Ciri bahasa kanan ke kiri

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Microsoft Office menyokong ciri dan kefungsian kanan ke kiri untuk bahasa yang berfungsi dalam kanan ke kiri atau persekitaran kanan ke kiri, kiri ke kanan digabungkan untuk memasukkan, mengedit dan memaparkan teks. Dalam konteks ini, "Bahasa kanan ke kiri" merujuk kepada sebarang sistem penulisan yang ditulis dari kanan ke kiri dan termasuk bahasa yang memerlukan kontekstual berjalan, seperti Bahasa Arab dan bahasa yang tidak. Anda boleh mengubah paparan anda untuk membaca kanan ke kiri atau mengubah fail individu agar kandungannya Baca dari kanan ke kiri.

Jika komputer anda tidak mempunyai memasang Office versi Bahasa kanan ke kiri, anda perlu memasang pek bahasa yang sesuai. Anda mesti juga menjalankan sistem pengendalian Windows Microsoft yang mempunyai kanan ke kiri menyokong dan mendayakan bahasa papan kekunci untuk bahasa kanan ke kiri yang anda ingin gunakan.

Sebelum anda boleh menggunakan sebarang ciri kanan ke kiri dalam Microsoft Officeatau walaupun memaparkan skrip kanan ke kiri, anda mesti menambah bahasa input dalam Windows dan mendayakan tataletak papan kekunci untuk bahasa kanan ke kiri.

Jika anda menggunakan Windows XP, anda mesti terlebih dahulu pergi ke halaman utama panel kawalan dalam Windows XP untuk memasang skrip kompleks Windows Microsoft diperlukan. Selepas memasang perisian skrip kompleks, Tambah bahasa papan kekunci. Untuk maklumat lanjut, lihat menyediakan Windows XP untuk berbilang bahasa.

Bergantung pada cara anda lebih suka menyesuaikan komputer anda, anda boleh menggunakan satu bahasa paparan anda (menu, kotak dialog dan Bestari), dan menaip dalam bahasa yang berlainan seperti yang diperlukan. Jika anda ingin taip dalam Bahasa kanan ke kiri dan melihat menu dan bantuan dalam talian dalam bahasa, anda boleh mengesetkan paparan Office untuk keutamaan bahasa tersebut. Untuk maklumat lanjut, lihat menambah Bahasa atau Setkan keutamaan bahasa dalam Office.

Beberapa ciri kanan ke kiri dalam program Office menggunakan bahasa paparan untuk menentukan tataletak skrin arah dan penjajaran teks dalam kotak dialog. Apabila anda menentukan bahasa paparan pengguna kanan ke kiri dalam kotak dialog Setkan keutamaan bahasa Office , tataletak menu, kotak dialog dan Bestari ialah kanan ke kiri, tetapi seting Windows Microsoft kekal kiri ke kanan.

Contohnya, apabila Bahasa Arab dipilih sebagai bahasa paparan dalam Office (tetapi bukan dalam Windows), anda akan melihat paparan berikut:

Bahasa antara muka pengguna bahasa Arab

Walaupun Menu dipaparkan kanan ke kiri, kekal bar tajuk dalam Bahasa Inggeris dan yang tutup, Minimumkandan butang Maksimumkan kekal dalam penjuru atas kanan seperti ia lakukan dalam antara muka kiri ke kanan. Jika paparan Windows disediakan untuk bahasa kanan ke kiri, bahasa dalam bar tajuk juga boleh diterjemahkan, dan butang tutup, Minimumkandan Maksimumkan akan di penjuru atas kiri.

Jika anda bekerja terutamanya dalam Bahasa kiri ke kanan tetapi kadangkala perlu menyelitkan teks dalam Bahasa kanan ke kiri, anda boleh pilih Bahasa Inggeris (AS) untuk bahasa paparan anda dan taip dalam Bahasa kanan ke kiri dalam kebanyakan program Office apabila anda ingin. Untuk melakukan ini, Setkan kanan ke kiri teks, bulet, dan penomboran untuk pengeditan kawasan dan mendayakan tataletak papan kekunci.

