Fungsi format

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan satu varian (rentetan) mengandungi ada ungkapan diformatkan mengikut arahan yang terkandung dalam ungkapan format.

Lihat beberapa contoh

Sintaks

Format ( ungkapan [format ] [, firstdayofweek ] [, firstweekofyear ] )

Sintaks fungsi Format mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

expression

Diperlukan. Sebarang ungkapan sah.

format

Pilihan. Ungkapan format bernama atau takrifan pengguna yang sah.

firstdayofweek

Pilihan. Pada pemalar yang menentukan hari pertama bagi minggu.

firstweekofyear

Pilihan. Pemalar yang menentukan minggu pertama tahun.


Seting

Formatargumen boleh menggunakan pelbagai seting, bergantung pada jenis data bagi argumen ungkapan . Rujuk artikel yang disenaraikan dalam Jadual berikut untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan sah format.

Untuk ungkapan yang menggunakan jenis data ini …

Lihat artikel

Sebarang jenis

Sifat format

Tarikh/masa

Format sifat - tarikh/masa jenis Data

Berangka

Sifat format - nombor dan jenis Data Mata Wang

Teks dan memo

Sifat format - teks dan jenis Data Memo

Ya/Tidak

Format sifat - jenis Data ya/tidak


Argumen firstdayofweek mempunyai seting ini:

Pemalar

Nilai

Perihalan

vbUseSystem

0

Gunakan seting NLS API.

VbSunday

1

Ahad (lalai)

vbMonday

2

Isnin

vbTuesday

3

Selasa

vbWednesday

4

Rabu

vbThursday

5

Khamis

vbFriday

6

Jumaat

vbSaturday

7

Sabtu


Argumen firstweekofyear mempunyai seting ini:

Pemalar

Nilai

Perihalan

vbUseSystem

0

Gunakan seting NLS API.

vbFirstJan1

1

Mulakan dengan minggu yang 1 Januari berlaku (lalai).

vbFirstFourDays

2

Mulakan dengan minggu pertama yang mempunyai sekurang-kurangnya empat hari dalam tahun.

vbFirstFullWeek

3

Mulakan dengan minggu penuh pertama bagi tahun.


Catatan

Untuk Diformat

Lakukan ini

Angka

Gunakan format angka bernama yang dipratentukan atau cipta format angka yang ditentukan pengguna.

Tarikh dan masa

Menggunakan format tarikh/masa bernama dipratentukan atau cipta format tarikh/masa ditentukan pengguna.

Nombor siri tarikh dan masa

Menggunakan format tarikh dan masa atau format angka.

Rentetan

Mencipta format Rentetan takrifan pengguna anda sendiri.


Jika anda cuba untuk memformatkan nombor tanpa menentukan format, Format menyediakan kefungsian yang sama dengan fungsi Str , walaupun ia adalah Antarabangsa perhatian. Walau bagaimanapun, nombor positif yang diformatkan sebagai rentetan yang menggunakan Format tidak termasuk awalan Ruang simpanan untuk Daftar nilai; yang ditukar menggunakan Str mengekalkan Ruang pendahulu.

Jika anda sedang memformatkan rentetan disetempatkan bukan angka, anda patut menggunakan format angka takrifan pengguna untuk memastikan anda mendapat rupa yang anda inginkan.

Nota: Jika seting sifat kalendar Gregory dan format menentukan pemformatan tarikh, dibekalkan ungkapan mesti Gregory. Jika seting sifat Visual Basic kalendar Hijrah, dibekalkan ungkapan mesti Hijrah.

Jika kalendar Gregory, makna simbol ungkapan format tidak berubah. Jika kalendar Hijrah, Semua tarikh format simbol (contohnya, hhhh, bbbb, tttt) mempunyai makna yang sama tetapi menggunakan kalendar Hijrah. Simbol format kekal dalam Bahasa Inggeris; simbol yang menghasilkan paparan teks (contohnya, AM dan PM) memaparkan rentetan (Bahasa Inggeris atau Arab) dikaitkan dengan simbol tersebut. Julat tertentu simbol perubahan apabila kalendar Hijrah.

Simbol

Julat

h

1-30

hh

1-30

Ww

1-51

bbb

Memaparkan nama penuh bulan (nama bulan Hijrah mempunyai singkatan tiada).

y

1-355

tttt

100-9666

Contoh

Gunakan fungsi Format dalam ungkapan    Anda boleh menggunakan Format di mana-mana anda boleh menggunakan ungkapan. Contohnya, anda boleh menggunakannya dalam pertanyaan sebagai sebahagian daripada alias medan atau dalam sifat Sumber kawalan bagi kotak teks pada borang atau laporan. Contoh berikut menunjukkan ungkapan anda mungkin gunakan dalam sifat penapis pada laporan untuk mengehadkan output untuk rekod daripada minggu sebelumnya.

Format ([tarikh], "ww") = Format (sekarang (), "ww") -1

Dalam contoh ini, sumber rekod laporan yang mempunyai medan yang dinamakan tarikh, yang mengandungi tarikh setiap rekod tertentu diubah dan yang digunakan pada Laporan. Apabila anda menjalankan laporan, hasil yang ditapis untuk menunjukkan hanya rekod tersebut yang minggu untuk nilai dalam medan tarikh (Format([Date],"ww")) adalah sama dengan minggu sebelumnya (Format(Now(),"ww")-1).

Menggunakan fungsi Format dalam Kod VBA   

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menunjukkan menggunakan pelbagai fungsi Format untuk memformat nilai dengan menggunakan format yang bernama dan format takrifan pengguna. Untuk pemisah tarikh (/), masa pemisah (:), dan AM / PM harfiah, sebenar diformatkan output yang dipaparkan dengan sistem anda bergantung pada seting tempatan komputer yang kod yang sedang berjalan. Apabila masa dan tarikh dipaparkan dalam persekitaran pembangunan, format masa pendek dan format tarikh pendek penempatan kod digunakan. Apabila dipaparkan dengan menjalankan kod format masa pendek dan format tarikh pendek penempatan sistem digunakan, yang mungkin berbeza daripada penempatan kod. Untuk contoh ini, penempatan Inggeris AS dianggap sebagai.

MyTime dan MyDate dipaparkan dalam persekitaran pembangunan yang menggunakan seting masa pendek sistem semasa dan seting tarikh pendek.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Menggunakan Format dengan rentetan panjang sifar

Dalam Microsoft Access version 2.0 dan lebih awal, anda boleh menggunakan fungsi Format untuk mengembalikan satu nilai untuk rentetan panjang sifar dan yang satu lagi untuk nilai. Contohnya, anda boleh menggunakan format ungkapan seperti berikut dengan fungsi Format untuk mengembalikan nilai rentetan yang sesuai daripada kod:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

Dalam versi Microsoft Access 97 dan lebih baru, anda mesti menguji secara berasingan untuk kes nol , kemudian mengembalikan nilai yang sesuai berdasarkan hasil. Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi IIf dalam ungkapan dengan fungsi Format seperti berikut:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Perubahan ini digunakan hanya apabila anda menggunakan fungsi Format untuk memformatkan rentetan bergantung pada sama ada ia adalah rentetan panjang sifar atau nilai nol. Ungkapan format lain digunakan dengan fungsi Format terus berfungsi seperti ia lakukan dalam versi terdahulu.

Jika anda menukar pangkalan data dari Microsoft Access version 2.0 dan lebih awal untuk Microsoft Access 2002 atau lebih baru, anda mesti mengubah kod untuk menguji secara berasingan untuk kes nol.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×