Cara untuk berkongsi pangkalan data desktop Access

Cara untuk berkongsi pangkalan data desktop Access

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Terdapat beberapa cara anda boleh berkongsi pangkalan data Access bergantung pada keperluan dan ketersediaan sumber anda. Dalam artikel ini, kita akan melihat opsyen yang tersedia dan manfaatnya serta memberikan anda sumber untuk maklumat lanjut mengenai kaedah yang akan berfungsi untuk anda.

Untuk membuat perubahan reka bentuk pada pangkalan data anda, Access perlu dipasang pada komputer anda.

Dalam artikel ini

Berkongsi data menggunakan folder rangkaian

Berkongsi pangkalan data terpisah

Berkongsi pangkalan data pada laman SharePoint

Berkongsi pangkalan data dengan memautkan ke senarai SharePoint

Berkongsi pangkalan data menggunakan pelayan

Perkara untuk dipertimbangkan apabila memilih kaedah

Berkongsi data menggunakan folder rangkaian

Ini adalah pilihan yang paling mudah dan mempunyai keperluan yang paling, tetapi juga menyediakan kefungsian paling. Dalam kaedah ini, fail pangkalan data yang disimpan pada pemacu rangkaian kongsi dan semua pengguna berkongsi fail pangkalan data secara serentak. Beberapa had termasuk kebolehpercayaan dan ketersediaan jika terdapat berbilang pengguna secara serentak mengubah data kerana semua objek pangkalan data dikongsi. Teknik ini juga boleh mengurangkan prestasi seperti semua objek pangkalan data dihantar merentasi rangkaian.

Opsyen ini mungkin berfungsi untuk anda jika hanya beberapa orang dijangka menggunakan pangkalan data pada masa yang sama dan pengguna tidak perlu menyesuaikan reka bentuk pangkalan data.

Note: Kaedah ini adalah kurang selamat berbanding kaedah berkongsi pangkalan data lain, kerana setiap pengguna mempunyai salinan penuh fail pangkalan data, meningkatkan risiko capaian tidak diizinkan.

Untuk berkongsi pangkalan data menggunakan folder rangkaian:

 1. Jika ia belum tersedia, sediakan folder rangkaian kongsi.

  Untuk bantuan dengan langkah ini, lihat sistem bantuan untuk sistem pengendalian komputer yang anda ingin gunakan untuk berkongsi pangkalan data anda. Jika folder yang dikongsi berada di pelayan rangkaian, anda mungkin memerlukan bantuan daripada pentadbir rangkaian.

 2. Pastikan Access disetkan untuk dibuka dalam mod kongsi pada semua komputer pengguna. Ini adalah seting lalai, tetapi anda patut menyemak untuk memastikan —jika pengguna membuka pangkalan data dalam mod eksklusif, ia akan mengganggu ketersediaan data. Lengkapkan prosedur berikut pada setiap komputer:

  1. Mulakan Access dan di bawah fail, klik opsyen. Ambil perhatian, jika anda menggunakan mencapai 2007, klik Butang Microsoft Office dan kemudian klik Opsyen Access.

  2. Dalam kotak Opsyen Access , klik Seting klien. Ambil perhatian, jika anda menggunakan Access 2007, klik lanjutan.

  3. Dalam seksyen Lanjutan, di bawah Mod buka lalai, pilih Dikongsi, klik OK dan keluar dari Access.

 3. Salin fail pangkalan data ke folder berkongsi. Selepas anda menyalin fail, pastikan bahawa atribut fail disetkan untuk membenarkan capaian baca/tulis untuk fail pangkalan data. Pengguna mesti mempunyai capaian baca/tulis untuk menggunakan pangkalan data.

 4. Pada setiap komputer pengguna, cipta pintasan ke fail pangkalan data. Dalam dialog Sifat Pintasan, masukkan laluan ke fail pangkalan data dalam sifat Sasaran menggunakan alamat UNC dan bukannya huruf pemacu dipetakan. Contohnya, berbanding dari F:\contoh.accdb, gunakan \\namakomputer\dikongsi.accdb.

  Note: Langkah ini juga boleh dilakukan sendiri oleh pengguna.

