DAVERAGE (Fungsi DAVERAGE)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi DAVERAGE dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Kira purata nilai dalam medan (lajur) rekod dalam senarai atau pangkalan data yang sepadan dengan syarat yang anda tentukan.

Sintaks

DAVERAGE(database, field, criteria)

Sintaks fungsi DAVERAGE mempunyai argumen berikut:

 • Database     ialah julat sel yang membentuk senarai atau pangkalan data. Pangkalan data adalah satu senarai data berkaitan yang mana baris maklumat berkaitan adalah rekod dan lajur data adalah medan. Baris pertama senarai mengandungi label bagi setiap lajur.

 • Field     menentukan lajur yang digunakan dalam fungsi. Masukkan label lajur yang dimasukkan di antara tanda petikan kembar, seperti "Umur" atau "Kadar Hasil," atau nombor (tanpa tanda petikan) yang mewakili posisi lajur dalam senarai: 1 untuk lajur pertama, 2 untuk lajur kedua dan seterusnya.

 • Criteria     ialah julat sel yang mengandungi syarat yang anda tentukan. Anda boleh menggunakan sebarang julat bagi argumen kriteria, selagi ia merangkumi sekurang-kurangnya satu label lajur dan sekurang-kurangnya satu sel di bawah label lajur yang anda tentukan syarat bagi lajur itu.

Catatan

 • Anda boleh menggunakan sebarang julat bagi argumen kriteria, selagi ia merangkumi sekurang-kurangnya satu label lajur dan sekurang-kurangnya satu sel di bawah label lajur untuk menentukan syarat.

  Contohnya, jika julat G1:G2 mengandungi label lajur Pendapatan dalam G1 dan jumlah 10,000 dalam G2, anda boleh takrifkan julat sebagai PadananPendapatan dan gunakan nama tersebut sebagai argumen kriteria dalam fungsi pangkalan data.

 • Walaupun julat kriteria boleh ditempatkan di mana-mana sahaja pada lembaran kerja, jangan letakkan julat kriteria di bawah senarai. Jika anda menambah maklumat lanjut pada senarai, maklumat baru ditambahkan pada baris pertama di bawah senarai. Jika baris di bawah senarai bukanlah kosong, Excel tidak dapat menambah maklumat baru.

 • Pastikan julat kriteria tidak menindih senarai.

 • Untuk melaksanakan operasi pada seluruh lajur dalam pangkalan data, masukkan baris kosong di bawah label lajur dalam julat kriteria.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Pokok

Ketinggian

Umur

Kadar Hasil

Keuntungan

Ketinggian

=Epal

>10

<16

=Pear

Pokok

Ketinggian

Umur

Kadar Hasil

Keuntungan

Epal

18

20

14

105

Pear

12

12

10

96

Ceri

13

14

9

105

Epal

14

15

10

75

Pear

9

8

8

76.8

Epal

8

9

6

45

Formula

Perihalan

Hasil

=DAVERAGE(A4:E10, "Hasil", A1:B2)

Purata hasil pokok epal yang lebih tinggi daripada 10 kaki.

12

=DAVERAGE(A4:E10, 3, A4:E10)

Purata umur semua pokok dalam pangkalan data.

13

Contoh kriteria

 • Menaipkan tanda sama dengan dalam sel menandakan bahawa anda ingin memasukkan formula. Untuk memaparkan teks yang merangkumi tanda sama dengan, kelilingi teks dan tanda sama dengan itu dengan tanda petikan kembar, seperti:

  "=Davolio"

  Anda juga perlu berbuat demikian jika anda memasukkan ungkapan (gabungan formula, operator dan teks) dan anda ingin memaparkan tanda sama dengan dan bukannya membolehkan Excel menggunakannya dalam pengiraan. Contohnya:

  =''= entri ''

  Yang mana entri adalah teks atau nilai yang ingin anda cari. Contohnya:

Apa yang anda taipkan dalam sel

Apa yang dinilai dan dipaparkan oleh Excel

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

 • Apabila menapis data teks, Excel tidak membezakan antara aksara huruf besar dan huruf kecil. Walau bagaimanapun, anda boleh gunakan formula untuk melaksanakan carian sensitif huruf. Contohnya, lihat Menapis teks menggunakan carian sensitif huruf kemudiannya dalam artikel ini.

