Fungsi FV

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan berganda yang menentukan nilai masa depan anuiti berdasarkan pembayaran yang berkala dan tetap serta kadar faedah yang tetap.

Sintaks

FV( rate, nper , pmt [, pv ] [, type ] )

Sintaks fungsi FV mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

kadar

Diperlukan. Kembar menentukan kadar faedah per tempoh. Contohnya, jika anda mendapat pinjaman kereta di dengan peratusan kadar tahunan (APR) 10 peratus dan membuat bayaran bulanan, kadar per tempoh ialah 0.1/12 atau 0.0083.

nper

Diperlukan. Integer yang menentukan jumlah bilangan tempoh bayaran dalam anuiti tersebut. Contohnya, jika anda membuat bayaran bulanan pinjaman kereta empat tahun, pinjaman anda mempunyai jumlah tempoh bayaran 4 * 12 (atau 48).

PMT

Diperlukan. Kembar menentukan bayaran dibuat setiap tempoh. Bayaran biasanya mengandungi pokok dan faedah yang tidak berubah mengikut hayat anuiti tersebut.

PV

Pilihan. Varian yang menentukan nilai semasa (atau sekaligus) siri pembayaran masa depan. Contohnya, apabila anda meminjam wang untuk membeli kereta, amaun pinjaman adalah nilai semasa untuk pemberi bayaran kereta bulanan yang anda akan lakukan. Jika dikecualikan, 0 dianggap.

jenis

Pilihan. Varians menentukan apabila bayaran ini siap. Gunakan 0 jika bayaran perlu dijelaskan di hujung tempoh bayaran, atau gunakan 1 jika bayaran perlu dijelaskan pada permulaan tempoh. Jika dikecualikan, 0 dianggap.


Catatan

Anuiti ialah satu siri pembayaran tunai tetap yang dibuat dalam tempoh masa. Anuiti boleh pinjaman (seperti gadai janji rumah) atau pelaburan (seperti pelan simpanan bulanan).

Argumen kadar dan nper mesti dikira menggunakan tempoh bayaran yang disebut dalam unit yang sama. Contohnya, jika kadar dikira bulan, nper mesti juga dikira menggunakan bulan.

Untuk semua argumen, tunai yang dibayar (seperti Deposit kepada simpanan) diwakili oleh nombor negatif; Tunai yang diterima (seperti cek dividen) diwakili oleh nombor positif.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menggunakan fungsi FV untuk mengembalikan nilai masa depan pelaburan diberikan Kadar peratusan yang terakru per tempoh (APR / 12), jumlah bilangan bayaran (TotPmts), pembayaran (Payment), nilai semasa bagi pelaburan (PVal), dan nombor yang menunjukkan sama ada bayaran dibuat pada permulaan atau penghujung tempoh bayaran (PayType). Ambil perhatian bahawa kerana Payment mewakili tunai yang dibayar, nombor negatif.

Dim Fmt, Payment, APR, TotPmts, PayType, PVal, FVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
Payment = InputBox("How much do you plan to save each month?")
APR = InputBox("Enter the expected interest annual percentage rate.")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("For how many months do you expect to save?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
PVal = InputBox("How much is in this savings account now?")
FVal = FV(APR / 12, TotPmts, -Payment, -PVal, PayType)
MsgBox "Your savings will be worth " & Format(FVal, Fmt) & "."

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×