Fungsi Excel (berabjad)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Klik untuk pergi ke fungsi yang bermula dengan huruf. Atau tekan Ctrl + F untuk mencari fungsi dengan menaip beberapa huruf pertama atau perkataan perihalan. Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesebuah fungsi, klik namanya dalam lajur pertama.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Nota: Penanda versi menunjukkan versi Excel fungsi telah diperkenalkan. Fungsi ini tidak tersedia dalam versi terdahulu.

Penting: Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lebih lanjut tentang perbezaannya.

Nama fungsi

Jenis dan perihalan

Fungsi ABS

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nilai mutlak bagi nombor

Fungsi ACCRINT

Kewangan:    Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi ACCRINTM

Kewangan:    Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi ACOS

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kosinus nombor

Fungsi ACOSH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan songsang nombor

Fungsi ACOT
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kotangen nombor

Fungsi ACOTH
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok kotangen hiperbolaan nombor

Fungsi AGGREGATE

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan agregat dalam senarai atau pangkalan data

Fungsi ADDRESS

Carian dan rujukan:    Mengembalikan rujukan sebagai teks kepada sel tunggal dalam lembaran kerja

Fungsi AMORDEGRC

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai bagi setiap tempoh perakaunan menggunakan pekali susut nilai

Fungsi AMORLINC

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai untuk setiap tempoh perakaunan

Fungsi AND

Logik:    Mengembalikan TRUE jika semua argumennya adalah TRUE

Fungsi ARABIC
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor Roman kepada Huruf Arab, sebagai nombor

Fungsi AREAS

Carian dan rujukan:    Mengembalikan bilangan kawasan dalam rujukan

Fungsi ASC

Teks:   Mengubah huruf Inggeris lebar penuh (bait berganda) atau katakana dalam rentetan aksara kepada aksara lebar separuh (bait tunggal)

Fungsi ASIN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok sinus nombor

Fungsi ASINH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sinus hiperbolaan songsang nombor

Fungsi ATAN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok tangen bagi nombor

Fungsi ATAN2

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan lengkok tangen daripada koordinat x- dan y-

Fungsi ATANH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tangen hiperbolaan songsang nombor

Fungsi AVEDEV

Statistik:    Mengembalikan purata sisihan mutlak titik data daripada min

Fungsi AVERAGE

Statistik:    Mengembalikan purata argumen

Fungsi AVERAGEA

Statistik:    Mengembalikan purata argumen, termasuk nombor, teks dan nilai yang logik

Fungsi AVERAGEIF

Statistik:    Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel dalam julat yang memenuhi kriteria yang diberikan

Fungsi AVERAGEIFS

Statistik:    Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel yang memenuhi berbilang kriteria.

Fungsi BAHTTEXT

Teks:    Menukar nombor kepada teks, menggunakan format mata wang ß (baht)

Fungsi BASE

Matematik dan trigonometri:    Menukar nombor kepada perwakilan teks dengan radiks (dasar) yang diberikan

Fungsi BESSELI

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel In(x) yang diubah suai

Fungsi BESSELJ

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel Jn(x)

Fungsi BESSELK

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel Kn(x) yang diubah suai

Fungsi BESSELY

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi Bessel Yn(x)

Fungsi BETADIST

Keserasian:    Mengembalikan fungsi taburan longgok beta

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi BETA.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan fungsi taburan longgok beta

Fungsi BETAINV

Keserasian:    Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi BETA.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu

Fungsi BIN2DEC

Kejuruteraan:    Menukar nombor perduaan kepada perpuluhan

Fungsi BIN2HEX

Kejuruteraan:    Menukar nombor perduaan kepada perenambelasan

Fungsi BIN2OCT

Kejuruteraan:    Menukar nombor perduaan kepada perlapanan

Fungsi BINOMDIST

Keserasian:    Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi BINOM.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu

Fungsi BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian bagi hasil percubaan menggunakan taburan binomial

Fungsi BINOM.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria

Fungsi BITAND
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan 'Bit Dan' bagi dua nombor

Fungsi BITLSHIFT
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kiri dengan bit shift_amount

Fungsi BITOR
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan bit OR bagi 2 nombor

Fungsi BITRSHIFT
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kanan dengan bit shift_amount

Fungsi BITXOR
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan bit 'Eksklusif Atau' bagi dua nombor

Fungsi CALL

Tambahan dan Automasi:    Memanggil prosedur dalam pustaka pautan dinamik atau sumber kod

Fungsi CEILING

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi CEILING.MATH
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer terdekat atau unit gandaan keertian terdekat

Fungsi CEILING.PRECISE

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.

Fungsi CELL

Maklumat:    Mengembalikan maklumat mengenai pemformatan, lokasi atau kandungan sel

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi CHAR

Teks:    Mengembalikan aksara yang ditentukan oleh nombor kod

Fungsi CHIDIST

Keserasian:    Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Nota: Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi CHIINV

Keserasian:    Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Nota: Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi CHITEST

Keserasian:    Mengembalikan ujian ketakbersandaran

Nota: Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHISQ.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan ujian ketakbersandaran

Fungsi CHOOSE

Carian dan rujukan:    Memilih nilai daripada senarai nilai

Fungsi CLEAN

Teks:    Mengalih keluar semua aksara tak boleh cetak daripada teks

Fungsi CODE

Teks:    Mengembalikan kod berangka bagi aksara pertama dalam rentetan teks

Fungsi COLUMN

Carian dan rujukan:    Mengembalikan nombor lajur rujukan

Fungsi COLUMNS

Carian dan rujukan:    Mengembalikan bilangan lajur dalam rujukan

Fungsi COMBIN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan bilangan penggabungan bagi bilangan objek yang diberikan

Fungsi COMBINA
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:   
Mengembalikan bilangan penggabungan dengan ulangan bagi bilangan item yang diberikan

Fungsi COMPLEX

Kejuruteraan:    Menukar pekali nyata dan khayalan kepada nombor kompleks

Fungsi CONCAT
Excel 2016

Teks:    Menggabungkan teks daripada berbilang julat dan/atau rentetan, tetapi ia tidak menyediakan pembatas atau argumen IgnoreEmpty.

