Fungsi DAvg

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fungsi DAvg untuk mengira purata bagi set nilai dalam set rekod (yang domain) yang ditentukan. Gunakan fungsi DAvg dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, dalam makro, ungkapan pertanyaan atau dalam kawalan terhitung.

Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi DAvg dalam baris kriteria bagi pertanyaan Pilih pada kos pengangkutan untuk mengehadkan hasil rekod tersebut yang kos tambang melebihi purata. Atau anda boleh menggunakan ungkapan termasuk fungsi DAvg dalam kawalan terhitung dan memaparkan nilai purata pesanan sebelumnya di sebelah nilai tertib baru.

Sintaks

DAvg ( expr domain [kriteria] )

Sintaks fungsi DAvg mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang mengenal pasti medan yang mengandungi data angka yang anda inginkan purata. Mungkin yang ungkapan rentetan mengenal pasti medan dalam Jadual atau pertanyaan, atau anda boleh menggunakan ungkapan yang melaksanakan pengiraan pada data dalam medan tersebut. Dalam expr, anda boleh memasukkan nama medan dalam Jadual, kawalan pada borang, pemalar atau fungsi. Jika expr termasuk fungsi, ia boleh sama ada terbina dalam atau takrifan pengguna, tetapi tidak lain agregat domain atau SQL fungsi agregat.

domain

Diperlukan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti set rekod yang membentuk domain. Anda boleh nama Jadual atau nama pertanyaan untuk pertanyaan yang tidak memerlukan parameter.

kriteria

Pilihan. Ungkapan rentetan yang digunakan untuk mengehadkan julat data yang fungsi DAvg dilaksanakan. Contohnya, kriteria adalah sering kali sama dengan Klausa WHERE dalam ungkapan SQL, tanpa perkataan yang. Jika kriteria dikeluarkan, fungsi DAvg menilai expr terhadap keseluruhan domain. Sebarang medan yang termasuk dalam criteriyang mesti juga merupakan medan dalam domain; Jika tidak mengembalikan fungsi DAvg yang nol.


Catatan

Rekod yang mengandungi nilai nol tidak termasuk dalam pengiraan purata.

Sama ada anda menggunakan fungsi DAvg dalam makro atau modul, ungkapan pertanyaan atau dalam kawalan terhitung, anda mesti membina argumen kriteria dengan teliti untuk memastikan ia akan dinilai dengan betul.

Anda boleh menggunakan fungsi DAvg untuk menentukan kriteria dalam baris kriteria pertanyaan. Contohnya, katakan anda ingin melihat senarai semua produk yang disusun dalam kuantiti di atas purata tertib kuantiti. Anda boleh mencipta pertanyaan pada pesanan, butiran pesanan dan jadual produk dan memasukkan medan nama produk dan medan kuantiti dengan ungkapan berikut dalam baris kriteria di bawah medan kuantiti:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Anda juga boleh menggunakan fungsi DAvg dalam ungkapan medan terhitung dalam pertanyaan atau dalam baris kemas kini kepada bagi ada kemas kini pertanyaan.

Nota: Anda boleh menggunakan fungsi DAvg atau Avg dalam ungkapan medan terhitung dalam pertanyaan jumlah. Jika anda menggunakan fungsi DAvg , nilai purata sebelum data terkumpul. Jika anda menggunakan fungsi Avg , data dikumpulkan sebelum nilai dalam medan ungkapan puratanya.

Gunakan fungsi DAvg dalam kawalan terhitung apabila anda perlu menentukan kriteria untuk mengehadkan julat data yang fungsi DAvg dilaksanakan. Contohnya, untuk memaparkan kos purata tambang untuk dihantar kepada California penghantaran, setkan sifat ControlSource kotak teks kepada ungkapan berikut:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jika anda hanya ingin purata semua rekod dalam domain, gunakan fungsi Avg .

Anda boleh menggunakan fungsi DAvg dalam modul atau makro atau kawalan terhitung pada borang jika medan yang anda perlu memaparkan tidak dalam sumber rekod yang borang anda berdasarkan. Contohnya, katakan anda mempunyai borang berdasarkan Jadual pesanan, dan anda ingin sertakan kuantiti medan daripada jadual butiran pesanan untuk memaparkan bilangan purata bagi item yang disusun oleh pelanggan yang tertentu. Anda boleh menggunakan fungsi DAvg untuk melaksanakan pengiraan ini dan memaparkan data pada borang anda.

Petua

  • Jika anda menggunakan fungsi DAvg dalam kawalan terhitung, anda mungkin ingin tempatkan kawalan pada borang pengepala atau pengaki agar nilai untuk kawalan ini adalah dikira semula setiap kali anda alihkan ke rekod yang baru.

  • Jika jenis data bagi medan yang expr diperoleh ialah nombor, fungsi DAvg mengembalikan satu Double jenis data. Jika anda menggunakan fungsi DAvg dalam kawalan terhitung, termasuk fungsi penukaran jenis data dalam ungkapan untuk meningkatkan prestasi.

  • Walaupun anda boleh menggunakan fungsi DAvg untuk menentukan purata nilai dalam medan dalam jadual asing, ia mungkin lebih cekap untuk mencipta pertanyaan yang mengandungi semua medan yang anda perlukan dan kemudian mendasarkan borang atau laporan pada pertanyaan tersebut.

Nota: Perubahan tidak disimpan rekod dalam domain tidak disertakan apabila anda menggunakan fungsi ini. Jika anda ingin fungsi DAvg untuk berdasarkan nilai berubah, anda terlebih dahulu mesti menyimpan perubahan dengan mengklik Simpan rekod di bawah rekod pada tab Data , mengalihkan fokus kepada rekod lain, atau dengan menggunakan kaedah kemas kini .

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Fungsi berikut mengembalikan purata tambang kos untuk pesanan yang dihantar pada atau selepas tarikh yang diberikan. Domain adalah jadual. Argumen criteria mengehadkan set hasil rekod berdasarkan pada tarikh negara/rantau dan penghantaran yang diberikan. Perhatikan bahawa kata kunci dan disertakan dalam rentetan untuk mengasingkan berbilang medan dalam argumen kriteria . Semua rekod yang disertakan dalam pengiraan fungsi DAvg akan mempunyai kedua-dua kriteria ini.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

Untuk memanggil fungsi, gunakan baris kod berikut dalam tetingkap dengan segera:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×