Fungsi CVErr

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengembalikan varian subjenis ralat mengandungi ada nombor ralat yang ditentukan oleh pengguna.

Sintaks

CVErr ( errornumber )

Diperlukan errornumberargumen adalah sebarang nombor ralat yang sah.

Catatan

Gunakan fungsi CVErr untuk mencipta ralat takrifan pengguna dalam prosedur ciptaan pengguna. Contohnya, jika anda mencipta fungsi yang menerima beberapa argumen dan mengembalikan rentetan biasa, anda boleh mempunyai fungsi anda menilai argumen input untuk memastikan mereka dalam julat yang boleh diterima. Jika mereka bukan, ini mungkin fungsi anda akan mengembalikan perkara yang anda jangkakan. Peristiwa ini, CVErr membolehkan anda untuk mengembalikan nombor ralat yang memberitahu anda Apakah tindakan yang diambil.

Perhatikan bahawa tersirat penukaran ralat tidak dibenarkan. Contohnya, anda tidak dapat terus memperuntukkan nilai dikembalikan CVErrpemboleh ubah yang bukan satu varian. Walau bagaimanapun, anda boleh melaksanakan ada eksplisit penukaran (menggunakan CInt, CDbldan sebagainya) nilai yang dikembalikan oleh CVErr dan memperuntukkan yang pemboleh ubah sesuai jenis data.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menggunakan fungsi CVErr untuk kembali kepada varian yang VarType adalah vbError (10). Fungsi takrifan pengguna CalculateDouble mengembalikan ralat jika argumen yang dihantar padanya tidak nombor. Anda boleh menggunakan CVErr untuk mengembalikan ralat takrifan pengguna daripada prosedur takrifan pengguna atau untuk menangguhkan pengendalian ralat masa jalanan. Gunakan fungsi IsError untuk menguji jika nilai mewakili ralat.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×