Contoh menggunakan tarikh sebagai kriteria dalam pertanyaan Access

Contoh menggunakan tarikh sebagai kriteria dalam pertanyaan Access

Untuk mengetahui tentang penciptaan pertanyaan, lihat Pengenalan kepada pertanyaan.

Berikut adalah beberapa contoh kriteria tarikh, daripada penapis tarikh ringkas kepada pengiraan julat tarikh yang lebih kompleks. Sesetengah contoh yang lebih kompleks menggunakan fungsi tarikh Access untuk menyarikan bahagian yang berlainan untuk membantu anda mendapatkan hasil yang anda inginkan.

Contoh yang menggunakan tarikh semasa dalam kriteria

Contoh yang berfungsi dengan tarikh atau julat tarikh selain daripada tarikh semasa

Pertanyaan yang menapis tarikh nol (tiada) atau tarikh bukan nol

Contoh yang menggunakan tarikh semasa dalam kriteria

Untuk memasukkan item yang ...

Gunakan kriteria ini

Hasil pertanyaan

Mengandungi tarikh hari ini

Date()

Mengembalikan item dengan tarikh hari ini. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item yang medan tarikhnya disetkan kepada 2 Feb, 2012.

Mengandungi tarikh semalam

Date()-1

Mengembalikan item dengan tarikh semalam. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk 1 Feb, 2012.

Mengandungi tarikh hari esok

Date() + 1

Mengembalikan item dengan tarikh esok. Jika tarikh hari ini ialah 2 Feb, 2012, anda akan melihat item untuk 3 Feb, 2012.

Mengandungi tarikh dalam minggu semasa

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) dan Year( [SalesDate]) = Year(Date())

Mengembalikan item dengan tarikh pada minggu semasa. Minggu dalam Access bermula pada hari Ahad dan tamat pada Sabtu.

Mengandungi tarikh dalam minggu sebelumnya

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Mengembalikan item dengan tarikh pada minggu sebelumnya. Minggu dalam Access bermula pada hari Ahad dan tamat pada Sabtu.

Mengandungi tarikh dalam minggu berikutnya

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Mengembalikan item dengan tarikh pada minggu hadapan. Minggu dalam Access bermula pada hari Ahad dan tamat pada Sabtu.

Mengandungi tarikh dalam 7 hari yang lalu

Between Date() and Date()-6

Mengembalikan item dengan tarikh dalam 7 hari yang lalu. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk tempoh 24 Jan, 2012 hingga 2 Feb, 2012.

Mengandungi tarikh dalam bulan semasa

Year([SalesDate]) = Year(Now()) Dan Month([SalesDate]) = Month(Now())

Mengembalikan item dengan tarikh dalam bulan semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk Feb 2012.

Mengandungi tarikh dalam bulan sebelumnya

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Mengembalikan item dengan tarikh dalam bulan sebelumnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk Jan 2012.

Mengandungi tarikh dalam bulan berikut

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Mengembalikan item dengan tarikh dalam bulan berikut. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk Mac 2012.

Mengandungi tarikh dalam 30 atau 31 hari yang lalu

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Mengembalikan item selama sebulan. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk tempoh 2 Jan, 2012 hingga 2 Feb, 2012.

Mengandungi tarikh dalam suku semasa

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart("q", [SalesDate]) = DatePart("q", Now())

Mengembalikan item untuk suku semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk suku pertama tahun 2012.

Mengandungi tarikh dalam suku sebelumnya

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Mengembalikan item untuk suku sebelumnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk suku terakhir tahun 2011.

Mengandungi tarikh dalam suku berikut

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Mengembalikan item untuk suku berikut. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk suku kedua tahun 2012.

Mengandungi tarikh dalam tahun semasa

Year([SalesDate]) = Year(Date())

Mengembalikan item untuk tahun semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk tahun 2012.

Mengandungi tarikh dalam tahun sebelumnya

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

Mengembalikan item untuk tahun sebelumnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk tahun 2011.

Mengandungi tarikh dalam tahun berikut

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

Mengembalikan item dengan tarikh tahun berikut. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk tahun 2013.

