Fungsi GUIDFromString

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Fungsi GUIDFromString menukar rentetan yang GUID, iaitu tatasusunan jenis bait.

Sintaks

GUIDFromString ( stringexpression )

Argumen diperlukan stringexpression ialah ungkapan rentetan yang menilai kepada GUID dalam borang rentetan.

Catatan

Enjin pangkalan data Microsoft Access Menyimpan GUIDs sebagai tatasusunan jenis bait. Walau bagaimanapun, Microsoft Office Access 2007 tidak dapat mengembalikan data bait daripada kawalan pada borang atau laporan. Untuk mengembalikan nilai GUID daripada kawalan, anda mesti menukar rentetan. Untuk menukar GUID rentetan, gunakan fungsi StringFromGUID . Untuk menukar rentetan GUID, gunakan fungsi GUIDFromString .

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh berikut menggunakan fungsi GUIDFromString untuk menukar rentetan GUID. Rentetan adalah GUID yang disimpan dalam borang rentetan dalam jadual pekerja replika. Medan, s_GUID, adalah medan tersembunyi yang ditambahkan pada setiap Jadual replika dalam pangkalan data replika.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×