Dimensi dan ukuran yang tersedia dalam panggilan papan pemuka kualiti untuk Microsoft Teams dan Skype for Business Online

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam panggilan kualiti papan pemuka (CQD) untuk Microsoft Teams dan Skype for Business Online membenarkan anda untuk mendapatkan wawasan ke kualiti panggilan dibuat menggunakan Microsoft Teams dan Skype for Business services. Topik ini menyediakan maklumat terperinci tentang dimensi dan ukuran yang didedahkan oleh CQD. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang CQD dan cara untuk mendayakan ia, lihat menghidupkan dan menggunakan panggilan papan pemuka kualiti untuk pasukan Microsoft dan Skype for Business Online.

Pertama dan kedua pengelasan titik akhir

Banyak dimensi dan ukuran dalam papan pemuka kualiti panggilan (CQD) dilabelkan sebagai pertama atau kedua. Logik berikut menentukan akhir yang terlibat dalam strim atau panggilan dilabelkan sebagai pertama:

 • Mula-mula akan sentiasa berada pelayan titik akhir (AV MCU pengantaraan pelayan, dsb.) Jika pelayan adalah terlibat dalam strim/panggilan.

 • Kedua sentiasa akan akhir klien melainkan strim adalah antara dua pelayan akhir.

 • Jika kedua-dua titik akhir jenis yang sama, tertib yang adalah pertama vs kedua adalah berdasarkan pada tertib dalaman kategori ejen pengguna. Ini memastikan tertib yang konsisten.

Contohnya, setiap baris mewakili sepasang ejen pengguna yang terlibat dalam aliran:

Kategori ejen pengguna pemanggil

Kategori ejen pengguna Callee

Titik akhir yang pertama

Titik akhir kedua

Terlebih dahulu adalah pemanggil

AV-MCU

OC (klien Skype for Business)

AV-MCU

OC (klien Skype for Business)

TRUE

OC (klien Skype for Business)

AV-MCU

AV-MCU

OC (klien Skype for Business)

FALSE

OC (klien Skype for Business)

OC (klien Skype for Business)

OC (klien Skype for Business)

OC (klien Skype for Business)

FALSE

AV-MCU

Pelayan pengantaraan

Pelayan pengantaraan

AV-MCU

Pelayan pengantaraan

AV-MCU

Pelayan pengantaraan

AV-MCU

TRUE

OC (klien Skype for Business)

Telefon OC (Skype for Business telefon IP)

OC (klien Skype for Business)

Telefon OC (Skype for Business telefon IP)

TRUE

Telefon OC (Skype for Business telefon IP)

OC (klien Skype for Business)

OC (klien Skype for Business)

Telefon OC (Skype for Business telefon IP)

FALSE

Nota: Pengelasan pertama dan kedua adalah berasingan daripada akhir yang adalah pemanggil atau callee. Dimensi pertama ialah pemanggil yang boleh digunakan untuk membantu mengenal pasti titik akhir yang telah pemanggil atau callee.

Dimensi

Jadual berikut menyenaraikan dimensi yang kini tersedia dalam CQD:

Nama dimensi

Jenis data / unit

Perihalan

Apakah nilai kosong menunjukkan

Nilai contoh

Rangkaian yang pertama

Rentetan

Subnet yang digunakan untuk strim media dengan titik akhir pertama jika subnet wujud dalam subnet untuk penyewa binaan data yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

10.0.1.12.0

Nama rangkaian yang pertama

Rentetan

Nama rangkaian yang digunakan untuk strim media oleh pertama akhir yang berdasarkan pemetaan subnet untuk penyewa data binaan yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian yang tidak dilaporkan oleh titik akhir atau rangkaian tidak mempunyai nama rangkaian yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

AS / WA / REDMOND

Julat rangkaian pertama

Rentetan

Rangkaian awalan/julat subnet yang digunakan untuk strim media oleh pertama akhir yang berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian yang tidak dilaporkan oleh titik akhir atau rangkaian mempunyai julat rangkaian yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

24

Nama pertama binaan

Rentetan

Nama binaan yang mana titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian tidak mempunyai nama yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet membina.

Utama

Jenis pemilikan pertama

Rentetan

Jenis pemilikan binaan yang titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai pemilikan yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Contoso-IT

Jenis binaan pertama

Rentetan

Jenis binaan yang titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet untuk penyewa data binaan yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian tidak mempunyai jenis yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet bangunan.

Buka Office

Jenis Office binaan pertama

Rentetan

Bangunan pejabat jenis yang titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian tidak mempunyai bangunan jenis office yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Office

Bandar pertama

Rentetan

Bandar yang mana titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai bandar yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Redmond

Kod Zip pertama

Rentetan

Zip/Poskod tempat titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai Kod zip yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

98052

Negara yang pertama

Rentetan

Negara di mana titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai negara yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

AS

Keadaan pertama

Rentetan

Keadaan yang titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai keadaan yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

WA

Rantau yang pertama

Rentetan

Rantau yang titik akhir pertama telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai rantau yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Amerika Utara

Pertama Express menghalakan

Boolean

True jika subnet yang digunakan untuk strim media dengan titik akhir pertama didayakan untuk menghalakan Express berdasarkan pemetaan subnet untuk penyewa membina data dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian telah menghalakan Daftar bendera yang disetkan dalam data pemetaan subnet.

true

Rangkaian kedua

Rentetan

Subnet yang digunakan untuk strim media dengan titik akhir kedua jika subnet wujud dalam subnet untuk penyewa binaan data yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

10.0.1.12.0

Nama rangkaian kedua

Rentetan

Nama rangkaian yang digunakan untuk strim media oleh kedua akhir yang berdasarkan pemetaan subnet untuk penyewa data binaan yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian yang tidak dilaporkan oleh titik akhir atau rangkaian tidak mempunyai nama rangkaian yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

AS / WA / REDMOND

Julat rangkaian kedua

Rentetan

Rangkaian awalan/julat subnet yang digunakan untuk strim media oleh kedua akhir yang berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian yang tidak dilaporkan oleh titik akhir atau rangkaian mempunyai julat rangkaian yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

24

Nama binaan kedua

Rentetan

Nama binaan yang mana titik akhir kedua adalah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian tidak mempunyai nama yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet membina.

Utama

Jenis pemilikan kedua

Rentetan

Jenis pemilikan binaan yang titik akhir kedua telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai pemilikan yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Contoso - ia

Jenis binaan kedua

Rentetan

Jenis binaan yang titik akhir kedua telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet untuk penyewa data binaan yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian tidak mempunyai jenis yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet bangunan.

Buka Office

Jenis Office binaan kedua

Rentetan

Bangunan pejabat jenis yang titik akhir kedua telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian tidak mempunyai bangunan jenis office yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Office

Bandar kedua

Rentetan

Bandar yang mana titik akhir kedua adalah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai bandar yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Redmond

Kod Zip kedua

Rentetan

Zip/Poskod tempat titik akhir kedua telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai Kod zip yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

98052

Negara kedua

Rentetan

Negara di mana titik akhir kedua adalah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai negara yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

AS

Keadaan kedua

Rentetan

Keadaan yang titik akhir kedua telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai keadaan yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

WA

Rantau kedua

Rentetan

Rantau yang titik akhir kedua telah ditempatkan berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian mempunyai rantau yang ditakrifkan dalam data pemetaan subnet.

Amerika Utara

Menghalakan Express kedua

Boolean

True jika subnet yang digunakan untuk media aliran dengan titik akhir kedua didayakan untuk menghalakan Express berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal.

Nilai kosong menunjukkan data rangkaian tidak dilaporkan oleh titik akhir, rangkaian bukan dalam rangkaian korporat atau rangkaian telah menghalakan Daftar bendera yang disetkan dalam data pemetaan subnet.

true

Mula-mula dalam Corp

Penyenaraian

Menunjukkan jika akhir pertama terletak pada subnet dalam rangkaian korporat yang berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal. Secara lalai, titik akhir dianggap di luar.

Nilai yang mungkin:

 • Dalam

 • Luar

-

Dalam

Kedua dalam Corp

Penyenaraian

Menunjukkan jika akhir kedua terletak pada subnet dalam rangkaian korporat yang berdasarkan pemetaan subnet data binaan penyewa yang dimuat naik ke portal. Secara lalai, titik akhir dianggap di luar.

Nilai yang mungkin:

 • Dalam

 • Luar

-

Dalam

Pertama penyewa Id

Rentetan

ID penyewa Office 365 untuk titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan id penyewa untuk titik akhir pertama tidak boleh ditentukan. Ini boleh menunjukkan titik akhir telah mendaftar masuk ke Skype pada premis untuk penggunaan pelayan perniagaan.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Kedua penyewa Id

Rentetan

ID penyewa Office 365 untuk titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan id penyewa untuk titik akhir kedua tidak boleh ditentukan. Ini boleh menunjukkan titik akhir telah mendaftar masuk ke Skype pada premis untuk penggunaan pelayan perniagaan.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Himpunan pertama

Rentetan

Skype for Business Online himpunan FQDN yang diperuntukkan kepada titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan Skype for Business Online himpunan tidak boleh ditentukan untuk titik akhir pertama. Ini boleh menunjukkan titik akhir telah mendaftar masuk ke Skype pada premis untuk penggunaan pelayan perniagaan.

pool1.Lync.com

Himpunan kedua

Rentetan

Skype for Business Online himpunan FQDN yang diperuntukkan kepada titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan Skype for Business Online himpunan tidak boleh ditentukan untuk titik akhir kedua. Ini boleh menunjukkan titik akhir telah mendaftar masuk ke Skype pada premis untuk penggunaan pelayan perniagaan.

pool1.Lync.com

Bersekutu

Boolean

True jika strim antara dua bersekutu penyewa false sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan ia tidak boleh ditentukan jika ini strim bersekutu, atau jika beberapa data berhubung tidak dikumpul.

Palsu

Rekod QoE tersedia

Boolean

True jika sekurang-kurangnya satu kualiti pengalaman laporan tersedia untuk panggilan/sesi. Banyak dimensi dan ukuran adalah tersedia hanya jika rekod QoE adalah tersedia. Jika panggilan mewujudkan berjaya, rekod QoE tidak akan tersedia.

-

Benar

Rekod CDR tersedia

Boolean

True jika sekurang-kurangnya satu rekod butiran panggilan tersedia untuk panggilan/sesi.

-

Benar

Label baris media

Integer

Label dalam SDP garis media. Gunakan jenis Media untuk menentukan jika label digunakan untuk video, audio, perkongsian aplikasi atau perkongsian skrin berdasarkan video.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

0

Jenis media

Rentetan

Jenis media (video, audio, perkongsian aplikasi atau perkongsian skrin berdasarkan video).

-

Audio

Pertama ialah pelayan

Boolean

True jika titik akhir pertama pelayan titik akhir seperti pelayan persidangan (AVMCU, ASMCU) atau pelayan media lain (pengantaraan Server), atau titik akhir klien. Nilai yang mungkin: klien, pelayan.

