Contoh kriteria pertanyaan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kriteria pertanyaan membantu anda sifar dalam item tertentu dalam pangkalan data Access. Jika item yang sepadan dengan kriteria yang anda masukkan, ia muncul dalam hasil pertanyaan.

Untuk menambah kriteria pada pertanyaan Access, buka pertanyaan dalam pandangan Reka bentuk dan mengenal pasti medan (lajur) anda ingin menentukan kriteria untuk. Jika medan tidak berada dalam grid Reka bentuk, dwiklik medan untuk menambahnya pada grid Reka bentuk dan kemudian masukkan kriteria dalam baris kriteria bagi medan tersebut. Jika anda tidak pasti cara untuk menjadikan ini berlaku, lihat pengenalan kepada pertanyaan.

Kriteria pertanyaan adalah ungkapan yang capaian dibandingkan dengan nilai medan pertanyaan untuk menentukan sama ada untuk menyertakan rekod yang mengandungi setiap nilai. Contohnya, = "Chicago" adalah ungkapan yang Access boleh membandingkan kepada nilai dalam medan teks dalam pertanyaan. Jika nilai bagi medan tersebut dalam rekod diberikan ialah "Chicago", Access termasuk rekod dalam hasil pertanyaan.

Berikut adalah beberapa contoh kriteria lazim digunakan yang anda boleh gunakan sebagai titik mula untuk mencipta pertanyaan anda. Semua contoh dikumpulkan mengikut jenis data.

Dalam topik ini

Pengenalan kepada kriteria pertanyaan

Kriteria untuk medan teks, Memo dan Hiperpautan

Kriteria untuk medan nombor, Mata Wang dan Autonombor

Kriteria untuk medan tarikh/masa

Kriteria untuk medan ya/tidak

Kriteria untuk medan lain

Pengenalan kepada kriteria pertanyaan

Kriteria adalah serupa dengan formula — ia adalah rentetan yang mungkin terdiri daripada medan rujukan, operator dan pemalar. Kriteria pertanyaan juga dirujuk sebagai ungkapan dalam Access.

Jadual berikut menunjukkan beberapa kriteria sampel dan menerangkan cara ia berfungsi.

Kriteria

Perihalan

> 25 dan < 50

Kriteria ini digunakan pada medan nombor, seperti harga atau UnitsInStock. Ia termasuk rekod hanya tersebut di mana medan harga atau UnitsInStock mengandungi nilai lebih besar daripada 25 dan kurang daripada 50.

DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()) > 30

Kriteria ini digunakan pada medan tarikh/masa, seperti tarikh lahir. Hanya rekod iaitu bilangan tahun antara individu tarikh lahir dan tarikh hari ini adalah lebih besar daripada 30 termasuk dalam hasil pertanyaan.

Is Null

Kriteria ini boleh digunakan untuk sebarang jenis medan untuk menunjukkan rekod di mana nilai medan adalah nol.

Seperti yang anda boleh lihat, kriteria boleh melihat sangat berbeza antara satu sama lain, bergantung pada jenis data bagi medan yang mereka gunakan dan keperluan tertentu. Beberapa kriteria mudah dan menggunakan asas operator dan pemalar. Orang lain kompleks dan gunakan fungsi, operator khas, dan termasuk medan rujukan.

Topik ini menyenaraikan beberapa kriteria yang biasa digunakan oleh jenis data. Jika contoh yang diberikan dalam topik ini alamat keperluan tertentu anda, anda mungkin perlu menulis kriteria anda sendiri. Untuk berbuat sedemikian, anda mesti terlebih dahulu membiasakan diri anda dengan senarai fungsi, operator, aksara khas dan sintaks untuk ungkapan yang merujuk kepada medan dan harafiah yang lengkap.