Seksyen berikut menyediakan contoh kriteria kompleks.

Berbilang kriteria dalam satu lajur

Logik Boolean:     (Jurujual = "Davolio" OR Jurujual = "Buchanan")

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang kriteria untuk satu lajur, taipkan terus kriterianya di bawah satu sama lain dalam baris berasingan dengan julat kriteria.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (B1:B3) memaparkan baris yang mengandungi sama ada "Davolio" atau "Buchanan" dalam lajur Jurujual (A8:C10).

 

A

B

C

1

Jenis

Jurujual

Jualan

2

=Davolio

3

=Buchanan

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Berbilang kriteria dalam berbilang lajur yang mana semua kriteria mestilah benar

Logik Boolean:     (Jenis = "Hasil" AND Jualan > 1000)

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang kriteria dalam lajur berbilang, taipkan semua kriteria dalam baris yang sama dengan julat kriteria tersebut.

Dalam julat data yang berikut (A6:C10), julat kriteria (A1:C2) memaparkan semua baris yang mengandungi "Hasil" dalam lajur Jenis dan nilai yang lebih besar daripada $1,000 dalam lajur Jualan (A9:C10).

 

A

B

C

1

Jenis

Jurujual

Jualan

2

=Hasil

>1000

3

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Berbilang kriteria dalam berbilang lajur yang mana semua kriteria boleh merupakan benar

Logik Boolean:     (Jenis = "Hasil" OR Jurujual = "Davolio")

Untuk mencari baris yang memenuhi pelbagai kriteria dalam lajur berbilang yang mana sebarang kriteria boleh jadi benar, taipkan semua kriteria dalam baris yang berlainan bagi julat kriteria tersebut.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (A1:B3) memaparkan semua baris yang mengandungi "Hasil" dalam lajur Jenis atau "Davolio" dalam lajur Jurujual (A8:C10).

 

A

B

C

1

Jenis

Jurujual

Jualan

2

=Hasil

3

=Davolio

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk berbilang lajur

Logik Boolean:     ( (Jurujual = "Davolio" AND Jualan >3000) OR (Jurujual = "Buchanan" AND Jualan > 1500) )

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk berbilang lajur, taipkan setiap set kriteria dalam baris berasingan.

Dalam julat data berikut (A6:C10), julat kriteria (B1:C3) memaparkan baris yang mengandungi kedua-dua "Davolio" dalam lajur Jurujual dan nilai lebih besar daripada $3,000 dalam lajur Jualan atau memaparkan baris yang mengandungi "Buchanan" dalam lajur Jurujual dan nilai lebih besar daripada $1,500 dalam lajur Jualan (A9:C10).

 

A

B

C

1

Jenis

Jurujual

Jualan

2

=Davolio

>3000

3

=Buchanan

>1500

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk satu lajur

Logik Boolean:     ( (Jualan > 6000 AND Jualan < 6500 ) OR (Jualan < 500) )

Untuk mencari baris yang memenuhi berbilang set kriteria yang mana setiap set merangkumi kriteria untuk satu lajur, masukkan lajur berbilang dengan tajuk lajur yang sama.

Dalam julat data yang berikut (A6:C10), julat kriteria (C1:D3) memaparkan baris yang mengandungi nilai antara 6,000 dan 6,500 dan nilai yang kurang daripada 500 dalam lajur Jualan (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Jenis

Jurujual

Jualan

Jualan

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Kriteria untuk mencari nilai teks yang berkongsi sesetengah aksara tetapi tidak termasuk aksara yang lainnya

Untuk mencari nilai teks yang berkongsi sesetengah aksara tetapi tidak termasuk aksara yang lainnya, lakukan satu atau lebih daripada berikut:

 • Taipkan satu atau lebih aksara tanpa tanda sama dengan (=) untuk mencari baris dengan nilai teks dalam lajur yang bermula dengan aksara tersebut. Contohnya, jika anda taipkan teks Dav sebagai kriteria, Excel mencari "Davolio," "David," dan "Davis."

