Fungsi Mid

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan satu varian (rentetan) mengandungi bilangan aksara daripada rentetan yang ditentukan.

Sintaks

Mid ( rentetan, mula [kepanjangan ] )

Sintaks fungsi Mid mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

rentetan

Diperlukan. ungkapan rentetan yang aksara yang dikembalikan. Jika rentetan mengandungi nol, nol dikembalikan.

mula

Diperlukan. Panjang. Kedudukan aksara dalam rentetan yang bermula bahagian dilakukan. Jika mula adalah lebih besar daripada bilangan aksara dalam rentetan, Mid mengembalikan rentetan panjang sifar ("").

panjang

Pilihan. Varian (Panjang). Bilangan aksara untuk dikembalikan. Jika dikeluarkan atau jika terdapat kurang daripada panjang aksara dalam teks (termasuk aksara di mula), Semua aksara dari kedudukan mula di hujung rentetan yang dikembalikan.


Catatan

Untuk menentukan bilangan aksara dalam rentetan, gunakan fungsi Len .

Nota: Gunakan fungsi MidB dengan bait data yang terkandung dalam rentetan, seperti Bahasa set aksara bait berganda. Selain daripada menentukan bilangan aksara, argumen Tentukan bilangan bait. Untuk kod sampel yang MidB, lihat contoh kedua dalam topik contoh.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh pertama menggunakan fungsi Mid untuk mengembalikan bilangan aksara yang tertentu daripada rentetan.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Contoh kedua menggunakan MidB dan fungsi takrifan pengguna (MidMbcs) untuk juga mengembalikan aksara daripada rentetan. Perbezaan di sini ialah rentetan input adalah ANSI dan panjang berada dalam Bait.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×