Bertukar antara antara muka pengguna klien Skype for Business dan Lync

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk Skype for Business Online organisasi, anda boleh menggunakan PowerShell jauh dalam Office 365 untuk mendayakan Skype for Business pengguna untuk menggunakan Skype for Business client atau Skype for Business (Lync) antara muka pengguna klien. Seting lalai yang digunakan untuk menggunakan Skype for Business antara muka pengguna klien pengguna. Jika anda lebih suka menggunakan pengalaman klien Lync, anda boleh menguruskan kelakuan klien lancar pertama untuk memaparkan antara muka pengguna Lync yang mengikuti langkah-langkah dalam topik ini.

Nota: Pengalaman klien Lync 2013 tidak opsyen untuk Skype for Business 2016 client versi. Sebelum anda cuba untuk mengkonfigurasikan persekitaran klien anda untuk menggunakan klien Lync 2013, sila semak versi klien untuk memastikan ia tidak bermula dengan nombor 16; contohnya: 16.x.x.x.

Petua: Jika anda ingin bertukar antara muka dengan mudah dan tidak mahu melakukan langkah manual, cari Pusat Muat Turun Microsoft untuk skrip PowerShell untuk memudahkan pertukaran.

Menukar antara muka pengguna Skype for Business untuk pengguna

Modul Windows PowerShell untuk Skype for Business Online membolehkan anda mencipta sesi Windows PowerShell jauh yang bersambung ke Skype for Business Online. Modul yang disokong hanya pada komputer 64 bit boleh dimuat turun dari Center Download Microsoft pada Windows PowerShell Module for Skype for Business Online. Untuk maklumat lain, lihat mengkonfigurasikan komputer anda untuk Skype for Business Online pengurusan.

Penting: Seting dasar Global untuk menukar antara muka pengguna tidak akan digunakan pada pengguna yang telah mengguna dasar tersuai. Untuk boleh menukar antara muka pengguna, anda perlu menjalankan berikut untuk setiap pengguna yang menggunakan dasar tersuai:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Amaran: Dasar ClientPolicyEnableSkypeUI akan menggantikan seting dasar tersuai sedia ada pengguna itu.

Bagi mendayakan semua pengguna dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business, buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Jika anda menyediakan dasar dengan betul, anda akan melihat:

PowerShell: SkypeUIDidayakan

Bagi mendayakan semua pengguna dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business (Lync), buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Jika anda menyediakan dasar dengan betul, anda akan melihat:

PowerShell: SkypeUIDinyahdayakan

Bagi membenarkan pengguna tunggal dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business, buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Jika anda menyediakan dasar dengan betul, anda akan melihat:

Skype for Business Online - UI Didayakan

Bagi membenarkan pengguna tunggal dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business (Lync), buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Jika anda menyediakan dasar dengan betul, anda akan melihat:

Skype for Business Online - UI Dinyahdayakan

Bagi membenarkan berbilang pengguna dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business, buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Bagi membenarkan berbilang pengguna dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business (Lync), buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Bagi membenarkan sekumpulan pengguna dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business, buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Bagi membenarkan sekumpulan pengguna dalam organisasi anda untuk menggunakan klien Skype for Business (Lync), buka PowerShell Jauh dan taipkan berikut:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Nota: Nama pengguna ialah nama akaun pengguna yang dasar sepatutnya diuntukkan. Nama akaun pengguna boleh dimasukkan dalam salah satu format berikut:

 • Alamat SIP pengguna

 • Nama prinsipal pengguna (UPN)

 • Domain\namapengguna

 • Nama paparan Active Directory

Menggunakan Windows PowerShell untuk menguruskan Lync Online

Seting dasar Skype for Business Online

Jadual menunjukkan pengalaman pengguna apabila dasar mula-mula digunakan pada pengguna:

Seting dasar pentadbir

Antara muka pengguna dipaparkan

Dasar tidak disediakan.