 • Gunakan aksara kad bebas.

  Aksara kad bebas berikut boleh digunakan sebagai kriteria perbandingan.

Gunakan

Untuk mencari

? (tanda tanya)

Sebarang aksara tunggal
Contohnya, sm?th mencari "smith" dan "smyth"

* (asterisk)

Sebarang jumlah aksara
Contohnya, *east mencari "Northeast" dan "Southeast"

~ (tilde) diikuti dengan ?, * atau ~

Tanda tanya, asterisk atau tilde
Contohnya, fy91~? mencari "fy91?"

Dalam julat data yang berikut (A6:C10), julat kriteria (A1:B3) memaparkan baris dengan "Me" sebagai aksara pertama dalam lajur Jenis atau baris dengan aksara kedua sama dengan "u" dalam lajur Jurujual (A7:C9).

 

A

B

C

1

Jenis

Jurujual

Jualan

2

Me

3

=?u*

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Kriteria yang diciptakan sebagai hasil formula

Anda boleh menggunakan nilai terhitung yang merupakan hasil formula sebagai kriteria anda. Sila ingati perkara penting berikut:

 • Formula mesti menilai kepada TRUE atau FALSE.

 • Oleh sebab anda menggunakan formula, masukkan formula seperti biasa dan jangan taipkan ungkapan seperti berikut:

  =''= entri ''

 • Jangan gunakan label lajur untuk label kriteria, sama ada biarkan label kriteria kosong atau gunakan label yang bukan label lajur dalam julat (dalam contoh berikut, Purata Terhitung dan Padanan Tepat).

  Jika anda gunakan label lajur dalam formula dan bukannya rujukan sel relatif atau nama julat, Excel memaparkan nilai ralat seperti #NAME? atau #VALUE! dalam sel yang mengandungi kriteria tersebut. Anda boleh mengabaikan ralat ini kerana ia tidak mempengaruhi cara julat itu ditapis.

 • Formula yang anda gunakan untuk kriteria mesti menggunakan rujukan relatif untuk merujuk kepada sel berkaitan dalam baris pertama (dalam contoh berikut, C7 dan A7).

 • Semua rujukan lain dalam formula mestilah rujukan mutlak.

Seksyen kecil berikut menyediakan contoh khusus bagi kriteria yang dicipta sebagai hasil daripada formula.

Menapis nilai yang lebih besar daripada purata keseluruhan nilai dalam julat data

Dalam julat data yang berikut (A6:D10), julat kriteria (D1:D2) memaparkan baris yang mempunyai nilai dalam lajur Jualan yang lebih besar daripada purata seluruh nilai Jualan (C7:C10). Dalam formula tersebut, "C7" merujuk kepada lajur ditapis (C) bagi baris pertama julat data (7).

 

A

B

C

D

1

Jenis

Jurujual

Jualan

Purata Terhitung

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Menapis teks menggunakan carian sensitif huruf

Dalam julat data (A6:D10), julat kriteria (D1:D2) memaparkan baris yang mengandungi "Hasil" dalam lajur Jenis menggunakan fungsi EXACT untuk melaksanakan carian sensitif huruf (A10:C10). Dalam formula tersebut, "A7" merujuk kepada lajur ditapis (A) bagi baris pertama julat data (7).

 

A

B

C

D

1

Jenis

Jurujual

Jualan

Padanan Tepat

2

=EXACT(A7, "Hasil")

3

4

5

6

Jenis

Jurujual

Jualan

7

Minuman

Suyama

$5122

8

Daging

Davolio

$450

9

keluaran

Buchanan

$6328

10

Keluaran

Davolio

$6544

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×