Capaian tetamu dalam Kumpulan Office 365

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dikemas kini: Julai 2017

Capaian tetamu dalam Kumpulan Office 365 membolehkan anda dan pasukan anda untuk bekerjasama dengan individu dari luar organisasi anda dengan memberikan mereka capaian kepada perbualan kumpulan, fail, jemputan kalendar dan buku Kumpulan. Mencapai boleh diberikan kepada tetamu — termasuk rakan kongsi, vendor, pembekal atau perunding — oleh sebarang pemilik Kumpulan.

Cara berfungsi

Pengguna Office 365 boleh menggunakan Outlook pada web atau Outlook 2016 untuk menambah dan menguruskan tetamu dalam Kumpulan Office 365 mereka. Tetamu boleh mempunyai sebarang alamat e-mel dan akaun e-mel boleh kerja, peribadi atau akaun sekolah.

Access tetamu ialah seting aras penyewa dan didayakan secara lalai. Pentadbir penyewa boleh menguruskan tetamu dan capaian mereka kepada sumber Kumpulan Office 365 menggunakan PowerShell. Lihat tab urus untuk arahan.

Apabila tetamu dijemput untuk menyertai Kumpulan, mereka menerima e-mel selamat datang yang termasuk sedikit maklumat tentang Kumpulan dan perkara yang mereka boleh jangkakan memandangkan ia berada ahli.

Tetamu menerima e-mel selamat datang

Semua ahli tetamu interaksi berlaku melalui Peti Masuk e-mel mereka. Ia tidak dapat mencapai Laman Kumpulan tetapi boleh menerima jemputan kalendar, mengambil bahagian dalam perbualan e-mel dan jika pentadbir penyewa telah didayakan, buka fail yang dikongsi menggunakan pautan atau lampiran.

Semua e-mel Kumpulan dan tetamu yang menerima jemputan kalendar akan disertakan peringatan untuk menggunakan "balas semua" dalam respons kepada Kumpulan bersama-sama dengan pautan ke fail Kumpulan pandangan dan membiarkan Kumpulan. Berikut adalah contoh:

Semua e-mel yang tetamu menerima daripada ahli Kumpulan akan mempunyai pengaki dengan arahan dan pautan

Jadual berikut meringkaskan tetamu boleh dan tidak boleh lakukan.

Ciri

Pengguna tetamu dibenarkan?

Mencipta kumpulan

Tidak

Tambah/Alih keluar ahli kumpulan

Tidak

Memadamkan kumpulan

Tidak

Menyertai kumpulan

Ya, dengan jemputan

Memulakan perbualan

Ya

Membalas perbualan

Ya

Mencari perbualan

Ya

@mention seseorang dalam Kumpulan

Tidak

PIN/kegemaran Kumpulan

Tidak

Memadam perbualan

Ya

"Seperti" mesej

Tidak

Menguruskan mesyuarat

Tidak

Kalendar Kumpulan pandangan

Tidak

Mengubah suai peristiwa kalendar

Tidak

Menambah kalendar Kumpulan kalendar peribadi

Tidak

Melihat dan mengedit fail kumpulan

Ya, jika didayakan oleh pentadbir penyewa

Mencapai buku nota OneNote kumpulan

Ya, melalui pautan daripada ahli kumpulan

Menyemak lalu kumpulan

Tidak

Secara lalai, access tetamu didayakan untuk organisasi anda. Apabila didayakan, Semua orang dalam organisasi anda boleh menambah pengguna tetamu untuk Kumpulan Office 365. Tetamu akan mempunyai capaian ke semua ciri Kumpulan Office 365.

Sebagai pentadbir, anda boleh mengawal sama ada untuk membenarkan capaian tetamu ke Kumpulan Office 365 untuk seluruh organisasi atau individu Kumpulan Office 365. Dan anda boleh mengawal individu yang boleh membenarkan tetamu untuk ditambah kepada Kumpulan.

Menguruskan capaian tetamu dalam portal pentadbir

 1. Daftar Masuk dengan akaun pentadbir sejagat Office 365 di https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Pergi ke pengguna > pengguna tetamu.

  Kembangkan Seksyen pengguna pada anak tetingkap navigasi untuk menguruskan pengguna tetamu anda

Jika tetamu yang sudah wujud dalam direktori anda (lihat di atas) anda boleh menambahkannya pada kumpulan anda dari pusat pentadbiran Office atau Pusat Pentadbiran Exchange.