Fungsi CONCATENATE

Teks:    Mencantumkan beberapa item teks menjadi satu item teks

Fungsi CONFIDENCE

Keserasian:    Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi

Fungsi CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi, menggunakan taburan Pelajar

Fungsi CONVERT

Kejuruteraan:    Menukar satu nombor daripada satu sistem ukuran kepada yang lain

Fungsi CORREL

Statistik:    Mengembalikan pekali perkaitan antara dua set data

Fungsi COS

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus nombor

Fungsi COSH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor

Fungsi COT
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor

Fungsi COTH
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kotangen sudut

Fungsi COUNT

Statistik:    Mengira jumlah nombor yang terdapat dalam senarai argumen

Fungsi COUNTA

Statistik:    Mengira jumlah nilai yang terdapat dalam senarai argumen

Fungsi COUNTBLANK

Statistik:    Mengira bilangan sel kosong dalam julat

Fungsi COUNTIF

Statistik:    Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi kriteria yang diberikan

Fungsi COUNTIFS

Statistik:    Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi COUPDAYBS

Kewangan:    Mengembalikan bilangan hari sejak permulaan tempoh kupon hingga tarikh penyelesaian

Fungsi COUPDAYS

Kewangan:    Mengembalikan bilangan hari dalam tempoh kupon yang mengandungi tarikh penyelesaian

Fungsi COUPDAYSNC

Kewangan:    Mengembalikan bilangan hari bermula dari tarikh penyelesaian hingga tarikh kupon seterusnya

Fungsi COUPNCD

Kewangan:    Mengembalikan tarikh kupon seterusnya selepas tarikh penyelesaian

Fungsi COUPNUM

Kewangan:    Mengembalikan bilangan kupon yang mesti dibayar di antara tarikh penyelesaian dan tarikh matang

Fungsi COUPPCD

Kewangan:    Mengembalikan tarikh kupon sebelumnya sebelum tarikh penyelesaian

Fungsi COVAR

Keserasian:    Mengembalikan kovarians iaitu purata produk sisihan berpasangan

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kovarians iaitu purata produk sisihan berpasangan

Fungsi COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kovarians sampel, purata sisihan produk bagi setiap pasangan titik data dalam dua set data

Fungsi CRITBINOM

Keserasian:    Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi CSC
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan kosekan sudut

Fungsi CSCH
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:   Mengembalikan kosekan hiperbolaan sudut

Fungsi CUBEKPIMEMBER

Kiub:    Mengembalikan nama penunjuk prestasi utama (KPI), sifat serta ukuran dan memaparkan nama dan sifatnya dalam sel. KPI adalah ukuran yang boleh dinyatakan kuantitinya, seperti untung kasar bulanan atau pusing ganti pekerja suku tahunan, digunakan untuk memantau prestasi organisasi.

Fungsi CUBEMEMBER

Kiub:    Mengembalikan ahli atau tupel dalam hierarki kiub. Digunakan untuk mengesahkan bahawa ahli atau tupel wujud dalam kiub.

Fungsi CUBEMEMBERPROPERTY

Kiub:    Mengembalikan nilai sifat ahli dalam kiub. Digunakan untuk mengesahkan bahawa nama ahli wujud dalam kiub dan untuk mengembalikan sifat tertentu untuk ahli ini.

Fungsi CUBERANKEDMEMBER

Kiub:    Mengembalikan ahli ke-n atau berkedudukan dalam set. Digunakan untuk mengembalikan satu atau lebih unsur dalam set, seperti pekerja yang mempunyai jualan tertinggi atau 10 pelajar terbaik.

Fungsi CUBESET

Kiub:    Mentakrifkan set terhitung bagi ahli atau tupel dengan menghantar ungkapan set kepada kiub pada pelayan yang mencipta set kemudian kembalikan set tersebut kepada Microsoft Office Excel.

Fungsi CUBESETCOUNT

Kiub:    Mengembalikan bilangan item dalam set.

Fungsi CUBEVALUE

Kiub:    Mengembalikan nilai teragregat daripada kiub.

Fungsi CUMIPMT

Kewangan:    Mengembalikan faedah kumulatif yang dibayar antara dua tempoh

Fungsi CUMPRINC

Kewangan:    Mengembalikan jumlah pokok kumulatif yang dibayar untuk pinjaman antara dua tempoh

Fungsi DATE

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh tertentu

Fungsi DATEDIF

Tarikh dan masa:    Mengira bilangan hari, bulan atau tahun antara dua tarikh. Fungsi ini adalah berguna dalam Formula yang anda perlu mengira umur.

