Contoh ungkapan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menyediakan contoh ungkapan dalam Access. Ungkapan ialah gabungan matematik atau logik operator, pemalar, fungsi, medan jadual, kawalan dan sifat yang menilai kepada nilai tunggal. Anda boleh menggunakan ungkapan dalam Access untuk mengira nilai, mengesahkan data dan mengesetkan nilai lalai bagi medan atau kawalan.

Nota: Walaupun artikel ini menyediakan langkah asas untuk mencipta ungkapan, ia bukan panduan menyeluruh untuk menggunakan alat tersebut Access menyediakan untuk mencipta ungkapan. Untuk maklumat lanjut mengenai mencipta ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Dalam artikel ini

Memahami ungkapan

Contoh ungkapan yang digunakan dalam borang dan laporan

Contoh ungkapan yang digunakan dalam penapis dan pertanyaan

Contoh ungkapan nilai lalai

Contoh ungkapan peraturan pengesahihan medan

Contoh ungkapan syarat makro

Memahami ungkapan

Dalam Access, istilah ungkapan ialah sinonim dengan formula. Ungkapan yang terdiri daripada nombor mungkin unsur yang anda boleh gunakan sahaja atau bersama-sama, untuk menghasilkan hasil. Unsur tersebut termasuk:

 • Pengecam — nama medan jadual atau kawalan pada borang atau laporan, atau sifat medan atau kawalan tersebut

 • Operator, seperti + (tambah) atau (tolak)

 • Fungsi, seperti SUM atau AVG

 • Pemalar — nilai yang tidak berubah — seperti rentetan teks atau nombor yang tidak dikira dengan ungkapan.

Anda boleh menggunakan ungkapan dalam beberapa cara — untuk melaksanakan pengiraan, mendapatkan nilai kawalan atau bekalan kriteria pada pertanyaan, hanya untuk beberapa nama.

Untuk maklumat lanjut tentang cara dan tempat untuk menggunakan ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Halaman atas

Contoh ungkapan yang digunakan dalam borang dan laporan

Jadual dalam seksyen ini menyediakan contoh ungkapan yang mengira nilai dalam kawalan yang terletak pada borang atau laporan. Untuk mencipta kawalan terhitung, anda memasukkan ungkapan dalam sifat ControlSource kawalan, bukannya dalam medan jadual atau pertanyaan.

Langkah berikut menerangkan cara untuk memasukkan ungkapan dalam kawalan kotak teks pada borang atau laporan sedia ada.

Mencipta kawalan terhitung

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Pada borang atau laporan, klik kanan kawalan kotak teks yang anda ingin ubah (tidak label yang berkaitan dengan kotak teks), dan kemudian klik sifat pada menu pintas.

 3. Jika perlu, klik tab Semua atau Data tab. Kedua-dua tab menyediakan sifat Sumber kawalan .

 4. Klik kotak di sebelah sifat Sumber kawalan dan taipkan ungkapan anda. Contohnya, anda boleh Salin dan tampal ungkapan daripada lajur ungkapan dalam Jadual dalam seksyen berikut.

 5. Tutup helaian sifat.

Ungkapan yang menggabungkan atau memanipulasikan teks

Ungkapan dalam Jadual berikut menggunakan yang & (ampersan) dan + (tanda tambah) operator untuk menggabungkan rentetan teks, fungsi terbina dalam untuk memanipulasikan rentetan teks atau sebaliknya beroperasi teks untuk mencipta kawalan terhitung.

Ungkapan

Hasil

= "N/A"

Memaparkan N/A.

= [FirstName] & "" & [LastName]

Memaparkan nilai yang berada dalam medan jadual yang dipanggil FirstName dan LastName. Dalam contoh ini, & operator digunakan untuk menggabungkan medan nama pertama, aksara ruang (dikurung dalam tanda petikan) dan medan LastName.

=Kiri([ProductName], 1)

Menggunakan fungsi kiri untuk memaparkan aksara pertama nilai medan atau kawalan yang dipanggil ProductName.

=Kanan([AssetCode], 2)

Menggunakan fungsi kanan untuk memaparkan aksara terakhir 2 nilai dalam medan atau kawalan yang dipanggil AssetCode.

=Trim([alamat])

Menggunakan fungsi Trim untuk memaparkan nilai kawalan alamat, mengalih keluar sebarang ruang pendahuluan atau ekoran.

=IIf(IsNull([Region]), [bandar] & "" & [PostalCode], [bandar] & "" & [rantau] & "" & [PostalCode])

Menggunakan fungsi IIf untuk memaparkan nilai kawalan bandar dan PostalCode jika nilai dalam kawalan rantau adalah nol; Jika tidak, ia memaparkan nilai kawalan bandar, rantau dan PostalCode, dipisahkan oleh ruang.

= [Bandar] & ("" + [rantau]) & "" & [PostalCode]

Menggunakan + operator dan penyebaran nol untuk memaparkan nilai kawalan bandar dan PostalCode jika nilai dalam medan rantau atau kawalan adalah nol; Jika tidak, ia memaparkan nilai medan bandar, rantau dan PostalCode atau kawalan, dipisahkan oleh ruang.

Nol penyebaran bermakna bahawa jika komponen sebarang ungkapan adalah nol, ungkapan seluruh juga nol. + Operator menyokong nol penyebaran; & operator tidak tidak.

Ungkapan dalam pengepala dan pengaki

Anda menggunakan halaman dan halaman sifat untuk memaparkan atau mencetak nombor halaman dalam borang atau laporan. Sifat halaman dan halaman adalah tersedia hanya semasa pratonton cetakan atau cetak, jadi ia tidak muncul pada helaian sifat borang atau laporan. Lazimnya, anda menggunakan sifat ini dengan meletakkan kotak teks dalam seksyen pengepala atau pengaki borang atau laporan, kemudian menggunakan ungkapan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pengepala dan pengaki dalam borang dan laporan, lihat artikel menyelitkan nombor halaman ke dalam borang atau laporan.

