DStDev, fungsi DStDevP

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fungsi DStDev dan DStDevP untuk menganggarkan sisihan piawai seluruh set nilai dalam set rekod (yang domain) yang ditentukan. Gunakan fungsi DStDev dan DStDevP dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, makro, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung pada borang atau laporan.

Gunakan fungsi DStDevP untuk menilai populasi dan fungsi DStDev untuk menilai sampel populasi.

Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi DStDev dalam modul untuk mengira sisihan piawai seluruh set skor ujian pelajar.

Sintaks

DStDev ( expr domain [kriteria] )

DStDevP ( expr domain [kriteria] )

Fungsi DStDev dan DStDevP mempunyai argumen berikut:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang mengenal pasti medan berangka yang anda ingin Cari sisihan piawai. Mungkin yang ungkapan rentetan mengenal pasti medan daripada jadual atau pertanyaan, atau anda boleh menggunakan ungkapan yang melaksanakan pengiraan pada data dalam medan tersebut. Dalam expr, anda boleh memasukkan nama medan dalam Jadual, kawalan pada borang, pemalar atau fungsi. Jika expr termasuk fungsi, ia boleh sama ada terbina dalam atau takrifan pengguna, tetapi tidak lain agregat domain atau SQL fungsi agregat.

domain

Diperlukan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti set rekod yang membentuk domain. Anda boleh nama Jadual atau nama pertanyaan untuk pertanyaan yang tidak memerlukan parameter.

kriteria

Pilihan. Ungkapan rentetan yang digunakan untuk mengehadkan julat data yang fungsi DStDev atau DStDevP dilaksanakan. Contohnya, kriteria adalah sering kali sama dengan Klausa WHERE dalam ungkapan SQL, tanpa perkataan yang. Jika kriteria dikeluarkan, fungsi DStDev dan DStDevP menilai expr terhadap keseluruhan domain. Sebarang medan yang termasuk dalam kriteria mesti juga merupakan medan dalam domain; Jika tidak, fungsi DStDev dan DStDevP akan kembali kepada nol.


Catatan

Jika domain merujuk kepada kurang daripada dua rekod atau jika kurang daripada dua rekod memenuhi kriteria, DStDev dan fungsi DStDevP kembali kepada nol, yang menunjukkan sisihan piawai tidak boleh dikira.

Sama ada anda menggunakan fungsi DStDev atau DStDevP dalam makro, modul, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung, anda mesti membina argumen kriteria dengan teliti untuk memastikan bahawa ia akan dinilai dengan betul.

Anda boleh menggunakan fungsi DStDev dan DStDevP untuk menentukan kriteria dalam baris kriteria bagi pertanyaan pilih. Contohnya, anda boleh mencipta pertanyaan pada jadual dan jadual produk untuk memaparkan semua produk yang kos pengangkutan jatuh di atas min dan sisihan piawai untuk kos pengangkutan. Baris kriteria di bawah medan Freight akan mengandungi ungkapan berikut:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Anda boleh menggunakan fungsi DStDev dan DStDevP dalam medan terhitung ungkapan pertanyaan atau dalam baris kemas kini kepada bagi ada kemas kini pertanyaan.

Nota: Anda boleh menggunakan fungsi StDev dan StDevP atau fungsi DStDev dan DStDevP dalam ungkapan medan terhitung pertanyaan jumlah. Jika anda menggunakan fungsi DStDev atau DStDevP , nilai dikira sebelum data terkumpul. Jika anda menggunakan fungsi StDev atau StDevP , data dikumpulkan sebelum nilai dalam medan expression yang dinilai.

Gunakan fungsi DStDev dan DStDevP dalam kawalan terhitung apabila anda perlu menentukan kriteria untuk mengehadkan julat data yang fungsi dilaksanakan. Contohnya, untuk memaparkan sisihan piawai untuk pesanan untuk dihantar kepada California, setkan sifat ControlSource kotak teks kepada ungkapan berikut:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jika anda hanya ingin mencari sisihan piawai merentasi semua rekod dalam domain, gunakan fungsi StDev atau StDevP .

Petua

Jika jenis data bagi medan yang expr diperoleh ialah nombor, fungsi DStDev dan DStDevP mengembalikan jenis data Kembar. Jika anda menggunakan fungsi DStDev atau DStDevP dalam kawalan terhitung, termasuk fungsi penukaran jenis data dalam ungkapan untuk meningkatkan prestasi.

Nota: Perubahan tidak disimpan rekod dalam domain tidak disertakan apabila anda menggunakan fungsi ini. Jika anda ingin fungsi DStDev atau DStDevP untuk berdasarkan nilai berubah, anda terlebih dahulu mesti menyimpan perubahan dengan mengklik Simpan rekod di bawah rekod pada tab Data , mengalihkan fokus kepada rekod lain, atau dengan menggunakan kaedah kemas kini .

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh berikut mengembalikan menganggarkan standard deviation untuk populasi dan sampel populasi untuk pesanan yang dihantar kepada United Kingdom. Domain adalah jadual. Argumen criteria mengehadkan set hasil rekod untuk mereka yang mana nilai ShipCountryRegion adalah UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Contoh berikut mengira anggaran sama menggunakan pemboleh ubah strCountryRegion, dalam argumen kriteria . Perhatikan bahawa tanda petikan tunggal (') termasuk dalam ungkapan rentetan, supaya apabila rentetan concatenated, rentetan harafiah UK akan dikurung dalam tanda petikan tunggal.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×