 1. Daftar Masuk dengan akaun pentadbir sejagat Office 365 di https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Pergi ke pengguna > pengguna tetamu.

  Kembangkan Seksyen Kumpulan pada anak tetingkap navigasi untuk menguruskan Kumpulan anda

 3. Pilih Kumpulan yang anda ingin tambahkan tetamu ke dan klik Edit dalam seksyen ahli .

  Klik Edit untuk menguruskan keahlian kumpulan anda

 4. Pilih nama tetamu yang anda ingin tambahkan.

 5. Klik Simpan

Anda tidak boleh menjemput tetamu dari pusat pentadbiran Office atau Pusat Pentadbiran Exchange pada masa ini. Untuk menjemput tetamu secara berpusat, anda mungkin Pertimbangkan menggunakan pratonton kerjasama Azure Active Directory B2B. Untuk maklumat lanjut, lihat tentang dalam Azure AD B2B kerjasama pratonton.

Kini anda tidak boleh menambah atau mengedit tetamu dari pusat pentadbiran Office atau Pusat Pentadbiran Exchange. Untuk mengedit akaun tetamu (seperti paparan nama atau profil gambar mereka) pergi ke portal Azure Active Directory anda. Untuk maklumat lanjut, lihat memahami identiti Office 365 dan Azure Active Directory.

Mengawal capaian tetamu ke Kumpulan Office 365

Secara lalai, tetamu boleh mencapai Kumpulan fail dan OneNote. Untuk memadamkan ini, anda perlu mematikan SharePoint perkongsian seting pada aras organisasi luaran. Untuk langkah, lihat menghidupkan perkongsian luaran atau mematikan untuk SharePoint Online, "Menguruskan perkongsian luaran bagi koleksi laman Kumpulan Office 365."

Walau bagaimanapun, walaupun jika SharePoint seting perkongsian luaran dimatikan, fail dari laman SharePoint boleh masih akan dikongsi dengan pengguna tetamu baru berdasarkan seting SharePoint. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat menguruskan perkongsian luaran bagi persekitaran SharePoint Online.

Secara lalai, opsyen perkongsian dalam organisasi anda didayakan. Opsyen ini membenarkan tetamu untuk ditambah kepada organisasi anda. Untuk mematikannya:

 1. Daftar Masuk dengan akaun pentadbir sejagat Office 365 di https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Dalam menu navigasi, pilih seting kemudian Keselamatan & privasi.

 3. Setkan hidup yang / matikan Togol untuk membenarkan menambah tetamu baru untuk organisasi saya.

  Membenarkan menambah pengguna tetamu untuk organisasi saya

 1. Daftar Masuk dengan akaun pentadbir Office 365 anda https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Dalam menu navigasi, pilih seting kemudian Perkhidmatan & tambahan.

 3. Pilih Kumpulan Office 365.

  Kumpulan Office 365

 4. Pada halaman Kumpulan Office 365 , setkan Togol ke atau mematikan, bergantung jika anda ingin membenarkan individu di luar sumber Kumpulan mencapai Office 365 organisasi anda.

  Jika anda menghidupkan Togol ini pada, anda akan melihat opsyen lain untuk mengawal sama ada anda ingin membenarkan pemilik kumpulan yang menambah individu di luar organisasi anda kepada Kumpulan Office 365. Setkan Togol ini pada jika anda ingin membenarkan pemilik Kumpulan menambah pengguna tetamu.

  Membolehkan individu di luar organisasi mencapai Office 365 Kumpulan dan sumber saya

Menggunakan PowerShell untuk mengawal capaian tetamu

PENTING: Prosedur dalam artikel ini memerlukan PRATONTON versi Modul Azure Active Directory untuk Windows PowerShell, khususnya, modul AzureADPreview versi 2.0.0.137 or later.

Sebagai satu amalan terbaik, kami mengesyorkan agar sentiasa kekal semasa: buang pemasangan versi AzureADPreview lama dan dapatkan yang terkini sebelum anda menjalankan perintah PowerShell.

 1. Buka Windows PowerShell sebagai pentadbir:

  1. Dalam bar carian anda, taipkan Windows PowerShell.

  2. Klik kanan pada Windows PowerShell dan pilih Jalankan sebagai Pentadbir.

   Buka PowerShell sebagai "Jalankan sebagai pentadbir."