Ungkapan

Contoh hasil

= [Halaman]

1

= "Halaman" & [halaman]

Halaman 1

= "Halaman" & [halaman] & "" & [halaman]

Halaman 1 daripada 3

= [Halaman] & "" & [halaman] & "Halaman"

1 halaman 3

= [Halaman] & "/" & [halaman] & "Halaman"

Halaman 1/3

= [Negara/rantau] & "-" & [halaman]

UK - 1

=Format([halaman], "000")

001

= "Dicetak pada:" & Date()

Dicetak pada: 12/31/07

Ungkapan yang melaksanakan operasi aritmetik

Anda boleh menggunakan ungkapan untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagikan nilai dalam dua atau lebih medan atau kawalan. Anda juga boleh menggunakan ungkapan untuk melakukan operasi aritmetik pada tarikh. Contohnya, katakan anda mempunyai jadual tarikh/masa medan bernama RequiredDate. Dalam medan atau dalam kawalan terikat pada medan, ungkapan = [RequiredDate] - 2 mengembalikan nilai tarikh/masa yang sama dengan dua hari sebelum nilai semasa dalam medan RequiredDate.

Ungkapan

Hasil

= [Subjumlah] + [Freight]

Jumlah nilai medan Subjumlah dan tambang atau kawalan.

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Selang antara nilai tarikh medan RequiredDate dan ShippedDate atau kawalan.

= [Price] * 1.06

Produk nilai medan harga atau kawalan dan 1.06 (menambah 6 peratus nilai harga).

= [Kuantiti] * [harga]

Produk nilai medan kuantiti dan harga atau kawalan.

= [EmployeeTotal] / [CountryRegionTotal]

Hasil bahagi antara nilai medan EmployeeTotal dan CountryRegionTotal atau kawalan.

Nota: Apabila anda menggunakan operator aritmetik (+, , *, dan /) dalam ungkapan, dan nilai satu kawalan ungkapan adalah nol, hasil ungkapan seluruh akan nol — ini dikenali sebagai penyebaran nol. Jika mana-mana rekod dalam salah satu kawalan yang anda gunakan dalam ungkapan mungkin mempunyai nilai nol, anda boleh mengelakkan penyebaran nol dengan menukar nilai nol sifar menggunakan fungsi Nz — contohnya, =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]).

Untuk maklumat lanjut mengenai fungsi, lihat artikel Fungsi Nz.

Ungkapan yang merujuk kepada nilai dalam medan atau kawalan lain

Kadangkala, anda memerlukan nilai yang wujud di tempat lain, seperti medan atau kawalan pada borang atau laporan lain. Anda boleh menggunakan ungkapan untuk mengembalikan nilai daripada medan atau kawalan yang lain.

Jadual berikut menyenaraikan contoh ungkapan yang anda boleh gunakan dalam kawalan terhitung pada borang.

Ungkapan

Hasil

= Borang! [Orders]! [OrderID]

Nilai OrderID kawalan pada borang pesanan.

= Borang! [Orders]! [Subborang pesanan]. Borang! [Subjumlahpesanan]

Nilai kawalan OrderSubtotal pada subborang bernama Subborang pesanan pada borang pesanan.

= Borang! [Orders]! [Subborang pesanan]! [ProductID]. Column(2)

Nilai lajur ketiga dalam ProductID, kotak senarai berbilang lajur pada subborang bernama Subborang pesanan pada borang pesanan. (Perhatikan bahawa 0 merujuk kepada Lajur pertama, 1 merujuk kepada kedua lajur dan sebagainya.)

= Borang! [Orders]! [Subborang pesanan]! [Price] * 1.06

Produk nilai kawalan harga pada subborang bernama Subborang pesanan pada borang pesanan dan 1.06 (menambah 6 peratus nilai kawalan harga).

= Induk! [OrderID]

Nilai OrderID kawalan pada utama atau borang induk subborang semasa.

Ungkapan dalam Jadual berikut menunjukkan beberapa cara untuk menggunakan kawalan terhitung pada Laporan. Ungkapan yang merujuk sifat laporan.

Untuk maklumat lanjut tentang sifat itu, lihat artikel Sifat laporan.

Ungkapan

Hasil

= Laporan! [Invois]! [OrderID]

Nilai kawalan dipanggil "OrderID" dalam laporan yang dipanggil "Invois."

= Laporan! [Ringkasan]! [Ringkasan Sublaporan]! [SalesTotal]

Nilai kawalan SalesTotal pada sublaporan yang bernama Sublaporan ringkasan pada ringkasan laporan.

= Induk! [OrderID]

Nilai OrderID kawalan pada utama atau induk laporan sublaporan semasa.

Ungkapan yang mengira, jumlah dan purata nilai

Anda boleh menggunakan jenis fungsi yang dipanggil fungsi agregat untuk mengira nilai untuk satu atau lebih medan atau kawalan. Contohnya, anda boleh kira Kumpulan jumlah untuk pengaki Kumpulan dalam laporan atau tertib subjumlah untuk item baris pada borang. Anda juga boleh mengira bilangan item dalam satu atau lebih medan atau mengira nilai purata.

Ungkapan dalam Jadual berikut menunjukkan beberapa cara untuk menggunakan fungsi seperti Avg, kiraandan jumlah.

Ungkapan

Perihalan

=Avg([Freight])

Menggunakan fungsi Avg untuk memaparkan purata nilai medan jadual atau kawalan yang bernama "Tambang."

=Count([OrderID])

Menggunakan fungsi Count untuk memaparkan bilangan rekod dalam kawalan OrderID.

=Sum([Sales])

Menggunakan fungsi Sum untuk memaparkan jumlah nilai jualan kawalan.

=Sum([quantity]*[Price])

Menggunakan fungsi Sum untuk memaparkan jumlah produk nilai kuantiti dan kawalan harga.

= [Sales] / menjumlahkan ([Sales]) * 100

Memaparkan peratusan jualan, ditentukan dengan membahagikan nilai kawalan jualan mengikut jumlah nilai jualan kawalan.

Nota: Jika anda mengesetkan sifat Format kawalan peratus, tidak termasuk * 100 dalam ungkapan.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi agregat dan berjumlah nilai dalam medan dan lajur, lihat artikel jumlah data menggunakan pertanyaan, mengira data menggunakan pertanyaan, kiraan baris dalam helaian datadan lajur paparan jumlah dalam satu Helaian Data.

Ungkapan yang mengira, menjumlahkan dan mencari nilai secara pilihan menggunakan fungsi agregat domain

Anda menggunakan jenis fungsi yang dipanggil fungsi agregat domain apabila anda perlu menjumlahkan atau mengira nilai secara pilihan. "domain" terdiri daripada satu atau lebih medan dalam satu atau lebih Jadual atau satu atau banyak kawalan pada satu atau lebih borang atau laporan. Contohnya, anda boleh memadankan nilai dalam medan jadual dengan nilai dalam kawalan pada borang.