-

Klien

Kedua ialah pelayan

Boolean

True jika titik akhir kedua pelayan titik akhir seperti pelayan persidangan (AVMCU, ASMCU) atau pelayan media lain (pengantaraan Server), atau titik akhir klien. Nilai yang mungkin: klien, pelayan.

-

Klien

Terlebih dahulu adalah pemanggil

Boolean

True jika titik akhir pertama telah pemanggil (dimulakan penubuhan sesi).

-

Benar

Butiran sambungan rangkaian yang pertama

Rentetan

Jenis rangkaian yang digunakan oleh titik akhir pertama. Nilai yang mungkin:

 • Berwayar

 • WiFi

 • MobileBB

 • Terowong

 • Lain-lain

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Berwayar

Butiran sambungan rangkaian kedua

Rentetan

Jenis rangkaian yang digunakan oleh titik akhir kedua. Nilai yang mungkin:

 • Berwayar

 • WiFi

 • MobileBB

 • Terowong

 • Lain-lain

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Berwayar

Arah aliran

Rentetan

Menunjukkan arah aliran antara titik akhir. Nilai yang mungkin:

 • Pertama untuk kedua

 • Kedua untuk pertama

Nilai kosong menunjukkan tiada data dilaporkan untuk menunjukkan arah aliran.

Pertama untuk kedua

Perihalan muatan

Rentetan

Nama keluarga codec yang digunakan dalam strim.

Nilai kosong menunjukkan data tidak akan tersedia.

SILKWide

Panggilan audio dan Video

Boolean

True jika panggilan telah strim audio dan video, false jika tidak

Nilai kosong menunjukkan tiada data dilaporkan untuk menunjukkan jenis media strim.

Benar

Tempoh 5 minit atau kurang

Boolean

True jika strim mempunyai tempoh saat 5 atau kurang, false sebaliknya.

-

true

Tempoh 60 saat atau lebih

Boolean

True jika strim mempunyai tempoh 60 saat bagi maklumat lanjut, false sebaliknya.

-

true

Tempoh (saat)

Julat (saat)

Tempoh strim dalam saat. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

-

062: [1 -2)

Tempoh (minit)

Julat (minit)

Tempoh strim minit. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

-

065: [3-4)

EndTime

Tarikh masa

Strim masa tamat. Nota dimensi ini mungkin mempunyai terlalu banyak baris akan digunakan sebagai dimensi dalam laporan. Anda boleh menggunakan penapis digunakan.

-

T00:00:01 2017-02-01

Tahun

Integer

Tahun permulaan strim.

-

2017

Bulan

Integer

Bulan permulaan strim.

-

2

Hari

Integer

Hari permulaan strim.

-

1

Jam

Integer

Jam permulaan strim.

-

1

Minit

Integer

Minit permulaan strim.

-

30

Saat

Integer

Kedua permulaan strim.

-

12

Hari bagi tahun

Integer

Hari bagi tahun permulaan strim.

-

32

Hari Dalam Minggu

Rentetan

Hari bagi minggu permulaan strim.

-

Rabu

Bilangan hari minggu

Integer

Nombor hari bagi minggu permulaan strim.

-

3

Bulan tahun

Rentetan

Bulan dan tahun permulaan strim.

-

2017-02

Penuh bulan

Tarikh masa

Bulan penuh permulaan strim.

-

T00:00:00 2017-02-01

Domain pertama

Rentetan

Domain pengguna yang menggunakan titik akhir pertama. Jika titik akhir pertama ialah pelayan persidangan, ia adalah domain penganjur mesyuarat. Juga mungkin domain akaun perkhidmatan yang digunakan dalam senario.

-

contoso.com

Domain kedua

Rentetan

Domain pengguna yang menggunakan titik akhir kedua. Jika titik akhir kedua ialah pelayan persidangan, ia adalah domain penganjur mesyuarat. Juga mungkin domain akaun perkhidmatan yang digunakan dalam senario.

-

contoso.com

Kategori ejen pengguna pertama

Rentetan

Kategori ejen pengguna akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan ejen pengguna yang tidak miliki pemetaan seperti ejen pengguna pihak ke-3.

OC

Kategori ejen pengguna kedua

Rentetan

Kategori ejen pengguna akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan ejen pengguna yang tidak miliki pemetaan seperti ejen pengguna pihak ke-3.

OC

Ejen pengguna pertama

Rentetan

Pengguna rentetan ejen titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan tiada ejen pengguna yang dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (Skype for Business)

Ejen pengguna kedua

Rentetan

Pengguna rentetan ejen titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan tiada ejen pengguna yang dilaporkan oleh akhir kedua.

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (Skype for Business)

Jenis persidangan

Rentetan

Jenis persidangan URI. Nilai yang mungkin:

 • conf:applicationsharing

 • conf:audio-video

 • conf:Focus

Nilai kosong menunjukkan senario persidangan.

conf:audio-video

Id persidangan

Rentetan

ID persidangan yang berkaitan dengan aliran. Nota dimensi ini mungkin mempunyai terlalu banyak baris akan digunakan sebagai dimensi dalam laporan. Anda boleh menggunakan penapis digunakan.

Nilai kosong menunjukkan senario persidangan.

0001P6GK

Versi aplikasi klien yang pertama

Rentetan

Versi aplikasi yang digunakan untuk titik akhir pertama. Data dihuraikan daripada rentetan ejen pengguna.

Nilai kosong menunjukkan rentetan versi yang tidak boleh dihuraikan atau nilai tidak dilaporkan.

16.0.7766.2047

Versi aplikasi klien kedua

Rentetan

Versi aplikasi yang digunakan untuk titik akhir kedua. Data dihuraikan daripada rentetan ejen pengguna.

Nilai kosong menunjukkan rentetan versi yang tidak boleh dihuraikan atau nilai tidak dilaporkan.

16.0.7766.2047

Pengangkutan

Rentetan

Jenis pengangkutan rangkaian digunakan oleh strim. Nilai yang mungkin:

 • UDP

 • TCP

 • Tidak dikenali

 • Tidak dikenali menunjukkan bahawa sistem tidak dapat menentukan jika jenis pengangkutan telah TCP atau UDP.

Nilai kosong menunjukkan jenis pengangkutan tidak dilaporkan atau laluan media tidak telah diwujudkan.

UDP

Pertama kesambungan Ice

Rentetan

AIS jenis sambungan yang digunakan oleh titik akhir pertama. Nilai yang mungkin:

 • Laluan rangkaian langsung - langsung

 • GEGANTI - melalui penyampai

 • HTTP - melalui proksi HTTP

 • GAGAL - kesambungan gagal

Nilai kosong menunjukkan jenis kesambungan tidak dilaporkan atau laluan media tidak telah diwujudkan.

LANGSUNG

Kedua kesambungan Ice

Rentetan

AIS jenis sambungan yang digunakan oleh titik akhir kedua. Nilai yang mungkin:

 • Laluan rangkaian langsung - langsung

 • GEGANTI - melalui penyampai

 • HTTP - melalui proksi HTTP

 • GAGAL - kesambungan gagal

Nilai kosong menunjukkan jenis kesambungan tidak dilaporkan atau laluan media tidak telah diwujudkan.

LANGSUNG

Alamat IP yang pertama

Rentetan

Alamat IP untuk titik akhir yang pertama. Nota dimensi ini mungkin mempunyai terlalu banyak baris akan digunakan sebagai dimensi dalam laporan. Ia boleh digunakan sebagai penapis sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

10.0.0.10

Alamat IP kedua

Rentetan

Alamat IP untuk titik akhir kedua.

Nota: Dimensi ini mungkin mempunyai terlalu banyak baris akan digunakan sebagai dimensi dalam laporan. Ia boleh digunakan sebagai penapis sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

10.0.0.10

Kelajuan pautan pertama

Bit sesaat

Pautan kelajuan bit sesaat dilaporkan oleh penyesuai rangkaian yang digunakan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

10000000

Kelajuan pautan kedua

Bit sesaat

Pautan kelajuan bit sesaat dilaporkan oleh penyesuai rangkaian yang digunakan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

10000000

Port pertama

Nombor Port

Rangkaian nombor port yang digunakan oleh akhir pertama untuk media.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

50018

Port kedua

Nombor Port

Rangkaian nombor port yang digunakan oleh kedua akhir untuk media.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

50018

IP setempat suatu rombakan semula kepada yang pertama

Rentetan

Alamat IP pertama akhir seperti yang dilihat oleh pelayan geganti media. Ini biasanya ialah internet awam alamat IP yang dikaitkan dengan titik akhir yang pertama untuk strim.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

104.43.195.251

IP setempat suatu rombakan semula kepada kedua

Rentetan

Alamat IP kedua akhir seperti yang dilihat oleh pelayan geganti media. Ini biasanya ialah internet awam alamat IP yang dikaitkan dengan titik akhir kedua untuk strim.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

104.43.195.251

Mula-mula penyampai IP

Rentetan

Alamat IP media penyampai pelayan yang diperuntukkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

104.43.195.251

Penyampai kedua IP

Rentetan

Alamat IP media penyampai pelayan yang diperuntukkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

104.43.195.251

Port geganti pertama

Integer

Port media yang diperuntukkan pada pelayan geganti media dengan titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

3478

Port penyampai kedua

Integer

Port media yang diperuntukkan pada pelayan geganti media dengan titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

3478

Subnet pertama

Rentetan

Subnet digunakan untuk strim media dengan titik akhir pertama dengan sempang memisahkan Setiap okted.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

104.43.195.0

Subnet kedua

Rentetan

Subnet digunakan untuk strim media dengan titik akhir kedua dengan sempang memisahkan Setiap okted.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

104.43.195.0

VPN pertama

Boolean

True jika penyesuai rangkaian yang digunakan oleh akhir pertama ditunjukkan ia telah sambungan VPN, palsu sebaliknya. Beberapa VPN tidak betul laporan data ini dengan betul.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

Benar

VPN kedua

Boolean

True jika penyesuai rangkaian yang digunakan oleh kedua akhir ditunjukkan ia telah sambungan VPN, palsu sebaliknya. Beberapa VPN tidak betul laporan data ini dengan betul.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

Benar

Sumber lebar jalur yang digunakan

Rentetan

Mengenal pasti sumber jalur lebar yang digunakan untuk strim. Nilai yang mungkin:

 • Max statik

 • API modaliti

 • API Modality_All

 • Api SendSide BWLimit

 • Nilai keutamaan

 • MENGHIDUPKAN

 • ReceiveSide hidupkan

 • API SDP modaliti, jauh RecvSide BWLimit

 • API ServiceQuality

 • API SDP

 • Menerima SidePDP

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

StaticMax

Est jalur lebar

Julat (bit sesaat)

Purata anggaran jalur lebar tersedia antara akhir pertama dan kedua dalam bit sesaat.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

026: [260000-270000)

Pengantaraan pelayan pintasan bendera

Boolean

True jika strim media dilangkau pelayan pengantaraan dan pergi terus antara klien dan PSTN get laluan/PBX, palsu sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

Benar

Jenis kesambungan Cdr pertama

Rentetan

Mengenal pasti laluan kesambungan ICE yang dipilih dengan titik akhir yang pertama untuk digunakan untuk strim ini. Nilai yang mungkin:

 • OS

 • PeerDerived

 • Api menyebabkan pengsan

 • Menghidupkan

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

OS

Jenis kesambungan Cdr kedua

Rentetan

Mengenal pasti laluan kesambungan ICE yang dipilih dengan titik akhir kedua untuk digunakan untuk strim ini. Nilai yang mungkin:

 • OS

 • PeerDerived

 • Api menyebabkan pengsan

 • Menghidupkan

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir atau laluan media tidak telah diwujudkan.