Di sini, anda akan melihat tempat dan cara anda menambah kriteria. Untuk menambahkan kriteria pertanyaan, anda mesti membuka pertanyaan dalam pandangan Reka bentuk. Anda kemudian mengenal pasti medan yang anda ingin Tentukan kriteria. Jika medan belum dalam grid Reka bentuk, anda menambahkannya dengan sama ada menyeretnya dari tetingkap Reka bentuk pertanyaan pada grid medan atau dengan mendwiklik medan (mendwiklik medan secara automatik menambahkannya pada lajur kosong berikut dalam grid medan.). Akhirnya, anda taipkan semua kriteria dalam baris kriteria

Kriteria yang anda tentukan untuk medan yang berlainan dalam baris kriteria digabungkan menggunakan operator dan. Dengan kata lain, kriteria yang ditentukan dalam medan bandar dan tarikh lahir ditafsirkan seperti ini:

Bandar = "Chicago" dan Tarikh lahir < DateAdd (" yyyy ",-40, Date())

Kriteria untuk Bandar dan Tarikh Lahir

1. bandar dan tarikh lahir medan termasuk kriteria.

2 hanya rekod nilai medan bandar yang manakah Chicago akan memenuhi kriteria ini.

3. hanya rekod yang sekurang-kurangnya 40 tahun akan memenuhi kriteria ini.

4 hanya rekod yang memenuhi kriteria kedua-dua akan disertakan dalam hasil.

Bagaimana jika anda inginkan hanya satu syarat-syarat ini dipenuhi? Dengan kata lain, jika anda mempunyai kriteria ganti, cara yang anda masukkan mereka?

Jika anda mempunyai kriteria ganti atau dua set kriteria bebas manakah ia mencukupi untuk memenuhi satu set, anda menggunakan kriteria dan atau baris dalam grid Reka bentuk.

Kriteria ganti

1. bandar kriteria yang ditentukan dalam baris kriteria.

2. kriteria tarikh lahir ditentukan dalam yang atau baris.

Kriteria yang ditentukan dalam baris kriteria dan atau digabungkan menggunakan operator atau, seperti yang ditunjukkan di bawah:

Bandar = "Chicago" OR Tarikh lahir < DateAdd (" yyyy ",-40, Date())

Jika anda perlu menentukan alternatif lanjut, gunakan baris di bawah baris atau .

Sebelum anda meneruskan dengan contoh, perhatikan yang berikut:

 • Jika kriteria adalah sementara atau selalu berubah, anda boleh menapis hasil pertanyaan dan bukannya kerap mengubah suai kriteria pertanyaan. Penapis adalah kriteria sementara yang berubah hasil pertanyaan tanpa mengubah Reka bentuk pertanyaan. Untuk maklumat lanjut tentang penapis, lihat artikel penapis: mengehadkan bilangan rekod dalam pandangan.

 • Jika medan kriteria tidak berubah tetapi nilai yang anda berminat sering berubah, anda boleh mencipta pertanyaan parameter. Pertanyaan parameter menggesa pengguna untuk medan nilai, dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mencipta kriteria pertanyaan. Untuk maklumat lanjut mengenai pertanyaan parameter, lihat artikel menggunakan parameter dalam pertanyaan dan laporan.

Kriteria untuk medan teks, Memo dan Hiperpautan

Nota: Permulaan dalam Access 2013, medan teks yang kini bernama Teks pendek dan medan Memo kini bernama teks panjang.

Contoh berikut adalah untuk medan CountryRegion dalam pertanyaan yang berdasarkan Jadual yang menyimpan maklumat kenalan. Kriteria yang ditentukan dalam baris kriteria bagi medan dalam grid Reka bentuk.

Kriteria CountryRegion

Kriteria yang anda tentukan untuk medan Hiperpautan ialah, secara lalai, digunakan pada bahagian teks paparan nilai medan. Untuk menentukan kriteria untuk bahagian Pelokasi sumber seragam (URL) destinasi nilai, gunakan ungkapan HyperlinkPart . Sintaks bagi Ungkapan ini adalah seperti berikut: HyperlinkPart ([jadual1]. [ Field1], 1) = "http://www.microsoft.com/", yang jadual1 ialah nama Jadual yang mengandungi medan Hiperpautan, medan1 ialah medan hyperlink dan http://www.microsoft.com ialah URL yang anda ingin sepadan.