Ungkapan

Perihalan

=DLookup("[ContactName]", "[pembekal]", "[SupplierID] =" & Forms("Suppliers")("[SupplierID]"))

Menggunakan fungsi DLookup untuk mengembalikan nilai medan ContactName dalam Jadual pembekal di mana nilai medan SupplierID dalam Jadual yang sepadan dengan nilai SupplierID kawalan pada borang pembekal.

= DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] =" & Forms![ Baru pembekal]! [SupplierID])

Menggunakan fungsi DLookup untuk mengembalikan nilai medan ContactName dalam Jadual pembekal di mana nilai medan SupplierID dalam Jadual yang sepadan dengan nilai SupplierID kawalan pada borang pembekal baru.

=DSum("[OrderAmount]", "[Orders]", "[ID pelanggan] = 'RATTC'")

Menggunakan fungsi DSum untuk mengembalikan jumlah jumlah nilai dalam medan OrderAmount dalam Jadual pesanan yang ID pelanggan yang manakah RATTC.

=DCount("[Retired]","[Assets]","[Retired]=Yes")

Menggunakan fungsi DCount untuk mengembalikan bilangan Ya nilai dalam medan bersara yang (pada medan ya/tidak) dalam Jadual aset.

Ungkapan yang memanipulasikan dan mengira tarikh

Penjejakan tarikh dan masa adalah aktiviti asas pangkalan data. Contohnya, anda boleh mengira bilangan hari yang telah berlalu sejak tarikh invois umur akaun anda akan diterima. Anda boleh memformatkan tarikh dan masa dalam pelbagai cara, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Ungkapan

Perihalan

=Date)

Menggunakan fungsi Date untuk memaparkan tarikh semasa dalam borang BB-HH-TT, mm manakah bulan (1 hingga 12), dd adalah hari (1 hingga 31) dan TT dua digit terakhir bagi tahun (1980 melalui 2099).

=Format(Now(), "ww")

Menggunakan fungsi Format untuk memaparkan bilangan tahun untuk tarikh semasa, minggu yang ww mewakili minggu 1 hingga 53.

=DatePart("yyyy", [OrderDate])

Menggunakan fungsi DatePart untuk memaparkan tahun empat digit nilai kawalan OrderDate.

=DateAdd("y",-10, [PromisedDate])

Menggunakan fungsi DateAdd untuk memaparkan tarikh yang 10 hari sebelum nilai kawalan PromisedDate.

=DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Menggunakan fungsi DateDiff untuk memaparkan bilangan hari perbezaan antara nilai kawalan OrderDate dan ShippedDate.

= [InvoiceDate] + 30

Menggunakan aritmetik pengendalian pada tarikh untuk mengira tarikh 30 hari selepas tarikh dalam medan InvoiceDate atau kawalan.

Ungkapan bersyarat yang mengembalikan satu daripada dua nilai yang mungkin

Ungkapan contoh dalam Jadual berikut menggunakan fungsi IIf untuk mengembalikan satu daripada dua nilai yang mungkin. Anda menghantar fungsi IIf argumen tiga: argumen pertama ialah ungkapan yang mesti mengembalikan nilai True atau False . Argumen kedua ialah nilai untuk kembali jika ungkapan adalah benar dan argumen ketiga ialah nilai untuk kembali jika ungkapan adalah palsu.

Ungkapan

Perihalan

=IIf([disahkan] = "Ya", "Tertib disahkan", "Perintah tidak disahkan")

Menggunakan fungsi IIf (segera jika) untuk memaparkan mesej "Tertib disahkan" jika nilai kawalan Confirmed Ya; Jika tidak, ia memaparkan mesej "Perintah tidak disahkan."

= IIf (IsNull([negara/rantau]), "", [negara])

Menggunakan fungsi IIf dan IsNull untuk memaparkan rentetan kosong jika nilai kawalan negara/rantau adalah nol; Jika tidak, ia memaparkan nilai kawalan negara/rantau.

= IIf(IsNull([Region]), [bandar] & "" & [PostalCode], [bandar] & "" & [rantau] & "" & [PostalCode])

Menggunakan fungsi IIf dan IsNull untuk memaparkan nilai kawalan bandar dan PostalCode jika nilai dalam kawalan rantau adalah nol; Jika tidak, ia memaparkan nilai medan bandar, rantau dan PostalCode atau kawalan.

=IIf(IsNull([RequiredDate]) IsNull([ShippedDate]) atau, "Daftar untuk tarikh yang hilang", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Menggunakan fungsi IIf dan IsNull untuk memaparkan mesej "semak untuk tarikh yang hilang" jika hasil menolak ShippedDate daripada RequiredDate adalah nol; Jika tidak, ia memaparkan selang antara nilai tarikh kawalan RequiredDate dan ShippedDate.

Halaman atas

Contoh ungkapan yang digunakan dalam penapis dan pertanyaan

Seksyen ini mengandungi contoh ungkapan yang anda boleh gunakan untuk mencipta medan terhitung dalam pertanyaan atau untuk membekalkan kriteria pada pertanyaan. Medan terhitung ialah lajur dalam pertanyaan yang terhasil daripada ungkapan. Contohnya, anda boleh mengira nilai, menggabungkan nilai teks seperti nama pertama dan keluarga atau format sebahagian daripada tarikh.

Anda menggunakan kriteria dalam pertanyaan untuk mengehadkan rekod yang anda bekerja dengan. Contohnya, anda boleh menggunakan operatoreenantbekalan tarikh mula dan tamat dan mengehadkan hasil pertanyaan anda untuk pesanan yang dihantar antara tarikh tersebut.

Seksyen berikut menerangkan cara untuk menambah medan terhitung pertanyaan dan menyediakan contoh ungkapan untuk digunakan dalam pertanyaan.

Menambah medan terhitung dalam pandangan Reka bentuk pertanyaan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pertanyaan yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik sel medan dalam lajur yang anda ingin mencipta medan terhitung. Anda boleh masukkan nama untuk medan yang diikuti dengan titik bertindih, atau anda boleh taipkan ungkapan anda. Jika anda tidak memasukkan nama, Access menambah Exprn:, n di manakah nombor berjujukan.

