Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika Excel tidak dapat menyelesaikan formula yang anda cuba cipta, anda boleh mendapat mesej ralat seperti ini:

Imej Excel "Masalah dengan formula ini" dialog

Malangnya, ini bermakna bahawa Excel tidak dapat memahami apa yang anda cuba lakukan, agar anda hanya boleh keluar dari sini dan bermula semula.

Mulakan dengan mengklik OK atau tekan ESC untuk menutup mesej ralat.

Anda akan kembali ke sel dengan formula yang rosak yang akan berada dalam mod edit, dan Excel akan menyerlahkan tempat di mana ia mempunyai masalah. Jika anda masih tidak tahu apa yang perlu dilakukan dari sana dan ingin bermula semula, anda boleh tekan ESC sekali lagi, atau klik butang Batal dalam bar formula, yang akan keluar anda dari mod edit.

Imej butang Batalkan Bar Formula

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan pada ketika ini atau apa jenis membantu anda perlukan, anda boleh mencari soalan yang serupa dalam Forum komuniti Excelatau menyiarkan salah satu daripada anda sendiri.

Pautan ke Forum komuniti Excel

Jika anda ingin alihkan Majukan, kemudian semak berikut menyediakan langkah penyelesaian masalah untuk membantu anda mengetahui perkara mungkin telah berlaku dalam Formula anda.

Excel melemparkan pelbagai cincangan ralat (#) seperti #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME?, dan #NULL!, untuk menunjukkan sesuatu dalam formula anda tidak berfungsi kanan. Contohnya, #VALUE! Ralat disebabkan oleh pemformatan salah atau jenis data yang tidak disokong dalam argumen. Atau, anda akan melihat #REF! Ralat jika formula yang merujuk kepada sel yang telah dipadamkan atau digantikan dengan data lain. Panduan penyelesaian masalah akan berbeza untuk setiap ralat.

Note: ### bukan ralat berkaitan formula. Hanya maksudnya lajur tidak cukup lebar untuk memaparkan kandungan sel. Hanya seret lajur ke Lebarkan ia atau pergi ke rumah > Format > lebar lajur.

Imej rumah > Format > lebar lajur Automuat

Merujuk kepada mana-mana topik berikut yang sepadan dengan ralat cincangan yang anda lihat:

Setiap kali anda membuka hamparan yang mengandungi formula yang merujuk kepada nilai dalam hamparan lain, anda akan diminta untuk mengemas kini rujukan atau membiarkannya sebagai-adalah.

Kotak dialog rujukan terputus dalam Excel

Excel memaparkan kotak dialog di atas untuk memastikan bahawa Formula dalam hamparan semasa sentiasa menunjukkan nilai paling dikemas kini, sekiranya nilai rujukan telah berubah. Anda boleh memilih untuk mengemas kini rujukan atau melangkau jika anda tidak ingin kemas kini. Walaupun jika anda memilih untuk tidak mengemas kini rujukan, anda boleh sentiasa mengemas kini secara manual pautan dalam hamparan setiap kali anda inginkan.

Anda sentiasa boleh menyahdayakan kotak dialog daripada muncul pada permulaan ke atas. Untuk berbuat sedemikian, pergi ke fail > Opsyen > lanjutan > umum, dan kosongkan tanda tanya untuk mengemas kini Pautan automatik. Dalam Excel 2007, anda akan klik yang butang Office > Opsyen Excel. Butang Office 2007

Imej tanya untuk mengemas kini opsyen Pautan automatik

Important: Jika ini kali pertama anda bekerja dengan pautan terputus dalam Formula, perlukan Ulang kaji menyelesaikan pautan terputus, atau anda tidak mengetahui sama ada untuk mengemas kini rujukan, lihat mengawal masa rujukan Luaran (pautan) dikemas kini.

Jika formula tidak memaparkan nilai, ikuti langkah ini:

 • Pastikan bahawa Excel disetkan untuk menunjukkan Formula dalam hamparan anda. Untuk melakukan ini, klik tab Formula , dan dalam Kumpulan Pengauditan Formula , klik Tunjukkan Formula.

  Tip: Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci Ctrl + ' (kekunci di atas kekunci Tab). Apabila anda melakukan ini, lajur anda secara automatik akan Lebarkan untuk memaparkan Formula anda, tetapi jangan risau, apabila anda Togol kembali ke pandangan normal lajur anda akan mensaiz semula.