Untuk memasukkan rekod yang...

Gunakan kriteria ini

Pertanyaan hasil

Memadankan nilai dengan tepat, seperti China

"China"

Mengembalikan rekod di mana medan CountryRegion disetkan kepada China.

Jangan padankan nilai, seperti Mexico

Not "Mexico"

Mengembalikan rekod di mana medan CountryRegion disetkan kepada negara/rantau selain daripada Mexico.

Mulakan dengan rentetan yang ditentukan, seperti U

Like U*

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang namanya bermula dengan "U", seperti UK, USA dan sebagainya.

Nota: Apabila digunakan dalam ungkapan, asterisk (*) mewakili sebarang rentetan aksara — ia juga dipanggil aksara Kad bebas. Untuk senarai aksara tersebut, lihat artikel rujukan aksara Kad bebas Access.

Jangan mulakan dengan rentetan yang ditentukan, seperti U

Not Like U*

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang namanya bermula dengan aksara selain daripada "U".

Mengandungi rentetan yang ditentukan, seperti Korea

Like "*Korea*"

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang mengandungi rentetan "Korea".

Tidak mengandungi rentetan yang ditentukan, seperti Korea

Not Like "*Korea*"

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang tidak mengandungi rentetan "Korea".

Menamatkan dengan rentetan yang ditentukan, seperti "ina"

Like "*ina"

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang nama berakhir dengan "ina", seperti China dan Argentina.

Jangan menamatkan dengan rentetan yang ditentukan, seperti "ina"

Not Like "*ina"

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang berakhir dengan "ina", seperti China dan Argentina.

Mengandungi nilai nol (atau tiada)

Is Null

Mengembalikan rekod di mana tiada nilai dalam medan.

Tidak mengandungi nilai nol

Is Not Null

Mengembalikan rekod yang nilai tidak hilang dalam medan.

Mengandungi rentetan panjang sifar

"" (sepasang petikan)

Mengembalikan rekod di medan disetkan kepada nilai kosong (tetapi bukan nol). Contohnya, rekod jualan yang dibuat kepada Jabatan lain mungkin mengandungi nilai kosong dalam medan negara rantau.

Tidak mengandungi rentetan panjang sifar

Not ""

Mengembalikan rekod di mana medan CountryRegion mempunyai nilai bukan kosong.

Mengandungi nilai nol atau rentetan panjang sifar

"" Or Is Null

Mengembalikan rekod yang terdapat mana tiada nilai dalam medan atau medan disetkan kepada nilai kosong.

Tidak kosong atau kosong

Is Not Null And Not ""

Mengembalikan rekod di mana medan CountryRegion mempunyai nilai bukan nol yang bukan kosong.

Ikuti nilai, seperti Mexico, apabila diisih dalam tertib mengikut abjad

>= "Mexico"

Mengembalikan rekod semua negara/rantau, bermula dengan Mexico dan diteruskan sehingga akhir abjad.

Jatuh dalam julat khusus, seperti A hingga D

Like "[A-D]*"

Mengembalikan rekod untuk negara/rantau yang namanya bermula dengan huruf "A" hingga "D".

Sepadan dengan salah satu daripada dua nilai, seperti USA atau UK

"USA" Or "UK"

Mengembalikan rekod untuk USA dan UK.

Mengandungi salah satu nilai dalam senarai nilai

In("France", "China", "Germany", "Japan")

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang ditentukan dalam senarai.

Mengandungi aksara tertentu pada kedudukan tertentu dalam nilai medan

Right([CountryRegion], 1) = "y"

Mengembalikan rekod untuk semua negara/rantau yang huruf terakhirnya ialah "y".