 3. Taipkan ungkapan anda.

  -atau-

  Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Persediaan pertanyaan , klik pembina untuk memulakan Pembina ungkapan.

  Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Pembina ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Ungkapan yang memanipulasikan teks dalam pertanyaan atau penapis

Ungkapan dalam Jadual berikut menggunakan operator & dan + untuk menggabungkan rentetan teks, gunakan fungsi terbina dalam untuk beroperasi rentetan teks atau sebaliknya beroperasi teks untuk mencipta medan terhitung.

Ungkapan

Perihalan

FullName: [FirstName] & "" & [LastName]

Mencipta medan dipanggil FullName yang memaparkan nilai dalam medan nama pertama dan LastName, dipisahkan oleh ruang.

Address2: [Bandar] & "" & [rantau] & "" & [PostalCode]

Mencipta medan dipanggil Address2 yang memaparkan nilai dalam medan bandar, rantau dan PostalCode, dipisahkan oleh ruang.

ProductInitial:Kiri([ProductName], 1)

Mencipta medan yang dipanggil ProductInitial, dan kemudian menggunakan fungsi kiri untuk memaparkan, dalam medan ProductInitial, aksara pertama nilai dalam medan ProductName.

TypeCode: Kanan([AssetCode], 2)

Mencipta medan yang dipanggil TypeCode, dan kemudian menggunakan fungsi kanan untuk memaparkan aksara terakhir dua nilai dalam medan AssetCode.

AreaCode: Mid([telefon], 2, 3)

Mencipta medan yang dipanggil AreaCode, dan kemudian menggunakan fungsi Mid untuk memaparkan tiga aksara bermula dengan aksara kedua nilai dalam medan telefon.

Ungkapan yang melaksanakan operasi aritmetik dalam medan terhitung

Anda boleh menggunakan ungkapan untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagikan nilai dalam dua atau lebih medan atau kawalan. Anda juga boleh melaksanakan pengendalian aritmetik pada tarikh. Contohnya, katakan anda mempunyai medan tarikh/masa yang dipanggil RequiredDate. Ungkapan = [diperlukantarikh] - 2 mengembalikan nilai tarikh/masa yang sama dengan dua hari sebelum nilai dalam medan RequiredDate.

Ungkapan

Perihalan

PrimeFreight: [Freight] * 1.1

Mencipta medan dipanggil PrimeFreight, dan kemudian memaparkan caj pengangkutan serta 10 peratus dalam medan.

OrderAmount: [Kuantiti] * [UnitPrice]

Mencipta medan dipanggil OrderAmount, dan kemudian memaparkan produk nilai dalam medan UnitPrice dan kuantiti.

LeadTime: [RequiredDate] - [ShippedDate]

Mencipta medan dipanggil LeadTime, dan kemudian memaparkan perbezaan antara nilai dalam medan RequiredDate dan ShippedDate.

TotalStock: [UnitsInStock] + [UnitsOnOrder]

Mencipta medan dipanggil TotalStock, dan kemudian memaparkan jumlah nilai dalam medan UnitsInStock dan UnitsOnOrder.

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) * 100

Mencipta medan yang dipanggil FreightPercentage, dan kemudian memaparkan peratusan caj tambang dalam subjumlah setiap. Ungkapan ini menggunakan fungsi Sum untuk jumlah nilai dalam medan pengangkutan, dan kemudian membahagikan jumlah tersebut dengan jumlah nilai dalam medan Subjumlah.

Untuk menggunakan ungkapan ini, anda mesti menukar pertanyaan Pilih anda ke dalam pertanyaan jumlah kerana anda perlu menggunakan baris jumlah dalam grid Reka bentuk, dan anda perlu mengesetkan jumlah sel untuk medan ini untuk ungkapan.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan jumlah, lihat artikel jumlah data menggunakan pertanyaan.

Jika anda mengesetkan sifat Format medan peratus, tidak termasuk * 100.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi agregat dan berjumlah nilai dalam medan dan lajur, lihat artikel jumlah data menggunakan pertanyaan, mengira data menggunakan pertanyaan, kiraan baris dalam helaian datadan lajur paparan jumlah dalam satu Helaian Data.

Ungkapan yang memanipulasikan dan mengira dengan tarikh dalam medan terhitung

Hampir semua pangkalan data menyimpan dan menjejak tarikh dan masa. Anda bekerja dengan tarikh dan masa dalam Access dengan mengesetkan medan tarikh dan masa dalam jadual anda untuk data tarikh/masa taipkan. Access boleh melakukan pengiraan aritmetik pada tarikh; Contohnya, anda boleh mengira bilangan hari yang telah berlalu sejak tarikh invois umur akaun anda akan diterima.

Ungkapan

Perihalan

LagTime: DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Mencipta medan dipanggil LagTime, dan kemudian menggunakan fungsi DateDiff untuk memaparkan nombor bagi hari antara tarikh pesanan dan tarikh penghantaran.

YearHired: DatePart("yyyy",[HireDate])

Mencipta medan yang dipanggil YearHired, dan kemudian menggunakan fungsi DatePart untuk memaparkan tahun setiap pekerja mengupah.

MinusThirty: Date() - 30

Mencipta medan yang dipanggil MinusThirty, dan kemudian menggunakan fungsi Date untuk memaparkan tarikh 30 hari sebelum tarikh semasa.

Ungkapan yang mengira jumlah dan purata nilai menggunakan agregat SQL atau domain fungsi agregat.

Ungkapan dalam Jadual berikut menggunakan fungsi SQL (Bahasa pertanyaan berstruktur) yang mengumpulkan atau meringkaskan data. Anda biasanya melihat fungsi ini (contohnya, Sum, Countdan Avg) dirujuk sebagai fungsi agregat.

Selain daripada fungsi agregat, Access juga menyediakan fungsi agregat "domain" yang anda gunakan untuk menjumlahkan atau mengira nilai secara pilihan. Contohnya, anda boleh mengira nilai sahaja dalam julat tertentu atau mencari nilai daripada jadual lain. Set fungsi agregat domain merangkumi yang Fungsi DSum, yang Fungsi DCount, dan DAvg fungsi.