 • Jika langkah di atas masih tidak menyelesaikan isu, ada kemungkinan sel diformatkan sebagai teks. Anda boleh klik kanan pada sel dan pilih Format sel > umum (atau Ctrl + 1), kemudian tekan F2 > Enter untuk mengubah format.

 • Jika anda mempunyai julat besar sel dalam lajur yang diformatkan sebagai teks, kemudian anda boleh memilih julat, gunakan format nombor pilihan anda dan pergi ke Data > teks ke lajur > selesai. Ini akan menggunakan format semua sel yang dipilih.

  Imej data > teks untuk dialog lajur

Apabila formula mengira, anda perlu menyemak jika pengiraan automatik didayakan dalam Excel. Formula akan mengira jika pengiraan manual didayakan. Ikuti langkah ini untuk menyemak pengiraan automatik:

 1. Klik tab Fail, klik Opsyen, kemudian klik kategori Formula.

 2. Dalam seksyen opsyen pengiraan , di bawah Pengiraan buku kerja, pastikan opsyen automatik dipilih.

  Imej opsyen pengiraan Manual & automatik

Untuk maklumat lanjut tentang pengiraan, lihat ubah pengiraan formula, lelaran, atau kepersisan.

Rujukan membulat berlaku apabila formula yang merujuk kepada sel yang terletak dalam. Baikinya adalah sama ada mengalihkan formula kepada sel lain atau mengubah sintaks formula yang mengelakkan rujukan membulat. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah senario anda mungkin perlu rujukan membulat kerana ia menyebabkan fungsi anda untuk lelaran — ulangi sehingga angka syarat tertentu dipenuhi. Dalam kes, anda perlu mendayakan pengiraan lelaran.

Untuk maklumat lanjut tentang rujukan membulat, lihat mencari dan membaiki rujukan kitaran

Jika entri anda tidak bermula dengan tanda sama dengan, maka entri bukanlah formula, dan tidak akan dikira — kesilapan biasa.

Apabila anda menaip sesuatu seperti SUM(A1:A10), Excel menunjukkan rentetan teks SUM(A1:A10) dan bukannya hasil formula. Sekarang jika anda menaip 11/2, Excel menunjukkan sesuatu tarikh seperti 2 - November atau 11/02/2009, dan bukannya membahagikan 11 dengan 2.

Untuk mengelakkan hasil yang tidak dijangka ini, sentiasa mulakan fungsi dengan tanda sama dengan. Contohnya, taipkan: =SUM(A1:A10) dan = 11/2

Apabila anda menggunakan fungsi dalam formula, setiap tanda kurung memerlukan tanda kurung penutup untuk fungsi untuk berfungsi dengan betul, jadi pastikan bahawa semua kurungan merupakan sebahagian daripada sepasang sepadan. For example, formula = IF(B5<0), "Tidak sah", B5 * 1.05) tidak akan berfungsi kerana terdapat dua tanda kurung penutup tetapi hanya satu tanda kurung. Formula yang betul kelihatan seperti ini: = IF (B5 < 0, "Tidak sah", B5 * 1.05).

Fungsi Excel mempunyai argumen — nilai yang anda perlu menyediakan untuk fungsi berfungsi. Hanya beberapa fungsi (seperti PI atau hari) mengambil argumen tiada. Semak sintaks formula yang muncul apabila anda mula menaip dalam fungsi, untuk memastikan fungsi mempunyai argumen yang diperlukan.

Contohnya, fungsi UPPER hanya menerima satu rentetan teks atau rujukan sel sebagai argumennya: =UPPER("hello") atau =UPPER(C2)

Note: Anda akan melihat argumen fungsi ini yang disenaraikan dalam bar alat terapung rujukan fungsi di bawah formula yang anda menaip padanya.

Petikan skrin alat rujukan fungsi
Bar alat rujukan fungsi

Juga, sesetengah fungsi, seperti SUM, memerlukan argumen berangka sahaja, manakala fungsi lain, seperti menggantikan, perlukan nilai teks untuk sekurang-kurangnya satu argumen mereka. Jika anda menggunakan jenis data yang salah, fungsi mungkin mengembalikan hasil luar jangkaan atau menunjukkan yang #VALUE! ralat.