Halaman atas

Berkongsi pangkalan data terpisah

Ini adalah pilihan yang baik jika anda tidak mempunyai tapak SharePoint atau pelayan pangkalan data. Anda boleh menggunakan perkongsian pangkalan data terpisah melalui rangkaian atau tapak SharePoint. Apabila anda memisahkan pangkalan data, anda mengaturnya semula ke dalam dua fail — pangkalan data bahagian belakang yang mengandungi jadual data dan pangkalan data bahagian depan yang mengandungi semua objek pangkalan data lain seperti pertanyaan, borang dan laporan. Setiap pengguna berinteraksi dengan data menggunakan salinan setempat pangkalan data bahagian depan tersebut.

Manfaat memisahkan pangkalan data

 • Prestasi dipertingkatkan   hanya data dikongsi merentasi rangkaian tidak Jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro dan modul.

 • Ketersediaan lebih meluas    Urus niaga pangkalan data seperti pengeditan rekod dilengkapkan dengan lebih cepat.

 • Keselamatan dipertingkatkan    Pengguna mencapai pangkalan data bahagian belakang melalui Jadual terpaut; sangat kurang kemungkinan penceroboh boleh mendapatkan capaian tidak diizinkan ke data melalui pangkalan data bahagian depan.

 • Kebolehpercayaan improved    Jika pengguna menghadapi masalah dan pangkalan data tertutup secara tiba-tiba, sebarang pencemaran fail pangkalan data adalah biasanya terhad pada salinan pangkalan data bahagian depan yang pengguna telah terbuka.

 • Persekitaran pembangunan yang fleksibel    Setiap pengguna secara berasingan boleh membangunkan pertanyaan, borang, laporan dan objek pangkalan data lain tanpa menjejaskan pengguna lain. Anda juga boleh membangunkan dan mengagihkan pangkalan data bahagian depan versi baru tanpa mengganggu capaian ke data yang disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang.

Jika opsyen ini sesuai untuk anda, pergi ke arahan pada memisahkan pangkalan data Access.

Halaman atas

Berkongsi pangkalan data pada tapak SharePoint

Important    Microsoft no longer recommends creating and using Access web apps in SharePoint. As an alternative, consider using Microsoft PowerApps to build no-code business solutions for the web and mobile devices.

Anda mempunyai beberapa opsyen yang baik jika anda mempunyai pelayan yang menjalankan SharePoint, terutamanya pelayan yang menjalankan Access Services. Beberapa titik penyepaduan dengan SharePoint membantu membuat capaian pangkalan data lebih mudah. Apabila anda menerbitkan pangkalan data web, Access Services mencipta laman SharePoint yang mengandungi pangkalan data. Semua objek pangkalan data dan data beralih ke senarai SharePoint dalam laman tersebut.

Apabila anda menerbitkan pangkalan data, anda mengalihkannya ke Web. Anda boleh mencipta borang dan laporan Web yang berjalan dalam tetingkap pelayar dan juga boleh mencipta objek Access standard (kadangkala dipanggil objek "klien" untuk membezakannya daripada objek Web). Anda perlu memasang Access pada komputer anda untuk menggunakan objek Access klien, tetapi semua objek pangkalan data di SharePoint dikongsikan.

Note: Apabila Access telah dipasang di komputer anda, anda boleh menggunakan objek klien dari pangkalan data Web, jika tidak anda hanya boleh menggunakan objek pangkalan data Web.

Access Services menyediakan satu platform untuk anda mencipta pangkalan data yang anda boleh gunakan di Web. Anda mereka bentuk dan menerbitkan pangkalan data web menggunakan Access 2010 dan SharePoint dan mereka mengguna pangkalan data web dalam pelayar Web.

Note: Anda akan memerlukan keizinan pereka bentuk pada tapak SharePoint yang anda ingin menerbitkan pangkalan data.

Borang, laporan dan makro UI dijalankan dalam pelayar.

Data disimpan dalam senarai SharePoint jika anda menggunakan pangkalan data web: semua jadual menjadi senarai SharePoint, rekod menjadi senarai item dan anda boleh menggunakan keizinan SharePoint untuk mengawal capaian kepada pangkalan data web.