Untuk mengira jumlah, anda biasanya perlu mencipta pertanyaan jumlah. Contohnya, untuk meringkaskan mengikut Kumpulan, anda perlu menggunakan pertanyaan jumlah. Untuk mendayakan pertanyaan jumlah daripada grid Reka bentuk pertanyaan, klik jumlah pada menu pandangan .

Ungkapan

Perihalan

RowCount:kiraan(*)

Mencipta medan yang dipanggil RowCount, dan kemudian menggunakan fungsi Count untuk mengira bilangan rekod dalam pertanyaan, termasuk rekod dengan medan nol (kosong).

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) * 100

Mencipta medan yang dipanggil FreightPercentage, dan kemudian mengira peratusan caj tambang dalam subjumlah setiap dengan membahagikan jumlah nilai dalam medan Freight dengan jumlah nilai dalam medan Subjumlah. (Contoh ini menggunakan fungsi Sum .)

Nota: Anda mesti menggunakan ungkapan ini dengan pertanyaan jumlah. Jika anda mengesetkan sifat Format medan peratus, tidak termasuk * 100.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan jumlah, lihat artikel jumlah data menggunakan pertanyaan.

AverageFreight: DAvg("[tambang]", "[Orders]")

Mencipta medan yang dipanggil AverageFreight, dan kemudian menggunakan fungsi DAvg untuk mengira purata tambang pada semua perintah yang digabungkan dalam pertanyaan jumlah.

Ungkapan untuk bekerja dengan medan dengan maklumat hilang (medan dengan nilai nol)

Ungkapan yang ditunjukkan di sini bekerja dengan medan dengan mungkin hilang maklumat, seperti mereka yang mengandungi nilai nol (tidak diketahui atau tidak ditentukan). Soalan yang anda temui nilai nol, seperti harga produk baru atau nilai yang rakan sekerja terlupa untuk menambah tertib yang tidak diketahui. Keupayaan untuk proses dan mencari nilai nol boleh kritikal sebahagian daripada pengendalian pangkalan data, dan ungkapan dalam Jadual berikut menunjukkan beberapa cara yang biasa untuk mengendalikan nilai nol.

Ungkapan

Perihalan

CurrentCountryRegion:IIf(IsNull([negara rantau]), "", [negara rantau])

Mencipta medan yang dipanggil CurrentCountryRegion, dan kemudian menggunakan fungsi IIf dan IsNull untuk memaparkan rentetan kosong dalam medan tersebut apabila medan CountryRegion mengandungi nilai nol; Jika tidak, ia memaparkan kandungan medan negara rantau.

LeadTime: IIf (IsNull ([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Semak untuk tarikh yang hilang", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Mencipta medan dipanggil LeadTime, dan kemudian menggunakan fungsi IIf dan IsNull untuk memaparkan mesej "Semak untuk tarikh yang hilang" jika nilai dalam medan RequiredDate atau medan ShippedDate adalah nol; Jika tidak, ia memaparkan perbezaan tarikh.

SixMonthSales: Nz([Qtr1Sales]) + Nz([Qtr2Sales])

Mencipta medan dipanggil SixMonthSales, dan kemudian memaparkan jumlah nilai dalam medan Qtr1Sales dan Qtr2Sales menggunakan pertama Nz fungsi untuk menukar sebarang nilai nol kepada sifar.

Ungkapan yang menggunakan subpertanyaan untuk mencipta medan terhitung

Anda boleh menggunakan pertanyaan tersarang, juga dipanggil subpertanyaan, untuk mencipta medan terhitung. Ungkapan dalam Jadual berikut adalah contoh satu medan terhitung yang terhasil daripada subpertanyaan.

Ungkapan

Perihalan

Kucing: (Pilih [CategoryName] daripada [kategori] yang [produk]. [ CategoryID] = [kategori]. [CategoryID])

Mencipta medan dipanggil kucing, dan kemudian memaparkan CategoryName, jika CategoryID daripada jadual kategori adalah sama seperti CategoryID daripada jadual produk.

Ungkapan yang menentukan kriteria dan mengehadkan rekod dalam set hasil

Anda boleh menggunakan ungkapan untuk menentukan kriteria untuk pertanyaan. Capaian kemudian mengembalikan hanya baris yang sepadan dengan kriteria. Langkah dalam seksyen ini menyediakan maklumat asas tentang menambah kriteria pada pertanyaan dan Jadual dalam seksyen ini menyediakan contoh kriteria untuk teks yang sepadan dan nilai tarikh.

Tambah kriteria pada pertanyaan

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan pertanyaan yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Dalam baris kriteria pada grid Reka bentuk, klik sel dalam lajur yang anda ingin gunakan, dan kemudian taipkan kriteria anda.

  Jika anda inginkan kawasan besar untuk menaip ungkapan, tekan SHIFT + F2 untuk memaparkan kotak zum .

  -atau-

  Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Persediaan pertanyaan , klik pembina Imej butang untuk memulakan Pembina ungkapan dan mencipta ungkapan anda.

Nota: Apabila anda mencipta ungkapan yang menentukan kriteria, jangan dahului ungkapan dengan operator = .

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Pembina ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Ungkapan yang sepadan dengan nilai teks penuh atau separa

Ungkapan sampel dalam Jadual ini menunjukkan kriteria yang sepadan dengan nilai teks penuh atau separa.

Medan

Ungkapan

Perihalan

ShipCity

"London"

Memaparkan pesanan dihantar kepada London.

ShipCity

"London" atau "Melindung nilai akhir"

Menggunakan operator atau untuk memaparkan pesanan yang dihantar kepada London atau hujung lindung nilai.

ShipCountryRegion

Dalam ("Kanada", "UK")

Menggunakan operator dalam untuk memaparkan pesanan yang dihantar kepada Kanada atau UK.

ShipCountryRegion

Tidak "AS"

Menggunakan operator tidak untuk memaparkan pesanan yang dihantar kepada negara/rantau selain USA.

ProductName

Tidak seperti "C *"

Menggunakan operator tidak dan yang * aksara Kad bebas untuk memaparkan produk yang namanya bermula dengan C.

Namasyarikat

> = "N"

Memaparkan pesanan dihantar kepada Syarikat yang namanya bermula dengan huruf N hingga Z.

ProductCode

Kanan (Sebuah 2) = "99"

Menggunakan fungsi kanan untuk memaparkan pesanan dengan nilai ProductCode yang berakhir dengan 99.

ShipName

Seperti "S *"

Memaparkan pesanan dihantar kepada pelanggan yang namanya bermula dengan huruf a.

