Fungsi Rate

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan berganda yang menentukan kadar faedah per tempoh anuiti.

Sintaks

Rate( nper , pmt, pv [, fv ] [, type ] [, guess ] )

Sintaks fungsi Rate mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

nper

Diperlukan. Kembar menentukan jumlah bilangan tempoh bayaran dalam anuiti tersebut. Contohnya, jika anda membuat bayaran bulanan pinjaman kereta empat tahun, pinjaman anda mempunyai jumlah tempoh bayaran 4 * 12 (atau 48).

PMT

Diperlukan. Kembar menentukan bayaran dibuat setiap tempoh. Bayaran biasanya mengandungi pokok dan faedah yang tidak berubah mengikut hayat anuiti tersebut.

PV

Diperlukan. Menentukan dua nilai, atau nilai hari ini, siri pembayaran masa depan atau penerimaan. Contohnya, apabila anda meminjam wang untuk membeli kereta, amaun pinjaman adalah nilai semasa untuk pemberi bayaran kereta bulanan yang anda akan lakukan.

FV

Pilihan. Varian menentukan masa depan baki nilai atau tunai yang anda inginkan selepas anda membuat bayaran muktamad. Contohnya, nilai masa depan pinjaman ialah $0 kerana ia merupakan nilai selepas bayaran muktamad. Walau bagaimanapun, jika anda ingin menyimpan $50,000 melebihi 18 tahun pendidikan anak anda, kemudian $50,000 ialah nilai masa depan. Jika dikecualikan, 0 dianggap.

jenis

Pilihan. Varians menentukan nombor yang menunjukkan apabila bayaran tamat tempoh. Gunakan 0 jika bayaran perlu dijelaskan di hujung tempoh bayaran, atau gunakan 1 jika bayaran perlu dijelaskan pada permulaan tempoh. Jika dikecualikan, 0 dianggap.

Tekaan

Pilihan. Varians menentukan nilai yang anda menganggarkan akan dikembalikan oleh kadar. Jika dikecualikan, tekaan ialah 0.1 (10 peratus).


Catatan

Anuiti ialah satu siri pembayaran tunai tetap yang dibuat dalam tempoh masa. Anuiti boleh pinjaman (seperti gadai janji rumah) atau pelaburan (seperti pelan simpanan bulanan).

Untuk semua argumen, tunai yang dibayar (seperti Deposit kepada simpanan) diwakili oleh nombor negatif; Tunai yang diterima (seperti cek dividen) diwakili oleh nombor positif.

Kadar dikira oleh lelaran. Bermula dengan nilai tekaan, kadar mengitar menerusi pengiraan sehingga hasil adalah tepat untuk dalam 0.00001 peratus. Jika kadar tidak dapat mencari hasil selepas percubaan 20, ia gagal. Jika tekaan anda adalah 10 peratus dan kadar gagal, cuba nilai yang berbeza untuk tekaan.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menggunakan fungsi Rate untuk mengira kadar faedah pinjaman diberikan jumlah bilangan bayaran (TotPmts), amaun bayaran pinjaman (Payment), nilai semasa atau pokok pinjaman (PVal), nilai masa depan pinjaman (FVal), nombor yang menunjukkan sama ada bayaran tamat tempoh pada permulaan atau penghujung tempoh bayaran (PayType) , dan penghampiran kadar faedah dijangka (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×