Mengandungi tarikh antara 1 Jan dan hari ini (item tahun terkini)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) dan Month([SalesDate]) <= Month(Date()) dan Day([SalesDate]) <= Day (Date())

Mengembalikan item dengan tarikh antara 1 Jan tahun semasa dan hari ini. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2012, anda akan melihat item untuk tempoh 1 Jan, 2012 hingga 2/2/2012.

Mengandungi tarikh yang telah lalu

< Date()

Mengembalikan item dengan tarikh sebelum hari ini.

Mengandungi tarikh akan datang

> Date()

Mengembalikan item dengan tarikh selepas hari ini.

Contoh yang berfungsi dengan tarikh atau julat tarikh selain daripada tarikh semasa

Untuk memasukkan item yang ...

Gunakan kriteria ini

Hasil pertanyaan

Padanan tepat sesuatu tarikh seperti 2/2/2012

#2/2/2012#

Hanya mengembalikan item dengan tarikh 2 Feb, 2012.

Tidak sepadan dengan sesuatu tarikh seperti 2/2/2012

Not #2/2/2012#

Mengembalikan item dengan tarikh selain daripada 2 Feb, 2012.

Mengandungi nilai sebelum tarikh tertentu seperti 2/2/2012

< #2/2/2012#

Mengembalikan item dengan tarikh sebelum 2 Feb, 2012.

Untuk melihat item dengan tarikh pada atau sebelum 2 Feb, 2012, gunakan operator <= dan bukannya operator < .

Mengembalikan nilai selepas tarikh tertentu seperti 2/2/2012

> #2/2/2012#

Mengembalikan item dengan tarikh selepas 2 Feb, 2012.

Untuk melihat item dengan tarikh pada atau selepas 2 Feb, 2012, gunakan operator >= dan bukannya operator > .

Mengandungi nilai dalam julat tarikh (antara dua tarikh)

>#2/2/2012# dan <#2/4/2012#

Mengembalikan item dengan tarikh di antara 2 Feb, 2012 dan 4 Feb, 2012.

Nota: Anda juga boleh menggunakan operator Antara untuk menapis sesuatu julat nilai, termasuk titik tamatnya. Contohnya, Antara #2/2/2012# dan #2/4/2012# adalah sama dengan >=#2/2/2012# dan <=#2/4/2012#.

Mengandung tarikh di luar julat

<#2/2/2012# atau >#2/4/2012#

Mengembalikan item dengan tarikh sebelum 2 Feb, 2012 atau selepas 4 Feb, 2012.

Mengandungi satu daripada dua tarikh seperti 2/2/2012 atau 2/3/2012

#2/2/2012# atau #2/3/2012#

Mengembalikan item dengan tarikh sama ada 2 Feb, 2012 atau 3 Feb, 2012.

Mengandungi satu atau lebih banyak tarikh

Dalam (#2/1/2012#, #3/1/2012#, #4/1/2012#)

Mengembalikan item dengan tarikh 1 Feb, 2012, 1 Mac, 2012 atau 1 April, 2012.

Mengandungi tarikh dalam bulan tertentu (tanpa mengira tahunnya), seperti Disember

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

Mengembalikan item dengan tarikh dalam bulan Disember sebarang tahun.

Mengembalikan tarikh dalam suku tertentu (tanpa mengira tahun), seperti suku pertama

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

Mengembalikan item dengan tarikh dalam suku pertama sebarang tahun.

Menapis nilai nol (atau hilang)

Is Null

Mengembalikan item yang belum dimasukkan tarikh.

Menapis nilai bukan nol

Is Not Null

Mengembalikan item yang telah dimasukkan tarikh.

Pertanyaan yang menapis tarikh nol (tiada) atau tarikh bukan nol

Untuk memasukkan item yang ...

Gunakan kriteria ini

Hasil pertanyaan

Menapis nilai nol (atau hilang)

Is Null

Mengembalikan item yang belum dimasukkan tarikh.

Menapis nilai bukan nol

Is Not Null

Mengembalikan item yang telah dimasukkan tarikh.

Menghadapi masalah dengan kriteria tarikh seperti tidak mendapat hasil yang anda jangkakan? Lihat Kriteria tarikh tidak berfungsi dalam pertanyaan saya.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×