Format dokumen Word anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan Word pada Android tablet, iPad atau Windows tablet pilih dan memformatkan teks, mengubah jarak baris dan perenggan, mengubah pengengsotan dan menambah senarai. Anda juga boleh menggunakan menu edit untuk potong, salin dan tampal dan padamkan teks yang anda pilih.

Pada tablet Android anda

Anda boleh memilih perkataan, ayat atau perenggan.

 • Untuk memilih perkataan, dwiketik padanya.

 • Untuk memilih Kumpulan perkataan atau blok teks, pilih perkataan pertama dan kemudian seret Pemegang ( Pemegang pemilihan ) ke penghujung pilihan anda.

 • Untuk memilih perenggan, ketik tiga kali ia.

 • Ubah fon: Pilih beberapa teks dan kemudian ketik kotak Nama fon. Pilih fon daripada senarai juntai bawah.

  Senarai fon

 • Mengubah saiz fon: Pilih beberapa teks, Ketik kotak saiz fon, dan kemudian pilih saiz daripada senarai juntai bawah.

  Saiz fon

 • Mengubah warna fon: ketik ikon warna fon, dan kemudian pilih satu warna.

  Warna fon

 • Tambah tebal, italik, garis bawah, atau garis lorek: Pilih beberapa teks dan kemudian ketik ikon yang sesuai untuk menggunakan pemformatan.

  Teks tebal

 • Menyerlahkan teks: Pilih beberapa teks, ketik ikon serlahan, dan kemudian pilih warna serlahan.

  Serlahan warna

 • Gunakan gaya: Pilih beberapa teks, ketik ikon gaya dan kemudian pilih daripada senarai gaya yang ditentukan.

  Gaya perenggan

  Nota: 

  • Jika anda menggunakan peranti anda dalam mod potret, banyak opsyen pemformatan akan muncul pada menu fon .

  • Menu pemformatan fon

 • Mengalih keluar pemformatan: Pilih teks yang mempunyai pemformatan yang anda ingin alih keluar, dan kemudian ketik ikon pemformatan Kosongkan ( Mengosongkan pemformatan ).

 • Tambah subskrip atau superskrip: Pilih teks yang anda ingin subskrip atau superskrip, ketik ikon fon, dan pilih subskrip atau superskrip.

  Subskrip dan superskrip

 • Menambah bulet atau Senarai bernombor: Pilih teks dan kemudian ketik bulet atau ikon Senarai bernombor.

  Bulet dan nombor

  Anda boleh memilih satu gaya bulet atau penomboran.

  Bulet

  Opsyen penomboran

 • Inden perenggan: ketik di mana-mana dalam perenggan, dan kemudian ketik ikon Inden atau ikon Inden negatif.

  Perenggan kanan atau kiri

 • Jajarkan teks: ketik teks dan kemudian ketik ikon penjajaran untuk menjajarkan teks kiri, Pusat, kanan atau terlaras.

  Penjajaran teks

 • Jarak baris: untuk menambah atau mengalih keluar ruang sebelum atau selepas baris atau perenggan, ketik teks anda, ketik ikon jarak dan kemudian buat pilihan anda.

  Jarak baris

 • Menyelitkan atau mengalih keluar tab: ketik tempat yang anda inginkan pada tab untuk akan ditempatkan, ketik ikon tab, kemudian ketik tab selitkan atau alih keluar ikon tab.

  Pengengsotan perenggan

  Untuk mengengsot hanya baris pertama atau menggunakan Inden tergantung, ketik ikon tab perenggan, ketik Inden Khas, dan kemudian buat pilihan anda.

  Opsyen Inden Khas

Anda juga boleh memilih opsyen pemformatan daripada edit menu.

Menu Edit

 • Potong dan tampal atau salin dan tampal: Pilih beberapa teks, ketik ikon Gunting atau ikon salin, ketik untuk memilih lokasi baru, dan kemudian ketik ikon papan klip. Ketik anak panah di sebelah papan klip untuk melihat menu tampal . Anda boleh memilih tampal, Simpan pemformatan sumber,Simpan teks sahaja atau Format tampal.

