DCOUNTA (Fungsi DCOUNTA)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi DCOUNTA dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Kira sel bukan kosong dalam medan (lajur) rekod dalam senarai atau pangkalan data yang sepadan dengan syarat yang anda tentukan.

Argumen medan adalah pilihan. Jika medan diabaikan, DCOUNTA mengira semua rekod dalam pangkalan data yang sepadan dengan kriteria.

Sintaks

DCOUNTA(database, field, criteria)

Sintaks fungsi DCOUNTA mempunyai argumen berikut:

 • Database    Diperlukan. Julat sel yang membentuk senarai atau pangkalan data. Pangkalan data adalah satu senarai data berkaitan yang mana baris maklumat berkaitan adalah rekod dan lajur data adalah medan. Baris pertama senarai mengandungi label bagi setiap lajur.

 • Field    Pilihan. Tentukan lajur yang digunakan dalam fungsi. Masukkan label lajur yang dimasukkan di antara tanda petikan kembar, seperti "Umur" atau "Kadar Hasil," atau nombor (tanpa tanda petikan) yang mewakili posisi lajur dalam senarai: 1 untuk lajur pertama, 2 untuk lajur kedua dan seterusnya.

 • Criteria    Diperlukan. Julat sel yang mengandungi syarat yang anda tentukan. Anda boleh menggunakan sebarang julat bagi argumen kriteria, selagi ia merangkumi sekurang-kurangnya satu label lajur dan sekurang-kurangnya satu sel di bawah label lajur yang anda tentukan syarat bagi lajur itu.

Catatan

 • Anda boleh menggunakan sebarang julat bagi argumen kriteria, selagi ia merangkumi sekurang-kurangnya satu label lajur dan sekurang-kurangnya satu sel di bawah label lajur untuk menentukan syarat.

  Contohnya, jika julat G1:G2 mengandungi label lajur Pendapatan dalam G1 dan jumlah $10,000 dalam G2, anda boleh takrifkan julat sebagai PadananPendapatan dan gunakan nama tersebut sebagai argumen kriteria dalam fungsi pangkalan data.

 • Walaupun julat kriteria boleh ditempatkan di mana-mana sahaja pada lembaran kerja, jangan letakkan julat kriteria di bawah senarai. Jika anda menambah maklumat lanjut pada senarai, maklumat baru ditambahkan pada baris pertama di bawah senarai. Jika baris di bawah senarai bukanlah kosong, Excel tidak dapat menambah maklumat baru.

 • Pastikan julat kriteria tidak menindih senarai.

 • Untuk melaksanakan operasi pada seluruh lajur dalam pangkalan data, masukkan baris kosong di bawah label lajur dalam julat kriteria.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalnya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data. Jika anda menyalin sebarang contoh berikut ke dalam Excel, pastikan anda memilih semua sel dalam jadual ini, termasuk sel yang berada di sudut kiri teratas.

Pokok

Ketinggian

Umur

Kadar Hasil

Keuntungan

Ketinggian

="=Epal"

>10

<16

="=Pear"

Pokok

Ketinggian

Umur

Kadar Hasil

Keuntungan

Epal

18

20

14

105.0

Pear

12

12

10

96.0

Ceri

13

14

9

105.0

Epal

14

15

10

75.0

Pear

9

8

8

76.8

Epal

8

9

6

45.0

Formula

Perihalan

Hasil

=DCOUNTA(A4:E10, "Keuntungan", A1:F2)

Mengira baris (1) yang mengandungi "Epal" dalam lajur A dengan ketinggian >10 dan <16. Hanya baris 8 memenuhi ketiga-tiga syarat ini.

1

Contoh kriteria

 • Jika anda masukkan =teks dalam sel, Excel mentafsirkannya sebagai formula dan cuba mengiranya. Untuk memasukkan =teks supaya Excel tidak cuba mengiranya, gunakan sintaks ini:

  =''= entri ''

  Yang mana entri adalah teks atau nilai yang ingin anda cari. Contohnya:

Apa yang anda taipkan dalam sel

Apa yang dinilai dan dipaparkan oleh Excel

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

 • Apabila anda menapis data teks, Excel tidak membezakan antara huruf besar dan huruf kecil. Walau bagaimanapun, anda boleh gunakan formula untuk melaksanakan carian sensitif huruf.