Fungsi DATEVALUE

Tarikh dan masa:    Menukar tarikh dalam bentuk teks kepada nombor bersiri

Fungsi DAVERAGE

Pangkalan data:    Mengembalikan purata entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DAY

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada hari bagi bulan

Fungsi DAYS
Excel 2013

Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari antara dua tarikh

Fungsi DAYS360

Tarikh dan masa:    Mengira bilangan hari antara dua tarikh berdasarkan tahun 360 hari

Fungsi DB

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan tetap

Fungsi DBCS
Excel 2013

Teks:    Mengubah huruf Inggeris atau katakana lebar separuh (bait tunggal) dalam rentetan aksara kepada aksara lebar penuh (bait berganda)

Fungsi DCOUNT

Pangkalan data:    Mengira sel yang mengandungi nombor dalam pangkalan data

Fungsi DCOUNTA

Pangkalan data:    Mengira sel bukan kosong dalam pangkalan data

Fungsi DDB

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan berganda atau kaedah lain yang anda tentukan

Fungsi DEC2BIN

Kejuruteraan:    Menukar nombor perpuluhan kepada perduaan

Fungsi DEC2HEX

Kejuruteraan:    Menukar nombor perpuluhan kepada perenambelasan

Fungsi DEC2OCT

Kejuruteraan:    Menukar nombor perpuluhan kepada perlapanan

Fungsi DECIMAL
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Menukarkan perwakilan teks bagi nombor dalam asas yang diberikan kepada nombor perpuluhan

Fungsi DEGREES

Matematik dan trigonometri:    Menukar radian kepada darjah

Fungsi DELTA

Kejuruteraan:    Menguji sama ada dua nilai adalah sama

Fungsi DEVSQ

Statistik:    Mengembalikan hasil tambah kuasa dua sisihan

Fungsi DGET

Pangkalan data:    Menyarikan dari pangkalan data rekod tunggal yang sepadan dengan kriteria yang ditentukan

Fungsi DISC

Kewangan:    Mengembalikan kadar diskaun bagi keselamatan

Fungsi DMAX

Pangkalan data:    Mengembalikan nilai maksimum daripada entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DMIN

Pangkalan data:    Mengembalikan nilai minimum daripada entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DOLLAR

Teks:    Menukar nombor kepada teks, menggunakan format mata wang $ (dolar)

Fungsi DOLLARDE

Kewangan:    Menukar harga dolar yang disebut sebagai pecahan kepada harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan

Fungsi DOLLARFR

Kewangan:    Menukar harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan kepada harga dolar yang disebut sebagai pecahan

Fungsi DPRODUCT

Pangkalan data:    Mendarabkan nilai dalam medan rekod tertentu yang sepadan dengan kriteria dalam pangkalan data

Fungsi DSTDEV

Pangkalan data:    Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel daripada entri pangkalan data yang terpilih

Fungsi DSTDEVP

Pangkalan data:    Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi entri pangkalan data terpilih

Fungsi DSUM

Pangkalan data:    Menambahkan nombor dalam lajur medan rekod dalam pangkalan data yang sepadan dengan kriteria

Fungsi DURATION

Kewangan:    Mengembalikan tempoh tahunan bagi keselamatan dengan pembayaran faedah berkala

Fungsi DVAR

Pangkalan data:    Menganggarkan varian berdasarkan sampel daripada entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DVARP

Pangkalan data:    Mengira varian berdasarkan keseluruhan populasi bagi entri pangkalan data dipilih

Fungsi EDATE

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh yang menunjukkan bilangan bulan sebelum atau selepas tarikh mula

Fungsi EFFECT

Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah tahunan berkesan

Fungsi ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Mengembalikan rentetan terkod URL

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi EOMONTH

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri hari terakhir bulan sebelum atau selepas bilangan bulan yang ditentukan

Fungsi ERF

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ralat

Fungsi ERF.PRECISE
Excel 2010

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ralat

Fungsi ERFC

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ralat pelengkap

Fungsi ERFC.PRECISE
Excel 2010

Kejuruteraan:    Mengembalikan fungsi ERF pelengkap yang disepadukan antara x dan infiniti

Fungsi ERROR.TYPE

Maklumat:    Mengembalikan nombor yang sepadan dengan jenis ralat

Fungsi EUROCONVERT

Tambahan dan Automasi:    Menukar nombor kepada euro, menukar nombor daripada euro kepada mata wang ahli euro atau menukar nombor daripada satu mata wang ahli euro kepada yang lain menggunakan euro sebagai perantaraan (penyegitigaan).

Fungsi EVEN

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer genap terdekat

Fungsi EXACT

Teks:    Semak untuk melihat sama ada dua nilai teks adalah sama

Fungsi EXP

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan e yang dinaikkan kepada kuasa nombor yang diberikan

Fungsi EXPON.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan eksponen

Fungsi EXPONDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan eksponen

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi FACT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan faktorial nombor

Fungsi FACTDOUBLE

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan faktorial berganda bagi nombor

Fungsi FALSE

Logik:    Mengembalikan nilai logik FALSE

Fungsi F.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi FDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi F.DIST.RT
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi FILTERXML
Excel 2013

Web:    Mengembalikan data khusus daripada kandungan XML menggunakan XPath khusus

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi FIND, FINDB

Teks:    Mencari satu nilai teks dalam yang lain (sensitif huruf)

Fungsi F.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.INV.RT
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi FINV

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi FISHER

Statistik:    Mengembalikan perubahan Fisher

Fungsi FISHERINV

Statistik:    Mengembalikan songsangan perubahan Fisher

Fungsi FIXED

Teks:    Memformatkan nombor sebagai teks dengan bilangan perpuluhan yang tetap

Fungsi FLOOR

Keserasian:    Membundarkan sesuatu nombor ke bawah menuju ke sifar

Dalam Excel 2007 dan Excel 2010, ini ialah fungsi Matematik dan trigonometri.