Jika anda perlu mencari sintaks fungsi tertentu dengan cepat, lihat senarai fungsi Excel (mengikut kategori).

Jangan masukkan nombor yang diformatkan dengan tanda dolar ($) atau pemisah perpuluhan (,) dalam Formula, kerana tanda dolar menunjukkan Rujukan mutlak dan koma pemisah argumen. Selain daripada memasukkan $1,000, masukkan 1000 dalam formula.

Jika anda menggunakan nombor yang diformatkan dalam argumen, anda akan mendapat hasil luar jangkaan pengiraan, tetapi anda mungkin juga melihat yang #NUM! ralat. Contohnya, jika anda memasukkan formula =ABS(-2,134) untuk mencari nilai mutlak bagi-2134, Excel menunjukkan #NUM! Ralat, kerana fungsi ABS menerima hanya satu argumen.

Note: Anda boleh memformatkan hasil formula dengan pemisah perpuluhan dan Mata Wang simbol selepas anda memasukkan formula menggunakan nombor yang tidak berformat (pemalar). Ia bukan secara umumnya idea yang baik untuk meletakkan pemalar dalam Formula, kerana ia mungkin sukar untuk mencari jika anda perlu mengemas kini kemudian, dan ia adalah lebih terdedah kepada sedang ditaipkan dengan betul. Ia adalah lebih baik untuk meletakkan pemalar anda dalam sel, di mana mereka berada keluar dalam Buka dan mudah dirujuk.

Formula anda mungkin mengembalikan hasil yang dijangka jika jenis data sel tidak boleh digunakan dalam pengiraan. Contohnya, jika anda memasukkan formula ringkas = 2 + 3 dalam sel yang diformatkan sebagai teks, Excel tidak dapat mengira data yang anda masukkan. Anda akan lihat dalam sel adalah = 2 + 3. Untuk membaikinya, ubah jenis data sel daripada teks kepada umum seperti ini:

 1. Pilih sel.

 2. Klik rumah > anak panah di sebelah Format nombor (atau tekan Ctrl + 1), klik umum.

 3. Tekan F2 untuk meletakkan sel dalam mod edit, dan kemudian tekan Enter untuk menerima formula.

Tarikh yang anda masukkan dalam sel yang menggunakan jenis data nombor mungkin ditunjukkan sebagai nilai berangka tarikh selain daripada tarikh. Untuk menunjukkan nombor sebagai tarikh, pilih format tarikh dalam Galeri Format nombor .

Ia agak biasa untuk menggunakan x sebagai operator Pendaraban dalam formula, tetapi Excel hanya boleh menerima asterisk (*) untuk Pendaraban. Jika anda menggunakan pemalar dalam formula anda, Excel menunjukkan mesej ralat dan boleh membaiki formula untuk anda dengan menggantikan x dengan asterisk (*).

Kotak mesej bertanya untuk menggantikan x dengan * untuk Pendaraban
Menggunakan mesej ralat x dengan pemalar untuk mendarab bukannya *

Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan rujukan sel, Excel akan mengembalikan #NAME? Ralat.

#NAME? Ralat apabila menggunakan x dengan rujukan sel selain daripada * untuk Pendaraban
#NAME? Ralat menggunakan x dengan rujukan sel selain daripada *

Jika anda mencipta formula yang termasuk teks, kurungkan teks dalam tanda petikan.

Contohnya, formula = "Hari ini ialah" & TEXT (TODAY (), "hhhh, bbbb HH") menggabungkan teks "Hari ini adalah" dengan hasil teks dan fungsi hari ini dan mengembalikan katakan sesuatu seperti hari ini ialah Isnin, 30 Mei.

Dalam formula, "Hari ini ialah " mempunyai ruang sebelum tanda petikan penutup untuk menyediakan ruang kosong yang anda inginkan di antara perkataan "Hari ini ialah" dan "Isnin, 30 Mei." Tanpa tanda petikan di sekeliling teks, formula mungkin menunjukkan ralat #NAME?.

Anda boleh menggabungkan (atau menyarangkan) sehingga 64 aras fungsi dalam formula.

