Fungsi InputBox

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Memaparkan prom dalam kotak dialog, menunggu untuk pengguna untuk input teks atau klik butang dan mengembalikan rentetan yang mengandungi kandungan kotak teks.

Sintaks

InputBox ( prom [tajuk ] [lalai ] [, xpos ] [, ypos ] [, helpfile ] [konteks ] )

Sintaks fungsi InputBox mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

Prom

Diperlukan. Ungkapan rentetan dipaparkan sebagai mesej dalam kotak dialog. Panjang maksimum prom adalah kira-kira 1024 aksara, bergantung pada lebar aksara yang digunakan. Jika prom mengandungi lebih daripada satu baris, anda boleh memisahkan baris yang menggunakan aksara kembali pengangkutan (Chr(13)), aksara linefeed (Chr(10)) atau pengangkutan kembali – linefeed aksara gabungan (Chr(13) & Chr(10)) antara setiap baris.

Tajuk

Pilihan. Ungkapan rentetan yang dipaparkan dalam bar tajuk kotak dialog. Jika anda mengeluarkan tajuk, nama aplikasi diletakkan dalam bar tajuk.

lalai

Pilihan. Rentetan ungkapan yang dipaparkan dalam kotak teks sebagai respons lalai jika input tidak lain disediakan. Jika anda mengeluarkan lalai, kotak teks dipaparkan kosong.

xpos

Pilihan. Berangka ungkapan yang menentukan dalam twips, jarak mendatar tepi kiri kotak dialog dari pinggir kiri skrin. Jika xpos dikeluarkan, kotak dialog secara mendatar berpusat.

ypos

Pilihan. Berangka ungkapan yang menentukan dalam twips, jarak menegak tepi atas kotak dialog dari atas skrin. Jika ypos dikeluarkan, kotak dialog secara menegak diposisikan kira-kira satu-ketiga cara ke bawah skrin.

helpfile

Pilihan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti fail bantuan untuk menggunakan untuk menyediakan bantuan sensitif konteks bagi kotak dialog. Jika helpfile disediakan, konteks mesti juga disediakan.

konteks

Pilihan. Ungkapan bernombor yang merupakan nombor konteks bantuan yang diperuntukkan kepada topik Bantuan yang sesuai mengikut pengarang bantuan. Jika konteks disediakan, helpfile mesti juga disediakan.


Catatan

Apabila helpfile dan konteks disediakan, pengguna boleh menekan F1 (Windows) atau bantuan (Macintosh) untuk melihat topik Bantuan yang sepadan dengan konteks. Beberapa aplikasi hos, contohnya, Microsoft Office Excel 2007, juga menambah butang bantuan secara automatik kotak dialog. Jika pengguna mengklik OK atau menekan ENTER, fungsi InputBox mengembalikan apa-apa dalam kotak teks. Jika pengguna mengklik membatalkan, fungsi mengembalikan rentetan panjang sifar ("").

Nota: Untuk menentukan lebih argumen bernama pertama, anda mesti menggunakan InputBox dalam ada ungkapan. Untuk mengabaikan sesetengah argumen posisi, anda mesti memasukkan pembatas koma yang sepadan.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menunjukkan pelbagai cara untuk menggunakan fungsi InputBox untuk menggesa pengguna memasukkan nilai. Jika x dan y posisi dikeluarkan, kotak dialog secara automatik berpusat untuk paksi masing-masing. Pemboleh ubah MyValue mengandungi nilai yang dimasukkan oleh pengguna jika pengguna mengklik OK atau menekan kekunci ENTER. Jika pengguna mengklik membatalkan, rentetan panjang sifar yang dikembalikan.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×