DVar, fungsi DVarP

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fungsi DVar dan DVarP untuk menganggarkan varians merentasi set nilai dalam set rekod (yang domain) yang ditentukan. Gunakan fungsi DVar dan DVarP dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, makro, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung pada borang atau laporan.

Gunakan fungsi DVarP untuk menilai varians seluruh populasi dan fungsi DVar untuk menilai varians merentasi sampel populasi.

Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi DVar untuk mengira varians merentasi set skor ujian pelajar.

Sintaks

DVar ( expr domain [kriteria] )

DVarP ( expr domain [kriteria] )

Fungsi DVar dan DVarP mempunyai argumen berikut:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang mengenal pasti medan berangka yang anda ingin Cari varians. Mungkin yang ungkapan rentetan mengenal pasti medan daripada jadual atau pertanyaan, atau anda boleh menggunakan ungkapan yang melaksanakan pengiraan pada data dalam medan tersebut. Dalam bekaspr, anda boleh memasukkan nama medan dalam Jadual, kawalan pada borang, pemalar atau fungsi. Jika expr termasuk fungsi, ia boleh sama ada terbina dalam atau takrifan pengguna, tetapi tidak lain agregat domain atau SQL fungsi agregat. Sebarang medan yang disertakan dalam expr mesti merupakan medan berangka.

domain

Diperlukan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti set rekod yang membentuk domain. Anda boleh nama Jadual atau nama pertanyaan untuk pertanyaan yang tidak memerlukan parameter.

kriteria

Pilihan. Ungkapan rentetan yang digunakan untuk mengehadkan julat data yang fungsi DVar atau DVarP dilaksanakan. Contohnya, kriteria adalah sering kali sama dengan Klausa WHERE dalam ungkapan SQL, tanpa perkataan yang. Jika kriteria dikeluarkan, fungsi DVar dan DVarP menilai expr terhadap keseluruhan domain. Sebarang medan yang termasuk dalam kriteria mesti juga merupakan medan dalam domain; Jika tidak fungsi DVar dan DVarP kembali kepada nol.


Catatan

Jika domain merujuk kepada kurang daripada dua rekod atau jika kurang daripada dua rekod memenuhi criteriyang, DVar dan fungsi DVarP kembali kepada nol, yang menunjukkan varians tidak boleh dikira.

Sama ada anda menggunakan fungsi DVar atau DVarP dalam makro, modul, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung, anda mesti membina argumen kriteria dengan teliti untuk memastikan bahawa ia akan dinilai dengan betul.

Anda boleh menggunakan fungsi DVar dan DVarP untuk menentukan kriteria dalam baris kriteria bagi pertanyaan pilih, ungkapan medan terhitung dalam pertanyaan atau dalam baris Kemas kini kepada bagi pertanyaan kemas kini.

Nota: Anda boleh menggunakan fungsi Var dan VarP atau fungsi DVar dan DVarP dalam ungkapan medan terhitung dalam pertanyaan jumlah. Jika anda menggunakan fungsi DVar atau DVarP , nilai dikira sebelum data terkumpul. Jika anda menggunakan fungsi Var atau VarP , data dikumpulkan sebelum nilai dalam medan expression yang dinilai.

Gunakan fungsi DVar dan DVarP dalam kawalan terhitung apabila anda perlu menentukan kriteria untuk mengehadkan julat data yang fungsi dilaksanakan. Contohnya, untuk memaparkan varians untuk pesanan untuk dihantar kepada California, setkan sifat ControlSource kotak teks kepada ungkapan berikut:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jika anda hanya ingin mencari sisihan piawai merentasi semua rekod dalam domain, gunakan fungsi Var atau VarP .

Nota: Perubahan tidak disimpan rekod dalam domain tidak disertakan apabila anda menggunakan fungsi ini. Jika anda ingin fungsi DVar atau DVarP untuk berdasarkan nilai berubah, anda terlebih dahulu mesti menyimpan perubahan dengan mengklik Simpan rekod di bawah rekod pada tab Data , mengalihkan fokus kepada rekod lain, atau dengan menggunakan kaedah kemas kini .

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh berikut mengembalikan menganggarkan varians untuk populasi dan sampel populasi untuk pesanan yang dihantar kepada United Kingdom. Domain adalah jadual. Argumen criteria mengehadkan set hasil rekod untuk mereka yang ShipCountryRegion sama dengan UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Contoh berikut mengembalikan menganggarkan menggunakan pemboleh ubah strCountryRegion, dalam argumen kriteria . Perhatikan bahawa tanda petikan tunggal (') termasuk dalam ungkapan rentetan, supaya apabila rentetan concatenated, rentetan harafiah UK akan dikurung dalam tanda petikan tunggal.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×