Penuhi keperluan panjang

Len([CountryRegion]) > 10

Mengembalikan rekod untuk negara/rantau yang namanya ialah lebih daripada 10 aksara.

Padankan dengan corak khusus

Like "Chi??"

Mengembalikan rekod untuk negara/rantau seperti China dan Chile, yang namanya terdiri lima aksara dan tiga aksara pertama ialah "Chi".

Nota: Aksara ? dan _, apabila digunakan dalam ungkapan, mewakili aksara tunggal — ini juga dipanggil aksara Kad bebas. Aksara _ tidak digunakan pada ungkapan yang sama dengan aksara ? mahupun ia boleh digunakan dalam ungkapan dengan yang * aksara Kad bebas. Anda boleh menggunakan aksara Kad bebas _ dalam ungkapan yang juga mengandungi aksara Kad bebas % .

Kriteria untuk medan nombor, Mata Wang dan Autonombor

Contoh berikut adalah untuk medan UnitPrice dalam pertanyaan yang berdasarkan Jadual yang menyimpan maklumat produk. Kriteria yang ditentukan dalam baris kriteria bagi medan dalam grid Reka bentuk pertanyaan.

Kriteria Harga Unit

Untuk memasukkan rekod yang...

Gunakan crit ini erion

Hasil pertanyaan

Memadankan nilai dengan tepat, seperti 100

100

Mengembalikan rekod di mana harga unit bagi produk ialah $100.

Jangan padankan nilai, seperti 1000

Not 1000

Mengembalikan rekod di mana harga unit bagi produk ialah bukan $1000.

Mengandungi nilai yang lebih kecil daripada nilai, seperti 100

< 100
<= 100

Mengembalikan rekod yang harga unit adalah kurang daripada $100 (< 100). Ungkapan kedua (< = 100) memaparkan rekod yang harga unit adalah kurang daripada atau sama dengan $100.

Mengandungi nilai yang lebih besar daripada nilai, seperti 99.99

>99.99
>=99.99

Mengembalikan rekod yang harga unit lebih besar daripada $99.99 (> 99.99). Ungkapan kedua memaparkan rekod di mana harga unit adalah lebih besar daripada atau sama dengan $99.99.

Mengandungi satu daripada dua nilai, seperti 20 atau 25

20 or 25

Mengembalikan rekod di mana harga unit sama ada $20 atau $25.

Mengandungi nilai yang jatuh dalam julat nilai

>49.99 and <99.99
-or-
Between 50 and 100

Mengembalikan rekod di mana harga unit ialah antara (tetapi tidak termasuk) $49.99 dan $99.99.

Mengandungi nilai yang jatuh di luar julat

<50 or >100

Mengembalikan rekod yang harga unit bukan antara $50 dan $100.

Mengandungi salah satu daripada banyak nilai khusus

In(20, 25, 30)

Mengembalikan rekod yang harga unit sama ada $20, $25 atau $30.

Mengandungi nilai yang berakhir dengan digit yang ditentukan

Like "*4.99"

Mengembalikan rekod di mana harga unit berakhir dengan "4.99", seperti $4.99, $14.99, $24.99 dan sebagainya.

Nota: Aksara * dan %, apabila digunakan dalam ungkapan, yang mewakili bilangan aksara — ini juga dipanggil aksara Kad bebas. Aksara % tidak digunakan pada ungkapan yang sama dengan * aksara mahupun ia boleh digunakan dalam ungkapan dengan aksara Kad bebas ? . Anda boleh menggunakan aksara Kad bebas % dalam ungkapan yang juga mengandungi aksara Kad bebas _ .

Mengandungi nilai nol nol (atau hilang)

Is Null

Mengembalikan rekod di mana tiada nilai dimasukkan dalam medan UnitPrice.

Tidak mengandungi nilai bukan nol

Is Not Null

Mengembalikan rekod yang nilai tidak hilang dalam medan UnitPrice.