Anda boleh mengubah arah teks dari dalam Microsoft Office program dengan memilih butang perenggan kanan ke kiri dalam Kumpulan perenggan pada Home tab (ini hanya muncul jika anda mendayakan Bahasa kanan ke kiri). Walaupun selepas mengubah paparan anda muncul dalam Bahasa kanan ke kiri, anda mesti mempunyai bahasa papan kekunci yang bersesuaian yang didayakan untuk memasukkan teks dalam bahasa tersebut.

Jika bahasa paparan biasa anda ialah Bahasa Inggeris tetapi ingin mengubahnya kepada ada loghat Arab, lakukan yang berikut:

 1. Buka fail program Office , seperti dokumen Word .

 2. Pada tab fail , pilih opsyen > Bahasa.

 3. Di dalam kotak dialog keutamaan bahasa Office Set, dalam senarai Bahasa pengeditan , pilih loghat Arab yang anda inginkan, dan kemudian pilih Add.

 4. Dalam Jadual Pilih Bahasa pengeditan , pastikan loghat Arab baru ditambah diserlahkan dan kemudian pilih Setkan sebagai lalai.

  Penting: Apabila anda mengesetkan Bahasa pengeditan baru diperuntukkan sebagai lalai, ia akan menjadi lalai untuk Semua program Microsoft Office anda.

Untuk menaip menggunakan papan kekunci tempatan bahasa tertentu, anda mesti memasang pek bahasa yang sesuai bagi bahasa tersebut. Anda juga mesti menambah tataletak papan kekunci yang sesuai. Selepas menambah tataletak papan kekunci untuk bahasa lain dan memilih bar Bahasa menjadi Didok pada bar tugas, penunjuk Bahasa muncul pada bar tugas Imej bar bahasa dan memaparkan bahasa papan kekunci semasa. Contohnya, penunjuk Bahasa untuk Bahasa Arab adalah Penunjuk papan kekunci bahasa Arab .

Nota: Bar Bahasa muncul secara automatik selepas menambah papan kekunci untuk sekurang-kurangnya satu bahasa selain daripada Bahasa Inggeris dalam kotak dialog Perkhidmatan teks dan Bahasa Input dalam Microsoft Windows.

 • Untuk memaparkan bar Bahasa apabila penunjuk Bahasa pada bar tugas kelihatan, pilih penunjuk bahasa, dan kemudian pilih Tunjukkan bar Bahasa.

 • Untuk memaparkan penunjuk Bahasa pada bar tugas apabila bar Bahasa kelihatan, pilih Minimumkan.

 • Untuk memilih papan kekunci untuk bahasa yang berlainan, pilih sama ada nama bahasa semasa (pada bar Bahasa) atau penunjuk bahasa, dan kemudian pilih nama bahasa lain.

Untuk arahan tentang cara mendayakan papan kekunci bahasa tertentu, lihat mendayakan atau mengubah bahasa tataletak papan kekunci.

Bergantung pada bahasa yang anda perlukan, anda boleh memasukkan teks menggunakan kod aksara ASCII atau Peta aksara. Untuk mengetahui cara untuk menyelitkan kod aksara ASCII secara automatik dengan menggunakan Galeri simbol, lihat menyelitkan simbol.

Jika anda hanya ingin memasukkan sedikit teks dalam bahasa lain dan tidak ingin Tukar papan kekunci anda, anda boleh menggunakan Peta aksara, salah satu aksesori dalam Microsoft Windows. Anda boleh memilih aksara daripada salah satu bahasa kanan ke kiri atau kiri ke kanan halaman fon, Salin ke papan klip, dan kemudian selitkan aksara dalam dokumen anda. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan Peta aksara untuk memasukkan teks, lihat menggunakan aksara Khas (Peta aksara).

