Cara untuk menggunakan penyegerakan Data sekolah dengan menggunakan fail OneRoster CSV

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: 

Anda boleh menggunakan fail OneRoster koma dipisahkan nilai (CSV) dengan sekolah Data segerak (SDS) untuk mengimport dan menyegerakkan pelajar maklumat sistem anda (SIS) maklumat pelajar, guru, sekolah, Seksyen dan jadual dengan Office 365. Untuk menggunakan SDS kaedah penyegerakan ini, mengeksport fail CSV dalam OneRoster format dari SIS anda, menukarnya kepada format diperlukan penyegerakan Data sekolah yang menggunakan kit kami, dan kemudian memuat naik fail ke dalam sekolah Data penyegerakan dan Azure AD.

Dalam topik ini:

Sebelum anda bermula

Sebelum anda mula menyegerakkan dengan SDS menggunakan CSV Import, Baca gambaran keseluruhan sekolah Data penyegerakan dan bilik darjah.

Untuk melengkapkan proses ini, anda mesti memasang kit penyegerakan Data sekolah Microsoft. Alat ini membantu anda untuk menukar eksport CSV anda, menambah dan mengemas kini pengguna anda yang disegerakkan antara SIS dan Office 365, dan juga boleh digunakan untuk mengesahkan data fail CSV. Untuk butiran, lihat memasang kit penyegerakan Data sekolah Microsoft.

Pastikan anda memenuhi prasyarat berikut:

 • Ada Office 365 untuk penyewa Education.

 • Keizinan pentadbir global

 • Fail CSV yang tidak boleh mengandungi sebarang aksara yang ditunjukkan dalam senarai aksara tidak sahini.

 • Fail CSV yang tidak boleh mengandungi lebih daripada 500,000 baris data. Jika mana-mana fail CSV yang melebihi had baris 500K, memisahkan mematikan baris tambahan kepada set 6 fail CSV yang lain, dan mencipta profil penyegerakan tambahan untuk memuat naik dan menyegerakkan tambahan objek dan atribut tersebut.

Jika anda mengkonfigurasikan penyegerakan Data sekolah untuk penyewa yang disegerakkan dari Active Directory pada premis melalui AADConnect, anda mungkin mendapati peningkatan dalam bilangan Disconnectors yang ditunjukkan dalam miisclient anda. Ini adalah hasil Kumpulan Office 365 sedang tidak dapat menyegerakkan kembali ke AADConnect Metaverse dan Active Directory pada premis. Amaran ini tidak mempunyai sebarang kesan negatif pada penggunaan AADConnect semasa dan hanya menyediakan Nota maklumat ada kegagalan penyegerakan yang terhasil. Anda patut jangkakan amaran ini dalam AADConnect selepas mendayakan penyegerakan SDS, sebagai satu kumpulan O365 dicipta untuk kelas setiap disegerakkan melalui SDS.

Nota: Data yang anda sediakan melalui sekolah Data penyegerakan mungkin boleh dicapai oleh aplikasi pihak ketiga pembekal melalui aplikasi mereka, jadi anda perlu menyegerakkan data yang anda ingin jadikan tersedia kepada pihak ketiga.

Mengimport fail CSV anda untuk mencipta profil anda

Pastikan anda telah dieksport fail CSV anda dalam OneRoster format dan mereka bersedia untuk menggunakan. Kemudian ikuti langkah ini untuk menukar fail dan mencipta profil penyegerakan anda.

 1. Simpan fail CSV OneRoster anda dalam direktori C:\temp anda.

 2. Pasang kit penyegerakan Data sekolah.

 3. Mencipta subfolder yang bernama c:\temp\csvs.

 4. Mencipta subfolder yang bernama c:\temp\sdslogs.

 5. Menjalankan perintah Tukar-OneRosterToMicrosoftSDS, menggunakan sintaks berikut:

  Convert-OneRosterToMicrosoftSDS -onerosterfolderpath “c:\temp” -sdsfolderpath “c:\temp\csvs” -logpath “c:\temp\logs”
 6. Pergi ke direktori c:\temp\csvs anda dan sahkan fail SDS ditukar baru wujud.

 7. Dalam pelayar web anda, pergi ke sds.microsoft.com dan Daftar Masuk menggunakan kelayakan pentadbir global untuk penyewa Office 365 Education anda.

 8. Jika ini kali pertama anda mendaftar masuk dan menyediakan profil, anda mesti memilih untuk mendayakan/menyahdayakan SDS dan Classroom Microsoft. Untuk mendayakan penyegerakan Data sekolah dan meneruskan persediaan, Togol Pertukaran sekolah Data segerak ke posisi terakhir .

  Petikan skrin seting dalam penyegerakan Data sekolah, untuk menghidupkan penyegerakan Data sekolah atau mematikan.

  Selepas anda telah mendayakan penyegerakan Data sekolah persediaan, pilih Tambah profil untuk mencipta profil penyegerakan SDS dan mula menyegerakkan data daripada SIS anda.

