Bertukar kepada pelan atau langganan Office 365 yang lain

Klik untuk mencari bantuan bagi Office 365 Home, Office 365 Personal atau Office 365 University Artikel ini adalah untuk Office 365 for business

Jika keperluan perniagaan anda berubah, atau jika terdapat ciri Office 365 yang anda ingin manfaatkan tidak tersedia dalam pelan semasa anda, anda mungkin beberapa atau semua pengguna anda dari pelan semasa anda ke pelan lain.

Perkara yang disokong:

 • Bertukar antara pelan Office 365 for business.

  Petua  Berikut adalah pelan yang disenaraikan dalam jadual 2-4 artikel Pelan Business yang anda boleh tukar dalam Office 365.

 • Bertukar daripada Office 365 Small Business, Small Business Premium atau Midsize Business kepada pelan Office 365 for business.

 • Bertukar antara pelan Office 365 Education.

Perkara yang tidak disokong:

 • Bertukar antara pelan Office 365 Small Business, Small Business Premium atau Midsize Business.

 • Menukarkan pengguna daripada langganan Home, seperti Office 365 Home, Office 365 Personal dan Office 365 University kepada pelan Office 365 for business atau sebaliknya.

Pilih cara untuk menukar pelan

Cara termudah untuk menukar rancangan adalah menggunakan bestari tukar pelan yang dibina ke dalam pusat pentadbiran Office 365. Walau bagaimanapun, penggunaan bestari tukar pelan tidak disokong dalam semua situasi. Dalam keadaan ini, anda mungkin dapat bertukar pelan secara manual. Artikel ini membantu anda memilih laluan yang betul untuk situasi anda.

Apa itu bestari tukar pelan?

Bestari tukar pelan dibina ke dalam pusat pentadbiran Office 365 bagi semua langganan Office 365 for business dan enterprise, serta langganan Office 365 Small Business, Small Business Premium dan Midsize Business. Bestari tukar pelan melakukan perkara berikut:

 • Memandu anda melalui proses pembelian pelan yang anda boleh tukar dari pelan semasa anda.

 • Menguntukkan semua lesen pengguna daripada pelan yang anda bertukar daripada pelan yang anda bertukar kepada.

 • Membatalkan pelan lama anda.

Apakah makna untuk bertukar pelan secara manual?

Menukar pelan secara manual bermakna anda melengkapkan prosedur berasingan berikut dan bukannya menggunakan bestari tukar pelan. Prosedurnya adalah:

 • Membeli lesen langganan untuk langganan yang sedang tukarkan bagi pengguna.

 • Mengesahkan langganan sudah bersedia untuk menukarkan pengguna.

 • Menguntukkan semula lesen pengguna

 • Mengalih keluar lesen yang tidak diperlukan daripada langganan anda yang anda sedang tukarkan.

 • Membatalkan langganan asal (jika menukar semua pengguna).

Menukar hanya beberapa pengguna tidak disokong oleh bestari tukar pelan

Bestari tukar pelan menyokong menukar semua pengguna dari satu langganan kepada langganan yang lain. Ia tidak menyokong penukaran beberapa pengguna sahaja. Jika anda ingin bertukar hanya beberapa pengguna anda ke langganan yang lain, anda mungkin boleh menukarnya secara manual. Kami akan membincangkan ini lebih lanjut dalam artikel ini kemudian.

Mengesahkan sama ada bestari tukar pelan boleh digunakan untuk menukar langganan anda

Gambar berikut menunjukkan rupa langganan yang disenaraikan pada halaman Langganan dalam pusat pentadbiran Office 365 apabila bestari tukar pelan tersedia dan rupanya apabila bestari tidak tersedia.

Tersedia

Tidak tersedia

Butang Tukar pelan.

Tiada mesej pertukaran pelan.

Jika anda melihat mesej Tiada penukaran pelan, anda boleh meletakkan tetikus anda ke atas ikon maklumat dan mesej menerangkan sebab bestari tidak tersedia dipaparkan.

Mesej tentang sebab anda tidak boleh menukar pelan.

Terdapat beberapa sebab bestari tukar pelan mungkin tidak tersedia. Kebanyakannya adalah disebabkan isu sementara atau isu yang anda boleh selesaikan. Lihat artikel Mengapa saya tidak dapat menukar pelan? untuk maklumat lanjut.

Sahkan sama ada anda boleh menggunakan bestari tukar pelan untuk bertukar ke pelan yang anda inginkan

Jika bestari tukar pelan tersedia, langkah seterusnya adalah untuk menentukan sama ada anda boleh bertukar pelan semasa anda ke pelan yang anda inginkan. Bestari tukar pelan mengehadkan pelan yang anda boleh tukar berdasarkan pelan semasa anda. Bestari hanya akan bertukar ke pelan yang mempunyai perkhidmatan data yang berkaitan, seperti Exchange Online atau SharePoint Online, atau kepada versi lebih tinggi. Hal ini memastikan bahawa pengguna tidak kehilangan data yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut semasa pertukaran.

Bestari tukar pelan juga mengehadkan rancangan yang anda boleh tukar antara untuk memastikan bahawa anda tidak bertukar ke pelan dengan perkhidmatan yang lebih kecil yang boleh menyebabkan kehilangan kefungsian. Contohnya, bestari tukar pelan tidak akan bertukar daripada Office 365 Enterprise E4 (yang mempunyai Skype for Business Online Pelan 3) kepada Office 365 Enterprise E3 (yang mempunyai Skype for Business Online Pelan 2).

Artikel Pelan Business yang anda boleh tukar dalam Office 365 menyenaraikan pelan yang anda boleh tukar menggunakan bestari tukar pelan dan juga langganan yang anda boleh tukar secara manual.

Laluan manakah yang harus saya ikuti?

Jadual berikut menunjukkan cara yang disyorkan untuk menukar pengguna ke pelan yang berbeza.

Saya ingin

Gunakan artikel ini

 • Menukarkan semua pengguna

Bertukar pelan Office 365 menggunakan bestari tukar pelan

 • Menukarkan semua pengguna.

  (Apabila bestari tukar pelan tidak disokong).

 • Menukarkan sesetengah pengguna sahaja.

 • Menukarkan sesetengah atau semua pengguna daripada langganan prabayar.

 • Tukar pengguna ke pelan yang mempunyai perkhidmatan yang lebih sedikit atau versi yang lebih rendah atau lebih banyak perkhidmatan daripada pelan semasa anda.

Menukar pelan Office 365 for business secara manual

Masih memerlukan bantuan?

Dapatkan bantuan dari forum komuniti Office 365 Pentadbir: Daftar masuk dan cipta permintaan perkhidmatan Pentadbir: Hubungi Sokongan

Lihat Juga

Pengebilan dalam Office 365 for business - Bantuan Pentadbir

Bertukar kepada pelan Office 365 for home yang lain

Berkenaan Dengan: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminAdakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Ubah bahasa