  Tetingkap Windows PowerShell akan terbuka. Gesaan C:\Windows\system32 bermakna anda telah membukanya sebagai pentadbir.

  Penampilan Powershell sewaktu pertama kali anda membukanya.

 2. Untuk membuang pemasangan versi terdahulu AzureADPreview, jalankan perintah ini:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Untuk membuang pemasangan versi terkini AzureADPreview, jalankan perintah ini:

  Install-Module AzureADPreview

  Pada mesej tentang repositori yang tidak boleh dipercayai, taipkan Y. Ia akan mengambil masa beberapa minit untuk modul baru dipasang.

 1. Adakah anda memasang modul PratontonAzureAD seperti yang diarahkan dalam bahagian di atas, "Pasang versi pratonton Modul Azure Active Directory untuk Windows PowerShell"? Tidak mempunyai versi pratonton terkini adalah sebab #1 langkah-langkah ini tidak berfungsi untuk individu.

 2. Jika anda belum berbuat demikian, buka tetingkap Windows PowerShell pada komputer anda (tidak kira jika itu adalah tetingkap Windows PowerShell biasa atau salah satu yang anda buka dengan memilih Jalankan sebagai pentadbir).

 3. Jalankan perintah berikut. Tekan Enter selepas setiap perintah.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Dalam skrin Daftar masuk ke Akaun anda yang terbuka, masukkan akaun pentadbir Office 365 dan kata laluan anda untuk menyambungkan anda ke perkhidmatan dan klik Daftar masuk.

  Masukkan kelayakan Office 365 anda
 4. Jalankan perintah berikut:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Lihat jika anda sudah mempunyai objek AzureADDirectorySetting, dan jika begitu Menyimpan ID. objek Menjalankan perintah ini:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Jika, dan hanya jika, cmdlet tersebut memaparkan ralat dibincangkan objek yang tidak wujud, menciptanya penggunaan cmdlets ini:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Salin objek AzureADDirectorySetting kembali ke pemboleh ubah setempat $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ini adalah hanya salinan seting; perubahan tidak berkesan sehingga anda menyalin kembali ke objek AzureADDirectorySetting.

 7. Setkan opsyen untuk membenarkan tetamu untuk mencapai O365 Kumpulan:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Akhirnya, (seperti yang disebutkan di atas) untuk perubahan berkesan anda mesti menyalin seting kembali ke objek AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Untuk mengesahkan perubahan mengambil kesan, mengambil nilai daripada objek AzureADDirectorySetting (tidak hanya melihat salinan setempat dalam $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Hasil sepatutnya kelihatan seperti ini:

  AllowGuestsToAccessGroups harus disetkan kepada benar

 1. Adakah anda memasang modul PratontonAzureAD seperti yang diarahkan dalam bahagian di atas, "Pasang versi pratonton Modul Azure Active Directory untuk Windows PowerShell"? Tidak mempunyai versi pratonton terkini adalah sebab #1 langkah-langkah ini tidak berfungsi untuk individu.

 2. Jika anda belum berbuat demikian, buka tetingkap Windows PowerShell pada komputer anda (tidak kira jika itu adalah tetingkap Windows PowerShell biasa atau salah satu yang anda buka dengan memilih Jalankan sebagai pentadbir).

 3. Jalankan perintah berikut. Tekan Enter selepas setiap perintah.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Dalam skrin Daftar masuk ke Akaun anda yang terbuka, masukkan akaun pentadbir Office 365 dan kata laluan anda untuk menyambungkan anda ke perkhidmatan dan klik Daftar masuk.

  Masukkan kelayakan Office 365 anda
 4. Jalankan perintah berikut:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Lihat jika anda sudah mempunyai objek AzureADDirectorySetting, dan jika begitu Menyimpan ID objek

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Jika, dan hanya jika, cmdlet tersebut memaparkan ralat dibincangkan objek yang tidak wujud, menciptanya menggunakan Perintah ini:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Salin objek AzureADDirectorySetting kembali ke pemboleh ubah setempat $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ini adalah hanya salinan seting; perubahan tidak berkesan sehingga anda menyalin kembali ke objek AzureADDirectorySetting.

