Fail CSV untuk sekolah Data penyegerakan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fail CSV (nilai dipisahkan koma) dengan sekolah Data segerak (SDS) untuk menyegerakkan anda sekolah maklumat sistem (SIS) dengan Office 365. Jika anda menggunakan kaedah ini, anda memerlukan enam fail CSV yang berasingan untuk menyediakan profil penyegerakan dalam SDS. Topik ini menerangkan fail CSV dan pemformatan diperlukan mereka.

Fail-fail CSV yang diperlukan untuk sekolah Data penyegerakan

Apabila mengkonfigurasikan SDS menggunakan fail CSV, pentadbir mesti menghimpun enam individu fail CSV yang mengandungi semua atribut yang diperlukan yang terperinci di bawah. Anda mungkin juga termasuk mana-mana atribut pilihan dalam fail CSV enam sebagai baik. untuk langkah terperinci mengenai cara untuk menyediakan profil penyegerakan dengan fail CSV dalam SDS, lihat cara untuk menggunakan penyegerakan Data sekolah dengan menggunakan fail CSV. Untuk set sampel fail CSV yang termasuk data sampel dengan nilai atribut yang bersesuaian dan pemformatan, lihat SDS GitHub repositori.

Atribut yang diperlukan untuk fail CSV akan berbeza bergantung pada opsyen profil penyegerakan yang dipilih dalam Bestari persediaan SDS penyegerakan profil. Juga, jika penyewa Office 365 anda berdasarkan di UK, Terdapat beberapa keperluan yang unik untuk fail CSV enam dan atribut yang diperlukan, ia mengandungi. Lihat seksyen Fail CSV UK dokumen ini untuk butiran lanjut pada keperluan UK atau melihat fail sampel UK yang terletak pada Repositori GitHub SDS.

Nota: Pastikan fail CSV anda tidak mengandungi aksara tidak sah. Juga, fail CSV mesti mengandungi lebih daripada 500,000 baris data. Jika anda melebihi 500K baris, anda mesti memisahkan baris tambahan kepada set 6 fail CSV yang lain dan mencipta profil penyegerakan tambahan untuk memuat naik dan menyegerakkan mereka.

Enam fail CSV yang diperlukan adalah:

Nota: Fail CSV ini mesti bernama betul-betul seperti yang ditunjukkan dan semua boleh terkandung dalam folder yang sama atau direktori pada mesin setempat. Tiada fail lain yang harus wujud dalam direktori ini. Juga, setiap nama atribut yang ditunjukkan di bawah untuk setiap fail CSV akan dikonfigurasikan sebagai pengepala dalam setiap fail CSV masing-masing.

Semua fail CSV mesti terkandung dalam direktori yang sama

Sekolah.csv

Fail School.csv mesti mengandungi atribut berikut diperlukan. Ini adalah minimum atribut yang diperlukan diperlukan untuk mencipta dan menyegerakkan sekolah dalam SDS. Jika anda tidak termasuk atribut ini, fail mungkin gagal untuk memuat naik atau sekolah akan mencipta atau menyegerakkan dengan betul dan ralat seterusnya akan disertakan dalam Laporan Ralat penyegerakan profil.

 • SIS ID   -ID SIS sekolah.

 • Nama   -nama sekolah.

Atribut pilihan untuk School.csv

Fail School.csv mungkin mengandungi mana-mana atribut pilihan ini. Apabila menyediakan profil penyegerakan anda boleh menambah mana-mana atribut pilihan di bawah tetapi atribut setiap dipilih mesti kemudian termasuk dalam fail CSV yang sepadan sebagai pengepala lajur. Atribut ini mesti sepadan dengan betul-betul nama yang terperinci di bawah termasuk ejaan, huruf besar dan sintaks. Semasa SDS tidak memerlukan medan ini, sebarang aplikasi yang memanfaatkan data SDS disegerakkan mungkin menggunakan atribut ini. Pastikan anda memasukkan sebarang/semua atribut yang diperlukan untuk pengalaman optimum aplikasi. Minta vendor aplikasi butiran yang atribut ini digunakan dalam aplikasi mereka masing-masing. Anda boleh mengedit dan menambah atribut pilihan penyegerakan profil dalam SDS pada masa lain, jika perlu.

 • Nombor Sekolah

 • Sekolah NCES_ID

 • ID Negeri

 • Gred rendah

 • Gred tinggi

 • Pokok SIS ID

 • Nama prinsipal

 • Pokok menengah e-mel

 • Alamat

 • Bandar

 • Negeri

 • Negara

 • Zip

 • Telefon

 • Zon

Dalam petikan skrin di bawah daripada Bestari persediaan SDS penyegerakan profil, atribut greyed keluar yang diperlukan dan atribut baki yang ditunjukkan adalah pilihan.

Seksyen.csv

Fail Section.csv mesti mengandungi atribut berikut diperlukan. Ini adalah minimum atribut yang diperlukan diperlukan untuk mencipta dan menyegerakkan seksyen dalam SDS. Jika anda tidak termasuk atribut ini, fail mungkin gagal untuk memuat naik atau Seksyen akan mencipta atau menyegerakkan dengan betul dan ralat berikutnya yang akan disertakan dalam Laporan Ralat penyegerakan profil.