OS

Pertama tangkapan pembangun

Rentetan

Nama peranti petikan yang digunakan oleh titik akhir pertama. Untuk:

 • Strim audio - peranti yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - peranti yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin strim – skrin scraper

 • Perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Set kepala mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

Kedua petikan pembangun

Rentetan

Nama peranti petikan yang digunakan oleh titik akhir kedua. Untuk:

 • Strim audio - peranti yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - peranti yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin strim – skrin scraper

 • Perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Set kepala mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

Pemacu pembangun tangkapan pertama

Rentetan

Nama pemacu peranti tangkapan yang digunakan oleh titik akhir pertama dalam bentuk "pengeluar: versi". Untuk:

 • Strim audio - pemacu yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - pemacu yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin dan perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Microsoft: 10.0.14393.0

Pemacu pembangun tangkapan kedua

Rentetan

Nama pemacu peranti tangkapan yang digunakan oleh titik akhir kedua dalam bentuk "pengeluar: versi". Untuk:

 • Strim audio - pemacu yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - pemacu yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin dan perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Microsoft: 10.0.14393.0

Pembangun persembahan pertama

Rentetan

Nama peranti persembahan yang digunakan oleh titik akhir pertama. Untuk:

 • Strim audio - pemacu yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - pemacu yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin dan perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Set kepala mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

Pembangun persembahan kedua

Rentetan

Nama peranti persembahan yang digunakan oleh titik akhir kedua. Untuk:

 • Strim audio - pemacu yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - pemacu yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin dan perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Set kepala mikrofon (Microsoft LifeChat LX-6000)

Pemacu pembangun persembahan pertama

Rentetan

Nama pemacu peranti persembahan yang digunakan oleh titik akhir pertama. Untuk:

 • Strim audio - pemacu yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - pemacu yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin dan perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Microsoft: 10.0.14393.0

Pemacu pembangun persembahan kedua

Rentetan

Nama pemacu peranti persembahan yang digunakan oleh titik akhir kedua. Untuk:

 • Strim audio - pemacu yang digunakan untuk mikrofon

 • Strim video - pemacu yang digunakan untuk kamera

 • Video-berdasarkan-perkongsian skrin dan perkongsian strim - kosong aplikasi

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir, laluan media tidak telah diwujudkan atau aliran telah perkongsian skrin berdasarkan video atau perkongsian aplikasi.

Microsoft: 10.0.14393.0

Pertama CPU nama

Rentetan

Nama CPU yang digunakan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Contoso CPU X11 @ 1.80 GHz

Kedua CPU nama

Rentetan

Nama CPU yang digunakan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Contoso CPU X11 @ 1.80 GHz

Pertama CPU bilangan teras

Bilangan teras

Bilangan teras CPU tersedia pada titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

8

Kedua CPU bilangan teras

Bilangan teras

Bilangan teras CPU tersedia pada titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

8

Kelajuan pemproses CPU pertama

Kelajuan CPU dalam MHz

Kelajuan dalam MHz CPU yang digunakan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

1800

Kelajuan pemproses CPU kedua

Kelajuan CPU dalam MHz

Kelajuan dalam MHz CPU yang digunakan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

1800

Titik akhir yang pertama

Rentetan

Nama mesin yang dilaporkan oleh titik akhir pertama jika titik akhir ialah pelayan atau klien perkhidmatan awan.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

MACHINENAME

Titik akhir kedua

Rentetan

Nama mesin yang dilaporkan oleh titik akhir kedua jika titik akhir ialah pelayan atau klien perkhidmatan awan.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

MACHINENAME

OS pertama

Rentetan

Penuh pengendalian rentetan sistem dan seni bina dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Windows 10.0.14996 SP: jenis 0.0: Suit 1(Workstation): 256 lengkungan: x64 WOW64: benar

OS kedua

Rentetan

Penuh pengendalian rentetan sistem dan seni bina dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Windows 10.0.14996 SP: jenis 0.0: Suit 1(Workstation): 256 lengkungan: x64 WOW64: benar

OS pertama yang ditapis

Rentetan

Pengendalian sistem nama dan versi minor dilaporkan oleh titik akhir pertama. Mungkin terdapat kes di mana rentetan ini mengandungi lebih daripada nama OS dan versi.

Nilai kosong menunjukkan sama ada titik akhir laporan maklumat ini atau laporan dari akhir ini telah diterima.

Windows 10

OS kedua yang ditapis

Rentetan

Pengendalian sistem nama dan versi minor dilaporkan oleh titik akhir kedua. Mungkin terdapat kes di mana rentetan ini mengandungi lebih daripada nama OS dan versi.

Nilai kosong menunjukkan sama ada titik akhir laporan maklumat ini atau laporan dari akhir ini telah diterima.

Windows 10

Seni bina OS pertama

Rentetan

Seni bina perkakasan dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada titik akhir laporan maklumat ini, laporan dari akhir ini telah diterima atau format seni bina tidak dikenali.

x64

Seni bina OS kedua

Rentetan

Seni bina perkakasan dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada titik akhir laporan maklumat ini, laporan dari akhir ini telah diterima atau format seni bina tidak dikenali.

x64

Pertama Pemayaan bendera

Rentetan

Bendera menunjukkan jenis persekitaran pemayaan yang dilaporkan oleh titik akhir pertama. Nilai yang mungkin:

 • "0x00" - Tiada "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - PC maya

 • "0x08" - Xen PC

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

0x00

Kedua Pemayaan bendera

Rentetan

Bendera menunjukkan jenis persekitaran pemayaan yang dilaporkan oleh titik akhir kedua. Nilai yang mungkin:

 • "0x00" - Tiada "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - PC maya

 • "0x08" - Xen PC

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

0x00

Pemacu Wifi Microsoft pertama

Rentetan

Nama Microsoft WiFi pemacu digunakan dilaporkan oleh titik akhir pertama. Nilai mungkin disetempatkan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh titik akhir.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Microsoft dihoskan maya penyesuai

Kedua Wifi Microsoft pemacu

Rentetan

Nama Microsoft WiFi pemacu digunakan dilaporkan oleh titik akhir kedua. Nilai mungkin disetempatkan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh titik akhir.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Microsoft dihoskan maya penyesuai

Pemacu Wifi Vendor yang pertama

Rentetan

Vendor dan nama WiFi pemacu yang dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Dua contoso jalur wayarles-AC pemacu

Kedua Wifi Vendor pemacu

Rentetan

Vendor dan nama WiFi pemacu yang dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Dua contoso jalur wayarles-AC pemacu

Versi pemacu Wifi Microsoft pertama

Rentetan

Versi Microsoft WiFi pemacu yang dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Microsoft: 10.0.14393.0

Versi pemacu Wifi Microsoft kedua

Rentetan

Versi Microsoft WiFi pemacu yang dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Microsoft: 10.0.14393.0

Versi pemacu Wifi Vendor yang pertama

Rentetan

Vendor dan versi pemacu WiFi yang dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Contoso:15.1.1.0

Versi pemacu Wifi Vendor kedua

Rentetan

Vendor dan versi pemacu WiFi yang dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan oleh titik akhir atau maklumat pemacu tidak dilaporkan.

Contoso:15.1.1.0

Pertama Wifi saluran

Rentetan

Saluran WiFi yang digunakan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan atau saluran tidak dilaporkan.

10

Kedua Wifi saluran

Rentetan

Saluran WiFi yang digunakan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan atau saluran tidak dilaporkan.

10

Jenis Wifi Radio pertama

Rentetan

Jenis radio WiFi yang digunakan oleh titik akhir pertama. HRDSSS adalah sama dengan 802.11b.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan atau jenis WiFi tidak dilaporkan.

802.11ac

Jenis Wifi Radio kedua

Rentetan

Jenis radio WiFi yang digunakan oleh titik akhir kedua. HRDSSS adalah sama dengan 802.11b.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan atau jenis WiFi tidak dilaporkan.

802.11ac

Pertama DNS akhiran

Rentetan

Akhiran DNS yang berkaitan dengan penyesuai rangkaian yang dilaporkan oleh titik akhir pertama. Nota nilai ini mungkin dilaporkan untuk sebarang jenis penyesuai rangkaian.

Nilai kosong menunjukkan nilai ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Corp.contoso.com yang di terima

Kedua DNS akhiran

Rentetan

Akhiran DNS yang berkaitan dengan penyesuai rangkaian yang dilaporkan oleh titik akhir kedua. Nota nilai ini mungkin dilaporkan untuk sebarang jenis penyesuai rangkaian.

Nilai kosong menunjukkan nilai ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Corp.contoso.com yang di terima

Pertama Wifi jalur

Rentetan

Jalur WiFi digunakan seperti yang dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada nilai adalah tidak dikira dengan titik akhir atau tidak dilaporkan.

5.0 Ghz

Kedua Wifi jalur

Rentetan

Jalur WiFi digunakan seperti yang dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada nilai adalah tidak dikira dengan titik akhir atau tidak dilaporkan.

5.0 Ghz

Kekuatan isyarat Wifi pertama

Rentetan

Kekuatan WiFi isyarat dalam peratusan [0-99] dilaporkan oleh titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan sama ada nilai adalah tidak dikira dengan titik akhir atau tidak dilaporkan.

081: [90-100)

Kekuatan isyarat Wifi kedua

Rentetan

Kekuatan WiFi isyarat dalam peratusan [0-99] dilaporkan oleh titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan sama ada nilai adalah tidak dikira dengan titik akhir atau tidak dilaporkan.

081: [90-100)

Caj bateri Wifi pertama

Julat (peratusan)

Anggaran caj bateri dalam peratusan [0-99] dilaporkan oleh titik akhir pertama yang selebihnya. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. 0 menunjukkan bahawa peranti yang telah dipasang.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan atau nilai caj tidak dilaporkan.

081: [90-100)

Caj bateri Wifi kedua

Julat (peratusan)

Anggaran caj bateri dalam peratusan [0-99] dilaporkan oleh titik akhir kedua yang selebihnya. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. 0 menunjukkan bahawa peranti yang telah dipasang.

Nilai kosong menunjukkan sama ada WiFi tidak digunakan atau nilai caj tidak dilaporkan.

081: [90-100)

Avg penurunan audio

Julat (maksud pendapat skor 0-5)

Penurunan rangkaian maksud pendapat skor purata untuk strim. Mewakili Jumlah kehilangan rangkaian dan ketar mempunyai dipengaruhi kualiti audio yang diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan tiada rangkaian MOS penurunan dilaporkan oleh akhir menerima strim atau jika strim bukan ada strim audio.

