Cara untuk membetulkan ralat #N/A

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Ralat #N/A secara umumnya menunjukkan bahawa formula tidak dapat mencari apa yang ia telah ditanya untuk dicari.

Penyelesaian atas

Sebab ralat #N/A yang paling biasa adalah dengan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP atau MATCH jika formula tidak dapat mencari nilai rujukan. Contohnya, nilai carian anda tidak wujud dalam data sumber.

Nilai carian tidak wujud.  Formula dalam sel E2 ialah = VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,FALSE).  Nilai pisang tidak ditemui, jadi formula akan mengembalikan ralat #N/A.
Item yang tidak ditemui dalam sumber data

Dalam kes ini, Terdapat tiada "pisang" yang disenaraikan dalam Jadual carian, jadi VLOOKUP mengembalikan ralat #N/A.

Penyelesaian: Pastikan nilai carian yang wujud dalam data sumber, atau gunakan satu pengendali ralat seperti IFERROR dalam formula. Contohnya, = IFERROR(FORMULA(),0) yang menyatakan:

  • = IF(your formula evaluates to an error, then display 0, otherwise display the formula's result)

Anda boleh menggunakan "" untuk memaparkan apa-apa, atau menggantikan teks anda sendiri: = IFERROR (FORMULA), "Mesej ralat berikut")

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan pada ketika ini atau apa jenis membantu anda perlukan, anda boleh mencari soalan yang serupa dalam Forum komuniti Excelatau menyiarkan salah satu daripada anda sendiri.

Pautan ke Forum komuniti Excel

Jika anda ingin alihkan Majukan, kemudian semak berikut menyediakan langkah penyelesaian masalah untuk membantu anda mengetahui perkara mungkin telah berlaku dalam Formula anda.

Nilai carian dan sumber data ialah jenis data yang berbeza. Contohnya, anda cuba mempunyai VLOOKUP rujukan nombor, tetapi data sumber disimpan sebagai teks.

Jenis nilai yang salah.  Contoh menunjukkan formula VLOOKUP mengembalikan ralat #N/A kerana item carian diformatkan sebagai nombor, tetapi Jadual carian diformatkan sebagai teks.
Ralat #N/A yang disebabkan oleh jenis data yang berbeza

Penyelesaian: Pastikan bahawa jenis data yang sama. Anda boleh menyemak format sel dengan memilih sel atau julat sel, kemudian klik kanan dan pilih Format sel > nombor (atau tekan Ctrl + 1), dan jika perlu, ubah format nombor.

Kotak dialog format sel memaparkan tab nombor dan opsyen teks dipilih

Petua: Jika anda perlu memaksa perubahan format pada seluruh lajur, mula-mula menggunakan format yang anda inginkan, kemudian anda boleh menggunakan Data > teks ke lajur > selesai.

Anda boleh menggunakan fungsi TRIM untuk mengalih keluar sebarang ruang pendahuluan atau ekoran. Contoh berikut menggunakan TRIM disarangkan dalam fungsi VLOOKUP untuk mengalih keluar ruang hadapan daripada nama dalam a2: A7 dan mengembalikan nama Jabatan.

Menggunakan VLOOKUP dengan TRIM dalam formula tatasusunan untuk mengalih keluar ruang pendahulu/pendahulu.  Formula dalam sel E3 adalah {= VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)}, dan perlu dimasukkan dengan CTRL + SHIFT + ENTER.

{= VLOOKUP (D2, TRIM (A2:B7), 2, FALSE)}

Nota: Ini merupakan formula tatasusunan dan mesti dimasukkan dengan Ctrl + Shift + Enter. Excel akan membalut formula secara automatik dalam pendakap {} untuk anda. Jika anda cuba untuk memasukkan mereka sendiri, Excel akan memaparkan formula sebagai teks.

Secara lalai, fungsi yang mencari maklumat dalam Jadual mesti Diisih dalam tertib menaik. Walau bagaimanapun, fungsi lembaran kerja VLOOKUP dan HLOOKUP mengandungi argumen range_lookup yang mengarahkan fungsi untuk mencari padanan tepat walaupun Jadual tidak Diisih. Untuk mencari padanan tepat, setkan argumen range_lookup kepada FALSE. Perhatikan bahawa menggunakan TRUE, yang memberitahu fungsi untuk mencari padanan anggaran, bukan hanya boleh menyebabkan ralat #N/A, ia juga boleh mengembalikan hasil yang salah seperti yang dilihat dalam contoh berikut.

Contoh penggunaan VLOOKUP dengan argumen range_lookup benar boleh menyebabkan hasil yang salah.
VLOOKUP gagal kerana menggunakan argumen padanan anggaran dalam Jadual tidak Diisih

Dalam contoh ini, bukan sahaja tidak "Pisang" mengembalikan ralat #N/A, "Pear" mengembalikan harga berlaku. Ini disebabkan oleh menggunakan argumen TRUE yang memberitahu VLOOKUP untuk mencari padanan anggaran dan bukannya padanan tepat. Tiada padanan Tutup "Pisang" dan "Pear" diberikan sebelum "Peach" mengikut abjad. Dalam kes ini menggunakan VLOOKUP dengan argumen FALSE akan mengembalikan harga yang betul untuk "Pear" tetapi "Pisang" masih mengakibatkan ralat #N/A, memandangkan terdapat tiada sepadan "pisang" dalam senarai carian.

