Fungsi FILTER (DAX)

Penting  Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan jadual yang mewakili subset jadual atau ungkapan lain.

Artikel ini memerihalkan fungsi dalam Ungkapan Analisis Data (DAX), iaitu bahasa ungkapan formula yang digunakan untuk menentukan pengiraan dalam Power Pivot di Excel. Kebanyakan fungsi DAX mempunyai nama yang sama dan kelakuan yang serupa seperti fungsi Excel; walau bagaimanapun, fungsi DAX hanya boleh digunakan dalam formula DAX.

Dalam artikel ini

Sintaks

Parameter

Nilai Kembali

Catatan

Contoh

Jadual 1. Membandingkan jumlah jualan untuk A.S. lwn semua rantau lain

Jadual 2. Membandingkan jualan bukan A.S. mengikut kategori produk

Sintaks

Penapis (< Jadual > < penapis >)

Halaman Atas

Parameter

Istilah

Takrifan

jadual

Jadual untuk ditapis. Jadual juga boleh menjadi ungkapan yang menghasilkan jadual.

penapis

Ungkapan Boolean yang dinilai bagi setiap baris Jadual. Sebagai contoh, [jumlah] > 0 atau [rantau] = "Perancis"

Halaman Atas

Nilai Pengembalian

Jadual yang mengandungi baris ditapis sahaja.

Halaman Atas

Komen

Anda boleh menggunakan FILTER untuk mengurangkan bilangan baris dalam jadual yang anda usahakan dan menggunakan data khusus sahaja dalam pengiraan. FILTER tidak digunakan secara bebas, tetapi sebagai fungsi yang dibenamkan dalam fungsi lain yang memerlukan jadual sebagai argumen.

Halaman Atas

Contoh

Contoh berikut mencipta laporan jualan Internet di luar Amerika Syarikat menggunakan medan terhitung yang menapis jualan dalam Amerika Syarikat dan kemudian menghiris mengikut tahun kalendar dan kategori produk. Untuk mencipta medan terhitung ini, anda menapis jadual, Jualan Internet USD, dengan menggunakan Wilayah Jualan dan kemudian menggunakan jadual ditapis dalam fungsi SUMX.

Dalam contoh ini, ungkapan penapis ('InternetSales_USD', <> RELATED('SalesTerritory'[SalesTerritoryCountry]) "Amerika Syarikat") pulangan jadual yang merupakan subset jualan Internet tolak semua baris kepunyaan Wilayah jualan Amerika Syarikat. Fungsi berkaitan adalah apa link kekunci Wilayah dalam Jadual jualan Internet ke SalesTerritoryCountry dalam Jadual SalesTerritory.

Jadual berikut menunjukkan bukti konsep untuk medan terhitung, Jualan Internet BUKAN AS, formula untuk yang mana disediakan dalam bahagian kod di bawah. Jadual membandingkan semua jualan Internet dengan jualan Internet Bukan AS, untuk menunjukkan cara ungkapan penapis berfungsi, dengan mengecualikan jualan Amerika Syarikat daripada komputasi.

Untuk mencipta semula kadual ini, tambah medan SalesTerritoryCountry, pada kawasan Label Baris pada Jadual Pangsi.

Jadual 1. Membandingkan jumlah jualan untuk A.S. lwn semua rantau lain

Label Baris

[Internet Sales]

Jualan Internet Bukan A.S.

Australia

$4,999,021.84

$4,999,021.84

Canada

$1,343,109.10

$1,343,109.10

France

$2,490,944.57

$2,490,944.57

Germany

$2,775,195.60

$2,775,195.60

United Kingdom

$5,057,076.55

$5,057,076.55

United States

$9,389,479.79

Jumlah Besar

$26,054,827.45

$16,665,347.67

Jadual laporan akhir menunjukkan hasil apabila anda mencipta Jadual Pangsi menggunakan medan terhitung, Jualan Internet BUKAN AS. Tambah medan, CalendarYear pada kawasan Label Baris pada Jadual Pangsi dan tambah medan, ProductCategoryName pada kawasan Label Lajur.

Jadual 2. Membandingkan jualan bukan A.S. mengikut kategori produk

Jualan Internet Bukan A.S.

Label Lajur

 

 

 

Label Baris

Accessories

Bikes

Clothing

Jumlah Besar

2005

$1,526,481.95

$1,526,481.95

2006

$3,554,744.04

$3,554,744.04

2007

$156,480.18

$5,640,106.05

$70,142.77

$5,866,729.00

2008

$228,159.45

$5,386,558.19

$102,675.04

$5,717,392.68

Jumlah Besar

$384,639.63

$16,107,890.23

$172,817.81

$16,665,347.67

SUMX (penapis ('InternetSales_USD', <> RELATED('SalesTerritory'[SalesTerritoryCountry]) "Amerika Syarikat")
, 'InternetSales_USD' [SalesAmount_USD]) masukkan teks diformat mengenyangkan.

Halaman Atas

Nota  Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Berkenaan Dengan: Excel 2016, Excel 2013, Power BI DesignerAdakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Ubah bahasa