Fungsi FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi FLOOR.PRECISE

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.

Fungsi FORECAST

Statistik:    Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear

Dalam Excel 2016, fungsi ini digantikan dengan ramalan. LINEAR sebagai sebahagian daripada fungsi ramalanbaru tetapi ia masih tersedia untuk keserasian dengan versi terdahulu.

Fungsi FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan nilai masa depan berdasarkan nilai sedia ada (sejarah) menggunakan versi AAA algoritma pelicinan eksponen (ETS)

Fungsi FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan selang keyakinan bagi nilai ramalan pada tarikh sasaran yang ditentukan

Fungsi FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan panjang corak ulangan Excel yang dikesan untuk siri masa yang ditentukan

Fungsi FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan nilai statistik sebagai hasil ramalan siri masa

Fungsi FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan nilai masa depan berdasarkan nilai sedia ada

Fungsi FORMULATEXT
Excel 2013

Carian dan rujukan:    Mengembalikan formula pada rujukan yang diberikan sebagai teks

Fungsi FREQUENCY

Statistik:    Mengembalikan taburan kekerapan sebagai tatasusunan menegak

Fungsi F.TEST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan hasil ujian F

Fungsi FTEST

Keserasian:    Mengembalikan hasil ujian F

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi FV

Kewangan:    Mengembalikan nilai masa depan pelaburan

Fungsi FVSCHEDULE

Kewangan:    Mengembalikan nilai masa depan bagi prinsipal awalan selepas menggunakan satu siri kadar faedah kompaun

Fungsi GAMMA
Excel 2013

Statistik:    Mengembalikan nilai fungsi Gamma

Fungsi GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan gama

Fungsi GAMMADIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan gama

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi GAMMA.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok gama

Fungsi GAMMAINV

Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok gama

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi GAMMALN

Statistik:    Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi GAUSS
Excel 2013

Statistik:    Mengembalikan 0.5 kurang daripada taburan longgok normal piawai

Fungsi GCD

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan pembahagi biasa terbesar

Fungsi GEOMEAN

Statistik:    Mengembalikan min geometri

Fungsi GESTEP

Kejuruteraan:    Menguji sama ada nombor adalah lebih besar daripada nilai ambang

Fungsi GETPIVOTDATA

Carian dan rujukan:    Mengembalikan data yang disimpan dalam laporan Jadual pangsi

Fungsi GROWTH

Statistik:    Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran eksponen

Fungsi HARMEAN

Statistik:    Mengembalikan min harmonik

Fungsi HEX2BIN

Kejuruteraan:    Menukar nombor perenambelasan kepada perduaan

Fungsi HEX2DEC

Kejuruteraan:    Menukar nombor perenambelasan kepada perpuluhan

Fungsi HEX2OCT

Kejuruteraan:    Menukar nombor perenambelasan kepada perlapanan

Fungsi HLOOKUP

Carian dan Rujukan:    Mencari baris atas tatasusunan dan mengembalikan nilai sel yang ditunjukkan

Fungsi HOUR

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada jam

Fungsi HYPERLINK

Carian dan Rujukan:    Menciptakan pintasan atau lompatan yang membuka dokumen yang disimpan pada pelayan rangkaian, intranet atau Internet

Fungsi HYPGEOM.DIST

Statistik:    Mengembalikan taburan hipergeometri

Fungsi HYPGEOMDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan hipergeometri

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi IF

Logik:    Menentukan ujian logik untuk dijalankan

Fungsi IFERROR

Logik:    Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika formula menilai kepada ralat, jika tidak, mengembalikan hasil formula

Fungsi IFNA
Excel 2013

Logik:    Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika ungkapan diuraikan kepada #N/A, jika tidak mengembalikan hasil ungkapan

Fungsi IFS
Excel 2016

Logik:    Menyemak sama ada satu atau lebih syarat dipenuhi dan mengembalikan nilai yang sepadan untuk syarat benar pertama.

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi IMABS

Kejuruteraan:    Mengembalikan nilai mutlak (modulus) bagi nombor kompleks

Fungsi IMAGINARY

Kejuruteraan:    Mengembalikan pekali khayalan bagi nombor kompleks

Fungsi IMARGUMENT

Kejuruteraan:    Mengembalikan teta argumen iaitu sudut disebut dalam radian

Fungsi IMCONJUGATE

Kejuruteraan:    Mengembalikan konjugat kompleks bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOS

Kejuruteraan:    Mengembalikan kosinus bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOSH
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan kosinus hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOT
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan kotangen bagi nombor kompleks

Fungsi IMCSC
Excel 2013

Kejuruteraan:   Mengembalikan kosekan bagi nombor kompleks

Fungsi IMCSCH
Excel 2013

Kejuruteraan:   Mengembalikan kosekan hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMDIV

