CUBEVALUE (Fungsi CUBEVALUE)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi CUBEVALUE dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mengembalikan nilai teragregat daripada kiub.

Sintaks

CUBEVALUE(connection, [member_expression1], [member_expression2], …)

Sintaks fungsi CUBEVALUE mempunyai argumen berikut:

 • Connection    Diperlukan. Rentetan teks bagi nama sambungan kepada kiub.

 • Member_expression    Pilihan. Rentetan teks ungkapan berbilang dimensi (MDX) yang menilai ahli atau tupel dalam kiub. Secara alternatif, member_expression boleh merupakan set yang ditakrifkan dengan fungsi CUBESET. Gunakan member_expression sebagai penghiris untuk menentukan bahagian kiub yang mana nilai teragregatnya dikembalikan. Jika tiada ukuran ditentukan dalam member_expression, ukuran lalai bagi kiub tersebut digunakan.

Catatan

 • Apabila fungsi CUBEVALUE dinilai, ia memaparkan mesej "#GETTING_DATA…" buat sementara dalam sel sebelum semua data diambil.

 • Jika rujukan sel digunakan untuk member_expression dan rujukan sel mengandungi fungsi CUBE, maka member_expression menggunakan ungkapan MDX bagi item dalam sel rujukan dan bukannya nilai yang dipaparkan dalam sel rujukan.

 • Jika nama sambungan bukan sambungan buku kerja sah yang disimpan dalam buku kerja, CUBEVALUE mengembalikan nilai ralat #NAME? . Jika pelayan Pemprosesan Analitis Dalam Talian (OLAP) tidak berjalan, tidak tersedia atau mengembalikan mesej ralat, CUBEVALUE mengembalikan nilai ralat #NAME? .

 • Jika sekurang-kurangnya satu unsur dalam tupel adalah tak sah, CUBEVALUE mengembalikan nilai ralat #VALUE! .

 • CUBEVALUE mengembalikan nilai ralat #N/A apabila:

  • Sintaks member_expression salah.

  • Ahli yang ditentukan oleh member_expression tidak wujud dalam kiub.

  • Tupel tak sah kerana tiada persilangan bagi nilai yang ditentukan. (Ini boleh berlaku dengan berbilang unsur daripada hierarki yang sama.)

  • Set mengandungi sekurang-kurangnya satu ahli dengan dimensi yang berbeza dengan ahli lain.

  • CUBEVALUE mungkin mengembalikan nilai ralat #N/A jika anda merujuk kepada objek berdasarkan sesi, seperti ahli terhitung atau set bernama dalam Jadual Pangsi semasa berkongsi sambungan dan Jadual Pangsi itu dipadamkan atau anda menukarkan Jadual Pangsi kepada formula. (Pada tab Opsyen dalam kumpulan Alat, klik Alat OLAP kemudian klik Tukar kepada Formula.)

Isu: Nilai nol telah ditukar kepada rentetan kepanjangan sifar

Dalam Excel, jika sel tiada data kerana anda tidak mengubahnya atau anda telah memadamkan kandungannya, sel mengandungi nilai kosong. Dalam banyak sistem pangkalan data, nilai kosong digelar nilai Nol. Nilai kosong atau Nol bermaksud "Tiada nilai." Walau bagaimanapun, formula tidak akan mengembalikan rentetan kosong atau nilai Nol. Formula sentiasa mengembalikan satu daripada tiga nilai: nilai nombor; nilai teks yang mungkin merupakan rentetan kepanjangan sifar atau nilai ralat seperti #NUM! atau #VALUE.

Jika formula mengandungi fungsi CUBEVALUE yang disambung ke pangkalan data Pemprosesan Analitis Dalam Talian (OLAP) dan pertanyaan pangkalan data ini menghasilkan nilai Nol, Excel menukar nilai Nol ini kepada rentetan kepanjangan sifar walaupun formula akan mengembalikan nilai nombor sebaliknya. Ini boleh menyebabkan situasi yang mana sejulat sel mengandungi gabungan nilai rentetan berangka dan kepanjangan sifar dan situasi ini boleh mempengaruhi hasil formula lain yang merujuk kepada julat sel tersebut. Contohnya, jika A1 dan A3 mengandungi nombor dan A2 mengandungi formula dengan fungsi CUBEVALUE yang mengembalikan rentetan kepanjangan sifar, formula berikut akan mengembalikan ralat #VALUE! :

=A1+A2+A3

Untuk menghalang ini berlaku, anda boleh menguji rentetan kepanjangan sifar menggunakan fungsi ISTEXT dan menggunakan fungsi IF untuk menggantikan kepanjangan sifar dengan 0 (sifar) seperti ditunjukkan oleh contoh berikut:

=IF(ISTEXT(A1),0,A1)+IF(ISTEXT(A2),0,A2)+IF(ISTEXT(A3),0,A3)

Secara alternatif, anda boleh menyarangkan fungsi CUBEVALUE dalam syarat IF yang mengembalikan nilai 0 jika fungsi CUBEVALUE menilai rentetan kepanjangan sifar seperti ditunjukkan dalam contoh berikut:

= IF (CUBEVALUE ("Jualan", "[ukuran]. [ Keuntungan] "," [masa]. [2004] "," [semua produk]. [Minuman] ") =" ", 0, CUBEVALUE ("Jualan"," [ukuran]. [[ Keuntungan] "," [masa]. [2004] "," [semua produk]. [Minuman] "))

Sila ingati bahawa fungsi SUM tidak memerlukan ujian rentetan kepanjangan sifar kerana ia mengabaikan secara automatik rentetan kepanjangan sifat apabila mengira nilai kembalinya.

Contoh

= CUBEVALUE("Sales","[Measures].[ Keuntungan] "," [masa]. [2004] "," [semua produk]. [Minuman] ")

= CUBEVALUE($A$1,"[Measures].[ Keuntungan] ", D$ 12, $A23)

=CUBEVALUE("Sales",$B$7,D$12,$A23)

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×