Bertukar kepada pelan atau langganan Office 365 yang lain

Anda boleh menukar daripada langganan Office 365 anda yang semasa kepada langganan Office 365 yang lain:

 • Dalam keluarga perkhidmatan yang sama    Contohnya, daripada Office 365 Small Business kepada Office 365 Small Business Premium , atau daripada Office 365 Enterprise E1 kepada Office 365 Enterprise E3.

 • Daripada pelan kendiri    Contohnya, daripada Exchange Online kepada Office 365 Enterprise E1 .

 • Kepada keluarga perkhidmatan yang berbeza    Contohnya, daripada Office 365 Small Business kepada Office 365 Enterprise E3.

Untuk gambaran keseluruhan ciri yang termasuk dalam rancangan yang berlainan, termasuk harga, lihat perihalan produk. Untuk spesifikasi teknikal, lihat Perbandingan perkhidmatan Office 365.

Artikel ini memberitahu anda:

Jika anda perlu membatalkan langganan anda, lihat Membatalkan langganan saya.

Untuk menukar pelan

Banyak pelan boleh ditukar menggunakan bestari Tukar pelan. Untuk mengetahui sama ada pelan anda layak, lihat Pelan yang layak untuk bestari Tukar pelan. Jika pelan anda tidak layak, anda perlu menukar pelan secara manual.

Anda tidak boleh menggunakan bestari Tukar pelan jika langganan anda mempunyai lebih daripada 300 pengguna. Untuk mencapai bestari Tukar pelan, anda perlu merupakan pentadbir sejagat (untuk Office 365 Enterprise dan Office 365 Midsize Business) atau pentadbir (untuk Office 365 Small Business).

Nota    Jika anda ingin beralih dari langganan percubaan bagi sesuatu pelan kepada langganan berbayar bagi pelan yang lain, mula-mula beli pelan yang anda sedang cuba kemudian tukar pelan. Untuk maklumat lanjut, lihat Membeli langganan selepas mencuba Office 365 (untuk Office 365 Small Business) atau Membeli langganan selepas mencuba Office 365 (untuk Office 365 Enterprise atau Office 365 Midsize Business).

Untuk menukar pelan menggunakan bestari Tukar pelan

 1. Semak semula perkara yang berlaku pada perkhidmatan anda apabila pelan anda ditukar:

 • Tiada gangguan terhadap perkhidmatan anda dan pengguna masih dapat mencapai data mereka.

 • Pentadbir tidak akan dapat menggunakan portal Office 365.

 • Pengguna pada langganan sedia ada anda dialihkan ke langganan baru secara automatik.

  Nota    Jangan untukkan semula lesen pengguna kepada langganan baru semasa rancangan anda ditukar. Hal ini boleh mengganggu proses pertukaran.

 • Bil langganan sedia ada anda akan dimatikan selepas anda menyerahkan pesanan anda dan bil langganan baru anda bermula selepas pertukaran selesai. Untuk maklumat lanjut tentang kesan pertukaran pelan terhadap bil anda, lihat Pelan pengebilan dan pertukaran.

 • Jika anda ingin menggunakan satu lagi domain tersuai anda untuk alamat laman web awam Office 365 anda, ubah alamat sebelum anda menukar pelan. Jika anda ingin mengubahnya kepada domain lain kemudian, anda mungkin perlu melakukan beberapa langkah tambahan.

 • Pergi ke halaman Langganan (atau klik Pentadbir > PelesenanatauPentadbir > Urus dan beli lesen).

 • Pada halaman Langganan, pilih pelan yang anda ingin tukar, kemudian, di bawah Opsyen pelan, klik Tukar pelan.

 • Pada halaman Pilih pelan baru, pilih pelan, kemudian klik Berikut.

 • Lihat langkah-langkah dalam bestari Daftar Keluar. Anda boleh menambah lesen pada halaman Semak Semula dengan mengklik pautan Edit di sebelah langganan baru anda atau mengubah kaedah atau kekerapan bayaran anda pada halaman Bayaran.

 • Pada halaman Pesanan selesai, klik Status untuk melengkapkan pesanan anda.
  Apabila halaman Menukar pelan: status muncul; proses pertukaran pelan sedang berjalan dan anda akan melihat halaman ini sehingga pelan anda selesai ditukar. Anda boleh menutup halaman Menukar pelan: status dan kembali kemudian tanpa mengganggu proses pertukaran pelan.

Nota    Pertukaran pelan biasanya memerlukan masa kurang dari 10 minit jika tidak menghadapi ralat atau isu. Bahagian peruntukan semula lesen bagi sesuatu proses sepatutnya mengambil masa kurang dari seminit. Jika anda masih melihat halaman Menukar pelan: status selepas satu jam, sila hubungi sokongan bagi isu bil dan langganan. Mungkin terdapat masalah apabila menukar pelan anda.

Pelan yang layak untuk bestari Tukar pelan

Jika senario yang anda inginkan berada dalam senarai ini, lihat arahan menukar pelan. Jika pelan anda tidak layak, anda perlu menukar pelan secara manual.

Daripada pelan

Kepada pelan

Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Pelan 1)

Lync Online (Pelan 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Pelan 3)

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Pelan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Pelan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Pelan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Pelan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online dengan SharePoint Online Pelan 1 atau Pelan 2

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Kiosk Exchange Online

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online Pelan 1

Exchange Online Pelan 2

Bil dan menukar pelan

Bil langganan sedia ada anda akan dimatikan selepas anda menyerahkan pesanan anda dan bil langganan baru anda bermula selepas pertukaran selesai.