For example, formula =IF(SQRT(PI()) < 2, "kurang daripada dua!", "lebih daripada dua!") mempunyai aras 3 fungsi: fungsi PI disarangkan dalam fungsi SQRT, yang seterusnya disarangkan dalam fungsi IF.

Apabila anda menaipkan rujukan kepada nilai atau sel dalam lembaran kerja yang lain dan nama helaian tersebut mempunyai aksara bukan abjad (seperti ruang), kurungkan nama dalam tanda petikan tunggal (').

Contohnya, untuk mengembalikan nilai daripada sel D3 dalam lembaran kerja bernama Data Suku Tahunan dalam buku kerja yang sama, taipkan: ='Quarterly Data'!D3. Tanpa tanda petikan di sekeliling nama helaian, formula menunjukkan #NAME? ralat.

Anda juga boleh klik nilai atau sel dalam helaian lain untuk merujuk kepadanya dalam formula anda. Excel kemudian menambahkan tanda petikan secara automatik di sekeliling nama helaian.

Apabila anda menaipkan rujukan kepada nilai atau sel dalam buku kerja lain, masukkan nama buku kerja yang dikurungkan dalam tanda kurung segi empat sama ([ ]) diikuti dengan nama lembaran kerja yang mempunyai nilai atau sel.

Contohnya, untuk merujuk kepada sel A1 hingga A8 pada helaian Jualan dalam buku kerja Operasi Q2 yang dibuka dalam Excel, taipkan: = [Q2 Operation.xlsx]Sales!A1:A8. Tanpa tanda kurung siku, formula menunjukkan #REF! ralat.

Jika buku kerja tidak terbuka dalam Excel, taipkan laluan penuh ke fail.

Contohnya, =ROWS('C:\My Documents\[Q2 Operations.xlsx]Sales'!A1:A8).

Note: Jika laluan penuh mengandungi aksara ruang, kurungkan laluan dalam tanda petikan tunggal (pada permulaan laluan dan selepas nama lembaran kerja, sebelum tanda seru).

Tip: Cara paling mudah untuk mendapatkan laluan ke buku kerja lain adalah untuk membuka buku kerja lain, kemudian dari asal buku kerja anda, taip = kemudian gunakan Alt + Tab untuk beralih ke buku kerja lain dan pilih sebarang sel pada helaian yang anda inginkan. Kemudian tutup buku kerja sumber. Formula anda akan mengemas kini secara automatik untuk memaparkan nama helaian dan laluan penuh fail bersama-sama dengan sintaks diperlukan. Anda boleh genap Salin dan tampal laluan dan gunakan di mana-mana anda memerlukannya.

Membahagikan sel dengan sel lain yang mempunyai sifar (0) atau tiada nilai akan menghasilkan ralat #DIV/0!.

Untuk mengelakkan ralat ini, anda boleh alamat terus dan menguji untuk kewujudan penyebut.

=IF(B1,A1/B1,0)

Yang menyatakan jika (B1 wujud, kemudian bahagi A1 dengan B1, jika tidak mengembalikan 0).

Sentiasa semak untuk melihat jika anda mempunyai sebarang formula yang merujuk kepada data dalam sel, julat, nama tertakrif, lembaran kerja atau buku kerja, sebelum anda memadamkan apa-apa. Anda boleh kemudian menggantikan Formula ini dengan hasilnya sebelum anda mengalih keluar data yang dirujuk.

Jika anda tidak dapat menggantikan formula dengan hasilnya, semak semula maklumat ini tentang ralat dan penyelesaian yang mungkin:

 • Jika formula merujuk kepada sel yang telah dipadamkan atau digantikan dengan data lain dan mengembalikan #REF! ralat, pilih sel dengan nilai ralat #REF! . Dalam bar formula, pilih #REF! dan padamkannya. Kemudian, masukkan semula julat untuk formula.

 • Jika nama tertakrif hilang dan formula yang merujuk kepada nama mengembalikan nilai ralat #NAME?, takrifkan nama baru yang merujuk kepada julat yang anda inginkan atau mengubah formula untuk merujuk kepada julat sel secara langsung (contohnya, A2:D8).

 • Jika lembaran kerja hilang dan formula yang merujuk kepadanya mengembalikan nilai ralat #REF!, tiada cara untuk membaiki ini, malangnya lembaran kerja yang telah dipadamkan tidak dapat dipulihkan.