015: [0.01-0.02)

Ketar

Julat (millisecond)

Purata ketar untuk strim dalam milisaat. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan tiada data ketar yang dilaporkan oleh akhir menerima strim.

065: [2-3)

Max ketar

Julat (millisecond)

Ketar maksimum untuk strim dalam milisaat. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan tiada data ketar yang dilaporkan oleh akhir menerima strim.

065: [2-3)

Kadar kehilangan paket

Julat (peratusan)

Purata paket kadar kehilangan strim. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan tiada data kehilangan paket yang dilaporkan oleh akhir menerima strim.

050: [1.8-1.9)

Paket kehilangan kadar Max

Julat (peratusan)

Maksimum paket kadar kehilangan strim. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan tiada data kehilangan paket yang dilaporkan oleh akhir menerima strim.

041: [0.95-1)

Rangkaian Avg keseluruhan MOS

Julat (MOS)

Purata MOS rangkaian untuk strim. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan tiada rangkaian MOS penurunan dilaporkan oleh akhir menerima strim atau jika strim bukan ada strim audio.

076: [4.4-4.5)

Nisbah disembunyikan Avg sampel

Julat (nisbah)

Nisbah bilangan bingkai audio dengan sampel yang dijanakan oleh penyembunyian kehilangan paket untuk jumlah bilangan bingkai audio. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. 0.1 menunjukkan 10% daripada bingkai yang terkandung disembunyikan sampel.

Nilai kosong menunjukkan nilai ini tidak dilaporkan oleh penerima strim atau strim ini tidak ada strim audio.

015: [0.01-0.02)

Nisbah diregang Avg sampel

Julat (nisbah)

Nisbah bilangan bingkai audio dengan sampel yang diregang untuk pampasan ketar atau kerugian jumlah bilangan bingkai audio. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. 0.1 menunjukkan 10% audio bingkai terkandung regang sampel.

Nilai kosong menunjukkan nilai ini tidak dilaporkan oleh penerima strim atau strim tidak ada strim audio.

017: [0.03-0.04)

Perjalanan pergi balik

Julat (milisaat)

Rangkaian purata penyebaran pulang-pergi masa dikira seperti yang ditentukan dalam RFC3550 dalam milisaat. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada nilai adalah tidak dikira dengan titik akhir atau tidak dilaporkan.

070: [15-20)

Max perjalanan pergi balik

Julat (milisaat)

Rangkaian maksimum penyebaran pulang-pergi masa dikira seperti yang ditentukan dalam RFC3550 dalam milisaat. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada nilai adalah tidak dikira dengan titik akhir atau tidak dilaporkan.

098: [350-375)

Avg ketar rangkaian

Julat (milisaat)

Purata ketar rangkaian dalam milisaat dikira windows kedua melebihi 20 semasa sesi. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak ada strim audio atau bahawa data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

066: [3-4)

Video kiriman FECPLR

Julat (nisbah)

Kadar kehilangan paket selepas FEC telah digunakan untuk dikumpul merentasi semua strim video dan codec. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

014: [0-0.01)

Bingkai video setempat kehilangan peratusan Avg

Julat (peratusan)

Purata peratusan bingkai video hilang seperti yang dipaparkan kepada pengguna. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. Ini termasuk bingkai pulih daripada kerugian rangkaian.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

160: [80-85)

Bingkai terima kadar purata

Julat (bingkai sesaat)

Purata bingkai sesaat diterima bagi semua strim video yang dikira tempoh sesi. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

101: [14.5-15)

Bingkai rendah kadar panggilan peratus

Julat (peratusan)

Peratusan masa panggilan yang kadar bingkai adalah kurang daripada 7.5 bingkai sesaat. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

099: [13.5-14)

Resolusi rendah panggilan peratus

Julat (peratusan)

Peratusan masa panggilan resolusi manakah rendah. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. Ambang adalah 120 piksel untuk dimensi yang lebih kecil.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

Kadar kehilangan paket video

Julat (nisbah)

Purata pecahan paket hilang, sebagai ditentukan dalam RFC3550, dikira tempoh sesi. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

037: [0.75-0.8)

Avg kadar bingkai video

Julat (bingkai sesaat)

Purata bingkai sesaat diterima untuk strim video, dikira tempoh sesi. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

135: [31.5-32)

Keupayaan dinamik peratus

Julat (peratusan)

Peratusan masa yang klien menjalankan < 70% jangkaan keupayaan pemprosesan video untuk jenis ini CPU yang dikumpulkan mengikut julat

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak strim video atau video-berdasarkan-perkongsian skrin atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menerima strim.

122: [25-25.5)

Jumlah peratus jubin yang rosak

Julat (peratusan)

Peratusan jubin yang dibuang dan bukannya dihantar ke rakan jauh (contohnya, daripada MCU untuk pemapar). Nilai yang dikumpulkan mengikut julat. Jubin dibuang mungkin disebabkan oleh sekatan jalur lebar antara klien dan pelayan.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak ada strim perkongsian aplikasi atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menghantar strim.

140: [34-34.5)

AppSharing relatif dianalisis dengan purata

Julat (milisaat)

Purata relatif satu cara penangguhan titik akhir dalam milisaat untuk perkongsian strim aplikasi. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak ada strim perkongsian aplikasi atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menghantar strim.

126: [27-27.5)

Jubin AppSharing RDP pemprosesan purata kependaman

Julat (milisaat)

Purata kependaman dalam milisaat pemprosesan jubin pada tindanan RDP pelayan persidangan. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak ada strim perkongsian aplikasi dalam Persidangan atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menghantar strim.

103: [15.5-16)

FEC audio yang digunakan

Boolean

True menunjukkan ralat memajukan audio pembetulan (FEC) telah digunakan pada beberapa titik semasa panggilan. False jika tidak

Nilai kosong menunjukkan sama ada strim ini tidak ada strim audio atau data tidak dilaporkan oleh titik akhir yang menghantar strim.

Benar

ClassifiedPoorCall

Boolean

True jika strim dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik yang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Nilai kosong menunjukkan strim tidak mempunyai mencukupi metrik yang dilaporkan untuk dikelaskan sebagai baik atau rendah.

Benar

Video miskin disebabkan VideoPostFecplr

Boolean

True jika strim dikelaskan sebagai miskin berdasarkan ambang metrik Video kiriman FEC PLR yang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Video miskin disebabkan tempatan Video bingkai kehilangan peratusan Avg

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan pada Video setempat bingkai kehilangan peratusan Avg ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Video miskin disebabkan bingkai terima kadar purata

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan pada terima bingkai kadar purata ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Panggilan yang buruk video disebabkan kadar bingkai rendah peratus

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan kadar bingkai rendah panggilan peratus metrik ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Peratus panggilan yang video buruk disebabkan resolusi rendah

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan panggilan resolusi rendah peratus metrik ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Video miskin disebabkan kadar kehilangan paket Video

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan Video paket kehilangan kadar ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE? Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Video miskin disebabkan bingkai Video kadar Avg

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan kadar bingkai Video Avg ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Video miskin disebabkan peratus keupayaan dinamik

Boolean

True jika strim video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan keupayaan dinamik ambang metrik peratus disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak strim video.

true

Plr VBSS rendah disebabkan Video kiriman Fec

Boolean

True jika strim berdasarkan-perkongsian skrin video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan Fec kiriman Video plr metrik ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim berdasarkan-perkongsian skrin-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak video skrin berdasarkan perkongsian strim.

true

VBSS miskin disebabkan tempatan Video bingkai kehilangan peratusan Avg

Boolean

True jika strim berdasarkan-perkongsian skrin video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan pada Video setempat bingkai kehilangan peratusan Avg ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim berdasarkan-perkongsian skrin-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak video skrin berdasarkan perkongsian strim.

true

VBSS miskin disebabkan bingkai terima kadar purata

Boolean

True jika strim berdasarkan-perkongsian skrin video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan pada terima bingkai kadar purata ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim berdasarkan-perkongsian skrin-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak video skrin berdasarkan perkongsian strim.

true

Panggilan yang buruk VBSS disebabkan kadar bingkai rendah peratus

Boolean

True jika strim berdasarkan-perkongsian skrin video dikelaskan sebagai miskin berdasarkan kadar bingkai rendah panggilan peratus metrik ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim berdasarkan-perkongsian skrin-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak video skrin berdasarkan perkongsian strim.

true

VBSS miskin disebabkan LowResolutionCallPercent

Boolean

True jika strim VBSS dikelaskan sebagai miskin berdasarkan panggilan resolusi rendah peratus metrik ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim berdasarkan-perkongsian skrin-video.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak video skrin berdasarkan perkongsian strim.

true

AppSharing miskin disebabkan jumlah peratus jubin yang rosak

Boolean

True jika perkongsian strim aplikasi dikelaskan sebagai miskin berdasarkan pada Spoiled jubin peratusan jumlah ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim perkongsian-aplikasi.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak perkongsian strim aplikasi.

true

AppSharing miskin disebabkan relatif dianalisis dengan purata

Boolean

True jika perkongsian strim aplikasi dikelaskan sebagai miskin berdasarkan Wa satu relatif ambang metrik yAverage disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim perkongsian-aplikasi.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak perkongsian strim aplikasi.

true

AppSharing miskin disebabkan jubin RDP pemprosesan purata kependaman

Boolean

True jika perkongsian strim aplikasi dikelaskan sebagai miskin berdasarkan pada RDP jubin pemprosesan kependaman purata ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim perkongsian-aplikasi.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak perkongsian strim aplikasi.

true

Audio miskin disebabkan ketar

Boolean

True jika strim audio dikelaskan sebagai miskin berdasarkan ketar ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-audio.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak berkongsi strim audio.

true

Audio miskin disebabkan pemindahan

Boolean

True jika strim audio dikelaskan sebagai miskin berdasarkan perjalanan pergi balik ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-audio.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak berkongsi strim audio.

true

Audio miskin disebabkan kehilangan paket

Boolean

True jika strim audio dikelaskan sebagai miskin berdasarkan kehilangan paket ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-audio.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak berkongsi strim audio.

true

Audio miskin disebabkan penurunan

Boolean

True jika strim audio dikelaskan sebagai miskin berdasarkan penurunan ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-audio.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak berkongsi strim audio.

true

Audio miskin disebabkan nisbah tersembunyi

Boolean

True jika strim audio dikelaskan sebagai miskin berdasarkan nisbah disembunyikan ambang metrik disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?. Sentiasa akan false untuk strim-audio.

Nilai kosong menunjukkan titik akhir tidak dilaporkan data ini, atau strim tidak berkongsi strim audio.

true

Tidak dapat dikelaskan

Boolean

0 jika strim mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau miskin. 1 sebaliknya.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

1 Jika kehilangan paket melebihi 1%, 0 sebaliknya.

-

1

Sebab yang rendah

Bendera

Senarai bendera yang mengenal pasti sebab strim telah ditandakan sebagai rendah. Mungkin terdapat berbilang bendera Setkan kerana mungkin sebab berbilang mengapa strim ditandakan sebagai rendah. Merujuk kepada Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE? untuk butiran.