  Tampal pemformatan

Pada iPad anda

Anda boleh memilih perkataan, ayat atau perenggan.

 • Untuk memilih perkataan, dwiketik padanya.

 • Untuk memilih Kumpulan perkataan atau blok teks, pilih perkataan pertama dan kemudian seret Pemegang ( Pemegang ) ke penghujung pilihan anda.

 • Untuk memilih perenggan, ketik tiga kali ia.

Anda boleh menggunakan opsyen pemformatan yang tersedia pada tab rumah untuk memformatkan teks.

Petua: Gunakan kembali dan anak panah ke hadapan pada tab rumah untuk membuat asal atau membuat semula perubahan.

 • Ubah fon: Pilih beberapa teks dan kemudian ketik kotak Nama fon. Pilih fon daripada senarai juntai bawah.

  Opsyen fon

 • Mengubah saiz fon: Pilih beberapa teks, Ketik kotak saiz fon, dan kemudian pilih saiz daripada senarai juntai bawah.

  Saiz fon

 • Tambah tebal, italik, atau garis bawah: Pilih beberapa teks dan kemudian ketik ikon yang sesuai untuk menggunakan pemformatan.

  Tebal, italik, garis bawah

 • Tambah pemformatan istimewa: untuk menambah pemformatan seperti garis lorek atau subskrip, pilih beberapa teks, dan kemudian ketik ikon pemformatan.

  Opsyen pemformatan teks

  Anda juga boleh memilih daripada opsyen huruf atau kesan teks khas, dan anda boleh mengosongkan pemformatan.

  Kesan teks

 • Menyerlahkan teks: Pilih beberapa teks, ketik ikon serlahan, dan kemudian pilih warna serlahan.

  Serlahan warna

 • Mengubah warna fon: ketik ikon warna fon dan kemudian pilih satu warna.

  Warna fon

 • Gunakan gaya: untuk memilih gaya teks, ketik ikon gaya dan kemudian pilih daripada senarai gaya yang ditentukan.

  Gaya format

 • Menambah bulet atau Senarai bernombor: ketik teks dan kemudian ketik ikon Senarai bernombor atau bulet.

  Bulet dan Senarai bernombor

  Anda boleh memilih satu gaya bulet atau penomboran.

  Opsyen bulet

  Gaya penomboran

 • Inden perenggan: ketik teks, dan kemudian ketik ikon Inden untuk mengalihkan teks ke kanan. Ketik ikon Inden negatif untuk mengalihkan teks ke kiri.

  Ikon Inden

 • Jajarkan teks: ketik teks dan kemudian ketik ikon yang sesuai untuk menjajarkan teks kiri, kanan Pusat, atau terlaras.

  Kesan teks

 • Mengubah jarak baris: ketik di mana-mana dalam perenggan, dan kemudian ketik ikon jarak baris. Pilih opsyen jarak.

  Jarak baris

Anda juga boleh memilih opsyen pemformatan daripada edit menu.

Menu konteks

 • Potong dan tampal atau salin dan tampal: Pilih beberapa teks, ketik potong atau Salin, ketik untuk memilih lokasi baru, dan kemudian ketik tampal.

 • Salin pemformatan: Pilih teks yang mempunyai pemformatan yang anda ingin gunakan, ketik Salin, pilih teks yang anda ingin Formatkan, dan kemudian ketik Format tampal.

 • Padamkan teks: Pilih teks yang anda ingin alih keluar, dan kemudian ketik padam.

 • Mencari takrifan: Pilih perkataan dan kemudian ketik takrif.

 • Tambah komen: Pilih teks, ketik Komen barudan kemudian taipkan komen anda dalam kotak komen.

 • Tambah tab dan garis pemisah: ketik di lokasi yang anda inginkan pemisah tab atau baris, ketik selitkandan kemudian ketik Tab atau Pemisah baris pada menu konteks.

  Tab atau pemisah baris

Pada tablet Windows 10 anda

 • Untuk memilih perkataan, dwiketik padanya.