 • SIS ID   -ID SIS Seksyen.

 • Sekolah SIS ID   -ID SIS sekolah.

 • Seksyen nama   -nama Seksyen.

Atribut pilihan untuk Section.csv

Fail Section.csv mungkin mengandungi mana-mana atribut pilihan ini. Apabila menyediakan profil penyegerakan anda boleh menambah mana-mana atribut pilihan di bawah tetapi atribut setiap dipilih mesti kemudian termasuk dalam fail CSV yang sepadan sebagai pengepala lajur. Atribut ini mesti sepadan dengan betul-betul nama yang terperinci di bawah termasuk ejaan, huruf besar dan sintaks. Semasa SDS tidak memerlukan medan ini, sebarang aplikasi yang memanfaatkan SDS disegerakkan data mungkin menggunakan atribut ini. Pastikan anda memasukkan sebarang/semua atribut yang diperlukan untuk pengalaman optimum aplikasi. Minta vendor aplikasi butiran yang atribut ini digunakan dalam aplikasi mereka masing-masing. Anda boleh mengedit dan menambah atribut pilihan penyegerakan profil dalam SDS pada masa lain, jika perlu.

 • Nombor Seksyen

 • ID SIS Penggal

 • Nama Penggal

 • TarikhMula Penggal

 • TarikhTamat Penggal

 • ID SIS Kursus

 • Nama Kursus

 • Nombor Kursus

 • Perihalan kursus

 • Kursus subjek

 • Tempoh

 • Status

Dalam petikan skrin di bawah daripada Bestari persediaan SDS penyegerakan profil, atribut greyed keluar yang diperlukan dan atribut baki yang ditunjukkan adalah pilihan.

Pelajar.csv

Fail Student.csv mesti mengandungi atribut berikut diperlukan. Ini adalah minimum atribut yang diperlukan diperlukan untuk mencipta dan menyegerakkan pelajar dalam SDS. Jika anda tidak termasuk atribut ini, fail mungkin gagal untuk memuat naik atau pelajar akan mencipta atau menyegerakkan dengan betul dan ralat seterusnya akan disertakan dalam Laporan Ralat penyegerakan profil.

 • SIS ID   -ID SIS pelajar.

 • Sekolah SIS ID   -ID SIS sekolah

 • Nama-nama pelajar

Jika anda memilih opsyen Cipta dan pengguna baru penyegerakan semasa Bestari persediaan SDS penyegerakan profil, atribut 3 di bawah yang juga diperlukan. Jika anda memilih Penyegerakan pengguna sedia ada, atribut 3 ini tidak diperlukan, dan SDS tidak menulis ganti atribut berikut dalam Azure yang telah akan hadir pada objek pengguna.

 • Nama pertama   – nama pertama bagi pelajar.

 • Nama keluarga   – nama pelajar keluarga.

 • Kata laluan   – kata laluan untuk pelajar. Kata laluan mesti mematuhi Azure AD dasar kata laluan akaun pengguna.

Atribut pilihan untuk Student.csv

Fail Student.csv mungkin mengandungi mana-mana atribut pilihan ini. Apabila menyediakan profil penyegerakan anda boleh menambah mana-mana atribut pilihan di bawah tetapi atribut setiap dipilih mesti kemudian termasuk dalam fail CSV yang sepadan sebagai pengepala lajur. Atribut ini mesti sepadan dengan betul-betul nama yang terperinci di bawah termasuk ejaan, huruf besar dan sintaks. Semasa SDS tidak memerlukan medan ini, sebarang aplikasi yang memanfaatkan SDS disegerakkan data mungkin menggunakan atribut ini. Pastikan anda memasukkan sebarang/semua atribut yang diperlukan untuk pengalaman optimum aplikasi. Minta vendor aplikasi butiran yang atribut ini digunakan dalam aplikasi mereka masing-masing. Anda boleh mengedit dan menambah atribut pilihan penyegerakan profil dalam SDS pada masa lain, jika perlu.

 • ID Negeri

 • E-mel sekunder

 • Nombor Pelajar

 • Gred

 • Status

 • Alamat mel

 • Bandar mel

 • Keadaan mel

 • Zip mel

 • Latitud mel

 • Mel longitud

 • Negara mel

 • Alamat tempat tinggal

 • Tempat penginapan bandar

 • Keadaan tempat tinggal

 • Tempat penginapan Zip

 • Latitud tempat tinggal

 • Tempat tinggal longitud

 • Negara tempat tinggal

 • Jantina

 • Tarikh lahir

 • ELL Status

 • FederalRace

 • Tahun pengijazahan

Dalam petikan skrin di bawah daripada Bestari persediaan SDS penyegerakan profil, atribut greyed keluar yang diperlukan dan atribut baki yang ditunjukkan adalah pilihan.

