Fungsi MsgBox

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam pangkalan data Access, fungsi MsgBox memaparkan mesej dalam kotak dialog, menunggu untuk pengguna mengklik butang dan mengembalikan Integer menunjukkan butang yang diklik pengguna.

Sintaks

MsgBox ( prom [butang ] [tajuk ] [, helpfile ] [konteks ] )

Sintaks fungsi MsgBox mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

Prom

Diperlukan. Ungkapan rentetan dipaparkan sebagai mesej dalam kotak dialog. Panjang maksimum prom adalah kira-kira 1024 aksara, bergantung pada lebar aksara yang digunakan. Jika prom mengandungi lebih daripada satu baris, anda boleh memisahkan baris yang menggunakan pengangkutan kembali aksara (Chr(13)), aksara linefeed (Chr(10)) atau kembali pengangkutan – linefeed aksara gabungan (Chr(13) & Chr(10)) antara setiap baris.

butang

Pilihan. ungkapan bernombor yang merupakan jumlah nilai yang menentukan nombor dan jenis butang untuk memaparkan, gaya ikon untuk digunakan, identiti butang lalai dan modaliti kotak mesej. Jika dikecualikan, nilai lalai untuk butang ialah 0.

Tajuk

Pilihan. Ungkapan rentetan yang dipaparkan dalam bar tajuk kotak dialog. Jika anda mengeluarkan tajuk, nama aplikasi diletakkan dalam bar tajuk.

helpfile

Pilihan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti fail bantuan untuk menggunakan untuk menyediakan bantuan sensitif konteks bagi kotak dialog. Jika helpfile disediakan, konteks mesti juga disediakan.

konteks

Pilihan. Ungkapan bernombor yang merupakan nombor konteks bantuan yang diperuntukkan kepada topik Bantuan yang sesuai mengikut pengarang bantuan. Jika konteks disediakan, helpfile mesti juga disediakan.


Seting

Butang setingargumen adalah:

Pemalar

Nilai

Perihalan

vbOKOnly

0

Memaparkan butang OK sahaja.

vbOKCancel

1

Memaparkan butang OK dan Batal .

vbAbortRetryIgnore

2

Memaparkan butang Henti paksa, cuba semuladan Abaikan .

vbYesNoCancel

3

Memaparkan butang Ya, tiadadan membatalkan .

vbYesNo

4

Memaparkan butang Ya dan tidak .

vbRetryCancel

5

Memaparkan butang cuba semula dan membatalkan .

vbCritical

16

Memaparkan ikon Mesej kritikal .

vbQuestion

32

Memaparkan ikon Amaran pertanyaan    .

vbExclamation

48

Memaparkan Mesej amaran    ikon.

vbInformation

64

Memaparkan Mesej maklumat ikon.

vbDefaultButton1

0

Butang pertama adalah lalai.

vbDefaultButton2

256

Butang kedua ialah lalai.

vbDefaultButton3

512

Butang ketiga ialah lalai.

vbDefaultButton4

768

Butang keempat ialah lalai.

vbApplicationModal

0

Aplikasi modal; pengguna mesti memberi respons kepada kotak mesej sebelum meneruskan kerja dalam aplikasi semasa.

vbSystemModal

4096

Sistem modal; semua aplikasi digantung sehingga pengguna memberi respons kepada kotak mesej.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Menambah butang bantuan kotak mesej

VbMsgBoxSetForeground

65536

Menentukan tetingkap kotak mesej sebagai tetingkap latar depan

vbMsgBoxRight

524288

Teks dijajarkan kanan

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Menentukan teks sepatutnya muncul seperti kanan ke kiri membaca pada sistem Bahasa Ibrani dan Arab


Petua: Dalam Access 2010, pembina ungkapan mempunyai IntelliSense, supaya anda boleh melihat apa argumen yang memerlukan ungkapan anda.

Kumpulan pertama nilai (0-5) memerihalkan nombor dan jenis butang yang dipaparkan dalam kotak dialog; Kumpulan kedua (16 32, 48, 64) memerihalkan gaya ikon; Kumpulan ketiga (0, 256, 512) menentukan butang yang lalai; dan Kumpulan keempat (0, 4096) menentukan modaliti kotak mesej. Apabila menambah nombor untuk mencipta nilai muktamad untuk argumen butang , menggunakan hanya satu nombor daripada setiap Kumpulan.

Nota: Pemalar ini ditentukan oleh Visual Basic for Applications. Hasilnya, nama boleh digunakan di mana-mana dalam Kod anda menggantikan nilai sebenar.

Mengembalikan nilai

Pemalar

Nilai

Perihalan

vbOK

1

ok

vbCancel

2

Batal

vbAbort

3

Menggugurkan

vbRetry

4

Cuba semula

vbIgnore

5

Abaikan

vbYes

6

Ya

vbNo

7

tidak


Catatan

Apabila helpfile dan konteks disediakan, pengguna boleh menekan F1 (Windows) atau bantuan (Macintosh) untuk melihat topik Bantuan yang sepadan dengan konteks. Sesetengah aplikasi hos, contohnya, Microsoft Excel, juga menambah butang bantuan secara automatik kotak dialog.

Jika kotak dialog memaparkan butang Batalkan , menekan kekunci ESC mempunyai kesan yang sama seperti mengklik membatalkan. Jika kotak dialog mengandungi butang bantuan , bantuan sensitif konteks disediakan untuk kotak dialog. Walau bagaimanapun, tiada nilai dikembalikan sehingga salah satu butang lain diklik.

Nota: Untuk menentukan lebih argumen bernama pertama, anda mesti menggunakan MsgBox dalam ada ungkapan. Untuk mengabaikan sesetengah argumen posisi, anda mesti memasukkan pembatas koma yang sepadan.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul.

Contoh ini menggunakan fungsi MsgBox untuk memaparkan mesej ralat kritikal dalam kotak dialog dengan Ya dan butang tiada. Butang tiada ditentukan sebagai respons lalai. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi MsgBox bergantung pada butang yang dipilih oleh pengguna. Contoh ini menganggap bahawa DEMO.HLP ialah fail bantuan yang mengandungi topik dengan bantuan konteks nombor yang sama dengan 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×