Cara menggunakan penyegerakan Data sekolah menggunakan penyegerakan PowerSchool

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

PowerSchool adalah kepada pelajar maklumat sistem (SIS) yang bersepadu dengan sekolah Data segerak (SDS). Menggunakan kaedah penyegerakan PowerSchool, anda boleh menyambung terus ke SIS anda menggunakan api berasaskan baki yang disediakan oleh PowerSchool dan menyegerakkan data terus dan bukannya menggunakan fail CSV. Untuk menyediakan SDS yang menggunakan kaedah PowerSchool penyegerakan, ikuti arahan yang terperinci dalam artikel ini.

Dalam topik ini:   

Prasyarat

Sebelum anda mula menyegerakkan dengan SDS yang menggunakan kaedah PowerSchool penyegerakan, Baca Gambaran keseluruhan sekolah Data penyegerakan dan pastikan anda memenuhi prasyarat berikut:

 • Office 365 untuk penyewa pendidikan

 • Keizinan pentadbir global

 • Atribut yang disegerakkan dari SIS PowerSchool anda tidak boleh mengandungi sebarang.

  aksara tidak sah

Nota: Nota: Data yang anda sediakan melalui sekolah Data penyegerakan mungkin boleh dicapai oleh aplikasi pihak ketiga pembekal melalui aplikasi mereka, jadi anda perlu menyegerakkan data yang anda ingin jadikan tersedia kepada pihak ketiga.

Memasang API REST pasang masuk untuk PowerSchool

Sebelum SDS boleh mencapai data daripada SIS PowerSchool anda, anda mesti memasang aplikasi pasang masuk di bawah dalam PowerSchool dan mendapatkan kelayakan OAuth mengikuti langkah ini.

 1. Pada komputer setempat anda, cipta fail pemasangan pasang masuk XML dengan kandungan berikut dan simpan fail sebagai "plugin.xml".

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   
  <plugin xmlns="http://plugin.powerschool.pearson.com" 
  
      
  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  
      xsi:schemaLocation='http://plugin.powerschool.pearson.com plugin.xsd' 
  
  
  
      name="Microsoft School Data Sync" 
  
      version="1.0.0" 
  
      description="Plugin for PowerSchool REST 
  
  API for Microsoft SDS"> 
  
    <oauth></oauth> 
  
    <publisher name="Microsoft Corp."> 
  
      
  
  <contact email="sis@microsoft.com" /> 
  
    </publisher> 
  
  </plugin> 
  
 2. Daftar Masuk ke PowerSchool pentadbir portal Laman web menggunakan kelayakan pentadbir sistem anda.

 3. Pada halaman mula, pilih sistem daripada menu utama, kemudian pergi ke Seting sistem > Pasang Masuk pengurusan konfigurasi > Pasang.

 4. Masukkan atau pilih fail pemasangan pasang masuk yang anda baru sahaja cipta (.xml) dan kemudian pilih memasang.

  Pasang masuk akan muncul dalam seksyen Pasang Masuk dipasang pada halaman Papan pemuka pengurusan pasang masuk . Pastikan pasang masuk didayakan. Jika tidak, pilih opsyen dayakan pada halaman Papan pemuka pengurusan pasang masuk .

  Pada halaman papan pemuka pengurusan pasang masuk, pastikan pasang masuk yang didayakan.
 5. Pilih Data konfigurasi untuk melihat kelayakan OAuth yang dijanakan untuk pasang masuk:

  Pilih Data Konfigurasi untuk melihat kelayakan OAuth untuk pasang masuk
 6. Rekod nilai untuk ID klien dan Klien rahsia supaya anda boleh memasukkan kelayakan ini apabila anda mencipta profil penyegerakan maklumat sekolah anda.

Pastikan titik akhir SELEBIHNYA Internet yang boleh dicapai

Microsoft sekolah Data penyegerakan mesti dapat mencapai pelayan PowerSchool sekolah anda. Untuk memastikan pelayan boleh dicapai, buka Port 80 dan 443 dari Internet ke pelayan PowerSchool anda.

Untuk mengesahkan bahawa titik akhir disetkan dengan betul, semak bahawa anda boleh membuka halaman Laman web pelayan PowerSchool dari Internet. Contohnya, dalam pelayar anda, yang pergi ke https://<instance>.powerschool.com/public/ dan http://<instance>.powerschool.com/public/.

Tentang AADConnect penggunaan amaran

Jika anda mengkonfigurasikan penyegerakan Data sekolah untuk penyewa yang disegerakkan dari Active Directory melalui AADConnect onpremises, anda mungkin mendapati peningkatan dalam bilangan Disconnectors yang ditunjukkan dalam miisclient anda. Ini adalah hasil Office 365 Kumpulan yang sedang tidak dapat menyegerakkan kembali ke AADConnect Metaverse dan Active Directory pada premis. Amaran ini tidak mempunyai sebarang kesan negatif pada penggunaan AADConnect semasa dan hanya menyediakan Nota maklumat ada kegagalan penyegerakan yang terhasil. Anda patut jangkakan amaran ini dalam AADConnect selepas mendayakan penyegerakan SDS, seperti satu Office 365 Kumpulan dicipta untuk setiap kelas yang disegerakkan melalui SDS.