Kriteria untuk medan tarikh/masa

Contoh berikut adalah untuk medan OrderDate dalam pertanyaan berdasarkan Jadual yang menyimpan maklumat pesanan. Kriteria yang ditentukan dalam baris kriteria bagi medan dalam grid Reka bentuk pertanyaan.

Kriteria OrderDate

Untuk memasukkan rekod yang...

Gunakan kriteria ini

Hasil pertanyaan

Padanan tepat nilai, seperti 2/2/2006

# #2/2/2006

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku pada 2 Feb 2006. Jangan lupa mengelilingi nilai tarikh dengan aksara # agar Access boleh membezakan antara nilai tarikh dan rentetan teks.

Jangan Padankan nilai, seperti 2/2/2006

# Tidak #2/2/2006

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku pada hari selain daripada 2 Feb 2006.

Mengandungi nilai yang jatuh sebelum tarikh tertentu, seperti 2/2/2006

< # #2/2/2006

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku sebelum 2 Feb 2006.

Untuk melihat transaksi yang berlaku pada atau sebelum tarikh ini, gunakan yang < = operator dan bukannya operator .

Mengandungi nilai yang jatuh selepas tarikh tertentu, seperti 2/2/2006

> #2/2/2006 #

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku selepas 2 Feb 2006.

Untuk melihat transaksi yang berlaku pada atau selepas tarikh ini, gunakan yang > = operator dan bukannya operator > .

Mengandungi nilai yang jatuh dalam julat tarikh

> #2/2/2006 # dan < # #2/4/2006

Mengembalikan rekod yang transaksi yang berlaku antara 2 Feb 2006 dan 4 Feb 2006.

Anda juga boleh menggunakan operator antara untuk menapis julat nilai, termasuk titik akhir. Contohnya, antara #2/2/2006 # dan #2/4/2006 # adalah sama seperti > = # #2/2/2006 dan < = # #2/4/2006.

Mengandungi nilai yang berada di luar julat

< #2/2/2006 # atau > #2/4/2006 #

Mengembalikan rekod yang transaksi yang berlaku sebelum 2 Feb 2006 atau selepas 4 Feb 2006.

Mengandungi salah satu daripada dua nilai, seperti 2/2/2006 atau 2/3/2006

#2/2/2006 # atau # #2/3/2006

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku pada 2 Feb 2006 atau 3 Feb 2006.

Mengandungi salah satu daripada banyak nilai

(#2/1/2006 # #3/1/2006 #, # #4/1/2006)

Mengembalikan rekod yang transaksi yang berlaku pada Feb 1, 2006, 1 Mac 2006, atau 1 April 2006.

Mengandungi tarikh yang jatuh dalam bulan tertentu (tanpa mengira tahun), seperti Disember

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

Mengembalikan rekod yang transaksi yang berlaku dalam bulan Disember sebarang tahun.

Mengandungi tarikh yang jatuh dalam suku tertentu (tanpa mengira tahun), seperti suku pertama

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

Mengembalikan rekod yang transaksi yang berlaku dalam suku pertama sebarang tahun.

Mengandungi tarikh hari ini

Date()

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku pada hari semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod di mana medan OrderDate disetkan kepada 2 Feb 2006.

Mengandungi tarikh semalam

Date()-1

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku hari sebelum hari semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod untuk 1 Feb 2006.

Mengandungi tarikh hari esok

Date() + 1

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku hari selepas hari semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod untuk 3 Feb 2006.

Mengandungi tarikh yang terletak pada minggu semasa

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) dan Year( [SalesDate]) = Year(Date())

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku pada minggu semasa. Minggu bermula pada Ahad dan berakhir pada Sabtu.

Mengandungi tarikh yang jatuh pada minggu sebelumnya

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku semasa minggu lepas. Minggu bermula pada Ahad dan berakhir pada Sabtu.