 • Nilai yang mungkin:

 • Nisbah tersembunyi

 • Penurunan

 • Ketar

 • Kehilangan paket

 • Perjalanan pergi balik

 • Keupayaan dinamik peratus

 • Bingkai rendah kadar panggilan peratus

 • Bingkai terima kadar purata

 • Avg kadar bingkai video

 • Bingkai video setempat kehilangan peratusan Avg

 • Kadar kehilangan paket video

 • Video Fec kiriman plr

 • Purata kependaman RDP jubin pemprosesan

 • Relatif dianalisis dengan purata rosak jubin peratus jumlah

Nilai kosong menunjukkan strim telah dikelaskan sebagai rendah.

ConcealedRatio | Penurunan

Rendah

Boolean

1 Jika strim mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau rendah dan strim dikelaskan sebagai 0 rendah sebaliknya.

-

1

Baik

Boolean

1 Jika strim mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau rendah dan strim dikelaskan sebagai baik. 0 sebaliknya.

-

1

Pertama maklum balas penarafan

Penarafan pengguna (1-5)

Penarafan panggilan yang dikaitkan dengan strim dengan titik akhir pertama pada skala 1-5 (5 = cemerlang). 0 menunjukkan pengguna telah ditunjukkan tinjauan penarafan panggilan tetapi tidak kadar pengalaman mereka.

Nilai kosong menunjukkan tinjauan tidak ditunjukkan untuk titik akhir pertama.

5

Kedua maklum balas penarafan

Penarafan pengguna (1-5)

Penarafan panggilan yang dikaitkan dengan strim dengan titik akhir kedua pada skala 1-5 (5 = cemerlang). 0 menunjukkan pengguna telah ditunjukkan tinjauan penarafan panggilan tetapi tidak kadar pengalaman mereka.

Nilai kosong menunjukkan tinjauan tidak ditunjukkan untuk titik akhir kedua.

5

Pertama maklum balas token

Rentetan

Rentetan mengandungi senarai token maklum balas dengan bendera boolean yang menunjukkan jika token disetkan oleh pengguna yang menyediakan maklum balas daripada titik akhir pertama.

Nilai kosong menunjukkan maklum balas tidak disediakan oleh pengguna akhir pertama.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Gema: 1;}

Kedua maklum balas token

Rentetan

Rentetan mengandungi senarai token maklum balas dengan bendera boolean yang menunjukkan jika token disetkan oleh pengguna yang menyediakan maklum balas daripada titik akhir kedua.

Nilai kosong menunjukkan maklum balas tidak disediakan oleh pengguna akhir kedua.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Gema: 1;}

Maklum balas pertama mempunyai isu Audio

Boolean

True jika token maklum balas daripada akhir pertama menunjukkan strim mempunyai isu audio, palsu sebaliknya.

-

false

Maklum balas kedua mempunyai isu Audio

Boolean

True jika token maklum balas daripada akhir kedua menunjukkan strim mempunyai isu audio, palsu sebaliknya.

-

false

Maklum balas pertama mempunyai isu Video

Boolean

True jika token maklum balas daripada akhir pertama menunjukkan strim mempunyai isu video, palsu sebaliknya.

-

false

Maklum balas kedua mempunyai isu Video

Boolean

True jika token maklum balas daripada akhir kedua menunjukkan strim mempunyai isu video, palsu sebaliknya.

-

false

Sebab peristiwa gema yang pertama

Bendera

Bendera yang menunjukkan sebab DeviceEchoEvent yang dinaikkan pada titik akhir pertama. Mungkin terdapat berbilang bendera untuk strim tunggal. Bendera termasuk:

 • BAD_TIMESTAMP - sampel audio Cap masa daripada menangkap atau memaparkan peranti yang digunakan telah kualiti rendah

 • POSTAEC_ECHO - tahap tinggi gema kekal selepas pembatalan gema

 • MIC_CLIPPING - aras isyarat daripada peranti tangkapan telah kejadian besar aras isyarat maksimum

 • EVENT_ANLP - audio sampel daripada petikan mengandungi hingar tinggi.

Strim-audio menunjukkan nilai kosong atau tiada sebab peristiwa dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Sebab peristiwa gema kedua

Bendera

Bendera yang menunjukkan sebab DeviceEchoEvent yang dinaikkan pada titik akhir kedua. Mungkin terdapat berbilang bendera untuk strim tunggal. Bendera termasuk:

 • BAD_TIMESTAMP - sampel audio Cap masa daripada menangkap atau memaparkan peranti yang digunakan telah kualiti rendah

 • POSTAEC_ECHO - tahap tinggi gema kekal selepas pembatalan gema

 • MIC_CLIPPING - aras isyarat daripada peranti tangkapan telah kejadian besar aras isyarat maksimum

 • EVENT_ANLP - audio sampel daripada petikan mengandungi hingar tinggi.

Strim-audio menunjukkan nilai kosong atau tiada sebab peristiwa dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Pertama gema peratus mikrofon dalam

Julat (peratusan)

Peratusan masa apabila gema dikesan dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon sebelum pembatalan gema dengan titik akhir pertama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

068: [5-10)

Kedua gema peratus mikrofon dalam

Julat (peratusan)

Peratusan masa apabila gema dikesan dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon sebelum pembatalan gema dengan titik akhir kedua. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

068: [5-10)

Menghantar pertama gema peratus

Julat (peratusan)

Peratusan masa apabila gema dikesan dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon selepas pembatalan gema dengan titik akhir pertama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

068: [5-10)

Menghantar kedua gema peratus

Julat (peratusan)

Peratusan masa apabila gema dikesan dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon selepas pembatalan gema dengan titik akhir kedua. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

068: [5-10)

Mula-mula menghantar isyarat aras

Julat (dB decibels)

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo ucapan oleh titik akhir pertama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

055: [-15 --10)

Kedua menghantar isyarat aras

Julat (dB decibels)

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo ucapan oleh titik akhir kedua. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

055: [-15 --10)

Aras isyarat terima pertama

Julat (dB decibels)

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo ucapan oleh titik akhir pertama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

056: [-10--5)

Tahap isyarat terima kedua

Julat (dB decibels)

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo ucapan oleh titik akhir kedua. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

056: [-10--5)

Mula-mula menghantar hingar aras

Julat (dB decibels)

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir pertama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

048: [-50 --45)

Kedua menghantar hingar aras

Julat (dB decibels)

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir kedua. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

048: [-50 --45)

Aras hingar terima pertama

Julat (dB decibels)

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir pertama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

048: [-50 --45)

Tahap hingar terima kedua

Julat (dB decibels)

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir kedua. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

048: [-50 --45)

Rangkaian pertama menghantar kualiti peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan rangkaian telah menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

015: [0.01-0.02)

Kedua rangkaian hantar kualiti peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan rangkaian telah menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

015: [0.01-0.02)

Rangkaian pertama menerima kualiti peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan rangkaian telah menyebabkan kualiti rendah audio yang diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

015: [0.01-0.02)

Rangkaian kedua menerima kualiti peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan rangkaian telah menyebabkan kualiti rendah audio yang diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

015: [0.01-0.02)

Pertama rangkaian kelewatan peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan kelewatan rangkaian telah cukup besar untuk kesan keupayaan untuk mempunyai komunikasi dua hala masa nyata. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua rangkaian kelewatan peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan kelewatan rangkaian telah cukup besar untuk kesan keupayaan untuk mempunyai komunikasi dua hala masa nyata. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama rangkaian jalur lebar rendah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan lebar jalur yang tersedia atau dasar jalur lebar telah rendah menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua rangkaian jalur lebar rendah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan lebar jalur yang tersedia atau dasar jalur lebar telah rendah menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Nisbah peristiwa yang mencukupi CPU pertama

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan sumber CPU tersedia telah mencukupi dan disebabkan kualiti audio yang rendah dihantar dan diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Nisbah peristiwa yang mencukupi CPU kedua

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan sumber CPU tersedia telah mencukupi dan disebabkan kualiti audio yang rendah dihantar dan diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama peranti separuh AEC Dupleks peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama mengesan isu dan dikendalikan canceller gema akustik dalam mod Dupleks separuh yang dipengaruhi keupayaan untuk mempunyai komunikasi dua hala masa nyata. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti separuh AEC Dupleks peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua mengesan isu dan dikendalikan canceller gema akustik dalam mod Dupleks separuh yang dipengaruhi keupayaan untuk mempunyai komunikasi dua hala masa nyata. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Peranti pertama memaparkan nisbah peristiwa tidak berfungsi

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan peranti persembahan tidak berfungsi dengan betul. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Peranti kedua memaparkan nisbah peristiwa tidak berfungsi

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan peranti persembahan tidak berfungsi dengan betul. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Peranti pertama memetik nisbah peristiwa tidak berfungsi

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan peranti tangkapan tidak berfungsi dengan betul. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Peranti kedua memetik nisbah peristiwa tidak berfungsi

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan peranti tangkapan tidak berfungsi dengan betul. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama peranti masalah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan masalah jurang audio dimainkan atau yang ditangkap disebabkan kualiti rendah audio dihantar atau diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti masalah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan masalah jurang audio dimainkan atau yang ditangkap disebabkan kualiti rendah audio dihantar atau diterima. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama peranti SNR rendah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan rendah pertuturan aras hingar yang menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti SNR rendah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan rendah pertuturan aras hingar yang menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Nisbah peristiwa aras rendah pertuturan peranti pertama

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan aras rendah pertuturan yang menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti pertuturan rendah aras peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan aras rendah pertuturan yang menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama peranti Pangkasan peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan yang Pangkasan akhir dikesan pertama dalam audio ditangkap yang menyebabkan kualiti audio yang rendah yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti Pangkasan peristiwa nisbah

julat (nisbah)

Pecahan panggilan yang Pangkasan akhir dikesan kedua dalam audio ditangkap yang menyebabkan kualiti audio yang rendah yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama peranti gema peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan yang gema akhir dikesan pertama yang menyebabkan kualiti audio yang rendah yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti gema peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan yang gema akhir dikesan kedua yang menyebabkan kualiti audio yang rendah yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Peranti pertama berdekatan hujung gema nisbah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir pertama dikesan nisbah aras isyarat hujung berhampiran aras gema yang menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Peranti kedua berhampiran hujung gema nisbah peristiwa nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan titik akhir kedua dikesan nisbah aras isyarat hujung berhampiran aras gema yang menyebabkan kualiti rendah audio yang dihantar. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Peranti pertama memaparkan nisbah peristiwa volum sifar

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan pertama akhir dikesan peranti persembahan volum disetkan kepada 0. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Peranti kedua memaparkan nisbah peristiwa volum sifar

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan yang kedua akhir dikesan peranti persembahan volum disetkan kepada 0. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Peranti pertama memaparkan nisbah Bisukan peristiwa

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan akhir yang pertama dikesan persembahan peranti dibisukan. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti persembahan peristiwa Bisukan nisbah

Julat (nisbah)

Pecahan panggilan yang kedua akhir dikesan persembahan peranti dibisukan. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Mengira berbilang titik akhir peristiwa peranti pertama

Julat (nisbah)

Bilangan kali semasa panggilan titik akhir pertama dikesan berbilang titik akhir dalam persekitaran bilik atau akustik yang sama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti berbilang titik akhir peristiwa kiraan

Julat (nisbah)

Bilangan kali semasa panggilan titik akhir kedua dikesan berbilang titik akhir dalam persekitaran bilik atau akustik yang sama. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Pertama peranti Howling peristiwa kiraan

Julat (nisbah)

Bilangan kali semasa panggilan titik akhir pertama dikesan dua atau lebih titik akhir dalam persekitaran bilik atau akustik sama yang menyebabkan kualiti rendah audio dalam bentuk howling atau screeching audio. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh titik akhir yang pertama.