Jika anda menggunakan fungsi MATCH, cuba mengubah nilai argumen match_type untuk menentukan tertib isihan Jadual. Untuk mencari padanan tepat, setkan argumen match_type kepada 0 (sifar).

Untuk membaikinya, pastikan julat yang dirujuk oleh formula tatasusunan mempunyai bilangan baris dan lajur yang sama seperti julat sel di tempat formula tatasusunan dimasukkan atau masukkan formula tatasusunan ke dalam sel yang lebih sedikit atau lebih banyak untuk dipadankan dengan rujukan julat dalam formula.

Dalam contoh ini, tag julat dirujuk oleh sel E2:

Contoh formula tatasusunan dengan rujukan julat tag yang menyebabkan ralat #N/A.  Formula dalam sel E2 adalah {= SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))}, dan mesti dimasukkan dengan CTRL + SHIFT + ENTER.

{= SUM (IF (A2: A11 = D2, B2: B5))}

Formula untuk mengira dengan betul untuk memastikan ia perlu diubah agar julat kedua-dua menggambarkan baris 2-11.

{= SUM (IF (A2: A11 = D2, B2:B11))}

Nota: Ini merupakan formula tatasusunan dan mesti dimasukkan dengan Ctrl + Shift + Enter. Excel akan membalut formula secara automatik dalam pendakap {} untuk anda. Jika anda cuba untuk memasukkan mereka sendiri, Excel akan memaparkan formula sebagai teks.

Contoh #N/A yang dimasukkan ke dalam sel, yang mengelakkan SUM formula mengira dengan betul.

Dalam kes ini, bulan Mei Disember mempunyai nilai #N/A, jadi jumlah tidak kira dan sebaliknya mengembalikan ralat #N/A.

Untuk membaikinya, semak sintaks formula bagi fungsi yang anda gunakan dan masukkan semua argumen yang diperlukan dalam formula yang mengembalikan ralat. Ini mungkin memerlukan pergi ke dalam Editor Visual Basic (VBE) untuk menyemak fungsi. Anda boleh mencapai VBE dari tab pembangun, atau dengan ALT + F11.

Untuk membaikinya, sahkan buku kerja yang mengandungi fungsi ditakrif pengguna terbuka dan fungsi tersebut berfungsi dengan baik.

Untuk membaikinya, sahkan bahawa argumen dalam fungsi tersebut betul dan digunakan pada kedudukan yang betul.

Untuk membaikinya, tekan Ctrl + Atl + F9 untuk mengira semula helaian

Anda boleh menggunakan fungsi Bestari untuk membantu jika anda tidak pasti argumen yang betul. Pilih sel dengan formula dalam soalan, kemudian pergi ke Formula tab pada reben dan tekan selitkan fungsi.

Fungsi butang selitkan.

Excel secara automatik akan memuatkan Bestari untuk anda:

Contoh dialog Bestari Formula.

Apabila anda mengklik pada setiap argumen, Excel akan memberikan maklumat yang sesuai untuk setiap satu.

#N/A mungkin berguna! Ia adalah satu amalan biasa untuk menggunakan #N/A apabila menggunakan data seperti Contoh berikut untuk carta, seperti #N/A nilai tidak plot pada carta. Berikut adalah contoh Carta rupa dengan 0 vs #N/A.

Contoh carta garis pemplotan nilai 0.

Dalam contoh sebelumnya, anda akan melihat bahawa nilai 0 mempunyai diplot dan dipaparkan sebagai garisan rata pada bahagian bawah carta, dan ia kemudian pucuk ke atas untuk memaparkan jumlah. Dalam contoh berikut, anda akan melihat nilai 0 digantikan dengan #N/A.

Contoh carta garis tidak pemplotan nilai #N/A.

Untuk maklumat lanjut tentang ralat #NA yang muncul dalam fungsi khusus, lihat topik berikut:

Halaman atas

Perlukan bantuan lanjut?

Anda boleh bertanya pada pakar dalam bahagian Komuniti Teknikal Excel, mendapatkan sokongan daripada Komuniti jawapan, atau mencadangkan ciri baru atau pembaikan di Excel User Voice.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Menukar nombor yang disimpan sebagai teks kepada nombor

Fungsi VLOOKUP

Fungsi HLOOKUP

Fungsi LOOKUP

Fungsi MATCH

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Menggunakan penyemakan ralat untuk mengesan ralat dalam Formula

Pintasan papan kekunci dalam Excel for Windows

Pintasan papan kekunci dalam Excel for Mac

Fungsi semua Excel (berabjad)

Fungsi semua Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×