Menyegerakkan data SIS anda menggunakan kaedah penyegerakan PowerSchool

Tontoni video: menggunakan penyegerakan Data sekolah

Gunakan Video Penyegerakan Data Sekolah

Selepas anda telah memasang pasang masuk dan mengesetkan capaian, mencipta profil dalam Microsoft sekolah Data penyegerakan untuk menyegerakkan maklumat pengguna anda.

Capaian SDS dan log masuk kali pertama

 1. Untuk mencapai lancar Portal Pentadbiran penyegerakan Data sekolah pelayar web persendirian, Navigasi ke sds.microsoft.com, dan kemudian Daftar Masuk menggunakan akaun pentadbir sejagat O365 anda.

 2. Jika ini kali pertama anda mendaftar masuk ke SDS, anda mesti memilih untuk mendayakan/menyahdayakan SDS dan Classroom Microsoft. Untuk mendayakan penyegerakan Data sekolah dan meneruskan persediaan, Togol Pertukaran sekolah Data segerak ke posisi On.

Petikan skrin seting dalam penyegerakan Data sekolah, untuk menghidupkan penyegerakan Data sekolah atau mematikan.

Mencipta profil penyegerakan dan menyegerakkan Data SIS anda

 1. Selepas sekolah Data penyegerakan didayakan, klik + Tambah profil dalam anak tetingkap navigasi sebelah kiri untuk mencipta profil penyegerakan.

  Menambah Profile_C3_20175211236
 2. Pada halaman sebelum anda bermula melengkapkan borang yang bersesuaian. Setelah selesai, klik mula.

  Sebelum anda mula - PowerSchool_C3_201752112132
  • Nama profil ini - masukkan nama untuk profil penyegerakan anda. Nama ini akan digunakan untuk mengenal pasti profil penyegerakan dalam papan pemuka SDS, dan tidak boleh diubah selepas persediaan profil selesai.

  • Pilih kaedah penyegerakan anda - pilih antara kaedah penyegerakan tersedia 3 yang ditunjukkan. Jika anda menyegerakkan menggunakan PowerSchool, pilih opsyen untuk PowerSchool API.

 3. Pada halaman Opsyen segerak , pilih opsyen yang sesuai untuk mencipta pengguna baru atau menyegerakkan pengguna sedia ada. Kemudian lengkapkan pilihan anda pada halaman yang bersesuaian.

  Penyegerakan opsyen Page PowerSchool_C3_201752113040

  • Pengguna sedia ada - Pilih opsyen ini jika anda sudah mempunyai akaun pengguna yang mencipta dalam penyewa O365 anda bagi setiap pelajar dan guru yang terkandung dalam PowerSchool.

  • Pengguna baru - Pilih opsyen ini jika anda inginkan SDS untuk mencipta pengguna akaun untuk setiap pelajar dan guru yang terkandung dalam PowerSchool.

  • Web Access URL - ini ialah URL untuk anda SIS PowerSchool iaitu Internet yang boleh dicapai.

  • klien Id - ini adalah klien Id direkodkan dalam seksyen memasang API REST pasang masuk untuk PowerSchool artikel ini.

  • rahsia klien - ini adalah rahsia klien yang dirakam dalam seksyen memasang API REST pasang masuk untuk PowerSchool artikel ini.

  • Pilih Domain untuk sekolah / Seksyen -Pilih domain daripada menu juntai bawah ini yang anda ingin kaitkan dengan sekolah dan Seksyen seperti yang disegerakkan dari PowerSchool. Akhiran domain ini boleh digunakan dalam seksyen setiap alamat smtp utama bagi Kumpulan O365 sepadan yang SDS mencipta bagi setiap seksyen.

  • Pilih sekolah untuk menyegerakkan - opsyen ini membenarkan anda memilih sekolah yang anda ingin Segerakkan daripada PowerSchool.

  • Pilih sekolah tahun - ini adalah tahun sekolah daripada PowerSchool yang anda ingin Segerakkan di bawah profil ini. Hanya 1 sekolah tahun boleh disegerakkan setiap profil.

  • Guru dan pelajar mempunyai kelas sekolah berbilang - jika anda mempunyai guru atau pelajar yang dikaitkan dengan lebih daripada satu sekolah dalam PowerSchool, semak kotak ini.

  • Sifat sekolah - ini ialah atribut sekolah yang terkandung dalam PowerSchool yang SDS boleh menyegerakkan. Atribut greyed keluar adalah atribut yang diperlukan dan mesti hadir dalam PowerSchool untuk setiap sekolah untuk menyegerakkan. Atribut tambahan yang ditunjukkan adalah pilihan, dan boleh disegerakkan jika anda memilih.

