Contoh penilaian Penyelesai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penyelesai merupakan sebahagian daripada suit perintah kadangkala dipanggil alat analisis bagaimana jika . Anda boleh mencari nilai (maksimum atau minimum) optimum untuk formula dalam satu sel, dengan penyelesai, — dipanggil sel objektif — tertakluk kepada kekangan atau had pada nilai sel formula lain pada helaian. Penyelesai berfungsi dengan Kumpulan sel, dipanggil pemboleh ubah keputusan atau sel hanya pemboleh ubah, yang mengambil bahagian dalam pengkomputeran Formula dalam sel objektif dan kekangan. Penyelesai dilaraskan nilai dalam sel pemboleh ubah keputusan untuk memenuhi had pada sel kekangan dan menghasilkan hasil yang anda inginkan untuk sel objektif.

Anda boleh menggunakan penyelesai untuk menentukan nilai maksimum atau minimum satu sel dengan mengubah sel lain. Contohnya, anda boleh mengubah jumlah bajet pengiklanan unjuran anda dan melihat kesan pada jumlah unjuran keuntungan anda.

Penting: Anda perlu mengaktifkan penyelesai tambahan terlebih dahulu. Untuk maklumat lanjut, lihat memuat penyelesai tambahan.

Dalam contoh berikut, aras pengiklanan dalam suku setiap mempengaruhi bilangan unit yang dijual, tidak langsung menentukan jumlah jualan, perbelanjaan berkaitan dan keuntungan. Penyelesai boleh mengubah belanjawan suku tahunan untuk pengiklanan (B5:C5 sel pemboleh ubah keputusan) sehingga kekangan jumlah bajet $20,000 (sel D5), sehingga jumlah keuntungan (sel objektif D7) mencapai jumlah maksimum yang mungkin. Nilai dalam sel pemboleh ubah digunakan untuk mengira keuntungan bagi setiap suku, supaya mereka berkaitan dengan formula sel objektif D7, = SUM (Q1 keuntungan: Q2 keuntungan).

Contoh penilaian Penyelesai

Petak bual 1 Sel pemboleh ubah

Petak bual 2 Sel yang dihalang

Petak bual 3  Sel objektif

Selepas Penyelesai berjalan, nilai yang baru adalah seperti berikut.

Contoh penilaian Penyelesai dengan nilai baru

 1. Dalam Excel 2016 for Mac: klik Data > penyelesai.

  Penyelesai

  Dalam Excel for Mac 2011: klik Data tab, di bawah analisis, klik penyelesai.

  Tab Data, kumpulan Analisis, Tambahan Penyelesai

 2. Dalam Setkan objektif, masukkan rujukan sel atau nama untuk sel objektif.

  Nota: Sel objektif mesti mengandungi formula.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untuk

  Lakukan ini

  Membuat nilai sel objektif sebesar mungkin

  Klik maks.

  Membuat nilai sel objektif sekecil mungkin

  Klik Min.

  Setkan sel objektif kepada nilai tertentu

  Klik Nilai, dan kemudian taipkan nilai dalam kotak.

 4. Dalam kotak Dengan mengubah pemboleh ubah sel , masukkan nama atau rujukan untuk setiap julat sel pemboleh ubah keputusan. Memisahkan rujukan bukan bersebelahan dengan koma.

  Sel pemboleh ubah mesti berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada sel objektif. Anda boleh menentukan sehingga 200 sel pemboleh ubah.

 5. Dalam kotak tertakluk kepada kekangan , tambah sebarang kekangan yang anda ingin gunakan.

  Untuk menambah kekangan, ikuti langkah ini:

  1. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik Tambah.

  2. Dalam kotak Rujukan Sel, masukkan rujukan sel atau nama julat sel bagi sel yang anda ingin mengekang nilainya.

  3. Pada yang < = perhubungan menu timbul, pilih perhubungan yang anda inginkan antara sel yang dirujuk dan kekangan. Jika anda memilih < =, =, atau > =, dalam kotak kekangan , taipkan nombor, rujukan sel atau nama atau formula.

   Nota: Anda hanya boleh menggunakan int, bin dan dif perhubungan dalam kekangan ke atas sel pemboleh ubah keputusan.

  4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untuk

  Lakukan ini

  Menerima kekangan dan menambahkan yang lain

  Klik Tambah.

  Menerima kekangan dan kembali ke kotak dialog Parameter penyelesai

  Klik OK.

 6. Klik selesai, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  Untuk

  Lakukan ini

  Menyimpan nilai penyelesaian pada helaian

  Klik Simpan penyelesaian penyelesai dalam kotak dialog Keputusan penyelesai .

  Memulihkan data asal

  Klik Pulihkan nilai asal.

Nota: 

 1. Mengganggu proses penyelesaian, tekan ESC. Excel mengira helaian dengan nilai terakhir yang ditemui untuk sel boleh laras.

 2. Untuk mencipta laporan yang berdasarkan penyelesaian anda selepas penyelesai mencari penyelesaian, anda boleh klik jenis laporan dalam kotak laporan dan kemudian klik OK. Laporan akan dicipta pada helaian baru dalam buku kerja anda. Jika penyelesai tidak mencari penyelesaian, opsyen untuk mencipta laporan tidak tersedia.

 3. Untuk menyimpan nilai sel anda adjusting sebagai senario yang anda boleh memaparkan kemudian, klik Senario Simpan dalam kotak dialog Keputusan penyelesai , dan kemudian taipkan nama untuk senario dalam kotak Nama senario .