 7. Setkan opsyen untuk membenarkan tetamu ditambah pada semua O365 Kumpulan:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Akhirnya, (seperti yang disebutkan di atas) untuk perubahan berkesan anda mesti menyalin seting kembali ke objek AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Untuk mengesahkan perubahan mengambil kesan, mengambil nilai daripada objek AzureADDirectorySetting (tidak hanya melihat salinan setempat dalam $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Adakah anda memasang modul PratontonAzureAD seperti yang diarahkan dalam bahagian di atas, "Pasang versi pratonton Modul Azure Active Directory untuk Windows PowerShell"? Tidak mempunyai versi pratonton terkini adalah sebab #1 langkah-langkah ini tidak berfungsi untuk individu.

 2. Jika anda belum berbuat demikian, buka tetingkap Windows PowerShell pada komputer anda (tidak kira jika itu adalah tetingkap Windows PowerShell biasa atau salah satu yang anda buka dengan memilih Jalankan sebagai pentadbir).

 3. Jalankan perintah berikut. Tekan Enter selepas setiap perintah.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Dalam skrin Daftar masuk ke Akaun anda yang terbuka, masukkan akaun pentadbir Office 365 dan kata laluan anda untuk menyambungkan anda ke perkhidmatan dan klik Daftar masuk.

  Masukkan kelayakan Office 365 anda
 4. Menjalankan perintah ini.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Menjalankan perintah ini.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Menjalankan perintah ini. Setkan kepada palsu untuk menyekat capaian tetamu ke kumpulan tertentu. Setkan kepada True untuk membenarkan capaian tetamu ke kumpulan tertentu.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Menjalankan perintah ini.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Di mana anda akan menggantikan YourGroupEmailAddress dengan sesuatu seperti Information@contoso.com.

 8. Menjalankan perintah ini.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Ini membawa 2-3 minit diperlukan untuk disegerakkan.

 9. Untuk mengesahkan seting anda, jalankan perintah ini:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Pengesahan kelihatan seperti ini:

  Pengesahan

Anda boleh membenarkan atau menyekat pengguna tetamu yang menggunakan domain tertentu. Contohnya, katakan anda perniagaan (Contoso) mempunyai perkongsian dengan business lain (Fabrikam). Anda boleh menambah Fabrikam senarai Benarkan anda agar pengguna anda boleh menambah tetamu tersebut kepada Kumpulan mereka.

Untuk maklumat lanjut, lihat tetamu Benarkan/menyekat capaian ke Office 365 Kumpulan

Untuk pengguna akhir

Tetamu adalah seseorang yang bukan pekerja, pelajar atau ahli organisasi anda. Mereka tidak mempunyai sekolah atau kerja akaun dengan organisasi anda.

tidak. Capaian tetamu yang disertakan dengan semua langganan Office 365 Business Premium dan Office 365 Enterprise.

tidak. Hanya individu yang berada di luar organisasi anda, seperti rakan kongsi atau perunding, boleh ditambah sebagai tetamu. Anda boleh menjemput individu dari dalam organisasi anda untuk menyertai sebagai ahli kumpulan yang biasa.

Ya, anda boleh. Kenalan luaran mel adalah kenalan yang disenaraikan dalam senarai alamat global Syarikat anda. Contoh jenis kenalan adalah syarikat vendor yang kerap menyediakan perkhidmatan untuk organisasi anda.

Pentadbir penyewa anda mesti mendayakan ciri tetamu untuk penyewa sebelum anda boleh menambah tetamu. Apabila anda melihat yang "Hubungi mesej pentadbir anda," terdapat kemungkinan bahawa ciri tetamu masih belum didayakan. Lihat tab urus untuk maklumat lanjut.

Ahli tetamu tidak boleh melihat mesej yang dilindungi dengan pengurusan hak maklumat (IRM).

Anda mungkin mendapat laporan tiada penghantaran apabila membalas mesej Kumpulan dengan alamat e-mel yang berbeza daripada yang digunakan apabila anda menyertai atau ditambah kepada Kumpulan. Contohnya, jika anda menyertai Kumpulan sebagai seanc@contoso.com tetapi cuba membalas mesej Kumpulan dalam Peti Masuk anda daripada seanc@service.contoso.com, anda akan menerima laporan tiada penghantaran.

tidak. Anda hanya boleh berkongsi fail Kumpulan Office 365 dengan tetamu yang telah dijemput untuk menyertai Kumpulan.

Lampiran moden ialah fail disimpan pada OneDrive for Business. Satu pautan pergi ke semua penerima. Kerana fail disimpan dalam awan, semua penerima boleh membaca dan mengedit fail tanpa perlu Selaraskan salinan individu. Melihat lampiran dengan lebih pintar untuk maklumat lanjut.