Seksyen berikut menyediakan contoh kriteria kompleks.

Berbilang kriteria dalam satu lajur

Logik Boolean:     (Jurujual = "Davolio" OR Jurujual = "Buchanan")

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang kriteria untuk satu lajur, taipkan terus kriterianya di bawah satu sama lain dalam baris berasingan dengan julat kriteria.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (B1:B3) digunakan untuk mengira baris yang mengandungi sama ada "Davolio" atau "Buchanan" dalam lajur Jurujual.

Jurujual

="=Davolio"

="=Buchanan"

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$450

keluaran

Buchanan

$6,328

Keluaran

Davolio

$6,544

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Mengira bilangan baris (3) dalam A6:C10 yang memenuhi sama ada syarat "Jurujual" dalam baris 2 dan 3.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Berbilang kriteria dalam berbilang lajur yang mana semua kriteria mestilah benar

Logik Boolean:     (Jenis = "Hasil" AND Jualan > 2000)

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang kriteria dalam lajur berbilang, taipkan semua kriteria dalam baris yang sama dengan julat kriteria tersebut.

Dalam julat data berikut (A6:C12), julat kriteria (A1:C2) digunakan untuk mengira baris yang mengandungi "Hasil" dalam lajur Kategori dan nilai lebih besar daripada $2,000 dalam lajur Jualan.

Kategori

Jurujual

Jualan

="=Hasil"

>2000

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$450

Hasil

Buchanan

$935

Keluaran

Davolio

$6,544

Minuman

Buchanan

$3,677

Keluaran

Davolio

$3,186

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Mengira bilangan baris (2) dalam A6:C12 yang memenuhi syarat dalam baris 2 (="Hasil" dan >2000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Berbilang kriteria dalam berbilang lajur yang mana semua kriteria boleh merupakan benar

Logik Boolean:     (Jenis = "Hasil" OR Jurujual = "Davolio")

Untuk mencari baris yang memenuhi pelbagai kriteria dalam lajur berbilang yang mana sebarang kriteria boleh jadi benar, taipkan semua kriteria dalam baris yang berlainan bagi julat kriteria tersebut.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (A1:B3) memaparkan semua baris yang mengandungi "Hasil" dalam lajur Jenis atau "Davolio"

Kategori

Jurujual

="=Hasil"

="=Davolio"

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$675

keluaran

Buchanan

$937

Hasil

Buchanan

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C10,"Jualan",A1:B3)

Mengira bilangan baris (2) dalam A6:C10 yang memenuhi sama ada syarat dalam A1:C3 yang mana medan "Jualan" bukan kosong.

=DCOUNTA(A6:C10,"Jualan",A1:B3)

Berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk berbilang lajur

Logik Boolean:     ( (Jurujual = "Davolio" AND Jualan >3000) OR (Jurujual = "Buchanan" AND Jualan > 1500) )

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk berbilang lajur, taipkan setiap set kriteria dalam baris berasingan.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (B1:C3) digunakan untuk mengira baris yang mengandungi kedua-dua "Davolio" dalam lajur Jurujual dan nilai lebih besar daripada $3,000 dalam lajur Jualan atau baris yang mengandungi kedua-dua "Buchanan" dalam lajur Jurujual dan nilai lebih besar daripada $1,500 dalam lajur Jualan.

Kategori

Jurujual

Jualan

="=Davolio"

>3000

="=Buchanan"

>1500

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$450

keluaran

Buchanan

$6,328

Keluaran

Davolio

$6,544

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Mengira bilangan baris (2) dalam A6:C10 yang memenuhi semua syarat dalam B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk satu lajur

Logik Boolean:     ( (Jualan > 6000 AND Jualan < 6500 ) OR (Jualan < 500) )

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk satu lajur, masukkan lajur berbilang dengan tajuk lajur yang sama.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (C1:D3) digunakan untuk mengira baris yang mengandungi nilai antara $6,000 dan $6,500 dan nilai kurang daripada $500 dalam lajur Jualan.