  Petikan skrin profil menambah opsyen dalam menu penyegerakan Data sekolah.
 9. Taipkan nama profil dalam kotak masukkan nama untuk profil anda .

  Petikan skrin bagi masukkan nama untuk profil semasa menambah profil dalam penyegerakan Data sekolah
 10. Dalam seksyen Penyarian Data , pilih Fail CSV dalam menu juntai bawah Pilih sumber data .

  Opsyen penyarian petikan skrin Data, semasa menambah profil dalam penyegerakan Data sekolah
 11. Dalam seksyen Penyarian Data , pilih sama ada mencipta pengguna baru atau penyegerakan pengguna sedia ada.

  Petikan skrin opsyen untuk profil untuk mencipta dan menyegerakkan data uers baru atau data penyegerakan untuk pengguna sedia ada, semasa menambah profil dalam penyegerakan Data sekolah
  • Mencipta pengguna baru Pilih opsyen ini jika anda tidak menyegerakkan identiti dari Direktori Aktif pada premis anda atau pengguna dalam skop untuk penyegerakan tidak dicipta dalam Microsoft Azure Active Directory sudah. Opsyen ini akan mencipta akaun pengguna baru untuk pengguna dalam pelajar dan guru fail CSV.

  • Penyegerakan pengguna sedia ada Pilih opsyen ini jika anda menyegerakkan identiti dari Direktori Aktif pada premis anda atau pengguna dalam skop untuk penyegerakan telah dicipta dalam Azure AD. Opsyen ini akan mencipta akaun pengguna baru untuk pengguna dalam pelajar dan guru fail CSV.

 12. Jika anda memilih opsyen Cipta pengguna baru , langkau langkah ini. . Jika anda memilih opsyen penyegerakan pengguna sedia ada , pilih identiti bersesuaian yang sepadan dengan opsyen daripada menu juntai bawah yang tersedia. Ini adalah tempat anda akan menentukan cara untuk memadankan pelajar dan guru daripada fail CSV anda kepada akaun pengguna mereka dalam Office 365. Menonton Pengenalan sepadan video untuk maklumat tambahan mengenai cara untuk memilih sumber yang sesuai, akhiran dan nilai sasaran dan mengkonfigurasikan identiti yang sepadan dengan seting yang disenaraikan di bawah dengan betul.

  Identiti yang sepadan dengan opsyen - pelajar dan guru

  Petikan skrin tiga seting untuk menyegerakkan pelajar di sekolah penyegerakan Data, termasuk sumber, akhiran, dan sifat sasaran.

  Petikan skrin tiga seting untuk menyegerakkan guru sekolah penyegerakan Data, termasuk sumber, akhiran, dan sifat sasaran.

  Pilih sifat sumber Menu juntai bawah ini membenarkan anda untuk memilih sifat sumber daripada fail CSV anda, akan digunakan untuk identiti yang sepadan.

  • E-mel sekunder Atribut e-mel sekunder dalam fail CSV anda (ex: JohnSmith@contoso.com)

  • Nombor pelajar Atribut nombor pelajar dalam fail CSV anda (ex: 1234567)

  • Nama pengguna Atribut username dalam fail CSV anda (ex: JohnSmith atau JohnSmith@contoso.com)

  Pilih akhiran Menu juntai bawah ini membenarkan anda untuk menambah akhiran domain untuk sifat sumber yang dipilih. Semua domain yang ditambahkan kepada penyewa anda akan disenaraikan.

  Pilih sifat sasaran Menu juntai bawah ini membenarkan anda memilih sifat sasaran dalam Office 365 untuk melengkapkan padanan antara sumber dan sasaran.

  • UserPrincipalName Log masuk nama pengguna (cth JohnSmith@contoso.com)

  • Mel PrimarySmtpAddress pengguna (cth JohnSmith@contoso.com)

  • mailNickname Alias Exchange pengguna (cth 1234567)

 13. Selepas nama profil, opsyen penyarian Data dan opsyen sepadan dengan identiti mengesetkan dalam tempat, pilih berikut.

 14. Pada halaman opsyen direktori , pilih nama domain yang sesuai untuk setiap senarai juntai bawah yang tersedia. Jika anda memilih opsyen penyegerakan pengguna sedia ada dalam langkah 11, anda hanya perlu pilih domain yang sesuai untuk sekolah dan Seksyen kerana semua pelajar sedia ada dan guru sudah mempunyai domain yang berkaitan dengan akaun masing-masing pengguna mereka. Domain ini akan digunakan sebagai akhiran domain untuk Office 365 Kumpulan dicipta untuk setiap seksyen, melainkan dasar untuk menulis ganti seting domain ini. Anda juga boleh memperuntukkan lesen bilik darjah untuk semua pengguna dalam skop penyegerakan, dengan menandakan kotak semak kelas Microsoft memperuntukkan lesen . Jika anda ingin membenarkan SDS untuk mengekalkan kawalan nama paparan Seksyen/Kumpulan dalam O365, pilih kotak semak opsyen penyegerakan untuk nama paparan Kumpulan Seksyen . Jika anda lebih suka SDS mencipta nama memaparkan Kumpulan yang berdasarkan penyegerakan SDS awal, tetapi membolehkan guru untuk menulis ganti dan mengekalkan nama paparan tersuai selepas melengkapkan penyegerakan pertama, tandakan kotak semak kedua.