016: [0.02-0.03)

Kedua peranti Howling peristiwa kiraan

Julat (nisbah)

Bilangan kali semasa panggilan titik akhir kedua dikesan dua atau lebih titik akhir dalam persekitaran bilik atau akustik sama yang menyebabkan kualiti rendah audio dalam bentuk howling atau screeching audio. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

Nilai kosong menunjukkan strim-audio atau data yang tidak dilaporkan oleh akhir kedua.

016: [0.02-0.03)

Penghantar Laporan Ralat

Rentetan

Menunjukkan titik akhir yang dihantar Laporan Ralat panggilan untuk strim. Laporan ini mengandungi telemetri tambahan dan mungkin menandakan panggilan persediaan panggilan juntai isu atau panggilan.

Nilai kosong menunjukkan Laporan Ralat panggilan tidak dihantar.

Pertama

Ralat Media

Rentetan

Menunjukkan jika Laporan Ralat panggilan untuk strim telah ralat aras media atau tidak. Laporan ini mengandungi telemetri tambahan dan mungkin menandakan panggilan persediaan panggilan juntai isu atau panggilan.

Nilai kosong menunjukkan Laporan Ralat panggilan tidak dihantar.

Benar

Jenis kegagalan media

Rentetan

Jenis kegagalan media yang berkaitan dengan strim. Nilai yang mungkin adalah:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Nilai kosong menunjukkan Laporan Ralat panggilan tidak dihantar.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

True menunjukkan bahawa RTP dan RTCP telah multiplexed pada Port sama. False sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Benar

Membisingkan versi

Integer

Versi protokol MEMBISINGKAN yang digunakan untuk mewujudkan panggilan.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

2

Geganti media

Rentetan

Alamat IP untuk relay(s) Media yang digunakan untuk sesi. Mungkin laporan sepasang penyampai yang dipisahkan oleh satu '+' jika strim.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Panggilan sebab kegagalan persediaan

Penyenaraian

Pengelasan mengapa sambungan media tidak dapat diwujudkan untuk panggilan. Nilai yang mungkin:

 • Hilang FW manusia paket pemeriksaan pengecualian peraturan - menunjukkan peralatan rangkaian sepanjang laluan yang mungkin menghalang laluan media daripada diwujudkan disebabkan manusia paket pemeriksaan peraturan. Ini mungkin disebabkan oleh proksi atau Tembok Api peraturan tidak betul dikonfigurasi.

 • Peraturan pengecualian blok FW IP hilang - menunjukkan peralatan rangkaian sepanjang laluan yang mungkin menghalang laluan media daripada diwujudkan ke rangkaian Office 365. Ini mungkin disebabkan oleh proksi atau Tembok Api peraturan yang tidak betul dikonfigurasi untuk membenarkan capaian ke alamat IP dan Port yang digunakan untuk Skype for Business trafik.

 • Lain – menunjukkan laluan media untuk panggilan tidak akan diwujudkan tetapi punca tidak dikelaskan.

 • Tidak Media kegagalan - menunjukkan isu tiada telah dikesan dengan penubuhan laluan media.

Nilai kosong menunjukkan panggilan menyediakan pembuangan gagal disebabkan isu diketahui media.

FW IP blok pengecualian peraturan yang hilang

Tanpa nama Sertai sesi

Boolean

True jika pengguna menyertai Persidangan tanpa nama, palsu sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan tiada data untuk menentukan jika pengguna telah menyertai secara tanpa nama atau tidak.

Benar

Mempunyai Media Diag Blob

Boolean

True jika sesi mempunyai data diagnostik media, False sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan beberapa data berhubung tidak dikumpul untuk strim ini.

Benar

Cache digunakan Dns selesaikan

Boolean

True jika titik akhir digunakan DNS cache untuk menyelesaikan alamat geganti media, False sebaliknya.

Nilai kosong menunjukkan data ini tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Palsu

Pasangan butiran sambungan rangkaian

Pasangan dikira

Sepasang butiran sambungan rangkaian untuk titik akhir pertama dan kedua. Nilai yang mungkin:

 • WiFi: wifi

 • WiFi: berwayar

 • Berwayar: wifi

 • Berwayar: berwayar

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: lain

 • MobileBB: terowong

 • MobileBB: wifi

 • MobileBB: berwayar

 • Lain: lain

 • Lain: wifi

 • Lain: berwayar

 • Terowong: terowong

 • Terowong: wifi

 • Terowong: berwayar

 • : MobileBB

 • : Lain

 • : Terowong

 • : wifi

 • : Berwayar

 • :

Nilai kosong dalam Penyenaraian yang menunjukkan titik akhir jenis sambungan rangkaian telah tidak diketahui. Ini mungkin berlaku jika panggilan tidak akan diwujudkan.

Berwayar: berwayar

Pasangan kategori ejen pengguna

Pasangan dikira

Sepasang kategori ejen pengguna untuk titik akhir pertama dan kedua.

Nilai kosong dalam penyenaraian menunjukkan ejen pengguna akhir telah tidak jenis yang diketahui.

AV-MCU: OC

Adalah pasangan pelayan

Pasangan dikira

Sepasang pengenalan akhir pertama dan kedua sebagai klien atau pelayan. Nilai yang mungkin adalah: klien: klien, klien: pelayan, pelayan: pelayan.

Tiada nilai kosong

Klien: pelayan

Kesambungan Ice berpasangan

Pasangan dikira

Sepasang jenis kesambungan ICE yang digunakan oleh setiap titik akhir. Nilai yang mungkin:

 • TERUS: LANGSUNG

 • TERUS: GAGAL

 • TERUS: HTTP

 • GAGAL: GAGAL

 • GAGAL: GEGANTI

 • HTTP: GEGANTI

 • :

 • : LANGSUNG

 • : GAGAL

 • : HTTP

 • : GEGANTI

Nilai kosong dalam penyenaraian menunjukkan kesambungan ICE yang digunakan oleh titik akhir tidak diketahui atau dilaporkan.

TERUS: GEGANTI

Pasangan OS

Pasangan dikira

Sepasang OS nama dan versi akhir pertama dan kedua.

Nilai kosong dalam penyenaraian menunjukkan OS nama tidak boleh dihuraikan atau tidak dilaporkan oleh titik akhir.

Windows 10: Windows 10

Pasangan Id penyewa

Pasangan dikira

Sepasang ID penyewa untuk titik akhir pertama dan kedua.

Nilai kosong dalam penyenaraian menunjukkan pengecam penyewa tidak boleh ditentukan. Ini mungkin berlaku jika titik akhir mendaftar masuk ke Skype pada premis untuk penggunaan pelayan perniagaan.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Binaan nama pasangan

Pasangan dikira

Sepasang nama binaan untuk titik akhir pertama dan kedua.

Nilai kosong dalam Penyenaraian yang menunjukkan nama binaan untuk titik tamat tidak boleh ditentukan. Ini mungkin titik akhir berada di luar rangkaian korporat atau mencapai rangkaian daripada laman tanpa pemetaan subnet.

Binaan utama: Binaan Laman cabang

Corp dalam pasangan

Pasangan dikira

Menunjukkan pasangan jika titik akhir telah berada dalam atau di luar rangkaian korporat yang berdasarkan pemetaan subnet. Nilai yang mungkin:

 • Dalam: dalam

 • Dalam: luar

 • Luar: luar

-

Dalam: dalam

Senario berpasangan

Pasangan dikira

Menunjukkan pasangan jika titik akhir telah berada dalam atau di luar rangkaian korporat yang berdasarkan pemetaan subnet dan butiran sambungan rangkaian.

Nota: Pasangan dipisahkan dengan '--'.

Nilai kosong dalam Penyenaraian yang menunjukkan jenis sambungan rangkaian telah tidak diketahui untuk satu atau kedua-dua titik akhir.

Klien-dalam--wifi klien dalam

IsTeams

Boolean

True menunjukkan bahawa ejen pengguna pertama dan kedua untuk strim titik akhir Microsoft Team.

False menunjukkan ejen pengguna Skype for Business titik akhir.

Benar

Nota pada jenis data dimensi/unit:

Julat

Dimensi yang diberikan sebagai julat atau Kumpulan nilai ditunjukkan menggunakan format berikut:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Contohnya, dimensi tempoh (minit) mewakili tempoh panggilan dalam saat dengan nilai yang dilaporkan sebagai julat nilai.

Tempoh (minit)

Cara untuk mentafsir

062: [0-0)

Strim tempoh = 0 minit

064: [1-2)

1 minit < = tempoh strim < 2 minit

065: [2-3)

2 minit < = tempoh strim < 3 minit

066: [3-4)

3 minit < = tempoh strim < minit 4

< Rentetan tertib isihan > digunakan untuk mengawal tertib isihan apabila mempersembahkan data dan boleh digunakan untuk menapis. Contohnya, penapis pada tempoh (minit) < "065", yang menunjukkan aliran dengan tempoh kurang daripada 2 minit (awalan '0' diperlukan untuk penapis untuk berfungsi seperti yang dijangkakan).

Nota: Nilai sebenar rentetan tertib isihan yang tidak penting.

Penyenaraian berpasangan

Dimensi yang disediakan sebagai pasangan Penyenaraian ditunjukkan menggunakan format berikut:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Memesan nilai Penyenaraian adalah konsisten tetapi tidak menggambarkan tertib titik akhir pertama atau kedua.

Contohnya, pasangan butiran sambungan rangkaian menunjukkan nilai butiran sambungan rangkaian untuk titik akhir dua:

Pasangan butiran sambungan rangkaian

Cara untuk mentafsir

Berwayar: berwayar

Pertama dan kedua titik akhir kedua-dua digunakan berwayar ethernet sambungan.

Berwayar: wifi

Akhir pertama digunakan berwayar ethernet sambungan dan sambungan Wi-Fi akhir yang digunakan kedua, atau titik akhir kedua digunakan ethernet sambungan berwayar dan akhir pertama digunakan sambungan Wi-Fi.

: wifi

Titik akhir pertama digunakan sambungan WiFi dan sambungan rangkaian yang digunakan oleh titik akhir kedua tidak diketahui, atau titik akhir kedua digunakan sambungan WiFi dan sambungan rangkaian yang digunakan oleh titik akhir pertama tidak diketahui.