Ungkapan yang menggunakan tarikh dalam sepadan dengan kriteria

Ungkapan dalam Jadual berikut menunjukkan penggunaan tarikh dan fungsi yang berkaitan dalam ungkapan kriteria.

Untuk maklumat lanjut tentang memasukkan dan menggunakan nilai tarikh, lihat artikel Masukkan nilai tarikh atau masa. Untuk maklumat tentang menggunakan fungsi dalam ungkapan sampel ini, klik pautan untuk pelbagai fungsi topik.

Medan

Ungkapan

Perihalan

ShippedDate

#2/2/2007#

Memaparkan pesanan dihantar pada 2 Februari 2007.

ShippedDate

Tarikh ()

Memaparkan pesanan dihantar hari ini.

RequiredDate

Antara Date () dan DateAdd("m", 3, Date ())

Menggunakan di antara... Dan operator dan fungsi DateAdd dan tarikh untuk memaparkan pesanan yang diperlukan antara tarikh hari ini dan tiga bulan dari tarikh hari ini.

OrderDate

< Tarikh () - 30

Menggunakan fungsi Date untuk memaparkan pesanan lebih daripada 30 hari.

OrderDate

Tahun ([OrderDate]) = 2007

Menggunakan fungsi Year untuk memaparkan pesanan dengan tarikh pesanan dalam 2007.

OrderDate

DatePart ("q", [OrderDate]) = 4

Menggunakan fungsi DatePart untuk memaparkan pesanan untuk suku kalendar keempat.

OrderDate

DateSerial (Tahun ([OrderDate]), bulan([OrderDate]) + 1, 1) -1

Menggunakan fungsi DateSerial, tahundan bulan untuk memaparkan pesanan untuk hari terakhir bagi setiap bulan.

OrderDate

Year([OrderDate]) = Year(Now()) dan Month([OrderDate]) = Month(Now())

Menggunakan fungsi tahun dan bulan dan operator dan untuk memaparkan pesanan untuk tahun semasa dan bulan.

ShippedDate

Antara #1/5/2007 # dan #1/10/2007 #

Menggunakan di antara... Dan operator untuk memaparkan pesanan dihantar tidak lebih awal daripada 5-Jan-2007 dan tidak lewat daripada 10-Jan-2007.

RequiredDate

Antara Date () dan DateAdd ("M", 3, Date ())

Menggunakan di antara... Dan operator untuk memaparkan pesanan yang diperlukan antara tarikh hari ini dan tiga bulan dari tarikh hari ini.

Tarikh lahir

Month([BirthDate])=month(Date())

Menggunakan fungsi bulan dan tarikh untuk memaparkan pekerja yang hari lahir bulan ini.

Ungkapan yang sepadan dengan nilai hilang (nol) atau rentetan panjang sifar

Ungkapan dalam Jadual berikut bekerja dengan medan yang mempunyai maklumat yang mungkin hilang — yang mungkin mengandungi nilai nol atau rentetan panjang sifar. Nilai nol mewakili ketidakhadiran maklumat; Ia tidak mewakili nilai sifar atau sebarang langsung. Access menyokong idea ini maklumat hilang kerana konsep penting untuk integriti pangkalan data. Dalam dunia sebenar, maklumat ialah sering hilang, walaupun jika hanya buat sementara waktu (contohnya, seperti-lagi undetermined harga produk baru). Oleh itu, pangkalan data yang model entiti dunia sebenar, seperti Perniagaan, mesti dapat maklumat rekod sebagai hilang. Anda boleh menggunakan fungsi IsNull untuk menentukan jika medan atau kawalan mengandungi nilai nol, dan anda boleh menggunakan fungsi Nz untuk menukar nilai nol kepada sifar.

Medan

Ungkapan

Perihalan

ShipRegion

Is Null

Memaparkan pesanan untuk pelanggan yang ShipRegion adalah nol (tiada).

ShipRegion

Is Not Null

Memaparkan pesanan untuk pelanggan medan ShipRegion yang mengandungi nilai.

Faks

""

Memaparkan pesanan untuk pelanggan yang tidak mempunyai mesin Faks yang ditunjukkan oleh nilai rentetan panjang sifar dalam medan Faks dan bukannya nilai nol (hilang).

Ungkapan yang menggunakan corak untuk memadankan rekod

Operator seperti menyediakan banyak kefleksibelan apabila anda cuba untuk sepadan dengan baris yang mengikuti corak, kerana anda boleh menggunakan seperti dengan aksara Kad bebas dan menentukan corak untuk capaian untuk memadankan. Contohnya, yang * (asterisk) aksara Kad bebas sepadan dengan empat aksara sebarang jenis dan menjadikannya mudah untuk mencari semua nama yang bermula dengan huruf. Contohnya, anda menggunakan ungkapan seperti "S *" untuk mencari semua nama yang bermula dengan huruf a.

Untuk maklumat lanjut, lihat artikel Seperti Operator.

Medan

Ungkapan

Perihalan

ShipName

Seperti "S *"

Mencari semua rekod dalam medan ShipName yang bermula dengan huruf a.

ShipName

Seperti "* Import"

Mencari semua rekod dalam medan ShipName yang berakhir dengan perkataan "Import".

ShipName

Like "[A-D]*"

Mencari semua rekod dalam medan ShipName yang bermula dengan huruf A, B, C atau D.

ShipName

Like "*ar*"

Mencari semua rekod dalam medan ShipName yang termasuk jujukan huruf "ar".

ShipName

Like "Maison Dewe?"

Mencari semua rekod dalam medan ShipName yang termasuk "Maison" dalam bahagian pertama nilai dan rentetan lima huruf yang huruf empat pertama ialah "Dewe" dan huruf terakhir yang tidak diketahui.

ShipName

Tidak seperti "A *"

Mencari semua rekod dalam medan ShipName yang bermula dengan huruf A.

Ungkapan yang sepadan dengan baris yang berdasarkan pada hasil fungsi agregat domain

Anda menggunakan fungsi agregat domain apabila anda perlu sum, count, atau nilai purata secara pilihan. Contohnya, anda mungkin ingin mengira hanya nilai yang jatuh dalam julat tertentu, atau yang menilai kepada Ya. Pada masa lain, anda mungkin perlu mencari nilai daripada jadual lain agar anda boleh memaparkan. Ungkapan sampel dalam Jadual berikut menggunakan fungsi agregat domain untuk melaksanakan pengiraan pada set nilai dan gunakan hasil sebagai kriteria pertanyaan.

