Fungsi AND (DAX)

Menyemak sama ada kedua-dua argumen adalah TRUE dan mengembalikan TRUE jika kedua-dua argumen adalah TRUE. Sebaliknya mengembalikan false.

Artikel ini memerihalkan fungsi dalam Ungkapan Analisis Data (DAX), iaitu bahasa ungkapan formula yang digunakan untuk menentukan pengiraan dalam Power Pivot di Excel. Kebanyakan fungsi DAX mempunyai nama yang sama dan kelakuan yang serupa seperti fungsi Excel; walau bagaimanapun, fungsi DAX hanya boleh digunakan dalam formula DAX.

Dalam artikel ini

Sintaks

Parameter

Nilai Pengembalian

Komen

Contoh

Halaman Atas

Sintaks

AND(<logical1>,<logical2>)

Halaman Atas

Parameter

Istilah

Definisi

logical_1 , logical_2

Nilai logik yang anda ingin uji.

Halaman Atas

Nilai Pengembalian

Mengembalikan true atau false bergantung pada gabungan nilai yang anda uji.

Halaman Atas

Komen

Fungsi AND dalam DAX hanya menerima dua (2) argumen. Jika anda perlu menjalankan operasi AND pada berbilang ungkapan, anda boleh mencipta siri pengiraan atau lebih bagus lagi, menggunakan operator AND (&&) untuk menghubungkan semuanya dalam ungkapan yang lebih ringkas.

Halaman Atas

Contoh

Formula berikut menunjukkan sintaks bagi fungsi AND.

=IF(AND(10 > 9, -10 < -1), "All true", "One or more false"

Kerana kedua-dua keadaan yang dihantar sebagai argumen kepada fungsi AND ialah true, formula mengembalikan "All True".

Sampel berikut menggunakan fungsi AND dengan formula yang disarangkan untuk membandingkan dua set pengiraan pada masa yang sama. Untuk setiap kategori produk, formula menentukan sama ada jualan tahun semasa dan jualan tahun lepas bagi saluran Internet adalah lebih besar daripada saluran Penjual Semula untuk tempoh yang sama. Jika kedua-dua keadaan ialah true, untuk setiap kategori formula mengembalikan nilai, "Internet hit".

Fungsi AND

Label Lajur

 

 

 

 

 

Label Baris

2005

2006

2007

2008

Jumlah Besar

Bib-Shorts

Bike Racks

Bike Stands

Internet Hit

Bottles and Cages

Internet Hit

Bottom Brackets

Brakes

Caps

Chains

Cleaners

Cranksets

Derailleurs

Fenders

Internet Hit

Forks

Gloves

Handlebars

Headsets

Helmets

Hydration Packs

Jerseys

Lights

Locks

Mountain Bikes

Mountain Frames

Panniers

Pedals

Pumps

Road Bikes

Road Frames

Saddles

Shorts

Socks

Tights

Tires and Tubes

Internet Hit

Touring Bikes

Touring Frames

Vests

Wheels

Jumlah Besar

= IF( AND( SUM( 'InternetSales_USD'[SalesAmount_USD])
>SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD])
, CALCULATE(SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]), PREVIOUSYEAR('DateTime'[DateKey] ))
>CALCULATE(SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]), PREVIOUSYEAR('DateTime'[DateKey] ))
)
, "Internet Hit"
, ""
)
Halaman Atas

Berkenaan Dengan: Excel 2013, Power BI DesignerAdakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa