Fungsi NZ

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fungsi Nz untuk mengembalikan sifar, rentetan panjang sifar (""), atau yang lain ditentukan nilai apabila yang varian adalah nol. Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi ini untuk menukar nilai nol kepada nilai yang lain dan menghalangnya daripada dirambat menerusi ungkapan.

Sintaks

Nz ( varian [, valueifnull ] )

Sintaks fungsi Nz mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

variant

Diperlukan. Pemboleh ubah Varian jenis data.

valueifnull

Pilihan (melainkan digunakan dalam pertanyaan). Varian yang membekalkan nilai untuk dikembalikan jika argumen varian ialah Nol. Argumen ini membolehkan anda mengembalikan nilai selain daripada sifar atau rentetan dengan panjang sifar.

Nota: Jika anda menggunakan fungsi Nz dalam ungkapan dalam pertanyaan tanpa menggunakan argumen valueifnull, hasil ialah rentetan dengan panjang sifar dalam medan yang mengandungi nilai nol.


Jika nilai argumen varian adalah nol, fungsi Nz mengembalikan nombor sifar atau rentetan panjang sifar (sentiasa mengembalikan rentetan panjang sifar apabila digunakan dalam ungkapan pertanyaan), bergantung pada sama ada konteks menunjukkan nilai patut nombor atau rentetan. Jika argumen pilihan valueifnull disertakan, kemudian fungsi Nz akan mengembalikan nilai yang ditentukan oleh argumen tersebut jika argumen varian adalah nol. Apabila digunakan dalam ungkapan pertanyaan, fungsi NZ harus sentiasa sertakan argumen valueifnull ,

Jika nilai varian tidak nol, maka fungsi Nz mengembalikan nilai varian.

Catatan

Fungsi Nz adalah berguna untuk ungkapan yang mungkin termasuk nilai nol . Untuk memaksa ungkapan untuk menilai kepada bukan - nilainol walaupun ia mengandungi nilai nol , gunakan fungsi Nz untuk mengembalikan sifar, rentetan panjang sifar atau nilai dikembalikan tersuai.

Contohnya, ungkapan 2 + varX akan sentiasa mengembalikan nilai nol apabila varian varX adalah nol. Walau bagaimanapun, 2 + Nz(varX) mengembalikan 2.

Anda biasanya boleh menggunakan fungsi Nz sebagai alternatif kepada fungsi IIf . Contohnya, dalam kod berikut, dua ungkapan yang termasuk fungsi IIf yang diperlukan untuk mengembalikan hasil yang diinginkan. Ungkapan pertama yang termasuk fungsi IIf digunakan untuk menyemak nilai pemboleh ubah dan menukarnya kepada sifar jika ia adalah nol.

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

Dalam contoh berikut, fungsi Nz menyediakan kefungsian yang sama sebagai ungkapan pertama dan hasil diinginkan dicapai dalam satu langkah daripada dua.

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

Jika anda membekalkan nilai untuk argumen pilihan valueifnull, nilai tersebut akan dikembalikan apabila varian adalah nol. Dengan menyertakan argumen pilihan ini, anda mungkin boleh mengelakkan penggunaan ungkapan yang mengandungi fungsi IIf . Contohnya, ungkapan berikut menggunakan fungsi IIf untuk mengembalikan rentetan jika nilai varFreight adalah nol.

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

Dalam contoh berikut, argumen pilihan yang dibekalkan kepada fungsi Nz menyediakan rentetan yang akan dikembalikan jika varFreight adalah nol.

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh berikut menilai kawalan pada borang dan mengembalikan satu daripada dua rentetan yang berdasarkan nilai bagi kawalan. Jika nilai kawalan adalah nol, prosedur menggunakan fungsi Nz untuk menukar nilai nol kepada rentetan kepanjangan sifar.

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×