Arah teks merujuk tertib membaca, penjajaran dan tataletak keseluruhan unsur skrin. Apabila teks kanan ke kiri dan kiri ke kanan digunakan bersama-sama dalam ayat, perenggan atau kawalan sama, gabungan teks yang dikenali sebagai "bercampur."

Apabila Office program menyediakan dan didayakan untuk memaparkan persekitaran teks kanan ke kiri, penampilan kursor berbeza untuk menunjukkan kiri ke kanan jalanan Kursor kiri ke kanan atau Kursor menunjukkan perjalanan kiri ke kanan , atau pada kanan ke kiri menjalankan Kursor kanan ke kiri . Kursor boleh sama ada bergerak mengikut arah Bahasa mengenali (logik) atau bergerak secara visual bersebelahan aksara yang berikut (pergerakan visual).

Apabila Bahasa kiri ke kanan dan kanan ke kiri didayakan, butang perenggan kiri ke kanan dan kanan ke kiri didayakan pada reben dalam kebanyakan program Office . Apabila anda klik butang ini, anda boleh mengubah arah teks apabila memasukkan dan membenarkan teks.

Nota: Dalam Microsoft OneNote, butang kiri ke kanan dan kanan ke kiri tersedia dengan mengklik anak panah Penjajaran perenggan .

Teks dalam sel atau medan boleh dijajarkan ke kiri, dijajarkan tengah atau dijajarkan kanan. Dalam sesetengah program, seperti Access dan Excel, teks juga boleh mempunyai konteks arah teks.

Apabila teks mempunyai arah teks Konteks, teks dan nombor dijajarkan mengikut bahasa aksara pertama yang dimasukkan — contohnya, teks dalam sel atau medan ialah jajar kanan jika aksara pertama merupakan bahasa kanan ke kiri dan jajar kiri jika aksara pertama merupakan bahasa kiri ke kanan. Anda boleh mengubah arah teks Konteks dan menukar arah teks kepada Kiri, Tengah atau Kanan bagi objek individu.

Banyak program kanan ke kiri atau gabungan kanan ke kiri dan kiri ke kanan menggunakan peraturan konteks yang mengawal arah teks dan tertib membaca teks. Kotak, senarai dan unsur lain mengawal peraturan konteks untuk teks yang terkandungnya.

Peraturan konteks tertib membaca dan arah teks adalah seperti berikut:

 • Jika aksara kukuh pertama ialah kiri ke kanan, tertib membaca juga ialah kiri ke kanan dan teks dijajarkan ke kiri.

 • Jika aksara kukuh pertama ialah kanan ke kiri, tertib membaca ialah kanan ke kiri dan teks dijajarkan kanan.

 • Jika hanya aksara neutral ditaipkan, kedua-dua tertib membaca dan arah mengikut arah perenggan (yang boleh sama ada merupakan kiri ke kanan atau kanan ke kiri) sehingga aksara kukuh pertama ditaipkan.

Pada bila-bila masa anda mengubah aksara kukuh pertama daripada bahasa kiri ke kanan kepada bahasa kanan ke kiri (atau sebaliknya) kedua-dua tertib membaca dan arah teks berubah sewajarnya.

Word dan program pemprosesan perkataan lain, anda boleh pilih, mencari dan menggantikan individu diakritik dan aksara Arab individu tanpa mengira sama ada ia ligated. Setiap perangkai dan tanda diakritik diuruskan sebagai unit diskret perkataan Bahasa kanan ke kiri.

Contoh berikut menunjukkan pemilihan perkataan bahasa Arab yang mempunyai perangkai tiga aksara (apabila setiap aksara dipilih).

