Fungsi CallByName

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Melaksanakan kaedah objek, atau set atau mengembalikan sifat yang objek.

Sintaks

CallByName ( objek procname , calltype [, (-) args])

Sintaks fungsi CallByName mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

objek

Diperlukan. Varian (Objek). Nama objek yang fungsi yang akan dilaksanakan.

procname

Diperlukan. Varian (Rentetan). Ungkapan rentetan yang mengandungi nama sifat atau kaedah bagi objek.

calltype

Diperlukan. Pemalar. Pemalar jenis vbCallType mewakili jenis prosedur yang dipanggil.

args ()

Pilihan. Varian (Tatasusunan).


Catatan

Fungsi CallByName digunakan untuk mendapatkan atau mengesetkan sifat atau untuk menggunakan kaedah demi jalankan yang menggunakan nama rentetan.

Dalam contoh berikut, baris pertama menggunakan CallByName untuk mengeset sifat Penudingtetikus kotak teks, baris kedua memperoleh nilai sifat Penudingtetikus dan baris ketiga menggunakan kaedah mengalihkan untuk mengalihkan kotak teks:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menggunakan fungsi CallByName untuk menggunakan kaedah mengalihkan butang perintah.

Contoh menggunakan borang (Form1) dengan butang (Command1) dan label (Label1). Apabila borang dimuatkan, sifat kapsyen label disetkan kepada nama kaedah untuk memulakan, dalam kes ini, "Alih". Apabila anda klik butang, fungsi CallByName menggunakan kaedah yang digunakan untuk mengubah lokasi butang.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×