Environ fungsi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Fungsi, kaedah, objek atau sifat yang diperihalkan dalam topik ini dinyahdayakan jika Perkhidmatan Microsoft Jet ungkapan berjalan dalam mod kotak pasir yang menghalang penilaian ungkapan yang mungkin tidak selamat. Untuk maklumat lanjut tentang mod kotak pasir, Cari "mod kotak Pasir" dalam bantuan.

Mengembalikan rentetan dikaitkan dengan pembolehubah persekitaran sistem pengendalian. Tidak tersedia pada Macintosh

Sintaks

Environ ( { envstring | nombor } )

Sintaks fungsi Environ mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

envstring

Pilihan. Ungkapan rentetan yang mengandungi nama pemboleh ubah persekitaran ada.

nombor

Pilihan. Ungkapan bernombor yang sepadan dengan tertib berangka rentetan persekitaran dalam Jadual persekitaran-rentetan. Argumen nombor boleh sebarang ungkapan berangka, tetapi dibundarkan kepada nombor bulat sebelum ia dinilai.


Catatan

Jika envstring tidak ditemui dalam Jadual persekitaran-rentetan, rentetan panjang sifar ("") dikembalikan. Jika tidak, Environ mengembalikan teks yang diperuntukkan kepada ditentukan envstring; iaitu, teks yang mengikuti yang sama dengan Daftar (=) dalam Jadual persekitaran-rentetan untuk pemboleh ubah persekitaran itu.

Jika anda menentukan nombor, rentetan yang terletak kedudukan tersebut angka dalam Jadual persekitaran-rentetan dikembalikan. Dalam kes ini, Environ mengembalikan semua teks yang termasuk envstring. Jika terdapat tiada rentetan persekitaran dalam posisi yang ditentukan, Environ mengembalikan rentetan panjang sifar.

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menggunakan fungsi Environ untuk membekalkan entri nombor dan panjang penyata PATH daripada jadual persekitaran-rentetan. Tidak tersedia pada Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×