Kategori

Jurujual

Jualan

Jualan

>6000

<6500

<500

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$450

keluaran

Buchanan

$6,328

Keluaran

Davolio

$6,544

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Mengira bilangan baris (2) yang memenuhi syarat dalam baris 2 (>6000 dan <6500) atau memenuhi syarat dalam baris 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Kriteria untuk mencari nilai teks yang berkongsi sesetengah aksara tetapi tidak termasuk aksara yang lainnya

Untuk mencari nilai teks yang berkongsi sesetengah aksara tetapi tidak termasuk aksara yang lainnya, lakukan satu atau lebih daripada berikut:

 • Taipkan satu atau lebih aksara tanpa tanda sama dengan (=) untuk mencari baris dengan nilai teks dalam lajur yang bermula dengan aksara tersebut. Contohnya, jika anda taipkan teks Dav sebagai kriteria, Excel mencari "Davolio," "David," dan "Davis."

 • Gunakan aksara kad bebas.

  Aksara kad bebas berikut boleh digunakan sebagai kriteria perbandingan.

Gunakan

Untuk mencari

? (tanda tanya)

Sebarang aksara tunggal
Contohnya, sm?th mencari "smith" dan "smyth"

* (asterisk)

Sebarang jumlah aksara
Contohnya, *east mencari "Northeast" dan "Southeast"

~ (tilde) diikuti dengan ?, * atau ~

Tanda tanya, asterisk atau tilde
Contohnya, fy91~? mencari "fy91?"

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (A1:B3) digunakan untuk mengira baris dengan "Me" sebagai aksara pertama dalam lajur Jenis atau baris dengan aksara kedua sama dengan "u" dalam lajur Jurujual.

Kategori

Jurujual

Jualan

Me

?u*

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$450

keluaran

Buchanan

$6,328

Keluaran

Davolio

$6,544

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Mengira bilangan baris (3) yang memenuhi sama ada syarat dalam A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Kriteria yang diciptakan sebagai hasil formula

Anda boleh menggunakan nilai terhitung yang merupakan hasil formula sebagai kriteria anda. Sila ingati perkara penting berikut:

 • Formula mesti menilai kepada TRUE atau FALSE.

 • Oleh sebab anda menggunakan formula, masukkan formula seperti biasa dan jangan taipkan ungkapan seperti berikut:

  =''= entri ''

 • Jangan gunakan label lajur untuk label kriteria, sama ada biarkan label kriteria kosong atau gunakan label yang bukan label lajur dalam julat (dalam contoh berikut, Purata Terhitung dan Padanan Tepat).

  Jika anda gunakan label lajur dalam formula dan bukannya rujukan sel relatif atau nama julat, Excel memaparkan nilai ralat, seperti #NAME? atau #VALUE! dalam sel yang mengandungi kriteria. Anda boleh mengabaikan ralat ini kerana ia tidak mempengaruhi cara julat itu ditapis.

 • Formula yang anda gunakan untuk kriteria mesti menggunakan rujukan relatif untuk merujuk kepada sel yang sepadan dalam baris pertama.

 • Semua rujukan lain dalam formula mestilah rujukan mutlak.

Menapis nilai yang lebih besar daripada purata keseluruhan nilai dalam julat data

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (C1:C2) digunakan untuk mengira baris yang mempunyai nilai dalam lajur Jualan yang lebih besar daripada purata keseluruhan nilai Jualan (C7:C10). Purata dikira dalam sel C4 dan hasilnya digabungkan dalam sel C2 dengan formula =">"&C4 untuk mencipta kriteria yang digunakan.

Jualan

=CONCATENATE(">",C4)

Purata Terhitung

=AVERAGE(C7:C10)

Kategori

Jurujual

Jualan

Minuman

Suyama

$5,122

Daging

Davolio

$450

keluaran

Buchanan

$6,328

Keluaran

Davolio

$6,544

Formula

Perihalan

Hasil

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Mengira bilangan baris (3) yang memenuhi syarat (>4611) dalam C1:C2. Syarat dalam C2 dicipta dengan merangkaikan =">" dengan sel C4 yang mana adalah purata terhitung C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×