 • Untuk memilih Kumpulan perkataan atau blok teks, pilih perkataan pertama dan kemudian seret Pemegang ( Pemegang pemilihan ) ke penghujung pilihan anda.

 • Untuk memilih perenggan, ketik tiga kali ia.

Anda boleh menggunakan opsyen pemformatan yang tersedia pada tab rumah untuk memformatkan teks.

 • Ubah fon: Pilih beberapa teks dan kemudian ketik kotak Nama fon. Pilih fon daripada senarai juntai bawah.

  Fon

 • Mengubah saiz fon: Pilih beberapa teks, Ketik kotak saiz fon, dan kemudian pilih saiz daripada senarai juntai bawah.

  Saiz fon

 • Tambah tebal, italik, atau garis bawah: Pilih beberapa teks dan kemudian ketik ikon yang sesuai untuk menggunakan pemformatan.

  Tebal, italik, garis bawah

 • Menyerlahkan teks: Pilih beberapa teks, ketik ikon serlahan, dan kemudian pilih warna serlahan.

  Serlahan warna

 • Mengubah warna fon: ketik ikon warna fon, dan kemudian pilih satu warna.

  Warna fon

 • Tambah garis lorek: Pilih teks, dan kemudian ketik anak panah ke bawah. Ketik ikon garis lorek pada menu fon .

  Menu fon

 • Mengalih keluar pemformatan: Pilih teks yang mempunyai pemformatan yang anda ingin alih keluar, dan kemudian ketik anak panah ke bawah. Ketik Kosongkan pemformatan pada menu fon .

 • Tambah subskrip atau superskrip: Pilih beberapa teks, ketik anak panah ke bawah dan pilih subskrip atau superskrip pada menu fon

  Subskrip atau superskrip

  Nota: 

  • Jika anda menggunakan peranti anda dalam mod potret, banyak opsyen pemformatan akan muncul pada menu fon.

  • Menu fon dalam mod potret

 • Gunakan gaya: Pilih beberapa teks, ketik ikon gaya dan kemudian pilih daripada senarai gaya yang ditentukan.

  Gaya

 • Menambah bulet atau Senarai bernombor: Pilih teks dan kemudian ketik bulet atau ikon Senarai bernombor.

  Ikon senarai

  Anda boleh memilih satu gaya bulet atau penomboran.

  Bulet

  Gaya penomboran

 • Inden perenggan: ketik di mana-mana dalam perenggan, dan kemudian ketik ikon Inden atau ikon Inden negatif.

  Perenggan kanan atau kiri

 • Jajarkan teks: ketik teks dan kemudian ketik ikon penjajaran untuk menjajarkan teks kiri, Pusat, kanan atau terlaras.

  Penjajaran

 • Jarak baris: untuk menambah atau mengalih keluar ruang sebelum atau selepas baris atau perenggan, ketik anak panah dan kemudian pilih daripada opsyen jarak.

  Jarak baris

 • Menyelitkan atau mengalih keluar tab: ketik tempat yang anda inginkan pada tab untuk akan ditempatkan, ketik ikon tab perenggan, kemudian ketik tab selitkan atau ketik ikon alih keluar.

  Pengengsotan perenggan

  Untuk mengengsot hanya baris pertama atau menggunakan Inden tergantung, ketik ikon tab perenggan, ketik Inden Khas, dan kemudian buat pilihan anda.

  Opsyen Inden Khas

Anda juga boleh memilih opsyen pemformatan daripada edit menu.

Menu Edit

 • Potong dan tampal atau salin dan tampal: Pilih beberapa teks, ketik ikon Gunting untuk memotong teks atau ikon Salin untuk menyalin teks, ketik lokasi baru dan kemudian ketik ikon papan klip. Ketik anak panah di sebelah papan klip untuk melihat menu tampal . Anda boleh memilih tampal, Simpan pemformatan sumber,Simpan teks sahajaatau Format tampal.

  Menu Edit

 • Mencari takrifan: Pilih perkataan dan kemudian ketik Carian pintar.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×