Kejuruteraan:    Mengembalikan hasil bahagi antara dua nombor kompleks

Fungsi IMEXP

Kejuruteraan:    Mengembalikan eksponen bagi nombor kompleks

Fungsi IMLN

Kejuruteraan:    Mengembalikan logaritma asli bagi nombor kompleks

Fungsi IMLOG10

Kejuruteraan:    Mengembalikan logaritma asas 10 bagi nombor kompleks

Fungsi IMLOG2

Kejuruteraan:    Mengembalikan logaritma asas 2 bagi nombor kompleks

Fungsi IMPOWER

Kejuruteraan:    Mengembalikan nombor kompleks yang dinaikkan kepada kuasa integer

Fungsi IMPRODUCT

Kejuruteraan:    Mengembalikan produk nombor kompleks

Fungsi IMREAL

Kejuruteraan:    Mengembalikan pekali nyata bagi nombor kompleks

Fungsi IMSEC
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan sekan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSECH
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan sekan hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSIN

Kejuruteraan:    Mengembalikan sinus bagi nombor kompleks

Fungsi IMSINH
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan sinus hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSQRT

Kejuruteraan:    Mengembalikan punca kuasa dua bagi nombor kompleks

Fungsi IMSUB

Kejuruteraan:    Mengembalikan perbezaan antara dua nombor kompleks

Fungsi IMSUM

Kejuruteraan:    Mengembalikan jumlah nombor kompleks

Fungsi IMTAN
Excel 2013

Kejuruteraan:    Mengembalikan tangen bagi nombor kompleks

Fungsi INDEX

Carian dan rujukan:    Menggunakan indeks untuk memilih nilai daripada rujukan atau tatasusunan

Fungsi INDIRECT

Carian dan rujukan:    Mengembalikan rujukan yang ditunjukkan oleh nilai teks

Fungsi INFO

Maklumat:    Mengembalikan maklumat mengenai persekitaran pengendalian semasa

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi INT

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat

Fungsi INTERCEPT

Statistik:    Mengembalikan pintasan garis regresi linear

Fungsi INTRATE

Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah bagi keselamatan pelaburan penuh

Fungsi IPMT

Kewangan:    Mengembalikan pembayaran faedah pelaburan bagi tempoh yang diberikan

Fungsi IRR

Kewangan:    Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi siri aliran tunai

Fungsi ISBLANK

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah kosong

Fungsi ISERR

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah sebarang nilai ralat kecuali #N/A

Fungsi ISERROR

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah sebarang nilai ralat

Fungsi ISEVEN

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nombor adalah genap

Fungsi ISFORMULA
Excel 2013

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika terdapat rujukan kepada sel yang mengandungi formula

Fungsi ISLOGICAL

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai ialah nilai logik

Fungsi ISNA

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah nilai ralat #N/A

Fungsi ISNONTEXT

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai bukan teks

Fungsi ISNUMBER

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah nombor

Fungsi ISODD

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nombor adalah ganjil

Fungsi ISREF

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah rujukan

Fungsi ISTEXT

Maklumat:    Mengembalikan TRUE jika nilai adalah teks

Fungsi ISO.CEILING
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor yang dibundarkan ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi ISOWEEKNUM
Excel 2013

Tarikh dan masa:   Mengembalikan bilangan nombor minggu ISO tahun untuk tarikh yang diberikan

Fungsi ISPMT

Kewangan:    Mengira faedah yang dibayar semasa tempoh tertentu bagi pelaburan

Fungsi JIS

Teks:   Mengubah aksara lebar separuh (bait tunggal) dalam rentetan aksara kepada aksara lebar penuh (bait berganda)

Fungsi KURT

Statistik:    Mengembalikan kurtosis set data

Fungsi LARGE

Statistik:    Mengembalikan nilai terbesar ke-k dalam set data

Fungsi LCM

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan gandaan paling tidak biasa

Fungsi LEFT, LEFTB

Teks:    Mengembalikan aksara paling kiri daripada nilai teks

Fungsi LEN, LENB

Teks:    LEN mengembalikan bilangan aksara dalam rentetan teks

Fungsi LINEST

Statistik:    Mengembalikan parameter arah aliran linear

Fungsi LN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan logaritma asli bagi nombor

Fungsi LOG

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan logaritma nombor kepada asas yang ditentukan

Fungsi LOG10

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan logaritma dasar 10 bagi nombor

Fungsi LOGEST

Statistik:    Mengembalikan parameter arah aliran eksponen

Fungsi LOGINV

Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok lognormal

Fungsi LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan lognormal longgok

Fungsi LOGNORMDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan lognormal longgok

Fungsi LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok lognormal

Fungsi LOOKUP

Carian dan rujukan:    Nilai carian dalam vektor atau tatasusunan

Fungsi LOWER

Teks:    Menukar teks kepada huruf kecil

Fungsi MATCH

Carian dan rujukan:    Nilai carian dalam rujukan atau tatasusunan

Fungsi MAX

Statistik:    Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen

Fungsi MAXA

Statistik:    Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi MAXIFS
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan nilai maksimum antara sel yang ditentukan oleh set syarat atau kriteria yang diberikan

Fungsi MDETERM

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan matriks penentu tatasusunan

Fungsi MDURATION

Kewangan:    Mengembalikan tempoh diubah suai Macauley untuk keselamatan dengan anggaran nilai muka sebanyak $100

Fungsi MEDIAN

Statistik:    Mengembalikan median nombor yang diberikan

Fungsi MID, MIDB

Teks:    Mengembalikan bilangan aksara tertentu daripada rentetan teks bermula dari posisi yang anda tentukan

Fungsi MIN

Statistik:    Mengembalikan nilai minimum dalam senarai argumen

Fungsi MINIFS
Excel 2016

Statistik:    Mengembalikan nilai minimum antara sel yang ditentukan oleh set syarat atau kriteria yang diberikan.

