Fungsi CreateObject

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Fungsi, kaedah, objek atau sifat yang diperihalkan dalam topik ini dinyahdayakan jika Perkhidmatan Microsoft Jet ungkapan berjalan dalam mod kotak pasir yang menghalang penilaian ungkapan yang mungkin tidak selamat. Untuk maklumat lanjut tentang mod kotak pasir, Cari "mod kotak Pasir" dalam bantuan.

Mencipta dan mengembalikan rujukan kepada objek ActiveX.

Sintaks

CreateObject ( kelas [, servername] )

Sintaks fungsi CreateObject mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

kelas

Diperlukan. Varian (Rentetan). Nama aplikasi dan kelas objek untuk mencipta.

servername

Pilihan. Varian (Rentetan). Nama pelayan rangkaian yang mana objek akan dicipta. Jika servername adalah rentetan kosong (""), komputer setempat digunakan.


Kelas argumen menggunakan sintaks appname.objecttype dan mempunyai bahagian ini:

Bahagian

Perihalan

AppName

Diperlukan. Varian (Rentetan). Nama aplikasi yang menyediakan objek.

objecttype

Diperlukan. Varian (Rentetan). Jenis atau kelas objek untuk mencipta.


Catatan

Setiap aplikasi yang menyokong automasi menyediakan sekurang-kurangnya satu jenis objek. Contohnya, aplikasi pemprosesan perkataan yang mungkin menyediakan objek aplikasi , objek dokumen dan objek bar alat .

Untuk mencipta objek ActiveX, memperuntukkan objek yang dikembalikan oleh CreateObject ada pemboleh ubah objek:

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

' Declare an object variable to hold the object 
' reference. Dim as Object causes late binding.
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

Kod ini memulakan aplikasi yang mencipta objek dalam kes ini, hamparan Microsoft Office Excel 2007 . Sebaik sahaja objek dicipta, anda merujuk ia dalam kod yang menggunakan pemboleh ubah objek yang anda takrifkan. Dalam contoh berikut, anda mencapai sifat dan kaedah objek baru menggunakan pemboleh ubah objek, ExcelSheetdan lain-lain objek Excel, termasuk objek Application dan koleksi Cells .

' Make Excel visible through the Application object.
ExcelSheet.Application.Visible = True
' Place some text in the first cell of the sheet.
ExcelSheet.Application.Cells(1, 1).Value = "This is column A, row 1"
' Save the sheet to C:\test.xls directory.
ExcelSheet.SaveAs "C:\TEST.XLS"
' Close Excel with the Quit method on the Application object.
ExcelSheet.Application.Quit
' Release the object variable.
Set ExcelSheet = Nothing

Mengisytiharkan pembolehubah objek dengan Klausa As Object mencipta pemboleh ubah yang boleh mengandungi rujukan kepada sebarang jenis objek. Walau bagaimanapun, capaian kepada objek melalui pemboleh ubah itu lewat terikat; iaitu, mengikat berlaku apabila program anda menjalankan. Untuk mencipta pemboleh ubah objek yang menghasilkan awal terikat, iaitu, mengikat apabila program terkompil, mengisytiharkan pemboleh ubah objek dengan ID kelas khusus Contohnya, anda boleh mengisytiharkan dan mencipta rujukan Excel yang berikut:

Dim xlApp As Excel.Application 
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.WorkSheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

Rujukan melalui pembolehubah awal terikat boleh memberikan prestasi yang lebih baik, tetapi hanya boleh mengandungi rujukan kepada kelas ditentukan dalam pengisytiharan.

Anda boleh menghantar objek dikembalikan oleh fungsi CreateObject kepada fungsi yang menjangkakan objek sebagai argumen. Contohnya, kod berikut mencipta dan menghantar rujukan kepada objek Excel.Application:

Call MySub (CreateObject("Excel.Application"))

Anda boleh mencipta objek pada komputer jauh yang rangkaian dengan pemberian nama komputer ke dalam argumen CreateObjectservername . Nama itu adalah sama dengan bahagian nama Mesin nama kongsi: untuk kongsi yang bernama "\\MyServer\Public", servername adalah "MyServer."

Nota: Rujuk dokumentasi COM (lihat Microsoft pembangun rangkaian) untuk maklumat tambahan mengenai memperlihatkan aplikasi pada komputer jauh yang rangkaian. Anda mungkin perlu Tambah kunci daftaran untuk aplikasi anda.

Kod berikut mengembalikan nombor versi Tika Excel yang berjalan pada komputer jauh yang bernama MyServer:

Dim xlApp As Object
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application", "MyServer")
Debug.Print xlApp.Version

Jika pelayan jauh tidak wujud atau tidak tersedia, ralat masa jalanan berlaku.

Nota: Menggunakan CreateObject apabila tiada kejadian semasa objek. Jika Tika objek belum dijalankan, Tika baru bermula dan objek daripada jenis yang ditentukan dicipta. Untuk menggunakan kejadian semasa, atau untuk memulakan aplikasi dan mempunyai beban fail, gunakan fungsi GetObject .

Jika objek telah didaftar itu sendiri sebagai objek tunggal-kejadian, hanya satu Tika objek dicipta, tanpa mengira bilangan kali yang CreateObject dilaksanakan.

Contoh

Contoh ini menggunakan fungsi CreateObject untuk mengesetkan (rujukan

xlApp

) untuk Excel. Menggunakan rujukan untuk mencapai sifat kelihatan Excel, dan kemudian menggunakan kaedah Excel keluar untuk menutupnya. Akhirnya, rujukan itu sendiri dilancarkan.

Dim xlApp As Object    ' Declare variable to hold the reference.
Set xlApp = CreateObject("excel.application")
' You may have to set Visible property to True
' if you want to see the application.
xlApp.Visible = True
' Use xlApp to access Microsoft Excel's
' other objects.
xlApp.Quit ' When you finish, use the Quit method to close
Set xlApp = Nothing ' the application, then release the reference.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×