Nilai kosong

Jadual di atas senarai sebab yang mungkin mengapa dimensi akan kosong. Banyak dimensi dan ukuran akan kosong jika dimensi QoE rekod yang tersedia adalah palsu. Ini biasanya berlaku apabila panggilan tidak berjaya diwujudkan.

Ukuran

Jadual berikut menyenaraikan langkah-langkah yang kini tersedia dalam papan pemuka kualiti panggilan (CQD):

Nama ukuran

Unit

Perihalan

Mengira jumlah strim

Bilangan strim

Nombor media strim tanpa mengira jenis media.

Kiraan strim audio

Bilangan strim

Bilangan strim audio.

Kiraan strim AppSharing

Bilangan strim

Bilangan RDP berdasarkan strim perkongsian aplikasi.

Kiraan strim video

Bilangan strim

Bilangan strim video.

Kiraan VBSS strim

Bilangan strim

Bilangan strim perkongsian skrin yang video berdasarkan.

Kiraan strim miskin audio

Bilangan strim

Bilangan strim audio dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan strim baik audio

Bilangan strim

Bilangan strim audio dikelaskan sebagai baik berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan strim tidak dapat dikelaskan audio

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang tidak mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Peratusan audio yang rendah

Peratusan

Peratusan semua strim audio yang telah dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian yang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan PacketLoss audio OnePercent

Bilangan strim

Bilangan strim audio dengan kehilangan paket lebih besar daripada 1%.

Audio OnePercent PacketLoss peratusan

Peratusan

Peratusan semua strim audio dengan kehilangan paket lebih besar daripada 1%.

Audio miskin disebabkan kiraan ketar

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang metrik ketar melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Audio miskin disebabkan kiraan PacketLoss

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang metrik kehilangan paket melebihi ambang disenaraikan di sini:Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Audio miskin disebabkan penurunan kiraan

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang metrik penurunan melebihi ambang tersenarai di sini https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Audio miskin disebabkan kiraan pemindahan

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang perjalanan pergi balik melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Audio miskin disebabkan kiraan ConcealedRatio

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang nisbah tersembunyi melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

AppSharing miskin disebabkan kiraan SpoiledTilePercentTotal

Bilangan strim

Bilangan perkongsian strim tempat metrik jumlah peratus rosak jubin melebihi ambang aplikasi disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

AppSharing miskin disebabkan kiraan RelativeOneWayAverage

Bilangan strim

Bilangan perkongsian strim tempat metrik jumlah peratus rosak jubin melebihi ambang aplikasi disenaraikan di sini: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing miskin disebabkan kiraan RDPTileProcessingLatencyAverage

Bilangan strim

Bilangan perkongsian strim tempat jubin RDP pemprosesan purata kependaman melebihi ambang aplikasi disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan VideoPostFecplr

Bilangan strim

Bilangan strim video yang plr Video kiriman Fec melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan VideoLocalFrameLossPercentageAvg

Bilangan strim

Bilangan strim video di tempat yang Video setempat bingkai kehilangan peratusan Avg melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan RecvFrameRateAverage

Bilangan strim

Bilangan strim Video yang terima bingkai kadar purata melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan LowFrameRateCallPercent

Bilangan strim

Bilangan strim Video yang peratus panggilan kadar bingkai rendah melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan LowResolutionCallPercent

Bilangan strim

Bilangan strim Video yang peratus panggilan resolusi rendah melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan VideoPacketLossRate

Bilangan strim

Bilangan strim Video yang kadar kehilangan paket Video melebihi ambang tersenarai di sini https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Video miskin disebabkan kiraan VideoFrameRateAvg

Bilangan strim

Bilangan strim Video yang Avg kadar bingkai Video melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video miskin disebabkan kiraan DynamicCapabilityPercent

Bilangan strim

Bilangan strim Video yang peratus keupayaan dinamik melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

VBSS miskin disebabkan kiraan VideoPostFecplr

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin yang plr Video kiriman Fec melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

VBSS miskin disebabkan kiraan VideoLocalFrameLossPercentageAvg

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin tempat pada Video setempat bingkai kehilangan peratusan Avg melebihi ambang disenaraikan di sini: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

VBSS miskin disebabkan kiraan RecvFrameRateAverage

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin yang terima bingkai kadar purata melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

VBSS miskin disebabkan kiraan LowFrameRateCallPercent

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin yang peratus panggilan kadar bingkai rendah melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE? .

VBSS miskin disebabkan kiraan LowResolutionCallPercent

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin yang peratus panggilan resolusi rendah melebihi ambang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE? .

Kiraan strim miskin video

Bilangan strim

Bilangan strim video dikelaskan sebagai rangkaian yang lemah berdasarkan metrik disenaraikan di sini https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Kiraan strim baik video

Bilangan strim

Bilangan strim video dikelaskan sebagai baik berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan strim video tidak dapat dikelaskan

Bilangan strim

Bilangan strim video yang tidak mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Video peratusan yang rendah

Peratusan

Peratusan jumlah strim video yang telah dikelaskan sebagai rangkaian yang lemah berdasarkan metrik disenaraikan di sini https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Kiraan AppSharing miskin strim

Bilangan strim

Bilangan perkongsian strim dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian aplikasi disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan AppSharing baik strim

Bilangan strim

Bilangan perkongsian strim dikelaskan sebagai baik berdasarkan metrik rangkaian aplikasi disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Tidak dapat dikelaskan AppSharing strim kiraan

Bilangan strim

Bilangan perkongsian strim yang tidak mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau rendah aplikasi berdasarkan metrik rangkaian yang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

AppSharing rendah peratusan

Peratusan

Peratusan jumlah perkongsian strim yang dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian aplikasi disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan VBSS miskin strim

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan VBSS baik strim

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin dikelaskan sebagai baik berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Tidak dapat dikelaskan VBSS strim kiraan

Bilangan strim

Bilangan strim video-berdasarkan-perkongsian skrin yang tidak mempunyai data yang mencukupi untuk dikelaskan sebagai baik atau miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

VBSS rendah peratusan

Peratusan

Peratusan jumlah video-berdasarkan-perkongsian skrin menstrim yang dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian yang disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Tempoh AVG panggilan

Saat

Purata tempoh strim dalam saat.

Pertama maklum balas penarafan Avg

Penarafan pengguna (1-5)

Penarafan purata strim yang dilaporkan oleh pengguna yang menggunakan titik akhir pertama. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Kedua maklum balas penarafan Avg

Penarafan pengguna (1-5)

Penarafan purata strim yang dilaporkan oleh pengguna yang menggunakan titik akhir kedua. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Kiraan penarafan maklum balas yang pertama

Bilangan pengelasan strim

Bilangan strim rata oleh pengguna yang menggunakan titik akhir pertama. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Kiraan penarafan kedua maklum balas

Bilangan pengelasan strim

Bilangan strim rata oleh pengguna yang menggunakan titik akhir kedua. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Maklum balas pertama penarafan kiraan rendah

Bilangan pengelasan strim

Bilangan strim rata oleh pengguna yang menggunakan titik akhir pertama sebagai 1 atau 2. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Maklum balas kedua penarafan kiraan rendah

Bilangan pengelasan strim

Bilangan strim rata oleh pengguna yang menggunakan titik akhir kedua sebagai 1 atau 2. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Pertama maklum balas penarafan rendah peratusan

Bilangan pengelasan strim

Peratusan semua pengelasan strim yang rata oleh pengguna yang menggunakan titik akhir pertama sebagai 1 atau 2. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Kedua maklum balas penarafan rendah peratusan

Bilangan pengelasan strim

Peratusan semua pengelasan strim yang rata oleh pengguna yang menggunakan titik akhir kedua sebagai 1 atau 2. Panggilan rata dari 1-5 dan penarafan yang digunakan pada semua strim panggilan.

Pertama maklum balas Token Audio isu kiraan

Nombor rata strim

Bilangan strim di mana pengguna yang menggunakan titik akhir pertama ditunjukkan isu dengan audio.

Kedua maklum balas Token Audio isu kiraan

Nombor rata strim

Bilangan strim di mana pengguna yang menggunakan titik akhir kedua ditunjukkan isu dengan audio.

Pertama maklum balas Token Video isu kiraan

Bilangan pengelasan strim

Bilangan strim di mana pengguna yang menggunakan titik akhir pertama ditunjukkan isu dengan video.

Kedua maklum balas Token Video isu kiraan

Bilangan pengelasan strim

Bilangan strim di mana pengguna yang menggunakan titik akhir kedua ditunjukkan isu dengan video.

Kiraan baik panggilan audio SLA

Nombor panggilan

Bilangan panggilan audio dalam skop Skype for Business suara kualiti SLA (Pelesenan pukal untuk produk Microsoft dan perkhidmatan dalam talian) dikelaskan sebagai Mesyuarat sasaran prestasi rangkaian.

Kiraan rendah panggilan audio SLA

Nombor panggilan

Bilangan panggilan audio dalam skop Skype for Business suara kualiti SLA (Pelesenan pukal untuk produk Microsoft dan perkhidmatan dalam talian) dikelaskan sebagai tidak Mesyuarat sasaran prestasi rangkaian.

Kiraan panggilan audio SLA

Nombor panggilan

Bilangan panggilan audio dalam skop Skype for Business suara kualiti SLA (Pelesenan pukal untuk produk Microsoft dan perkhidmatan dalam talian).

Peratusan baik panggilan audio SLA

Peratusan

Peratusan panggilan audio dalam skop Skype for Business suara kualiti SLA (Pelesenan pukal untuk produk Microsoft dan perkhidmatan dalam talian) yang telah dikelaskan sebagai Mesyuarat sasaran prestasi rangkaian.

Kiraan audio baik panggilan strim

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang kedua-dua strim audio dalam panggilan (panggilan-pusingan) tidak dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan audio miskin panggilan strim

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang sekurang-kurangnya satu strim audio dalam panggilan (panggilan-pusingan) dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Kiraan strim panggilan tidak dapat dikelaskan audio

Bilangan strim

Bilangan strim audio yang kedua-dua strim audio dalam panggilan (panggilan-pusingan) mungkin tidak dikelaskan disebabkan hilang metrik rangkaian.

Peratusan panggilan audio yang rendah

Peratusan

Peratusan semua strim audio yang sekurang-kurangnya satu strim audio dalam panggilan (panggilan-pusingan) dikelaskan sebagai miskin berdasarkan metrik rangkaian disenaraikan di sini: Apakah asas untuk mengklasifikasikan panggilan sebagai miskin dalam Lync 2013 QoE?.

Pertama AVG gema mikrofon peratus dalam

Peratusan

Purata peratusan semasa strim titik akhir pertama dikesan gema dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon sebelum pembatalan gema.

Kedua AVG gema mikrofon peratus dalam

Peratusan

Purata peratusan semasa strim titik akhir kedua dikesan gema dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon sebelum pembatalan gema.

Menghantar pertama AVG gema peratus

Peratusan

Purata peratusan semasa strim titik akhir pertama dikesan gema dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon selepas pembatalan gema.

Menghantar kedua AVG gema peratus

Peratusan

Purata peratusan semasa strim titik akhir kedua dikesan gema dalam audio dari peranti tangkapan atau mikrofon selepas pembatalan gema.