Medan

Ungkapan

Perihalan

Pengangkutan

> (DStDev ("[tambang]", "pesanan") + DAvg("[tambang]", "pesanan"))

Menggunakan fungsi DStDev dan DAvg untuk memaparkan semua perintah yang tambang yang kos bunga mawar di atas min dan sisihan piawai untuk kos pengangkutan.

Kuantiti

> DAvg("[Quantity]", "[Order Details]")

Menggunakan fungsi DAvg untuk memaparkan produk yang disusun dalam kuantiti di atas purata tertib kuantiti.

Ungkapan yang sepadan dengan berdasarkan hasil subqueries

Anda menggunakan subpertanyaan, juga dipanggil pertanyaan tersarang, untuk mengira nilai untuk digunakan sebagai kriteria. Ungkapan sampel dalam Jadual berikut sepadan dengan baris yang berdasarkan pada hasil yang dikembalikan oleh subpertanyaan.

Medan

Ungkapan

Memaparkan

UnitPrice

(Pilih [UnitPrice] daripada [produk] yang [ProductName] = "Aniseed sirap")

Produk yang harganya adalah sama dengan harga Aniseed sirap.

UnitPrice

> (Pilih AVG([UnitPrice]) daripada [produk])

Produk yang mempunyai harga unit di atas purata.

Gaji

> Semua (Pilih [gaji] daripada [pekerja] tempat ([Tajuk] seperti "* Pengurus *") atau ([Tajuk] seperti "* Naib Presiden *"))

Gaji setiap wakil jualan gaji yang lebih tinggi daripada semua pekerja dengan "Pengurus" atau "Naib Presiden" dalam tajuk mereka.

OrderTotal: [UnitPrice] * [kuantiti]

> (Pilih AVG ([UnitPrice] * [kuantiti]) daripada [butiran pesanan])

Pesanan dengan jumlah yang lebih tinggi daripada nilai purata tertib.

Ungkapan untuk digunakan dalam pertanyaan kemas kini

Anda menggunakan pertanyaan kemas kini untuk mengubah suai data dalam satu atau lebih medan sedia ada dalam pangkalan data. Contohnya, anda boleh menggantikan nilai atau memadamkannya sepenuhnya. Jadual ini menunjukkan beberapa cara untuk menggunakan ungkapan dalam pertanyaan kemas kini. Anda menggunakan ungkapan ini dalam baris Kemas kini kepada dalam grid Reka bentuk pertanyaan untuk medan yang anda ingin kemas kini.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan kemas kini, lihat artikel mencipta dan menjalankan pertanyaan kemas kini.

Medan

Ungkapan

Hasil

Jawatan

"Salesperson"

Mengubah nilai teks kepada Salesperson.

ProjectStart

#10/8/07#

Mengubah nilai tarikh kepada 10-Ogo-07.

Dihentikan

Ya

Mengubah tiada nilai dalam medan ya/tidak kepada Ya.

PartNumber

"PN" & [PartNumber]

Menambah PN pada permulaan setiap nombor bahagian yang ditentukan.

LineItemTotal

[UnitPrice] * [Quantity]

Mengira produk UnitPrice dan kuantiti.

Pengangkutan

[Freight] * 1.5

Meningkatkan caj freight sebanyak 50 peratus.

Jualan

DSum ("[Kuantiti] * [UnitPrice]",
"Butiran pesanan", "[ProductID] =" & [ProductID])

Di mana nilai ProductID dalam Jadual semasa sepadan dengan nilai ProductID dalam jadual butiran pesanan, mengemas kini jumlah jualan yang berdasarkan produk UnitPrice dan kuantiti.

ShipPostalCode

Kanan ([ShipPostalCode], 5)

Memenggal aksara paling kiri, meninggalkan lima aksara paling kanan.

UnitPrice

NZ ([UnitPrice])

Mengubah nilai nol (tidak ditentukan atau tidak diketahui) kepada sifar (0) dalam medan UnitPrice.

Ungkapan yang digunakan dalam penyata SQL

Bahasa pertanyaan berstruktur atau SQL, ialah bahasa pertanyaan yang menggunakan capaian. Setiap pertanyaan yang anda cipta dalam pandangan Reka bentuk pertanyaan boleh juga diungkapkan menggunakan SQL. Untuk melihat penyata SQL bagi sebarang pertanyaan, klik Pandangan SQL pada menu pandangan . Jadual berikut menunjukkan sampel penyata SQL yang menggunakan ungkapan.

Penyata SQL yang menggunakan ungkapan

Hasil

Pilih [FirstName], [LastName] daripada [pekerja] yang [LastName] = "Danseglio"

Memaparkan nilai dalam medan nama pertama dan LastName untuk pekerja yang nama keluarga adalah Danseglio.

Pilih [ProductID], [ProductName] daripada [produk] yang [CategoryID] = borang! [Produk baru]! [CategoryID];

Memaparkan nilai dalam medan ProductID dan ProductName dalam Jadual produk untuk rekod yang nilai CategoryID sepadan dengan nilai CategoryID yang ditentukan dalam borang produk baru terbuka.

Pilih Avg([ExtendedPrice]) sebagai [purata harga dilanjutkan] daripada [butiran pesanan yang dilanjutkan] yang [ExtendedPrice] > 1000;

Mengira purata harga lanjutan untuk pesanan yang nilai dalam medan ExtendedPrice adalah lebih daripada 1000 dan memaparkannya dalam medan bernama purata harga lanjutan.

Pilih [CategoryID], sebagai Count([ProductID]) [CountOfProductID] daripada [produk] Kumpulan mengikut [CategoryID] menghadapi Count([ProductID]) > 10;

Dalam medan bernama CountOfProductID, memaparkan jumlah bilangan produk untuk kategori dengan lebih daripada 10 produk.

Halaman atas

Contoh ungkapan nilai lalai

Apabila anda mereka bentuk pangkalan data, anda mungkin ingin untuk memperuntukkan nilai lalai untuk medan atau kawalan. Capaian kemudian membekalkan nilai lalai apabila rekod baru yang mengandungi medan yang dicipta atau apabila objek yang mengandungi kawalan dicipta. Ungkapan dalam Jadual berikut mewakili nilai lalai sampel untuk medan atau kawalan.