Fungsi MINA

Statistik:    Mengembalikan nilai terkecil dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi MINUTE

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada minit

Fungsi MINVERSE

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan songsangan matriks tatasusunan

Fungsi MIRR

Kewangan:    Mengembalikan kadar pulangan dalaman yang aliran tunai positif dan negatif dibiayai pada kadar berbeza

Fungsi MMULT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan produk matriks dua tatasusunan

Fungsi MOD

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan baki daripada pembahagian

Fungsi MODE

Keserasian:    Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi MODE.MULT
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan tatasusunan menegak yang berlaku paling kerap atau nilai ulangan dalam tatasusunan atau julat data

Fungsi MODE.SNGL
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data

Fungsi MONTH

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada bulan

Fungsi MROUND

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor yang dibundarkan kepada gandaan yang diinginkan

Fungsi MULTINOMIAL

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan multinomial satu set nombor

Fungsi MUNIT
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan matriks unit atau dimensi yang ditentukan

Fungsi N

Maklumat:    Mengembalikan nilai yang ditukarkan kepada nombor

Fungsi NA

Maklumat:    Mengembalikan nilai ralat #N/A

Fungsi NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan binomial negatif

Fungsi NEGBINOMDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan binomial negatif

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi NETWORKDAYS

Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari kerja penuh antara dua tarikh

Fungsi NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Tarikh dan masa:    Mengembalikan bilangan hari bekerja penuh antara dua tarikh menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu

Fungsi NOMINAL

Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah nominal tahunan

Fungsi NORM.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan longgok normal

Fungsi NORMDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan longgok normal

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi NORMINV

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal

Fungsi NORM.INV
Excel 2010

Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal

Nota: Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan longgok normal yang standard

Fungsi NORMSDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan longgok normal yang standard

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi NORM.S.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard

Fungsi NORMSINV

Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi NOT

Logik:    Menyongsangkan logik argumennya

Fungsi NOW

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh dan masa semasa

Fungsi NPER

Kewangan:    Mengembalikan bilangan tempoh pelaburan

Fungsi NPV

Kewangan:    Mengembalikan nilai bersih semasa bagi pelaburan berdasarkan siri aliran tunai berkala dan kadar diskaun

Fungsi NUMBERVALUE
Excel 2013

Teks:    Menukar teks kepada nombor dengan cara tak bersandaran penempatan

Fungsi OCT2BIN

Kejuruteraan:    Menukar nombor perlapanan kepada perduaan

Fungsi OCT2DEC

Kejuruteraan:    Menukar nombor perlapanan kepada perpuluhan

Fungsi OCT2HEX

Kejuruteraan:    Menukar nombor perlapanan kepada perenambelasan

Fungsi ODD

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas kepada integer ganjil terdekat

Fungsi ODDFPRICE

Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh pertama ganjil

Fungsi ODDFYIELD

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil keselamatan dengan tempoh pertama ganjil

Fungsi ODDLPRICE

Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh akhir ganjil

Fungsi ODDLYIELD

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil bagi keselamatan dengan tempoh akhir ganjil

Fungsi OFFSET

Carian dan rujukan:    Mengembalikan ofset rujukan daripada rujukan yang diberikan

Fungsi OR

Logik:    Mengembalikan TRUE jika sebarang argumen TRUE

Fungsi PDURATION
Excel 2013

Kewangan:    Mengembalikan bilangan tempoh yang diperlukan oleh pelaburan untuk mencapai nilai tertentu

Fungsi PEARSON

Statistik:    Mengembalikan korelasi momen hasil darab Pearson

Fungsi PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat yang k adalah dalam julat 0..1, eksklusif

Fungsi PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat

Fungsi PERCENTILE

Keserasian:    Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratus (0..1, eksklusif) set data

Fungsi PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data

Fungsi PERCENTRANK

Keserasian:    Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi PERMUT

Statistik:    Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek yang diberikan

Fungsi PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistik:    Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek (dengan ulangan) yang boleh dipilih daripada jumlah objek

Fungsi PHI
Excel 2013

Statistik:    Mengembalikan nilai fungsi ketumpatan untuk taburan normal standard

Fungsi PHONETIC

Teks:    Menyarikan aksara fonetik (furigana) daripada rentetan teks

Fungsi PI

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nilai pi

Fungsi PMT

Kewangan:    Mengembalikan bayaran berkala anuiti

Fungsi POISSON.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan Poisson

Fungsi POISSON

Keserasian:    Mengembalikan taburan Poisson

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi POWER

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan hasil nombor yang dinaikkan kepada kuasa

Fungsi PPMT

Kewangan:    Mengembalikan pembayaran pokok pelaburan bagi tempoh yang diberikan

Fungsi PRICE

Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi PRICEDISC

Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan terdiskaun

Fungsi PRICEMAT

Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi PROB

Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian yang nilai dalam julatnya adalah antara dua had

Fungsi PRODUCT

Matematik dan trigonometri:    Mendarabkan argumennya

Fungsi PROPER

Teks:    Menjadikan huruf pertama setiap perkataan dalam satu nilai teks sebagai huruf besar