Pertanyaan dan makro data yang berjalan pada pelayan: pemprosesan semua SQL yang berlaku pada pelayan. Ini membantu meningkatkan prestasi rangkaian dengan mengehadkan trafik kepada set hasil.

Menyimpan pangkalan data ke pustaka dokumen

Anda boleh menyimpan pangkalan data ke sebarang pustaka dokumen SharePoint. Kaedah ini sama dengan menyimpan pangkalan data ke folder rangkaian dan menyediakan cara yang mudah untuk menguruskan capaian ke pangkalan data. Apabila anda memaut ke senarai SharePoint, data dikongsi, tetapi objek pangkalan data tidak. Setiap pengguna menggunakan salinan pangkalan data mereka.

Contohnya, jika laman SharePoint anda mengandungi senarai yang menjejak isu perkhidmatan pelanggan dan menyimpan maklumat pekerja, anda boleh mencipta pangkalan data dalam Access sebagai hujung depan untuk senarai tersebut. Anda boleh membina pertanyaan Access untuk menganalisis isu tersebut dan laporan Access untuk memformatkan dan menerbitkan laporan bertulis untuk Mesyuarat status pasukan. Jika individu yang mempunyai capaian pada komputer mereka, anda boleh membuat pertanyaan Access dan laporan yang tersedia pada yang menu pandangan untuk senarai SharePoint. Apabila individu melihat senarai pada tapak SharePoint, mereka boleh mencari dan membuka pertanyaan, laporan dan lain-lain objek Access dengan mengklik pada menu pandangan . Jika individu tidak mempunyai capaian, mereka masih boleh menggunakan data dalam senarai menggunakan pandangan SharePoint.

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin kongsikan.

 2. Di bawah yang fail tab, klik Simpan sebagai.

 3. Klik Simpan pangkalan data sebagai, dalam yang Seksyen lanjutan , pilih SharePoint dan kemudian klik Simpan sebagai

  Notes: 

  • Jika anda menggunakan Access 2007, klik Butang Microsoft Office > terbit > pengurusan dokumen pelayan.

  • Jika anda menggunakan Access 2010, klik fail > Simpan & terbit > Simpan pangkalan data sebagai > SharePoint.

 4. Dalam anak kotak dialog Simpan ke SharePoint , semak lalu ke pustaka dokumen yang anda ingin gunakan.

 5. Semak semula nama fail pangkalan data dan jenis fail pangkalan data, lakukan sebarang perubahan dan kemudian klik Simpan.

Untuk maklumat lanjut, lihat menerbitkan ke Access Services dan mengimport dari atau memaut data ke senarai SharePoint.

Halaman atas

Berkongsi pangkalan data dengan memautkan ke senarai SharePoint

Kaedah ini mempunyai manfaat yang sama seperti menggunakan pangkalan data terpisah dan pengguna boleh mengubah suai salinan pangkalan data mereka sendiri, kerana data dikongsi melalui tapak SharePoint. Walaupun anda tidak mendapat manfaat yang sama seperti apabila anda menerbitkan pangkalan data ke tapak SharePoint, anda akan mendapat kemudahan data yang diletakkan secara berpusat. Memandangkan data berada dalam senarai SharePoint, anda boleh menjadikannya tersedia secara berasingan melalui rangkaian menggunakan ciri SharePoint.

Kaedah ini mempunyai tiga langkah utama:

 1. Alihkan data ke senarai SharePoint.

 2. Cipta pautan untuk senarai tersebut.

 3. Edarkan fail pangkalan data.

Anda boleh menggunakan Bestari Alih ke Tapak SharePoint untuk menyempurnakan dua langkah pertama dan sebarang cara yang anda boleh lakukan untuk menyempurnakan langkah terakhir.

Menggunakan Bestari Eksport Jadual ke SharePoint

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Alihkan Data, klik SharePoint.

  Notes: 

  • Opsyen ini hanya tersedia jika pangkalan data anda disimpan dalam format fail .accdb.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Senarai SharePoint , klik alihkan ke SharePoint.

 2. Ikuti langkah dalam Bestari Eksport Jadual ke SharePoint, termasuk menentukan lokasi tapak SharePoint anda. Untuk membatalkan proses, klik Batal.