Menambah nilai lalai untuk medan dalam Jadual

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik medan yang anda ingin ubah, dan pada tab umum , klik kotak sifat Nilai lalai .

 3. Taipkan ungkapan, atau klik yang membina butang Butang Pembina kanan kotak sifat untuk mencipta ungkapan menggunakan pembina ungkapan.

Jika kawalan terikat pada medan dalam Jadual dan medan yang mempunyai nilai lalai, nilai lalai bagi kawalan akan diutamakan.

Medan

Ungkapan

Nilai medan lalai

Kuantiti

1

1

Rantau

"MT"

MT

Rantau

"New York, N.Y."

New York, N.Y. (Sila ambil perhatian bahawa anda mesti kurungkan nilai dalam tanda petikan jika ia termasuk tanda baca.)

Faks

""

Rentetan panjang sifar untuk menunjukkan bahawa secara lalai, medan ini sepatutnya kosong dan bukannya mengandungi nilai nol

Tarikh pesanan

Tarikh ( )

Tarikh hari ini

Contoh

Date() + 60

Tarikh 60 hari Majukan dari hari ini

Halaman atas

Contoh ungkapan peraturan pengesahihan medan

Anda boleh mencipta peraturan pengesahihan untuk medan atau kawalan dengan ungkapan. Capaian kemudian menguatkuasakan peraturan apabila data dimasukkan ke dalam medan atau kawalan. Untuk mencipta peraturan pengesahihan, anda mengubah suai sifat peraturan Pengesahihan medan atau kawalan. Anda juga seharusnya mempertimbangkan mengesetkan sifat ValidationText yang memegang teks yang Access memaparkan apabila peraturan pengesahihan melanggar. Jika anda tidak mengesetkan sifat ValidationText , Access memaparkan mesej ralat lalai.

Menambah peraturan pengesahihan untuk medan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik medan yang anda ingin ubah.

 3. Klik kotak sifat Peraturan Pengesahihan , terletak di bahagian bawah pereka bentuk Jadual.

 4. Taipkan ungkapan, atau klik yang membina butang Butang Pembina kanan kotak sifat untuk mencipta ungkapan menggunakan Pembina ungkapan.

  Nota: Jangan dahului ungkapan dengan operator = apabila anda mencipta peraturan pengesahihan.

Contoh dalam Jadual berikut menunjukkan ungkapan peraturan pengesahihan untuk sifat peraturan Pengesahihan dan teks berkaitan bagi sifat ValidationText .

Sifat peraturan Pengesahihan

Sifat ValidationText

<> 0

Sila masukkan nilai bukan sifar.

0 atau > 100

Nilai mesti 0 atau lebih daripada 100.

Seperti "K???"

Nilai mesti empat aksara, bermula dengan huruf K.

< #1/1/2007 #

Masukkan tarikh sebelum 1/1/2007.

> = #1/1/2007 # dan < # #1/1/2008

Tarikh mesti berlaku dalam 2007.

Untuk maklumat lanjut tentang mengesahkan data, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Halaman atas

Contoh ungkapan syarat makro

Dalam sesetengah kes, anda mungkin ingin menjalankan tindakan atau siri tindakan dalam makro hanya jika syarat tertentu adalah benar. Contohnya, katakan anda inginkan tindakan untuk menjalankan hanya apabila nilai kotak teks balas 10. Anda menggunakan ungkapan untuk menentukan syarat dalam lajur syarat makro: [kaunter] = 10.

Tambah syarat untuk tindakan makro

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan makro yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Jika anda tidak melihat lajur syarat dalam pereka bentuk makro, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik syarat.

 3. Klik sel syarat tindakan makro yang anda ingin ubah, dan kemudian taipkan ungkapan bersyarat anda.

 4. Menyimpan perubahan anda dan tutup makro.

Sebagai dengan sifat peraturan Pengesahihan , ungkapan lajur syarat adalah ungkapan bersyarat. Ia mesti menyelesaikan nilai sama ada True atau False. Tindakan yang berlaku apabila syarat adalah benar.

Menggunakan ungkapan ini untuk menjalankan tindakan

Jika

[Bandar] = "Paris"

Paris ialah bandar nilai dalam medan pada borang yang makro jalankan.

DCount ("[OrderID]", "pesanan") > 35

Terdapat lebih daripada 35 entri dalam medan Idpesanan Jadual pesanan.

DCount ("*", "[butiran pesanan]", "[OrderID] =" & borang! [ Pesanan]! [OrderID]) > 3

Terdapat lebih daripada tiga entri dalam jadual butiran pesanan yang medan Idpesanan Jadual sepadan dengan medan Idpesanan pada borang pesanan.

[ShippedDate] Antara #2-Feb-2007 # dan #2-Mac-2007 #

Nilai medan ShippedDate pada borang yang makro menjalankan adalah tidak lebih awal daripada 2-Feb-2007 dan tidak lewat daripada 2-Mac-2007.

Borang! [Produk]! [UnitsInStock] < 5

Nilai medan UnitsInStock pada borang produk adalah kurang daripada 5.

IsNull ([FirstName])

Nilai FirstName pada borang yang makro menjalankan adalah nol (tiada nilai mempunyai). Ungkapan ini adalah sama dengan [FirstName] adalah nol.

[Negara rantau] = "UK" dan borang! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Nilai dalam medan negara rantau pada borang yang makro menjalankan adalah UK dan nilai medan TotalOrds pada borang SalesTotals lebih daripada 100.

[Negara rantau] Dalam ("Perancis", "Itali", "Sepanyol") dan Len([PostalCode]) <> 5

Nilai dalam medan negara rantau pada borang yang makro menjalankan adalah Perancis, Itali, atau Sepanyol dan Poskod tidak 5 aksara.

MsgBox ("sahkan perubahan?", 1) = 1

Anda klik OK dalam kotak dialog yang memaparkan MsgBox fungsi. Jika anda klik Batalkan dalam kotak dialog, Access mengabaikan tindakan.

Nota: Untuk memaksa capaian untuk mengabaikan tindakan buat sementara, taipkan False sebagai syarat. Memaksa Access untuk buat sementara mengabaikan tindakan boleh menjadi berguna apabila anda cuba untuk mencari masalah dalam makro.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×