Fungsi PV

Kewangan:    Mengembalikan nilai semasa pelaburan

Fungsi QUARTILE

Keserasian:    Mengembalikan sukuan set data

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, eksklusif

Fungsi QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan sukuan set data

Fungsi QUOTIENT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan bahagian integer bagi pembahagian

Fungsi RADIANS

Matematik dan trigonometri:    Menukarkan darjah kepada radian

Fungsi RAND

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor rawak antara 0 dan 1

Fungsi RANDBETWEEN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan nombor rawak antara nombor yang anda tentukan

Fungsi RANK.AVG
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi RANK.EQ
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi RANK

Keserasian:    Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi RATE

Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah per tempoh anuiti

Fungsi RECEIVED

Kewangan:    Mengembalikan jumlah yang diterima sempena kematangan bagi keselamatan pelaburan penuh

Fungsi REGISTER.ID

Tambahan dan Automasi:    Mengembalikan ID daftar pustaka pautan dinamik (DLL) atau sumber kod yang telah didaftar sebelum ini

Fungsi REPLACE, REPLACEB

Teks:    Menggantikan aksara dalam teks

Fungsi REPT

Teks:    Mengulangi teks sebanyak bilangan kali yang ditentukan

Fungsi RIGHT, RIGHTB

Teks:    Mengembalikan aksara paling kanan daripada nilai teks

Fungsi ROMAN

Matematik dan trigonometri:    Menukar angka Arab kepada Roman, sebagai teks

Fungsi ROUND

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor kepada bilangan digit yang ditentukan

Fungsi ROUNDDOWN

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan ke bawah sesuatu nombor, menuju ke sifar

Fungsi ROUNDUP

Matematik dan trigonometri:    Membundarkan nombor ke atas, jauh dari sifar

Fungsi ROW

Carian dan rujukan:    Mengembalikan nombor baris rujukan

Fungsi ROWS

Carian dan rujukan:    Mengembalikan bilangan baris dalam rujukan

Fungsi RRI
Excel 2013

Kewangan:    Mengembalikan kadar faedah yang sepadan untuk pertumbuhan pelaburan

Fungsi RSQ

Statistik:    Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson

Fungsi RTD

Carian dan rujukan:    Mengambil data masa nyata dari program yang menyokong automasi COM

Fungsi SEARCH, SEARCHB

Teks:    Mencari satu nilai teks dalam yang lain (tidak sensitif huruf)

Fungsi SEC
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sekan sudut

Fungsi SECH
Excel 2013

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sekan hiperbolaan sudut

Fungsi SECOND

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada saat

Fungsi SERIESSUM

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah siri kuasa berdasarkan formula

Fungsi SHEET
Excel 2013

Maklumat:    Mengembalikan nombor helaian bagi helaian yang dirujuk

Fungsi SHEETS
Excel 2013

Maklumat:    Mengembalikan bilangan helaian dalam rujukan

Fungsi SIGN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tanda nombor

Fungsi SIN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sinus bagi sudut yang diberikan

Fungsi SINH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan sinus hiperbolaan nombor

Fungsi SKEW

Statistik:    Mengembalikan kepencongan taburan

Fungsi SKEW.P
Excel 2013

Statistik:    Mengembalikan kepencongan taburan berdasarkan populasi: pencirian darjah asimetri taburan di sekeliling minnya

Fungsi SLN

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai garis lurus bagi aset untuk satu tempoh

Fungsi SLOPE

Statistik:    Mengembalikan kecerunan garisan regresi linear

Fungsi SMALL

Statistik:    Mengembalikan nilai terkecil ke-k dalam set data

Fungsi SQL.REQUEST

Tambahan dan Automasi:    Bersambung dengan sumber data luaran dan menjalankan pertanyaan daripada lembaran kerja kemudian mengembalikan hasil tatasusunan tanpa memerlukan pemprograman makro

Fungsi SQRT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan punca kuasa dua positif

Fungsi SQRTPI

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan punca kuasa dua bagi (nombor * pi)

Fungsi STANDARDIZE

Statistik:    Mengembalikan nilai yang telah dinormalkan

Fungsi STDEV

Keserasian:    Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel

Fungsi STDEV.P
Excel 2010

Statistik:    Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi STDEV.S
Excel 2010

Statistik:    Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel

Fungsi STDEVA

Statistik:    Menganggarkan sisihan standard berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi STDEVP

Keserasian:    Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi STDEVPA

Statistik:    Mengira sisihan standard berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi STEYX

Statistik:    Mengembalikan ralat standard bagi nilai y yang dijangkakan bagi setiap x dalam regresi

Fungsi SUBSTITUTE

Teks:    Menggantikan teks baru bagi teks yang lama dalam rentetan teks

Fungsi SUBTOTAL

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan subjumlah dalam senarai atau pangkalan data

Fungsi SUM

Matematik dan trigonometri:    Menambah argumennya

Fungsi SUMIF

Matematik dan trigonometri:    Menambah sel yang ditentukan oleh kriteria yang diberikan

Fungsi SUMIFS

Matematik dan trigonometri:    Menambah sel dalam julat yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi SUMPRODUCT

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah produk komponen tatasusunan yang sepadan

Fungsi SUMSQ

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan hasil tambah kuasa dua argumen

Fungsi SUMX2MY2

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah perbezaan kuasa dua bagi nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan

Fungsi SUMX2PY2

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah bagi jumlah kuasa dua nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan

Fungsi SUMXMY2

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan jumlah kuasa dua perbezaan bagi nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan

Fungsi SWITCH
Excel 2016

Logik:    Menilai ungkapan terhadap senarai nilai dan mengembalikan hasil yang sepadan dengan nilai sepadan yang pertama. Jika terdapat tiada padanan, nilai lalai pilihan mungkin dikembalikan.