Perkataan dengan satu perangkai dipilih

Perkataan dengan dua perangkai dipilih

Perkataan dengan tiga perangkai dipilih

Anda boleh menyimpan fail dalam format HTML untuk menyiarkannya pada Web arah kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Halaman web yang mempunyai arah kanan ke kiri ditandakan dengan atribut HTML DIR standard dalam fail HTML. Jika pelayar web yang anda gunakan mengecam atribut DIR, halaman memaparkan dalam arah kanan ke kiri. Jika pelayar web anda tidak dikenali atribut DIR, halaman akan dipaparkan dalam arah kiri ke kanan.

Petua: Untuk melihat halaman web kanan ke kiri, menggunakan pelayar yang mengecam atribut DIR, seperti sekurang-kurangnya Microsoft Internet Explorer 3,02 Timur Tengah, Microsoft Internet Explorer 4.01 skrip yang kompleks, atau paling Microsoft Internet Explorer 5.

Tertib isihan kanan ke kiri digunakan apabila bersesuaian. Ini digunakan pada senarai data dalam pandangan jadual, pandangan kad dan pandangan ikon serta pada senarai kumpul mengikut, senarai kenalan, senarai folder dan senarai alamat.

Nota: Sesetengah pandangan pihak pelayan mungkin tidak Mengisih data mengikut tertib isihan kanan ke kiri kerana ia mengikuti tertib isihan pihak pelayan yang disokong.

Bahasa Indic seperti Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil dan Telugu, mungkin tidak serasi dengan setiap opsyen carian dalam Microsoft Office. Contohnya, opsyen Padanan huruf dan Cari keseluruhan perkataan sahaja tidak berfungsi untuk skrip dalam bahasa-bahasa ini. Tetapi, opsyen ini masih boleh digunakan untuk mencari padanan aksara Latin dalam dokumen yang sama.

Bahasa kanan ke kiri

Ciri-ciri Cari dan ganti carian teks dalam tertib yang teks yang dimasukkan dalam kotak carian , dan bukannya tertib ia dipaparkan. Oleh itu, anda boleh mencari rentetan teks kanan ke kiri, tanpa mengira arah perenggan. Anda juga boleh mencari padanan aksara dengan atau tanpa kashida (Arab sahaja), Alef Hamzah (Arab sahaja) atau diakritik, seperti niqqud Ibrani. Untuk senarai kod aksara ASCII dan Unikod, lihat menyelitkan ASCII atau simbol berasaskan Latin Unikod dan aksara.

Bahasa Indic

Bahasa Indic seperti Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil dan Telugu, mungkin tidak serasi dengan setiap opsyen carian dalam Microsoft Office. Contohnya, opsyen Padanan huruf dan Cari keseluruhan perkataan sahaja tidak berfungsi untuk skrip dalam bahasa-bahasa ini. Tetapi, opsyen ini masih boleh digunakan untuk mencari padanan aksara Latin dalam dokumen yang sama.

Bahasa Asia Tenggara

Bahasa Asia Tenggara, seperti bahasa Thai dan Vietnam mungkin tidak serasi dengan setiap opsyen carian dalam Microsoft Office. Contohnya, opsyen Padanan huruf dan Cari keseluruhan perkataan sahaja tidak berfungsi untuk aksara Asia Tenggara. Tetapi, opsyen ini masih boleh digunakan untuk mencari padanan aksara Latin dalam dokumen yang sama.

Program Microsoft Office menyokong halaman kod berikut yang tersedia kepada pengguna Bahasa Arab, Ibrani, dan teks bercampur:

Arab

Setiap halaman kod ditentukan melalui nombor halaman kod unik. Halaman kod (CP) bahasa Arab ialah CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Bahasa Dari, bahasa Pashto, bahasa Parsi, bahasa Uighur dan bahasa Urdu menggunakan halaman kod yang sama seperti bahasa Arab.

Ibrani

Setiap halaman kod ditentukan melalui nombor halaman kod unik. Halaman kod (CP) bahasa Ibrani ialah CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Bahasa Yiddish menggunakan halaman kod yang sama seperti bahasa Ibrani.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×