Beberapa perkara lain yang perlu diketahui tentang bil dan menukar pelan:

 • Jika kredit anda perlu disemak, proses pertukaran pelan boleh mengambil masa sehingga dua minggu.    Jika semakan perlu dibuat bagi kredit organisasi anda sebelum bayaran anda selesai – contohnya, anda telah memilih invois dengan kaedah pembayaran semakan kredit atau anda telah mencapai tahap kos tertentu – anda tidak boleh menambah langganan baru atau menukar pelan yang lain semasa semakan kredit dijalankan. Pada halaman Lesen, pelan sedia ada akan menunjukkan Tiada opsyen dalam lajur Opsyen Pelan. Semakan kredit boleh mengambil masa sehingga dua minggu untuk selesai. Ketika ini, perkhidmatan anda yang selebihnya boleh dicapai seperti biasa dalam langganan sedia ada. Setelah kredit anda telah diluluskan, pertukaran pelan anda bermula dan pentadbir akan melihat halaman Menukar pelan: status apabila mereka mendaftar masuk ke Office 365.

 • Anda tidak boleh menukar pelan jika anda menggunakan kad prabayar untuk membeli pelan anda.    Pertukaran pelan prabayar, iaitu pelan yang menggunakan kunci produk, tidak disokong oleh bestari Tukar pelan.

Untuk maklumat bil yang lain, lihat:

Bagaimana jika saya tidak melihat pautan Tukar pelan sedangkan saya sepatutnya layak untuk menukar pelan?

Kadangkala pelan anda layak untuk ditukar tetapi anda tidak melihat pautan Tukar pelan pada halaman Lesen, seperti dalam rajah berikut.

Pada halaman Langganan, Opsyen Pelan langganan menunjukkan teks Tiada opsyen

Halaman Lesen: Tiada opsyen akan muncul selain daripada Tukar pelan

Terdapat tiga sebab yang mungkin jika anda tidak melihat pautan Tukar pelan apabila anda layak:

 • Anda mungkin mempunyai Office 365 Small Business sebelum naik taraf perkhidmatan dan mempunyai lebih daripada 25 pengguna. Dalam kes ini, anda tidak boleh bertukar kerana Office 365 Small Business selepas naik taraf perkhidmatan mempunyai had 25 pengguna.

 • Perkhidmatan anda mungkin mengalami isu yang perlu diselesaikan sebelum anda boleh menukar pelan.

Isu untuk diselesaikan

Beberapa isu mempengaruhi keupayaan anda untuk menukar pelan. Mula-mula, pelan anda perlu diperuntukkan sepenuhnya dan tidak mempunyai isu kesihatan perkhidmatan. Untuk melihat sama ada terdapat isu peruntukan atau kesihatan perkhidmatan, lihat seksyen Kesihatan perkhidmatan semasa bagi halaman Gambaran keseluruhan sokongan (dalam Office 365 Enterprise dan Office 365 Midsize Business, klikPentadbir > Office 365 > Sokongan; dalam Office 365 Small Business, klik Pentadbir > Dapatkan bantuan dan sokongan dalam talian). Contohnya, dalam rajah berikut, perkhidmatan Exchange Online merosot.

Senarai perkhidmatan dengan kesihatan semasa ditunjukkan; Exchange merosot

Kesihatan perkhidmatan semasa menunjukkan Exchange Online sebagai merosot

Selain itu, untuk menukar pelan, semua pengguna anda perlu mempunyai lesen yang sah. Jika anda telah diuntukkan lebih banyak lesen daripada bilangan yang anda beli, anda akan melihat amaran yang menyatakan bahawa anda mempunyai konflik pelesenan yang perlu diselesaikan. Anda juga boleh melihat sama ada anda mempunyai isu ini dengan mengklikPentadbir > Pelesenan (atau Urus pembelian dan lesen) > Lesen. Pada halaman Lesen, anda akan melihat isu dan pautan untuk menyelesaikan isu, seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut.

Halaman Pelesenan, lajur Status menyatakan 2 pengguna memerlukan lesen yang sah. Menyelesaikan sekarang

Lajur Status menunjukkan konflik pelesenan

Menambah lesen apabila menukar pelan

Apabila anda menukar pelan menggunakan bestari Tukar pelan, anda boleh menambahkan lesen pada langganan anda. Anda tidak boleh mengalih keluar lesen sebagai sebahagian daripada pertukaran pelan. Jika anda ingin mengurangkan lesen, anda harus menghubungi sokongan bagi isu bil dan langganan.

Untuk menambahkan lesen semasa menukar pelan

 1. Klik Tukar pelan > Pilih pelan baru > Berikut.

 2. Pada bestari Daftar Keluar, pada halaman Sediakan, klik Berikut.

 3. Pada halaman Semak Semula, klik Edit.

  Imej halaman Semak semula pesanan anda dengan pautan Edit diserlahkan

 1. Dalam kotak dialog langganan, edit bilangan lesen pengguna, kemudian klik Kemas kini kart.

Bertukar pelan secara manual (tanpa bestari Tukar pelan)

Sebarang pelan yang tidak terdapat dalam senarai Pelan yang layak untuk bestari Tukar pelan boleh ditukar "secara manual."

Penukaran pelan secara manual melibatkan pembelian pelan baru, memperuntukkan semula lesen, kemudian membatalkan pelan lama anda.

Penting   

 • Anda tidak boleh bertukar kembali kepada pelan lama anda selepas anda bertukar kepada pelan dalam keluarga perkhidmatan yang berlainan.

 • Jika anda sedang bertukar kepada pelan dalam kumpulan perkhidmatan yang berlainan, kami mengesyorkan anda menyandarkan semua maklumat syarikat anda sebelum menukar pelan.

Untuk bertukar pelan secara manual, hubungi sokongan bagi isu bil dan langganan.

Berkenaan Dengan: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminAdakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa