Fungsi Len

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan panjang yang mengandungi bilangan aksara dalam rentetan atau bilangan bait yang diperlukan untuk menyimpan pemboleh ubah.

Sintaks

Len ( rentetan | varname)

Sintaks fungsi Len mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

rentetan

Sebarang sah ungkapan rentetan. Jika rentetan mengandungi nol, nol dikembalikan.

varname

Sebarang nama sah pemboleh ubah . Jika varname mengandungi nol, nol dikembalikan. Jika varname varian, Len menganggapnya sama sebagai rentetan dan sentiasa mengembalikan bilangan aksara yang ia mengandungi.


Catatan

Satu (dan hanya satu) dua argumen mungkin mesti ditentukan. Dengan jenis takrifan pengguna, Len mengembalikan saiz seperti yang ia akan ditulis ke fail.

Nota: Gunakan fungsi LenB dengan bait data yang terkandung dalam rentetan, seperti Bahasa set aksara bait berganda (DBCS). Selain daripada mengembalikan bilangan aksara dalam rentetan, LenB mengembalikan bilangan bait yang digunakan untuk mewakili rentetan tersebut. Dengan jenis takrifan pengguna, LenB mengembalikan saiz dalam memori, termasuk sebarang penebal antara unsur. Untuk kod sampel yang LenB, lihat contoh kedua dalam topik contoh.

Nota: Len mungkin tidak dapat menentukan bilangan bait storan yang diperlukan apabila digunakan dengan rentetan panjang pemboleh ubah dalam jenis data takrifan pengguna yang sebenar.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh pertama menggunakan Len mengembalikan bilangan aksara dalam rentetan atau bilangan bait yang diperlukan untuk menyimpan pemboleh ubah. Jenis ... Menamatkan jenis blok mentakrifkan CustomerRecord mesti didahului oleh kata kunci persendirian jika ia muncul dalam modul kelas. Dalam modul standard, kenyataan jenis boleh menjadi awam.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Contoh kedua menggunakan LenB dan fungsi takrifan pengguna (LenMbcs) untuk mengembalikan bilangan bait aksara dalam rentetan jika ANSI digunakan untuk mewakili rentetan.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×