  Petikan skrin pemilihan domain untuk penyegerakan profil dan kotak semak untuk memperuntukkan lesen Microsoft Classroom dan nama paparan Kumpulan Seksyen di sekolah Data penyegerakan

  Jika anda memilih opsyen Cipta pengguna baru dalam langkah 11, anda perlu pilih domain yang sesuai untuk sekolah dan seksyen, selain daripada domain untuk guru dan domain untuk pelajar, seperti yang ditunjukkan di bawah. Domain ini akan digunakan sebagai akhiran domain untuk akaun pengguna yang dicipta oleh SDS, bagi setiap pengguna yang disertakan dalam fail csv pelajar dan guru.

  Hanya satu domain boleh dimasukkan untuk guru dan satu domain untuk pelajar dalam profil penyegerakan tunggal. Jika anda mempunyai objek tersebut jenis yang mesti tersebar merentasi berbilang domain, anda perlu mencipta profil berasingan bagi setiap set pengguna (satu penyegerakan profil setiap domain).

  Petikan skrin pemilihan domain untuk sekolah/Seksyen, guru dan pelajar di sekolah Data penyegerakan
 15. Jika anda memilih opsyen Cipta pengguna baru dalam langkah 11, anda juga mesti memilih SKU sesuai untuk memperuntukkan kepada setiap guru dan pelajar menggunakan menu juntai bawah yang ditunjukkan di bawah yang baru dicipta. Setiap SKU tersedia dalam penyewa Office 365 anda akan hadir dalam senarai. Anda juga boleh memilih untuk lesen setiap pengguna ini untuk bilik darjah, dengan menandakan kotak semak yang ditunjukkan di bawah. Selepas anda selesai seksyen ini Bestari persediaan, pilih berikut.

  Pemilihan petikan skrin SKU dan lesen untuk pengguna baru dalam penyegerakan Data sekolah
 16. Pada halaman pilih sifat untuk menyegerakkan , pilih setiap atribut yang anda merancang untuk penyegerakan (diperlukan dan pilihan) untuk setiap fail CSV. Setiap atribut yang dipilih pada halaman ini harus kaitan yang tinggi untuk setiap medan pengepala atribut yang disertakan dalam fail CSV anda. Fail CSV untuk sekolah Data penyegerakan butiran atribut yang diperlukan (dalam kelabu) dan pilihan menyifatkan tersedia untuk penyegerakan dan pemformatan keperluan untuk setiap fail CSV. Selepas semua atribut yang sesuai dipilih pada halaman ini, pilih berikut.

  Petikan skrin kategori sifat untuk menyegerakkan dalam profil penyegerakan Data sekolah
 17. Pada halaman ringkasan , pilih serah untuk mencipta profil.

 18. Di bawah Seksyen SDS Portal Koleksi profil , pilih profil yang anda baru cipta.

 19. Pilih Muat naik fail supaya anda boleh memilih dan memuat naik fail CSV anda.

 20. Pilih Fail Tambah untuk memilih fail CSV anda untuk memuat naik dan kemudian pilih muat naik.

  Petikan skrin kotak dialog untuk memuat naik fail yang dipilih ke profil penyegerakan.

  Semasa proses muat naik fail CSV yang akan disahkan. Jika terdapat ralat, ia akan disenaraikan supaya anda boleh membaikinya dan cuba lagi.

 21. Selepas fail yang dimuat naik Pilih opsyen Penyegerakan mula untuk memulakan penyegerakan data CSV Azure AD

  Petikan skrin opsyen profil lengkap pada papan pemuka penyegerakan Data sekolah, termasuk opsyen untuk memulakan penyegerakan

Video: Cara untuk memadankan atribut sumber dan sasaran untuk penyegerakan

Untuk pelbagai contoh kejayaan logik dan kegagalan penyegerakan yang sepadan, Tontoni video pengenalan yang sepadan.

Pelayar anda tidak menyokong video. Pasang Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player atau Internet Explorer 9.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan Data sekolah penyegerakan dan bilik darjah

Fail CSV untuk sekolah Data penyegerakan

Menyegerakkan Data sekolah diperlukan atribut untuk penyegerakan PowerSchool

Cara menggunakan penyegerakan Data sekolah dengan menggunakan fail CSV

Cara menggunakan penyegerakan Data sekolah menggunakan penyegerakan PowerSchool

Cara menggunakan penyegerakan Data sekolah menggunakan penyegerakan pintar

Ralat penyegerakan Data sekolah dan penyelesaian masalah

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×