Cara untuk pra memperuntukkan pengguna laman dalam OneDrive for Business

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Secara lalai, kali pertama pengguna semak lalu ke suapan berita mereka, Laman atau pautan OneDrive , Laman OneDrive for Business secara automatik diperuntukkan untuk mereka. Dalam sesetengah kes, seperti berikut, anda mungkin inginkan OneDrive for Business Laman untuk bersedia terlebih dahulu, atau pra diperuntukkan:

 • Organisasi anda mempunyai proses tersuai untuk menambah pekerja baru, dan anda ingin mencipta Laman OneDrive for Business apabila anda menambah pekerja baru.

 • Organisasi anda merancang untuk memindahkan dari pada premis ke Office 365.

 • Organisasi anda merancang untuk memindahkan dari lain Perkhidmatan storan dalam talian atau repositori.

Artikel ini menerangkan cara untuk pra memperuntukkan OneDrive for Business Laman untuk pengguna anda dengan menggunakan PowerShell. Prosedur ini akan membimbing anda melalui perkara berikut:

 1. Mencipta skrip PowerShell untuk terlebih peruntukan OneDrive for Business Laman daripada kod yang disediakan.

 2. Mencipta fail input yang termasuk pengguna anda yang anda ingin terlebih peruntukan OneDrive for Business laman.

 3. Menjalankan skrip PowerShell mencipta OneDrive for Business Laman untuk pengguna yang berada dalam fail input.

Nota: Anda boleh juga terlebih peruntukan OneDrive for Business Laman menggunakan REST API atau CSOM. Untuk maklumat lanjut, lihat jadi anda ingin memperuntukkan secara programatik laman peribadi (OneDrive for Business) dalam Office 365 dan seksyen yang bertajuk "Gunakan kaedah ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk untuk memperuntukkan laman peribadi dan OneDrive for Business untuk berbilang pengguna (saya hos Laman pentadbir SharePoint Online sahaja)" dalam apa yang baru untuk pembangun sosial dan ciri kerjasama dalam SharePoint 2013.

Sebelum anda bermula

Sebelum anda memulakan tugas ini, semak semula maklumat berikut tentang prasyarat:

Terlebih peruntukan OneDrive untuk perniagaan Laman untuk pengguna

 1. Salin kod berikut, tampalkannya ke dalam editor teks seperti Notepad, simpannya dan nama fail BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 untuk mencipta skrip PowerShell :

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Perhatikan komen disertakan dalam kod untuk menerangkan skrip dan parameter yang digunakan di dalamnya. Ia tidak akan mempengaruhi menjalankan skrip PowerShell .

 2. Dalam editor teks seperti Notepad, mencipta fail yang termasuk akaun pengguna Office 365 yang anda ingin memperuntukkan OneDrive for Business laman. Setiap akaun pengguna mesti pada baris berasingan.

  Simpan fail dengan nama UserInput.txt.

  Nota: Setiap fail Input adalah terhad kepada pengguna 200. Jika anda perlu untuk memperuntukkan OneDrive for Business Laman untuk pengguna yang lebih daripada 200, mencipta berbilang fail input (contohnya, UserInput1.txt UserInput2.txt, dll.).

 3. Buka SharePoint Online Management Shell.

 4. Mengubah direktori yang anda simpan skrip PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 5. Pada prom perintah PowerShell , gunakan perintah berikut:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Contohnya:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Menjalankan skrip yang akan menggesa anda untuk kelayakan Office 365 , yang anda perlu masukkan.

  Apabila skrip telah selesai, anak tetingkap PowerShell menunjukkan status sebagai selesai.

 6. Jika anda mempunyai fail Input pengguna tambahan, jalankan semula skrip dan ubah parameter - InputfilePath ke lokasi fail Input pengguna lain.

Untuk mengesahkan jika pengguna anda OneDrive for Business Laman telah dicipta, lihat cara untuk memaparkan senarai OneDrive for Business koleksi laman.

Nota: Jika anda mencipta Laman OneDrive for Business untuk beberapa pengguna pada, Perhatikan bahawa ia mungkin mengambil sedikit masa untuk semua laman pengguna anda untuk dicipta.

Topik Berkaitan

Merancang hibrid OneDrive for Business

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×