Lampiran moden dalam Kumpulan Office 365 hanya dikongsi dengan ahli kumpulan. Apabila mesej dengan lampiran moden dimajukan kepada ahli tetamu dalam Kumpulan, mereka akan dapat mencapai lampiran apabila mendaftar masuk dengan nama pengguna dan kata laluan. Jika mesej yang dimajukan kepada pengguna yang bukan ahli kumpulan, pengguna tidak akan dapat membuka lampiran.

Ya. Tetamu tidak akan menerima mel selamat datang tetapi akan mempunyai keistimewaan yang di mana-mana ahli tetamu yang lain. Jika anda belum lagi telah dipindahkan senarai edaran anda, lihat senarai agihan memindahkan untuk Kumpulan Office 365 untuk arahan. Senarai agihan yang mengandungi tetamu tidak dapat dipindahkan.

Kumpulan Yammer Office 365 yang disambungkan tidak menyokong capaian tetamu, tetapi anda boleh mencipta kumpulan-disambungkan, luaran dalam rangkaian Yammer anda. Lihat mencipta dan menguruskan Kumpulan luaran dalam Yammer untuk arahan.

Tetamu mungkin menerima perbualan kumpulan beberapa sebab. Lihat pengguna tetamu tidak menerima perbualan kumpulan untuk maklumat.

Untuk pentadbir

 • Pemilik kumpulan Office 365 boleh menambah pengguna tetamu jika opsyen ini telah didayakan untuk organisasi anda.

 • Pentadbir sejagat boleh menambah pengguna tetamu sebarang Kumpulan Office 365 dalam organisasi.

 • Pemilik kumpulan Office 365 dan pentadbir sejagat yang merupakan pemilik Kumpulan boleh menambah pengguna tetamu untuk Kumpulan Office 365 melalui Outlook pada Web.

 • Berkongsi fail dengan tetamu dari laman SharePoint atau Kumpulan Office 365. Lihat berkongsi fail Kumpulan.

 • Menambahkan tetamu untuk organisasi anda melalui Azure active directory B2B kerjasama. Azure active directory B2B kerjasama membenarkan pentadbir Syarikat untuk menjemput dan benarkan set pengguna luaran dengan memuat naik fail nilai dipisahkan koma (CSV) tidak lebih daripada 2000 garis ke portal kerjasama B2B. Untuk butiran lanjut, lihat kerjasama Azure Active Directory B2B.

Ya, pentadbir sejagat boleh menggunakan cmdlet Powershell Azure active directory untuk menyahdayakan sifat "AllowGuestAccessToGroups" pada objek Syarikat, menganggapkan perkongsian luaran dihidupkan pada untuk laman SharePoint.

Seting tetamu disetkan dalam Azure active directory. Ia mengambil masa 2-24 jam untuk perubahan ini akan berkesan merentasi organisasi Office 365 anda.

tidak. Anda hanya boleh berkongsi pustaka dokumen Kumpulan Office 365 dengan tetamu yang telah dijemput untuk menyertai Kumpulan. Tetapi fail Kumpulan individu boleh masih dikongsi dengan pengguna tetamu melalui fail perkongsian dari SharePoint Online.

Tidak, tetamu individu yang pengguna tidak boleh disekat.

Tidak, tidak pada masa ini.

Tiada pengguna tetamu yang merupakan ahli Kumpulan tidak disegerakkan kembali ke pada premis bersama dengan Kumpulan.

Ya, anda boleh. Kenalan luaran mel adalah kenalan yang disenaraikan dalam senarai alamat global Syarikat anda. Contoh jenis kenalan adalah syarikat vendor yang kerap menyediakan perkhidmatan untuk organisasi anda.

Kumpulan Yammer Office 365 yang disambungkan tidak menyokong capaian tetamu, tetapi anda boleh mencipta kumpulan-disambungkan, luaran dalam rangkaian Yammer anda. Lihat mencipta dan menguruskan Kumpulan luaran dalam Yammer untuk arahan.

Topik Berkaitan

Ketahui tentang Kumpulan Office 365
tetamu tidak menerima perbualan e-mel Kumpulan
keahlian kumpulan Uruskan dalam Pusat Pentadbiran Office 365
Benarkan/nafikan tetamu capaian ke Office 365 Kumpulan berdasarkan mereka domain
capaian Azure Active Directory Ulasan

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×