Fungsi StringFromGUID

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Fungsi StringFromGUID menukar kepada GUID, iaitu tatasusunan jenis bait, untuk rentetan.

Sintaks

StringFromGUID ( guid )

Argumen diperlukan guid ialah tatasusunan bait data yang digunakan untuk mengenal pasti aplikasi, komponen atau item data untuk sistem pengendalian yang unik.


Catatan

Enjin pangkalan data Microsoft Access Menyimpan GUIDs sebagai tatasusunan jenis bait. Walau bagaimanapun, Microsoft Office Access 2007 tidak boleh mengembalikan bait data daripada kawalanborang atau laporan. Untuk mengembalikan nilai GUID daripada kawalan, anda mesti menukar rentetan. Untuk menukar GUID rentetan, gunakan fungsi StringFromGUID . Untuk menukar rentetan kembali GUID, gunakan fungsi GUIDFromString .

Contohnya, anda mungkin perlu merujuk kepada medan yang mengandungi GUID apabila menggunakan pereplikaan pangkalan data. Untuk mengembalikan nilai kawalan pada borang yang terikat pada medan yang mengandungi GUID, gunakan fungsi StringFromGUID untuk menukar GUID rentetan.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh berikut mengembalikan nilai kawalan s_GUID pada borang pekerja dalam borang rentetan dan menguntukkan pemboleh ubah rentetan. Kawalan s_GUID terikat pada medan s_GUID, salah satu medan sistem yang ditambahkan pada setiap Jadual replika dalam pangkalan data replika.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×