Guru.csv

Fail Teacher.csv mesti mengandungi atribut berikut diperlukan. Ini adalah minimum atribut yang diperlukan diperlukan untuk mencipta dan menyegerakkan guru dalam SDS. Jika anda tidak termasuk atribut ini, fail mungkin gagal untuk memuat naik atau guru akan mencipta atau menyegerakkan dengan betul dan ralat berikutnya yang akan disertakan dalam Laporan Ralat penyegerakan profil.

 • SIS ID   -ID SIS guru.

 • Sekolah SIS ID   -ID SIS sekolah.

 • Nama pengguna– pengguna guru

Jika anda memilih opsyen Cipta dan pengguna baru penyegerakan semasa Bestari persediaan SDS penyegerakan profil, atribut 3 di bawah yang juga diperlukan. Jika anda memilih Penyegerakan pengguna sedia ada, atribut 3 ini tidak diperlukan, dan SDS tidak menulis ganti atribut berikut dalam Azure yang telah akan hadir pada objek pengguna.

 • Nama pertama   – nama pertama guru.

 • Nama keluarga    – nama guru keluarga

 • Kata laluan   – kata laluan untuk guru. Kata laluan mesti mematuhi Azure AD dasar kata laluan akaun pengguna.

Atribut pilihan untuk Teacher.csv

Fail Teacher.csv mungkin mengandungi mana-mana atribut pilihan ini. Apabila menyediakan profil penyegerakan anda boleh menambah mana-mana atribut pilihan di bawah tetapi atribut setiap dipilih mesti kemudian termasuk dalam fail CSV yang sepadan sebagai pengepala lajur. Atribut ini mesti sepadan dengan betul-betul nama yang terperinci di bawah termasuk ejaan, huruf besar dan sintaks. Semasa SDS tidak memerlukan medan ini, sebarang aplikasi yang memanfaatkan data SDS disegerakkan mungkin menggunakan atribut ini. Pastikan anda memasukkan sebarang/semua atribut yang diperlukan untuk pengalaman optimum aplikasi. Minta vendor aplikasi butiran yang atribut ini digunakan dalam aplikasi mereka masing-masing. Anda boleh mengedit dan menambah atribut pilihan penyegerakan profil dalam SDS pada masa lain, jika perlu.

 • ID Negeri

 • Nombor guru

 • Status

 • E-mel sekunder

 • Jawatan

 • Kelayakan

Dalam petikan skrin di bawah daripada Bestari persediaan SDS penyegerakan profil, atribut greyed keluar yang diperlukan dan atribut baki yang ditunjukkan dalam warna biru adalah pilihan.

PendaftaranPelajar.csv

Fail StudentEnrollment.csv mesti mengandungi atribut berikut diperlukan. Ini adalah minimum atribut yang diperlukan keperluan untuk menambah pelajar seksyen dalam SDS. Jika anda tidak termasuk atribut ini, fail mungkin gagal untuk memuat naik atau pemetaan Studentenrollment akan mencipta atau menyegerakkan dengan betul dan ralat seterusnya akan disertakan dalam Laporan Ralat penyegerakan profil.

 • Seksyen SIS ID   -ID SIS Seksyen.

 • SIS ID   -ID SIS pelajar.

JadualGuru.csv

Fail TeacherRoster.csv mesti mengandungi atribut berikut diperlukan. Ini adalah minimum atribut yang diperlukan keperluan untuk menambah guru seksyen dalam SDS. Jika anda tidak termasuk atribut ini, fail mungkin gagal untuk memuat naik atau pemetaan TeacherRoster akan mencipta atau menyegerakkan dengan betul dan ralat berikutnya yang akan disertakan dalam Laporan Ralat penyegerakan profil.

 • Seksyen SIS ID   -ID SIS Seksyen.

 • SIS ID   -ID SIS guru.

Fail CSV UK

Jika mendayakan penyegerakan Data sekolah yang menggunakan fail CSV untuk penyewa Office 365 berdasarkan di UK, Terdapat beberapa perbezaan antara atribut yang diperlukan yang dinyatakan di atas, dan atribut yang diperlukan untuk UK berdasarkan fail CSV. Ringkasan di bawah butiran semua atribut yang diperlukan untuk UK berdasarkan fail CSV. Semua atribut pilihan yang dinyatakan di atas kekal sama di bawah skema UK.

School.CSV

 • Nombor DfE – DfE bilangan sekolah

 • Nama -nama sekolah

Section.CSV

 • ID -ID Seksyen

 • Sekolah Nombor DfE – DfE bilangan sekolah

 • Seksyen nama -nama Seksyen

Student.CSV

 • ID -ID pelajar

 • Sekolah Nombor DfE – DfE bilangan sekolah

 • Nama -nama pelajar

Teacher.CSV

 • ID -ID guru

 • Sekolah Nombor DfE – DfE bilangan sekolah

 • Nama pengguna – pengguna guru

StudentEnrollment.csv

 • Seksyen ID -ID Seksyen

 • ID -ID SIS guru

TeacherRoster.csv

 • Seksyen ID -ID Seksyen

 • ID -ID guru

Topik Berkaitan

Gambaran keseluruhan Data sekolah penyegerakan dan bilik darjah

Cara untuk menggunakan penyegerakan Data sekolah dengan menggunakan fail CSV

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×