 3. Pada halaman terakhir bestari, pilih kotak semak Tunjukkan Butiran untuk melihat lebih banyak butiran mengenai pemindahan.

  Halaman bestari ini menerangkan jadual yang telah dipautkan ke senarai dan menyediakan maklumat mengenai lokasi sandaran dan URL untuk pangkalan data anda. Ia juga menyediakan amaran jika beberapa isu pemindahan dihadapi dan menyediakan lokasi jadual log di mana anda boleh melihat lebih banyak butiran mengenai isu tersebut.

 4. Klik Selesai apabila bestari menyelesaikan tindakannya.

  Jika bestari memaparkan amaran, semak semula jadual log dan ambil tindakan yang perlu. Contohnya, medan tertentu tidak boleh dialihkan atau ia mungkin ditukar kepada jenis data lain yang serasi dengan senarai SharePoint.

Note: Untuk melihat senarai anda di tapak SharePoint, klik Senarai pada Lancar Cepat atau klik Lihat Semua Kandungan Tapak. Anda mungkin perlu menyegarkan semula halaman dalam pelayar Web anda. Untuk membuat senarai anda muncul pada Lancar Cepat di tapak SharePoint atau untuk menukar seting lain, seperti mendayakan versi untuk dikesan, anda boleh mengubah seting senarai pada tapak SharePoint. Untuk maklumat lanjut, lihat Bantuan pada tapak SharePoint.

Halaman atas

Berkongsi pangkalan data menggunakan pelayan

Anda boleh menggunakan Access dengan produk pelayan pangkalan data seperti SQL Server untuk berkongsi pangkalan data anda. Kaedah ini menawarkan banyak manfaat kepada anda, tetapi memerlukan perisian tambahan —produk pelayan pangkalan data.

Kaedah ini adalah serupa dengan memisahkan pangkalan data kerana jadual disimpan pada rangkaian dan setiap pengguna mempunyai salinan setempat fail pangkalan data Access yang mengandungi pautan ke jadual, bersama pertanyaan, borang, laporan dan objek pangkalan data lain. Gunakan opsyen ini jika pelayan pangkalan data tersedia dan semua pengguna anda telah memasang Access. Manfaat kaedah perkongsian ini bergantung pada perisian pelayan pangkalan data yang anda gunakan, tetapi secara umumnya termasuk akaun pengguna dan capaian terpilih untuk data, ketersediaan data yang cemerlang dan alat pengurusan data bersepadu yang baik. Selain itu, kebanyakan perisian pelayan pangkalan data berfungsi dengan baik dengan versi Access yang terdahulu, jadi tidak semua pengguna anda mesti menggunakan versi yang sama. Hanya jadual yang dikongsi.

Manfaat berkongsi pangkalan data menggunakan pelayan pangkalan data

 • Berprestasi tinggi dan boleh skala    Dalam pelbagai situasi, pelayan pangkalan data menawarkan prestasi yang lebih baik daripada fail pangkalan data Access yang semata-mata. Produk pelayan pangkalan data yang banyak juga menyediakan sokongan untuk sangat besar, bersaiz terabyte pangkalan data, kira-kira 500 kali had semasa untuk fail pangkalan data Access (dua gigabait). Produk pelayan pangkalan data secara umumnya bekerja sangat berkesan dengan pemprosesan pertanyaan secara selari (menggunakan berbilang threads asli dalam proses tunggal untuk mengendalikan permintaan pengguna) dan diminimumkan keperluan memori tambahan apabila lebih banyak pengguna yang ditambahkan.

 • Ketersediaan increased    Kebanyakan produk pelayan pangkalan data membolehkan anda menyandarkan pangkalan data anda semasa ia sedang digunakan. Hasilnya, anda tidak perlu memaksa pengguna untuk keluar dari pangkalan data untuk menyandarkan data. Malahan, produk pelayan pangkalan data biasanya mengendalikan pengeditan serempak dan rekod-penguncian sangat berkesan.