Pertama AVG Audio hantar isyarat aras

Decibels

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo ucapan yang dihantar oleh titik akhir yang pertama.

Aras kedua AVG Audio hantar isyarat

Decibels

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo ucapan yang dihantar oleh titik akhir kedua.

Aras isyarat Audio terima AVG pertama

Decibels

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo pertuturan dengan titik akhir pertama.

Aras isyarat Audio terima AVG kedua

Decibels

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai mono pertuturan, atau kiri saluran stereo pertuturan dengan titik akhir kedua.

Pertama AVG hantar Audio hingar aras

Decibels

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir pertama.

Aras hingar kedua AVG hantar Audio

Decibels

Purata tenaga aras dihantar audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir kedua.

Pertama AVG terima Audio hingar aras

Decibels

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir pertama.

Aras hingar kedua AVG terima Audio

Decibels

Aras tenaga purata diterima audio untuk audio dikelaskan sebagai hingar mono atau kiri saluran stereo hingar dengan titik akhir kedua.

Kiraan BAD_TIMESTAMP gema Audio pertama

Bilangan strim

Bilangan strim tempat gema disebabkan oleh peranti buruk Cap masa dari titik akhir pertama gema terhad pembatalan dalam audio dihantar.

Kiraan POSTAEC_ECHO gema Audio pertama

Bilangan strim

Bilangan strim tempat gema tinggi dikesan selepas gema pembatalan untuk audio dihantar oleh titik akhir pertama.

Kiraan EVENT_ANLP gema Audio pertama

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir pertama dikesan hingar dalam yang ditangkap audio yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan EVENT_DNLP gema Audio pertama

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir pertama dikesan hingar dalam yang ditangkap audio yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan MIC_CLIPPING gema Audio pertama

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir pertama dikesan Pangkasan dalam yang ditangkap audio yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan BAD_STATE gema Audio pertama

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir pertama dikesan isu dengan dalaman negeri yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan BAD_TIMESTAMP gema Audio kedua

Bilangan strim

Bilangan strim tempat gema disebabkan oleh peranti buruk Cap masa dari titik akhir kedua gema terhad pembatalan dalam audio dihantar.

Kiraan POSTAEC_ECHO gema Audio kedua

Bilangan strim

Bilangan strim tempat gema tinggi dikesan selepas gema pembatalan untuk audio dihantar oleh titik akhir kedua.

Kiraan EVENT_ANLP gema Audio kedua

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir kedua dikesan hingar dalam yang ditangkap audio yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan EVENT_DNLP gema Audio kedua

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir kedua dikesan hingar dalam yang ditangkap audio yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan MIC_CLIPPING gema Audio kedua

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir kedua dikesan Pangkasan dalam yang ditangkap audio yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Kiraan BAD_STATE gema Audio kedua

Bilangan strim

Bilangan strim tempat titik akhir kedua dikesan isu dengan dalaman negeri yang terhad gema pembatalan dalam audio yang dihantar.

Persediaan jumlah panggilan gagal kiraan strim

Bilangan strim

Bilangan strim tempat laluan media tidak dapat diwujudkan antara titik akhir di permulaan panggilan.

Jumlah panggilan digugurkan kiraan strim

Bilangan strim

Bilangan strim tempat laluan media Adakah tidak menamatkan biasa.

Jumlah Media gagal kiraan strim

Bilangan strim

Bilangan strim tempat laluan media sama ada tidak boleh diwujudkan atau Adakah menamatkan biasa.

Jumlah Media berjaya kiraan strim

Bilangan strim

Bilangan strim tempat laluan media telah diwujudkan dan ditamatkan secara biasa.

Persediaan jumlah panggilan berjaya kiraan strim

Bilangan strim

Bilangan strim tempat laluan media boleh diwujudkan antara titik akhir di permulaan panggilan.

Jumlah panggilan persediaan kegagalan peratusan

Peratusan

Peratusan semua strim tempat laluan media tidak dapat diwujudkan antara titik akhir di permulaan panggilan.

Jumlah panggilan digugurkan peratusan kegagalan

Peratusan

Peratusan semua strim tempat laluan media Adakah tidak menamatkan biasa.

Nisbah penyitaan jumlah jawapan

Nisbah

Nisbah panggilan dengan tempoh saat yang kurang daripada 5 melalui jumlah bilangan panggilan.

Peratusan jumlah panggilan pendek

Peratusan

Peratusan jumlah panggilan kurang daripada 1 minit panjang.

Media jumlah kegagalan peratusan

Peratusan

Peratusan semua strim tempat laluan media sama ada tidak boleh diwujudkan atau Adakah menamatkan biasa.

Penurunan AVG Audio

Pendapat skor min (0-5)

Penurunan rangkaian maksud pendapat skor purata untuk strim. Mewakili Jumlah kehilangan rangkaian dan ketar mempunyai dipengaruhi kualiti audio yang diterima.

Ketar AVG

Milisaat

Purata ketar rangkaian untuk strim dalam milisaat.

AVG ketar Max

Milisaat

Rangkaian maksimum ketar untuk strim dalam milisaat.

Kadar kehilangan paket AVG

Peratusan

Purata peratusan purata paket hilang dikira menggunakan 5 selang kedua untuk strim.

Paket AVG kehilangan kadar Max

Peratusan

Purata peratusan maksimum paket hilang semasa selang kedua sebarang 5 untuk strim.

Keseluruhan AVG Avg rangkaian MOS

Pendapat skor min (0-5)

Purata atau sederhana rangkaian maksud pendapat skor untuk strim. Mewakili kualiti diramalkan purata diterima Pemfaktoran audio dalam rangkaian kehilangan, ketar dan codec.

Nisbah AVG disembunyikan sampel

Nisbah

Purata nisbah purata nombor audio bingkai dengan sampel yang dijanakan oleh penyembunyian kehilangan paket untuk jumlah bilangan bingkai audio untuk strim. 0.1 menunjukkan 10% daripada bingkai yang terkandung disembunyikan sampel.

Nisbah AVG diregang sampel

Nisbah

Purata nisbah purata nombor audio bingkai dengan sampel yang diregang untuk pampasan ketar atau kerugian jumlah bilangan bingkai audio untuk strim. 0.1 menunjukkan 10% audio bingkai terkandung regang sampel.

AVG Round perjalanan

Milisaat

Purata rangkaian purata penyebaran masa pulang-pergi dikira seperti yang ditentukan dalam RFC3550 dalam milisaat untuk strim.

AVG Round perjalanan Max

Milisaat

Purata maksimum rangkaian penyebaran masa pulang-pergi dikira seperti yang ditentukan dalam RFC3550 dalam milisaat untuk strim.

Ketar rangkaian AVG

Milisaat

Purata ketar rangkaian purata dalam milisaat dikira windows kedua melebihi 20 semasa sesi untuk strim.

Kiriman AVG Video FECPLR

Nisbah

Purata paket kadar kehilangan selepas FEC telah digunakan untuk dikumpul merentasi semua strim video dan codec untuk strim.

AVG Video bingkai setempat kehilangan peratusan

Peratusan

Purata peratusan bingkai video hilang seperti yang dipaparkan kepada pengguna untuk strim. Ini termasuk bingkai pulih daripada kerugian rangkaian.

AVG Video bingkai terima kadar purata

Bingkai sesaat

Purata purata bingkai sesaat diterima bagi semua strim video yang dikira tempoh sesi untuk strim.

AVG Video bingkai rendah kadar panggilan peratus

Peratusan

Purata peratusan masa panggilan yang kadar bingkai adalah kurang daripada 7.5 bingkai sesaat untuk strim.

AVG Video resolusi rendah panggilan peratus

Peratusan

Purata peratusan masa panggilan resolusi manakah rendah untuk strim. Ambang adalah 120 piksel untuk dimensi yang lebih kecil.

Kadar kehilangan paket AVG Video

Nisbah

Purata purata pecahan paket hilang, sebagai ditentukan dalam RFC3550, dikira tempoh sesi untuk strim.

Kadar bingkai AVG Video

Bingkai sesaat

Purata bingkai sesaat diterima untuk strim video, dikira tempoh sesi. Nilai yang dikumpulkan mengikut julat.

AVG Video keupayaan dinamik peratus

Milisaat

Purata peratusan masa yang klien menjalankan < 70% dijangka video pemprosesan keupayaan untuk jenis ini CPU untuk strim.

AVG AppSharing rosak jubin peratus jumlah

Milisaat

Purata peratusan jubin yang dibuang dan bukannya dihantar ke rakan jauh (contohnya, daripada MCU untuk pemapar) untuk strim. Jubin dibuang mungkin disebabkan oleh sekatan jalur lebar antara klien dan pelayan.

Dianalisis dengan relatif AVG AppSharing

Milisaat

Purata penangguhan satu cara relatif antara titik akhir dalam milisaat untuk perkongsian strim aplikasi.

Kependaman RDP jubin pemprosesan AVG AppSharing

Milisaat

Purata purata kependaman dalam milisaat pemprosesan jubin pada tindanan RDP pelayan Persidangan untuk strim.

Media gagal kerana Tembok Api IP disekat kiraan strim

Bilangan strim

Bilangan strim yang gagal untuk diwujudkan disebabkan peralatan rangkaian yang menyekat capaian ke Skype for Business pelayan. Kegagalan ini biasanya menunjukkan proksi, Tembok Api atau lain-lain rangkaian keselamatan peranti tidak betul dikonfigurasikan untuk mencapai alamat IP dan Port yang digunakan oleh Skype for Business dalam Office 365.

Tembok Api IP disekat peratusan kegagalan Media

Peratusan

Peratusan strim yang gagal untuk diwujudkan disebabkan peralatan rangkaian yang menyekat capaian ke Skype for Business pelayan. Kegagalan ini biasanya menunjukkan proksi, Tembok Api atau lain-lain rangkaian keselamatan peranti tidak betul dikonfigurasikan untuk mencapai alamat IP dan Port yang digunakan oleh Skype for Business dalam Office 365.

Media gagal disebabkan kiraan Tembok Api DPI strim

Bilangan strim

Bilangan strim yang gagal untuk diwujudkan disebabkan peralatan rangkaian yang menyekat capaian disebabkan pemeriksaan manusia paket yang tidak membenarkan Skype for Business trafik. Kegagalan ini biasanya menunjukkan proksi, Tembok Api atau lain-lain rangkaian keselamatan peranti tidak betul dikonfigurasikan untuk mencapai alamat IP dan Port yang digunakan oleh Skype for Business dalam Office 365.

Tembok Api DPI Media kegagalan peratusan

Peratusan

Peratusan strim yang gagal untuk diwujudkan disebabkan peralatan rangkaian yang menyekat capaian disebabkan pemeriksaan manusia paket yang tidak membenarkan Skype for Business trafik. Kegagalan ini biasanya menunjukkan proksi, Tembok Api atau lain-lain rangkaian keselamatan peranti tidak betul dikonfigurasikan untuk mencapai alamat IP dan Port yang digunakan oleh Skype for Business dalam Office 365.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×