 1. Dalam Excel 2016 for Mac: klik Data > penyelesai.

  Penyelesai

  Dalam Excel for Mac 2011: klik Data tab, di bawah analisis, klik penyelesai.

  Tab Data, kumpulan Analisis, Tambahan Penyelesai

 2. Selepas anda menentukan masalah, dalam kotak dialog Parameter penyelesai , klik opsyen.

 3. Pilih kotak semak Tunjukkan keputusan lelaran untuk melihat nilai setiap penyelesaian percubaan, dan kemudian klik OK.

 4. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik Selesai.

 5. Dalam kotak dialog Tunjukkan penyelesaian percubaan , lakukan salah satu yang berikut:

  Untuk

  Lakukan ini

  Menghentikan proses penyelesaian dan memaparkan kotak dialog Keputusan penyelesai

  Klik berhenti.

  Meneruskan proses penyelesaian dan memaparkan penyelesaian percubaan berikut

  Klik Teruskan.

 1. Dalam Excel 2016 for Mac: klik Data > penyelesai.

  Penyelesai

  Dalam Excel for Mac 2011: klik Data tab, di bawah analisis, klik penyelesai.

  Tab Data, kumpulan Analisis, Tambahan Penyelesai

 2. Klik opsyen, dan dalam opsyen atau Opsyen penyelesai kotak dialog, pilih satu atau lebih daripada opsyen berikut:

  Untuk

  Lakukan ini

  Penyelesaian Setkan masa dan lelaran

  Pada tab Semua kaedah , di bawah Had penyelesaian, dalam kotak Masa Max (saat) , taipkan bilangan saat yang anda ingin membenarkan masa penyelesaian. Kemudian, dalam kotak lelaran , taipkan bilangan maksimum lelaran yang anda ingin membenarkan.

  Nota: Jika proses penyelesaian mencapai masa maksimum atau bilangan lelaran sebelum penyelesai mencari penyelesaian, penyelesai memaparkan kotak dialog Tunjukkan penyelesaian percubaan .

  Setkan darjah kepersisan

  Pada tab Semua kaedah , dalam kotak Kepersisan kekangan , taipkan darjah kepersisan yang anda inginkan. Nombor yang lebih kecil, lebih tinggi kepersisan.

  Setkan darjah pertemuan

  Pada tab GRG tak linear atau Evolutionary , dalam kotak pertemuan , taipkan amaun relatif perubahan yang anda ingin membenarkan dalam lelaran terakhir lima sebelum penyelesai hentian dengan penyelesaian. Yang lebih kecil nombor, ubah kurang relatif yang dibenarkan.

 3. Klik OK.

 4. Dalam kotak dialog Parameter penyelesai , klik selesai atau tutup.

 1. Dalam Excel 2016 for Mac: klik Data > penyelesai.

  Penyelesai

  Dalam Excel for Mac 2011: klik Data tab, di bawah analisis, klik penyelesai.

  Tab Data, kumpulan Analisis, Tambahan Penyelesai

 2. Klik Muat/Simpan, masukkan julat sel untuk kawasan model dan kemudian klik Simpan atau muat.

  Apabila anda menyimpan model, masukkan rujukan untuk sel pertama julat menegak bagi sel kosong yang anda ingin letakkan model bermasalah. Apabila anda memuatkan model, masukkan rujukan untuk seluruh julat sel yang mengandungi model bermasalah.

  Petua: Anda boleh menyimpan pilihan terakhir dalam kotak dialog Parameter penyelesai dengan helaian dengan menyimpan buku kerja. Setiap helaian dalam buku kerja boleh mempunyai pilihan penyelesai tersendiri dan kesemuanya disimpan. Anda juga boleh menentukan lebih daripada satu masalah untuk helaian dengan mengklik Muat/Simpan untuk menyimpan masalah secara individu.

 1. Dalam Excel 2016 for Mac: klik Data > penyelesai.

  Penyelesai

  Dalam Excel for Mac 2011: klik Data tab, di bawah analisis, klik penyelesai.

  Tab Data, kumpulan Analisis, Tambahan Penyelesai

 2. Pilih kaedah penyelesaian yang timbul menu, pilih salah satu yang berikut:

Kaedah penyelesaian

Perihalan

GRG (gradien berkurangan umum) tak linear

Lalai pilihan, untuk menggunakan kebanyakan fungsi Excel selain daripada jika model, carian, pilih dan fungsi "langkah" lain.

Simpleks LP

Gunakan kaedah ini untuk masalah pemprograman linear. Model anda patut menggunakan SUM, SUMPRODUCT, + - dan * dalam Formula yang bergantung pada sel pemboleh ubah.

Berevolusi

Kaedah ini, berdasarkan genetik algoritma, adalah terbaik apabila menggunakan model anda jika, pilih atau carian dengan argumen yang bergantung pada sel pemboleh ubah.

Nota: Bahagian kod program penyelesai 1990-2010 hak cipta dengan Frontline Systems, Inc. bahagian hak cipta 1989 oleh Optimal kaedah, Inc.

Untuk bantuan lanjut mengenai penyelesai kenalan:

Lender sistem, Inc.

Kotak Surat 4288

Desa Incline, NV 89450-4288

Telefon: (775) 831-0300

E-mel: info@solver.com atau lihat Laman Web sistem Frontline.

Untuk bantuan lanjut mengenai penyelesai daripada Frontline Systems, lihat Bantuan penyelesai pada Laman Web sistem Frontline.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Mencipta jadual pangsi untuk menganalisis data lembaran kerja

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×