 • Jika buku kerja hilang, formula yang merujuk kepadanya akan dikekalkan sehingga anda mengemas kini formula.

  Contohnya, jika formula anda adalah =[Book1.xlsx]Sheet1'!A1 dan anda tidak lagi mempunyai Book1.xlsx, nilai yang dirujuk dalam buku kerja tersebut kekal tersedia. Walau bagaimanapun, jika anda mengedit dan menyimpan formula yang merujuk kepada buku kerja, Excel memaparkan kotak dialog Kemas Kini Nilai dan menggesa anda untuk memasukkan nama fail. Klik Batal kemudian pastikan data ini tidak hilang dengan menggantikan formula yang merujuk kepada buku kerja yang hilang dengan hasil formula.

Kadangkala, apabila anda menyalin kandungan sel, anda ingin menampal nilai sahaja dan tidak dasar formula yang dipaparkan dalam formula bar.

Contohnya, anda mungkin ingin menyalin nilai berbangkit Formula kepada sel pada lembaran kerja lain. Atau anda mungkin ingin memadam nilai yang anda gunakan dalam formula selepas anda salin nilai berbangkit kepada sel lain pada lembaran kerja. Kedua-dua tindakan ini menyebabkan ralat rujukan sel yang tidak sah (#REF!) muncul dalam sel destinasi, kerana sel yang mengandungi nilai yang anda gunakan dalam formula tidak lagi boleh dirujuk.

Anda boleh mengelakkan ralat ini dengan menampal nilai hasil Formula tanpa formula dalam sel destinasi.

 1. Pada lembaran kerja, pilih sel yang mengandungi nilai yang terhasil formula yang anda ingin Salin.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik Salin Imej butang .

  Imej Reben Excel

  Pintasan papan kekunci: tekan CTRL + C.

 3. Pilih sel atas kiri bagi paste area.

  Tip: Untuk mengalih atau menyalin pemilihan ke lembaran kerja yang berbeza atau buku kerja, klik tab lembaran kerja lain atau Tukar ke buku kerja lain, dan kemudian pilih sel atas kiri kawasan tampal

 4. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik tampal Imej butang , dan kemudian klik Tampal nilai, atau tekan Alt > E > S > V > Enter untuk Windows, atau Opsyen > perintah > V > V > Enter pada Mac.

Untuk memahami cara formula kompleks atau tersarang mengira hasil akhir, anda boleh menilai formula tersebut.

 1. Pilih formula yang anda ingin menilai.

 2. Klik Formula > Nilaikan Formula.

  Kumpulan Pengauditan Formula pada tab Formula

 3. Klik Nilai untuk memeriksa nilai rujukan yang bergaris bawah. Hasil penilaian ditunjukkan dalam italik.

  Kotak dialog Nilaikan Formula

 4. Jika bahagian formula yang bergaris bawah ialah rujukan kepada formula lain, klik Langkah Masuk untuk menunjukkan formula lain dalam kotak Penilaian. Klik Langkah Keluar untuk kembali ke sel dan formula sebelumnya.

  Butang Langkah Masuk tidak tersedia pada kali kedua rujukan muncul dalam formula atau jika formula merujuk kepada sel dalam buku kerja lain.

 5. Teruskan sehingga setiap bahagian formula telah dinilai.

  Alat Nilaikan Formula tidak perlu memberitahu anda sebab formula anda rosak, tetapi ia boleh membantu menunjukkan tempat. Ini boleh menjadi alat yang sangat berguna dalam Formula yang lebih besar di mana ia jika tidak mungkin sukar untuk mencari masalah.

  Notes: 

  • Beberapa bahagian fungsi IF dan CHOOSE tidak akan dinilai dan ralat #N/A mungkin muncul dalam kotak Penilaian .

  • Rujukan kosong ditunjukkan sebagai nilai sifar (0) dalam kotak Penilaian.

  • Fungsi yang dikira semula setiap kali lembaran kerja berubah. Fungsi tersebut, termasuk fungsi RAND, AREAS, INDEKS, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY dan RANDBETWEEN boleh menyebabkan kotak dialog Menilai Formula untuk menunjukkan hasil yang berlainan dari hasil sebenar dalam sel pada lembaran kerja.

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

See Also

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Kesan ralat dalam Formula

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×