Mengandungi tarikh yang terletak pada minggu berikut

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Mengembalikan rekod urus niaga yang akan membawa letakkan minggu depan. Minggu bermula pada Ahad dan berakhir pada Sabtu.

Mengandungi tarikh yang jatuh semasa 7 hari yang lalu

Between Date() and Date()-6

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku semasa 7 hari yang lalu. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi tempoh 24 Jan 2006 melalui 2 Feb 2006.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh bulan semasa

Year([SalesDate]) = Year(Now()) Dan Month([SalesDate]) = Month(Now())

Mengembalikan rekod untuk bulan semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod untuk Feb 2006.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh bulan sebelumnya

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Mengembalikan rekod bagi bulan sebelumnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod untuk Jan 2006.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh bulan berikutnya

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Mengembalikan rekod untuk bulan berikutnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod untuk Mac 2006.

Mengandungi tarikh yang jatuh semasa 30 atau 31 hari yang lalu

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Bulan yang bernilai rekod jualan. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi tempoh 2 Jan 2006. 2 Feb 2006

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh suku semasa

Year([SalesDate]) = Year(Now()) Dan DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Mengembalikan rekod bagi suku semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi suku pertama 2006.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh suku sebelumnya

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Mengembalikan rekod bagi suku sebelumnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi suku 2005.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh suku berikut

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Mengembalikan rekod bagi suku berikutnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi suku kedua 2006.

Mengandungi tarikh yang jatuh dalam tahun semasa

Year([SalesDate]) = Year(Date())

Mengembalikan rekod untuk tahun semasa. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi tahun 2006.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh tahun sebelumnya

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku semasa tahun sebelumnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi tahun 2005.

Mengandungi tarikh yang dimiliki oleh tahun berikut

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

Mengembalikan rekod urus niaga dengan tarikh tahun berikutnya. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi tahun 2007.

Mengandungi tarikh yang jatuh antara Jan 1 dan hari ini (tahun untuk tarikh rekod)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) dan Month([SalesDate]) <= Month(Date()) dan Day([SalesDate]) <= Day (Date())

Mengembalikan rekod urus niaga dengan tarikh yang jatuh antara 1 Jan tahun semasa dan hari ini. Jika tarikh hari ini ialah 2/2/2006, anda melihat rekod bagi tempoh 1 Jan 2006 untuk 2/2/2006.

Mengandungi tarikh yang telah lalu

< Date()

Mengembalikan rekod transaksi yang berlaku sebelum hari ini.

Mengandungi tarikh occurrs tersebut pada masa hadapan

> Date()

Mengembalikan rekod urus niaga yang akan membawa tempat selepas hari ini.

Menapis nilai nol (atau hilang)

Is Null

Mengembalikan rekod yang tarikh transaksi hilang.

Menapis nilai bukan nol

Is Not Null

Mengembalikan rekod yang tarikh transaksi diketahui.

Kriteria untuk medan ya/tidak

Sebagai contoh, jadual Pelanggan anda mempunyai medan Ya/Tidak yang bernama Aktif, ia digunakan untuk menunjukkan sama ada akaun pengguna masih lagi aktif. Jadual berikut menunjukkan cara nilai yang dimasukkan dalam baris Kriteria untuk medan Ya/Tidak dinilai.

Nilai medan

Hasil

Yes, True, 1, or -1

Diuji untuk nilai Yes. Nilai 1 atau -1 ditukar kepada "True" dalam baris Kriteria selepas anda memasukkannya.

No, False, or 0

Diuji untuk nilai No. Nilai 0 ditukar kepada "False" dalam baris Kriteria selepas anda memasukkannya.

