DMin, fungsi DMax

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan fungsi DMin dan DMax untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dalam set rekod (yang domain) yang ditentukan. Gunakan fungsi DMin dan DMax dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, makro, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung.

Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi DMin dan DMax dalam kawalan terhitung pada laporan untuk memaparkan jumlah pesanan terkecil dan terbesar untuk pelanggan tertentu. Atau anda boleh menggunakan fungsi DMin dalam ungkapan pertanyaan untuk memaparkan semua pesanan dengan diskaun lebih besar daripada diskaun mungkin minimum.

Sintaks

DMin ( expr domain [kriteria] )

DMax ( expr domain [kriteria] )

Fungsi DMin dan DMax mempunyai argumen berikut:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang mengenal pasti medan yang anda ingin mencari nilai minimum atau maksimum. Mungkin yang ungkapan rentetan mengenal pasti medan dalam Jadual atau pertanyaan, atau anda boleh menggunakan ungkapan yang melaksanakan pengiraan pada data dalam medan tersebut. Dalam expr, anda boleh memasukkan nama medan dalam Jadual, kawalan pada borang, pemalar atau fungsi. Jika expr termasuk fungsi, ia boleh sama ada terbina dalam atau takrifan pengguna, tetapi tidak lain agregat domain atau SQL fungsi agregat.

domain

Diperlukan. Ungkapan rentetan yang mengenal pasti set rekod yang membentuk domain. Anda boleh nama Jadual atau nama pertanyaan untuk pertanyaan yang tidak memerlukan parameter.

kriteria

Pilihan. Ungkapan rentetan yang digunakan untuk mengehadkan julat data yang fungsi DMin atau DMax dilaksanakan. Contohnya, kriteria adalah sering kali sama dengan Klausa WHERE dalam ungkapan SQL, tanpa perkataan yang. Jika kriteria dikeluarkan, fungsi DMin dan DMax menilai expr terhadap keseluruhan domain. Sebarang medan yang termasuk dalam kriteria mesti juga merupakan medan dalam domain, jika tidak fungsi DMin dan DMax mengembalikan satu nol.


Catatan

Fungsi DMin dan DMax mengembalikan nilai minimum dan maksimum yang memenuhi kriteria. Jika expr mengenal pasti data angka, fungsi DMin dan DMax mengembalikan nilai berangka. Jika expr mengenal pasti data rentetan, ia mengembalikan rentetan yang pertama atau terakhir mengikut abjad.

Fungsi DMin dan DMax mengabaikan nilai nol dalam medan yang dirujuk oleh expr. Walau bagaimanapun, jika tiada rekod memenuhi kriteria atau jika domain mengandungi rekod tiada, fungsi DMin dan DMax kembali kepada nol.

Sama ada anda menggunakan fungsi DMin atau DMax dalam makro, modul, ungkapan pertanyaan atau kawalan terhitung, anda mesti membina argumen kriteria dengan teliti untuk memastikan bahawa ia akan dinilai dengan betul.

Anda boleh menggunakan fungsi DMin dan DMax untuk menentukan kriteria dalam baris kriteria pertanyaan, dalam ungkapan medan terhitung dalam pertanyaan atau dalam baris kemas kini kepada bagi ada kemas kini pertanyaan.

Nota: Anda boleh menggunakan fungsi DMin dan DMax atau fungsi Min dan Max dalam ungkapan medan terhitung pertanyaan jumlah. Jika anda menggunakan fungsi DMin atau DMax , nilai dinilai sebelum data terkumpul. Jika anda menggunakan fungsi Min atau Max , data dikumpulkan sebelum nilai dalam medan expression yang dinilai.

Gunakan fungsi DMin atau DMax dalam kawalan terhitung apabila anda perlu menentukan kriteria untuk mengehadkan julat data yang fungsi dilaksanakan. Contohnya, untuk memaparkan muatan maksimum yang dikenakan bayaran untuk tertib dihantar kepada California, setkan sifat ControlSource kotak teks kepada ungkapan berikut:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jika anda hanya ingin mencari nilai minimum atau maksimum bagi semua rekod dalam domain, gunakan fungsi Min atau Max .

Anda boleh menggunakan fungsi DMin atau DMax dalam modul atau makro atau kawalan terhitung pada borang jika medan yang anda perlu memaparkan bukan yang borang berdasarkan sumber rekod.

Petua

Walaupun anda boleh menggunakan fungsi DMin atau DMax untuk mencari nilai minimum atau maksimum daripada medan dalam jadual asing, ia mungkin lebih cekap untuk mencipta pertanyaan yang mengandungi medan yang anda perlukan daripada kedua-dua jadual dan asas borang atau laporan pada pertanyaan tersebut.

Nota: Perubahan tidak disimpan rekod dalam domain tidak disertakan apabila anda menggunakan fungsi ini. Jika anda ingin fungsi DMax atau DMin untuk berdasarkan nilai berubah, anda terlebih dahulu mesti menyimpan perubahan dengan mengklik Simpan rekod di bawah rekod pada tab Data , mengalihkan fokus kepada rekod lain, atau dengan menggunakan kaedah kemas kini .

Contoh

Nota: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh berikut mengembalikan nilai terendah dan tertinggi daripada medan tambang untuk pesanan yang dihantar kepada United Kingdom. Domain adalah jadual. Argumen criteria mengehadkan set hasil rekod untuk mereka yang ShipCountryRegion sama dengan UK.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Dalam contoh berikut, argumen criteria termasuk nilai semasa bagi kotak teks yang dipanggil OrderDate. Kotak teks terbatas kepada medan OrderDate dalam Jadual pesanan. Perhatikan bahawa rujukan kepada kawalan tidak disertakan dalam tanda petikan Kembar (") yang menunjukkan rentetan. Ini memastikan bahawa setiap kali fungsi DMax dipanggil, Microsoft Office Access 2007 mendapatkan nilai semasa daripada kawalan.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

Dalam contoh berikut, ungkapan kriteria termasuk pemboleh ubah, dteOrderDate. Perhatikan tanda nombor (#) disertakan dalam ungkapan rentetan, supaya apabila rentetan concatenated, ia akan kurungkan tarikh.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×