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi SYD

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai digit jumlah tahun bagi aset untuk tempoh tertentu

Fungsi T

Teks:    Menukar argumennya kepada teks

Fungsi TAN

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tangen nombor

Fungsi TANH

Matematik dan trigonometri:    Mengembalikan tangen hiperbolaan nombor

Fungsi TBILLEQ

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil bon setara untuk bil Perbendaharaan

Fungsi TBILLPRICE

Kewangan:    Mengembalikan harga per $100 nilai muka untuk bil Perbendaharaan

Fungsi TBILLYIELD

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil untuk bil Perbendaharaan

Fungsi T.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T. DIST.2T
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T.DIST.RT
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan t Pelajar

Fungsi TDIST

Keserasian:    Mengembalikan taburan t Pelajar

Fungsi TEXT

Teks:    Memformatkan nombor dan menukarnya kepada teks

Fungsi TEXTJOIN
Excel 2016

Teks:    Menggabungkan teks daripada berbilang julat dan/atau rentetan dan termasuk pembatas yang anda tentukan antara setiap nilai teks yang akan digabungkan. Jika pembatas ialah rentetan teks kosong, fungsi ini akan berkesan merangkaikan julat.

Fungsi TIME

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri masa tertentu

Fungsi TIMEVALUE

Tarikh dan masa:    Menukar masa dalam bentuk teks kepada nombor bersiri

Fungsi T.INV
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan nilai t bagi taburan t Pelajar sebagai fungsi kebarangkalian dan darjah kebebasan

Fungsi T.INV.2T
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar

Fungsi TINV

Keserasian:    Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar

Fungsi TODAY

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh hari ini

Fungsi TRANSPOSE

Carian dan rujukan:    Mengembalikan transposisi tatasusunan

Fungsi TREND

Statistik:    Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear

Fungsi TRIM

Teks:    Mengalih keluar ruang daripada teks

Fungsi TRIMMEAN

Statistik:    Mengembalikan min dalaman set data

Fungsi TRUE

Logik:    Mengembalikan nilai logik TRUE

Fungsi TRUNC

Matematik dan trigonometri:    Memendekkan nombor kepada integer

Fungsi T.TEST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar

Fungsi TTEST

Keserasian:    Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi TYPE

Maklumat:    Mengembalikan nombor yang menunjukkan jenis data bagi nilai

Fungsi UNICHAR
Excel 2013

Teks:    Mengembalikan aksara Unikod yang dirujuk oleh nilai berangka yang diberikan

Fungsi UNICODE
Excel 2013

Teks:    Mengembalikan nombor (titik kod) yang sepadan dengan aksara pertama teks

Fungsi UPPER

Teks:    Menukar teks kepada huruf besar

Fungsi VALUE

Teks:    Menukar argumen teks kepada nombor

Fungsi VAR

Keserasian:    Menganggarkan varians berdasarkan sampel

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi VAR.P
Excel 2010

Statistik:    Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi VAR.S
Excel 2010

Statistik:    Menganggarkan varians berdasarkan sampel

Fungsi VARA

Statistik:    Menganggarkan varian berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi VARP

Keserasian:    Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi VARPA

Statistik:    Mengira varian berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi VDB

Kewangan:    Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu atau tempoh separa yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan

Fungsi VLOOKUP

Carian dan rujukan:    Mencari dalam lajur pertama tatasusunan dan beralih merentasi baris untuk mengembalikan nilai sel

Fungsi WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Mengembalikan data dari perkhidmatan web.

Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi WEEKDAY

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada hari bagi minggu

Fungsi WEEKNUM

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada nombor yang mewakili minggu yang jatuh secara berangka dengan tahun

Fungsi WEIBULL

Keserasian:    Mengira varian berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Fungsi WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan taburan Weibull

Fungsi WORKDAY

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan

Fungsi WORKDAY.INTL
Excel 2010

Tarikh dan masa:    Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu

Fungsi XIRR

Kewangan:    Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala

Fungsi XNPV

Kewangan:    Mengembalikan nilai semasa bersih bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala

Fungsi XOR
Excel 2013

Logik:    Mengembalikan semua argumen eksklusif OR

Fungsi YEAR

Tarikh dan masa:    Menukar nombor bersiri kepada tahun

Fungsi YEARFRAC

Tarikh dan masa:    Mengembalikan pecahan tahun yang mewakili bilangan hari penuh di antara start_date dan end_date

Fungsi YIELD

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil pada keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi YIELDDISC

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil tahunan untuk keselamatan terdiskaun, contohnya, bil Perbendaharaan

Fungsi YIELDMAT

Kewangan:    Mengembalikan kadar hasil tahunan keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi Z.TEST
Excel 2010

Statistik:    Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z

Fungsi ZTEST

Keserasian:    Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z

Dalam Excel 2007, ini ialah fungsi Statistik.

Halaman Atas

Adakah anda mempunyai soalan khusus tentang kefungsian?

Siarkan soalan dalam forum komuniti Excel

Bantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara

Topik Berkaitan

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel
cara untuk mengelakkan formula yang rosak
menggunakan penyemakan ralat untuk mengesan ralat dalam Formula
fungsi Excel (mengikut kategori)

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×