Mengembalikan kadar hasil bon setara untuk bil Perbendaharaan

Fungsi TBILLPRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka untuk bil Perbendaharaan

Fungsi TBILLYIELD

Mengembalikan kadar hasil untuk bil Perbendaharaan

Fungsi VDB

Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu atau tempoh separa yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan

Fungsi XIRR

Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala

Fungsi XNPV

Mengembalikan nilai semasa bersih bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala

Fungsi YIELD

Mengembalikan kadar hasil pada keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi YIELDDISC

Mengembalikan kadar hasil tahunan untuk keselamatan terdiskaun, contohnya, bil Perbendaharaan

Fungsi YIELDMAT

Mengembalikan kadar hasil tahunan keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Penting: Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lebih lanjut tentang perbezaannya.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Fungsi Excel (berabjad)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×