No value (null)

Tidak diuji

Sebarang nombor selain 1, -1 atau 0

Tiada hasil jika ia adalah satu-satunya nilai kriteria dalam medan

Sebarang rentetan aksara selain Yes, No, True atau False

Pertanyaan gagal dijalankan disebabkan ralat Jenis data tidak padan

Kriteria untuk medan lain

Lampiran    Dalam baris kriteria , taip Adalah nol untuk memasukkan rekod yang mengandungi sebarang lampiran. Taipkan Adalah bukan nol untuk memasukkan rekod yang mengandungi lampiran.

Medan carian    Terdapat dua jenis medan carian: yang mencari nilai dalam data sedia ada sumber (menggunakan kunci asing), dan orang yang berdasarkan senarai nilai yang ditentukan apabila medan carian dicipta.

Medan carian yang berdasarkan senarai nilai yang ditentukan ialah jenis data teks dan sah kriteria adalah sama seperti untuk medan teks lain.

Kriteria yang anda boleh gunakan dalam medan carian yang berdasarkan nilai dari sumber data hasil sedia ada bergantung pada jenis data bagi kunci asing daripada jenis data bagi data yang kelihatan ke atas. Contohnya, anda mungkin mempunyai medan carian yang memaparkan nama pekerja, tetapi menggunakan kunci asing yang jenis data nombor. Kerana medan yang menyimpan nombor dan bukannya teks, anda menggunakan kriteria yang berfungsi untuk nombor; iaitu, > 2.

Jika anda tidak tahu jenis data bagi kunci asing, anda boleh periksa Jadual sumber dalam pandangan Reka bentuk untuk menentukan jenis data medan. Untuk melakukan ini:

 1. Cari Jadual sumber dalam anak Tetingkap navigasi.

 2. Buka Jadual dalam pandangan Reka bentuk dengan sama ada:

  • Mengklik Jadual, dan kemudian tekan CTRL + ENTER

  • Klik kanan Jadual, dan kemudian mengklik Pandangan Reka bentuk.

 3. Jenis data untuk setiap medan yang disenaraikan dalam lajur Jenis Data bagi grid Reka bentuk Jadual.

Medan berbilang nilai    Data dalam medan berbilang nilai disimpan sebagai baris dalam satu tersembunyi jadual yang Access mencipta dan mengisi untuk mewakili medan. Dalam pandangan Reka bentuk pertanyaan, ini diwakili dalam Senarai medan menggunakan medan yang boleh dikembangkan. Untuk menggunakan kriteria untuk medan berbilang nilai, anda bekalkan kriteria untuk satu baris Jadual tersembunyi. Untuk melakukan ini:

 1. Mencipta pertanyaan yang mengandungi medan berbilang nilai, dan bukanya dalam pandangan Reka bentuk.

 2. Kembangkan medan berbilang nilai dengan mengklik simbol tambah (+) sebelahnya — jika medan yang telah dikembangkan, ini ialah simbol tolak (-). Di bawah nama medan, anda akan melihat medan mewakili nilai tunggal medan berbilang nilai. Medan ini akan mempunyai nama yang sama sebagai medan berbilang nilai, dengan rentetan . Nilai ditambah.

 3. Seret medan berbilang nilai dan medan nilai tunggal untuk memisahkan lajur dalam grid Reka bentuk. Jika anda ingin lihat sahaja lengkap multivalue medan dalam hasil anda, kosongkan kotak semak Tunjukkan untuk medan nilai tunggal.

 4. Taipkan kriteria anda dalam baris kriteria untuk medan nilai tunggal, menggunakan kriteria yang sesuai untuk mewakili nilai apa jua jenis data.

 5. Setiap nilai dalam medan berbilang nilai akan secara individu dinilai menggunakan kriteria yang anda bekalkan. Contohnya, anda mungkin mempunyai medan berbilang nilai yang menyimpan senarai nombor. Jika anda bekalkan kriteria > 5 dan < 3, sebarang rekod yang sekurang-kurangnya satu nilai lebih besar daripada 5 dan satu nilai kurang daripada 3 akan sepadan dengan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Pengenalan kepada pertanyaan

Mencipta pertanyaan Pilih ringkas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×