  • Seksyen sifat - ini ialah atribut seksyen yang terkandung dalam PowerSchool yang SDS boleh menyegerakkan. Atribut greyed keluar adalah atribut yang diperlukan dan mesti hadir dalam PowerSchool bagi setiap seksyen untuk menyegerakkan. Atribut tambahan yang ditunjukkan adalah pilihan, dan boleh disegerakkan jika anda memilih.

  • Opsyen penyegerakan untuk nama paparan Kumpulan Seksyen - menyemak kotak ini akan membolehkan guru untuk mengawal Seksyen memaparkan nama selepas penyegerakan pertama dan mengelakkan SDS menulis ganti perubahan Seksyen DisplayName yang dibuat oleh guru.

  • Opsyen lesen - menandakan kotak ini akan Peruntukkan lesen bilik darjah pratonton untuk semua pelajar dan guru yang terkandung dalam fail CSV anda. Ini akan memberikan pengguna tersebut capaian Classroom Microsoft.

  • Intune pendidikan - menandakan kotak ini akan lesen semua pelajar dan guru untuk Intune untuk Education. Ini juga akan auto-mencipta beberapa Kumpulan lalai yang boleh digunakan dalam Intune yang untuk aplikasi Education.

 4. Pada halaman opsyen guru , pilih identiti bersesuaian yang sepadan dengan opsyen, sahkan guru sifat dipilih, kemudian klik berikut.

  Options_C3_201752121124 guru

  • Kunci primer (sasaran direktori) - ini adalah atribut pengguna dalam Azure AD yang digunakan untuk SDS identiti yang sepadan. Menonton video pengenalan yang sepadan untuk maklumat tambahan mengenai cara memilih atribut direktori sasaran yang sesuai, dan dengan betul mengkonfigurasikan identiti yang sepadan dengan seting untuk guru.

  • Domain (pilihan) - ini ialah nilai pilihan domain yang anda boleh menambah untuk atribut direktori sumber dipilih untuk melengkapkan anda guru identiti yang sepadan. Jika anda perlu sepadan dengan atribut UserPrincipalName atau mel, anda mesti mempunyai domain yang disertakan dalam rentetan. Atribut sumber anda mesti memasukkan domain sudah atau anda boleh menambah domain yang sesuai untuk atribut sumber yang menggunakan menu juntai bawah ini.

  • Kunci primer (sumber direktori) - ini adalah atribut guru dalam PowerSchool yang digunakan untuk SDS identiti yang sepadan. Menonton video pengenalan yang sepadan untuk maklumat tambahan mengenai cara memilih atribut direktori sumber yang sesuai, dan dengan betul mengkonfigurasikan identiti yang sepadan dengan seting untuk guru.

 5. Pada halaman opsyen pelajar , pilih identiti sesuai pilihan yang sepadan, sahkan sifat pelajar dipilih, kemudian klik berikut.

  Pelajar opsyen Page_C3_201752123140
  • Kunci primer (sumber direktori) - ini adalah atribut pelajar dalam PowerSchool yang digunakan untuk SDS identiti yang sepadan. Menonton video pengenalan yang sepadan untuk maklumat tambahan mengenai cara memilih atribut direktori sumber yang sesuai, dan dengan betul mengkonfigurasikan identiti yang sepadan dengan seting untuk guru.

  • Kunci primer (sasaran direktori) - ini adalah atribut pengguna dalam Azure AD yang digunakan untuk SDS identiti yang sepadan. Tontoni video pengenalan yang sepadan untuk maklumat tambahan mengenai cara memilih atribut direktori sasaran sesuai dan mengkonfigurasikan identiti yang sepadan dengan seting untuk pelajar dengan betul.

  • Domain (pilihan) - ini ialah nilai pilihan domain yang anda boleh menambah untuk atribut direktori sumber dipilih untuk melengkapkan sepadan identiti pelajar anda. Jika anda perlu sepadan dengan atribut UserPrincipalName atau mel, anda mesti mempunyai domain yang disertakan dalam rentetan. Atribut sumber anda mesti memasukkan domain sudah atau anda boleh menambah domain yang sesuai untuk atribut sumber yang menggunakan menu juntai bawah ini.

 6. Pada halaman semak semula , pastikan anda telah membuat pilihan yang sesuai. Jika tiada perubahan tambahan yang diperlukan, klik Cipta Profil.

  Semak semula Page PowerSchool_C3_201752123513

Video: Cara untuk memadankan atribut sumber dan sasaran untuk penyegerakan

Untuk pelbagai contoh kejayaan logik dan kegagalan penyegerakan yang sepadan, menonton video pengenalan yang sepadan:

Identiti sepadan matrik video

Topik Berkaitan

Gambaran keseluruhan sekolah Data penyegerakan
sekolah Data penyegerakan diperlukan atribut untuk penyegerakan PowerSchool

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×