Fungsi DCount

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fungsi DCount untuk menentukan bilangan rekod yang dalam yang ditentukan disetkan rekod (yang domain). Gunakan fungsi DCount dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, makro, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung.

Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi DCount dalam modul untuk mengembalikan bilangan rekod dalam Jadual pesanan yang sepadan untuk pesanan yang diletakkan pada tarikh tertentu.

Sintaks

DCount ( expr domain [kriteria] )

Sintaks fungsi DCount mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang mengenal pasti medan yang anda ingin mengira rekod. Mungkin yang ungkapan rentetan mengenal pasti medan dalam Jadual atau pertanyaan, atau anda boleh menggunakan ungkapan yang melaksanakan pengiraan pada data dalam medan tersebut. Dalam expr, anda boleh memasukkan nama medan dalam Jadual, kawalan pada borang, pemalar atau fungsi. Jika expr termasuk fungsi, ia boleh sama ada terbina dalam atau takrifan pengguna, tetapi tidak lain agregat domain atau SQL fungsi agregat.

domain

Diperlukan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti set rekod yang membentuk domain. Anda boleh nama Jadual atau nama pertanyaan untuk pertanyaan yang tidak memerlukan parameter.

kriteria

Pilihan. Ungkapan rentetan yang digunakan untuk mengehadkan julat data yang fungsi DCount dilaksanakan. Contohnya, kriteria adalah sering kali sama dengan Klausa WHERE dalam ungkapan SQL, tanpa perkataan yang. Jika kriteria dikeluarkan, fungsi DCount menilai expr terhadap keseluruhan domain. Sebarang medan yang termasuk dalam kriteria mesti juga merupakan medan dalam domain; Jika tidak mengembalikan fungsi DCount yang nol.


Catatan

Menggunakan fungsi DCount untuk mengira bilangan rekod dalam domain apabila anda tidak perlu tahu nilainya tertentu. Walaupun argumen expr boleh menjalankan pengiraan pada medan, fungsi DCount hanya tallies bilangan rekod. Nilai bagi sebarang pengiraan yang dilaksanakan oleh expr tidak tersedia.

Gunakan fungsi DCount dalam kawalan terhitung apabila anda perlu menentukan kriteria untuk mengehadkan julat data yang fungsi dilaksanakan. Contohnya, untuk memaparkan bilangan pesanan untuk dihantar kepada California, setkan sifatsumberControlSoukotak teks kepada ungkapan berikut:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jika anda hanya ingin mengira semua rekod dalam domain tanpa sebarang sekatan menentukan, gunakan fungsi Count .

Petua

Fungsi Count dioptimumkan untuk kelajuan mengira rekod dalam pertanyaan. Menggunakan fungsi Count dalam ungkapan pertanyaan dan bukannya fungsi DCount dan set kriteria pilihan untuk menguatkuasakan sekatan pada hasil. Gunakan fungsi DCount apabila anda mesti mengira rekod dalam domain dari dalam modul kod atau makro atau dalam kawalan terhitung.

Anda boleh menggunakan fungsi DCount untuk mengira bilangan rekod yang mengandungi medan tertentu yang tidak terdapat dalam sumber rekod yang anda borang atau laporan berdasarkan. Contohnya, anda boleh memaparkan bilangan pesanan dalam Jadual pesanan dalam kawalan terhitung pada borang berdasarkan Jadual produk.

Fungsi DCount tidak mengira rekod yang mengandungi nilai nol dalam medan yang dirujuk oleh expr melainkan expr aksara Kad bebas asterisk (*). Jika anda menggunakan asterisk, fungsi DCount mengira jumlah bilangan rekod, termasuk mereka yang mengandungi medan nol . Contoh berikut mengira bilangan rekod dalam Jadual pesanan.

intX = DCount("*", "Orders")

Jika domain adalah jadual dengan kunci primer, anda boleh juga mengira jumlah bilangan rekod dengan seting expr medan kunci primer, kerana tidak akan ada pada nol dalam medan kunci primer.

Jika expr mengenal pasti berbilang medan, memisahkan nama medan dengan operator perangkaian sama ada satu ampersan (&) atau operator penambahan (+). Jika anda menggunakan satu ampersan untuk memisahkan medan, fungsi DCount mengembalikan bilangan rekod yang mengandungi data dalam mana-mana medan yang disenaraikan. Jika anda menggunakan operator penambahan, fungsi DCount mengembalikan hanya bilangan rekod yang mengandungi data dalam semua medan disenaraikan. Contoh berikut menunjukkan kesan setiap operator apabila digunakan dengan medan yang mengandungi data dalam semua rekod (ShipName) dan medan yang tidak mengandungi data (ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Nota: Ampersan adalah operator diutamakan untuk melaksanakan perangkaian rentetan. Anda harus Elakkan menggunakan operator tambahan untuk apa-apa selain angka penambahan, melainkan anda khususnya ingin disebarkan nol melalui ungkapan.

Perubahan tidak disimpan rekod dalam domain tidak disertakan apabila anda menggunakan fungsi ini. Jika anda ingin fungsi DCount untuk berdasarkan nilai berubah, anda terlebih dahulu mesti menyimpan perubahan dengan mengklik Simpan rekod di bawah rekod pada tab Data , mengalihkan fokus kepada rekod lain, atau dengan menggunakan kaedaheUpdat.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Fungsi berikut mengembalikan bilangan pesanan yang dihantar kepada negara/rantau tertentu selepas tarikh penghantaran yang ditentukan. Domain adalah jadual.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Untuk memanggil fungsi, gunakan baris kod berikut dalam tetingkap dengan segera:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×