Fungsi baru dalam Excel 2013

Penting: Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lebih lanjut tentang perbezaannya.

Klik sebarang nama fungsi dalam senarai berikut untuk melihat bantuan terperinci mengenai fungsi tersebut.

Nama fungsi

Jenis dan perihalan

Fungsi ACOT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kotangen nombor

Fungsi ACOTH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kotangen hiperbolaan nombor

Fungsi ARABIC

Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor Roman kepada Huruf Arab, sebagai nombor

Fungsi BASE

Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor kepada perwakilan teks dengan radiks (dasar) yang diberikan

Fungsi BINOM.DIST.RANGE

Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian bagi hasil percubaan menggunakan taburan binomial

Fungsi BITAND

Kejuruteraan:    Mengembalikan 'Bit Dan' bagi dua nombor

Fungsi BITLSHIFT

Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kiri dengan bit shift_amount

Fungsi BITOR

Kejuruteraan:    Mengembalikan bit OR bagi 2 nombor

Fungsi BITRSHIFT

Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kanan dengan bit shift_amount

Fungsi BITXOR

Kejuruteraan:    Mengembalikan bit 'Eksklusif Atau' bagi dua nombor

Fungsi CEILING.MATH

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer terdekat atau unit gandaan keertian terdekat

Fungsi COMBINA

Matematik dan trigonometri:   
Mengembalikan bilangan penggabungan dengan ulangan bagi bilangan item yang diberikan

Fungsi COT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor

Fungsi COTH

Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kotangen sudut

Fungsi CSC

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosekan sudut

Fungsi CSCH

Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kosekan hiperbolaan sudut

Fungsi DAYS

Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari antara dua tarikh

Fungsi DECIMAL

Matematik dan trigonometri:    Menukarkan perwakilan teks bagi nombor dalam asas yang diberikan kepada nombor perpuluhan

Fungsi ENCODEURL

Web:    Mengembalikan rentetan terkod URL

Fungsi FILTERXML

Web:    Mengembalikan data khusus daripada kandungan XML menggunakan XPath khusus

Fungsi FLOOR.MATH

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi FORMULATEXT

Carian dan rujukan:    Mengembalikan formula pada rujukan yang diberikan sebagai teks

Fungsi GAMMA

Statistik:    Mengembalikan nilai fungsi Gamma

Fungsi GAUSS

Statistik:    Mengembalikan 0.5 kurang daripada taburan longgok normal piawai

Fungsi IFNA

Logik:    Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika ungkapan diuraikan kepada #N/A, jika tidak mengembalikan hasil ungkapan

Fungsi IMCOSH

Kejuruteraan:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOT

Kejuruteraan:    Mengembalikan kotangen bagi nombor kompleks

Fungsi IMCSC

Kejuruteraan:   Mengembalikan kosekan bagi nombor kompleks

Fungsi IMCSCH

Kejuruteraan:   Mengembalikan kosekan hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSEC

Kejuruteraan:    Mengembalikan sekan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSECH

Kejuruteraan:    Mengembalikan sekan hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSINH

Kejuruteraan:    Mengembalikan sinus hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMTAN

Kejuruteraan:    Mengembalikan tangen bagi nombor kompleks

Fungsi ISFORMULA

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika terdapat rujukan kepada sel yang mengandungi formula

Fungsi ISOWEEKNUM

Tarikh dan masa:   Mengembalikan bilangan nombor minggu ISO tahun untuk tarikh yang diberikan

Fungsi MUNIT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan matriks unit atau dimensi yang ditentukan

Fungsi NUMBERVALUE

Teks:    Menukar teks kepada nombor dengan cara tak bersandaran penempatan

Fungsi PDURATION

Kewangan:   Mengembalikan bilangan tempoh yang diperlukan oleh pelaburan untuk mencapai nilai tertentu

Fungsi PERMUTATIONA

Statistik:    Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek (dengan ulangan) yang boleh dipilih daripada jumlah objek

Fungsi PHI

Statistik:    Mengembalikan nilai fungsi ketumpatan untuk taburan normal standard

Fungsi RRI

Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah yang sepadan untuk pertumbuhan pelaburan

Fungsi SEC

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sekan sudut

Fungsi SECH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sekan hiperbolaan sudut

Fungsi SHEET

Maklumat:    Mengembalikan nombor helaian bagi helaian yang dirujuk

Fungsi SHEETS

Maklumat:    Mengembalikan bilangan helaian dalam rujukan

Fungsi SKEW.P

Statistik:    Mengembalikan kepencongan taburan berdasarkan populasi: pencirian darjah asimetri taburan di sekeliling minnya

Fungsi UNICHAR

Teks:    Mengembalikan aksara Unikod yang dirujuk oleh nilai berangka yang diberikan

Fungsi UNICODE

Teks:    Mengembalikan nombor (titik kod) yang sepadan dengan aksara pertama teks

Fungsi WEBSERVICE

Web:    Mengembalikan data dari perkhidmatan web.

Fungsi XOR

Logik:    Mengembalikan semua argumen eksklusif OR

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×