 • Keselamatan improved    Pangkalan data tidak boleh dibuat sepenuhnya selamat. Walau bagaimanapun, produk pelayan pangkalan data menawarkan keselamatan yang kukuh yang akan membantu melindungi data anda daripada kegunaan yang tidak dibenarkan. Kebanyakan produk pelayan pangkalan data menawarkan keselamatan berdasarkan akaun, membenarkan anda untuk menentukan individu yang boleh melihat jadual. Walaupun dalam peristiwa yang capaian depan betul diperoleh, penggunaan data menghalang dengan keselamatan berdasarkan akaun.

 • Kebolehpulihan automatik    Dalam kes kegagalan sistem (seperti ranap sistem pengendalian atau pemutusan power), beberapa produk pelayan pangkalan data mempunyai mekanisme pemulihan automatik yang memulihkan pangkalan data kepada keadaan terakhir kekonsistenan di melibatkan minit, dengan tiada campur tangan pentadbir pangkalan data.

 • Pemprosesan berdasarkan pelayan    Menggunakan Access dalam konfigurasi pelayan pelanggan membantu mengurangkan trafik rangkaian dengan pemprosesan pertanyaan pangkalan data pada pelayan sebelum menghantar hasil klien. Menghadapi pelayan lakukan pemprosesan yang biasanya lebih cekap, terutamanya apabila bekerja dengan set data yang besar.

Langkah asas untuk menggunakan Access dengan pelayan pangkalan data

 1. Langkah tepat yang diperlukan untuk menggunakan Access dengan pelayan pangkalan data bergantung pada produk pelayan pangkalan data yang anda gunakan, tetapi langkah asasnya adalah sama:

 2. Alihkan data dari jadual dalam pangkalan data Access ke jadual dalam pelayan pangkalan data.

 3. Pautkan ke jadual pelayan pangkalan data dari dalam fail pangkalan data Access.

 4. Cipta akaun pengguna yang sesuai pada pelayan pangkalan data.

 5. Edarkan fail pangkalan data Access.

 6. Pasang sebarang pemacu pangkalan data yang diperlukan pada komputer pengguna.

 7. Untuk maklumat khusus mengenai menggunakan Access dengan SQL Server, lihat mengalihkan data Access ke pangkalan data SQL Server menggunakan Bestari tingkat.

Juga melihat pautan ke atau import dari pangkalan data SQL Server.

Halaman atas

Perkara yang perlu dipertimbangkan apabila memilih kaedah

Keperluan kaedah

Pangkalan data terpisah

Folder rangkaian

Laman SharePoint

Pelayan pangkalan data

Adakah ia memerlukan pangkalan data perisian pelayan?

N

N

N

Y

Adakah ia memerlukan SharePoint

N

N

Y

N

Adakah ia memerlukan Access Services dijalankan pada SharePoint Server?

N

N

Bergantung pada senario anda:

Memaut ke senarai dan menyimpan pustaka dokumen tidak memerlukan Access Services

Menerbitkan sebagai pangkalan data Web atau aplikasi web sememangnya memerlukan Access Services

N

Ketersediaan data

Baik

Mencukupi untuk kumpulan kecil dengan pengeditan ringan data

Terbaik. Membolehkan senario luar talian.

Terbaik

Keselamatan

Bergantung pada langkah tambahan

Kaedah paling kurang selamat

Terbaik

Terbaik

Kefleksibelan

Fleksibel. Ciri pangkalan data baru boleh dibangunkan dengan mudah tanpa mengganggu kerja. Pengguna boleh mengubah suai reka bentuk dalam salinan mereka sendiri.

Kurang fleksibel. Pembangunan boleh dilakukan dengan salinan pangkalan data luar talian, yang kemudian digantikan. Tidak membenarkan pengguna untuk mengubah suai reka bentuk pangkalan data secara individu.

Fleksibel. Memanfaatkan keizinan SharePoint untuk kawalan capaian dan perubahan reka bentuk. Membenarkan penggunaan berdasarkan pelayar bagi sesetengah objek pangkalan data, seperti borang.

Fleksibel. Ciri pangkalan data baru boleh dibangunkan dengan mudah tanpa mengganggu kerja. Pengguna boleh mengubah suai reka bentuk objek dalam salinan mereka.

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×