Pengguna akan terus menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Pengguna akan terus menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Pengguna akan diminta untuk bertukar ke antara muka pengguna klien Skype for Business (Lync). Mereka boleh bertukar kemudian.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Pengguna akan menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Pengguna akan diminta untuk bertukar ke antara muka pengguna klien Skype for Business (Lync). Pentadbir boleh mengubah seting ini pada masa hadapan yang akan menukarkan mereka ke antara muka pengguna klien Skype for Business.

Jadual menunjukkan pengalaman pengguna apabila dasar ditukar:

Seting dasar pentadbir

Antara muka pengguna Skype for Business (Lync)

Antara muka pengguna Skype for Business

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Pengguna akan diminta untuk bertukar ke antara muka pengguna klien Skype for Business.

Pengguna akan terus menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Pengguna akan terus menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business (Lync).

Pengguna akan diminta untuk bertukar ke antara muka pengguna klien Skype for Business (Lync).

Dasar tidak disediakan.

Pengguna tidak akan melihat antara muka pengguna klien Skype for Business (Lync) jika dasar tidak disediakan. Mereka akan sentiasa menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business.

Pengguna akan terus menggunakan antara muka pengguna klien Skype for Business.

Jadual ini menunjukkan semua Online tersuai dasar yang tersedia. Terdapat dasar baru yang dicipta untuk memberikan pentadbir kefleksibelan dalam mengekalkan dasar tersuai lama semasa menukar antara bendera EnableSkypeUI. Sila gunakan cmdlet dari atas untuk memberikan salah satu daripada yang di bawah dasar kepada pengguna anda.

Nama dasar

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Palsu

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Palsu

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Palsu

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Palsu

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Palsu

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Palsu

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Palsu

Untuk mula menggunakan Windows PowerShell, lihat topik ini:

Kelakuan klien lancar pertama

Secara lalai, apabila pengguna melancarkan Skype for Business buat kali pertama, mereka akan sentiasa melihat antara muka pengguna Skype for Business --walaupun jika anda telah memilih pengalaman klien Lync dengan mengeset dasar klien kepada pengalaman klien Lync (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) seperti yang diterangkan sebelum ini. Selepas beberapa minit, pengguna akan kemudian diminta untuk bertukar kepada mod Lync.

Jika anda ingin memaparkan antara muka pengguna Lync apabila pengguna melancarkan klien Skype for Business buat kali pertama, ikuti langkah ini sebelum klien bermula untuk kali pertama selepas dikemas kini:

 1. Ikuti langkah terdahulu dalam topik ini dan sahkan bahawa dasar klien disetkan untuk menyahdayakan antara muka pengguna Skype for Business .

 2. Kemas kini daftaran sistem pada komputer pengguna. Anda perlu melakukannya sebelum pengguna kali pertama Lancarkan klien Skype for Business , dan anda perlu melakukan ini sekali sahaja. Untuk maklumat mengenai cara untuk mencipta objek dasar Kumpulan untuk mengemas kini daftaran pada domain menyertai komputer, lihat seksyen dalam topik ini.

  Dalam kunci [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    , mencipta nilai perduaan baru.

  Nama nilai mesti EnableSkypeUI   dan data nilai mesti disetkan kepada 00 00 00 00   .

  Kekunci harus kelihatan seperti berikut:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab" = dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab" = dword:00000001

  "CanAppShareInCollab" = dword:00000001

  "EnableSkypeUI" = heks: 00, 00 00, 00

Antara muka pengguna Lync kini akan dipaparkan apabila pengguna lancar klien Skype for Business buat kali pertama.

Mengawal paparan tutorial skrin Selamat datang

Apabila pengguna membuka klien Skype for Business , kelakuan lalai adalah untuk memaparkan skrin Selamat datang yang termasuk Petua cepat 7 kebanyakan orang meminta. Anda boleh mematikan paparan skrin Selamat datang tetapi masih membenarkan pengguna mencapai tutorial dengan menambah nilai daftaran berikut pada komputer klien:

Dalam kunci [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    , cipta baru nilai DWORD (32 bit)   . Nama nilai    mesti IsBasicTutorialSeenByUser   dan data nilai    mesti disetkan kepada 1   .

Kekunci harus kelihatan seperti berikut:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Mematikan tutorial klien

Jika anda tidak ingin pengguna anda akan dapat mencapai tutorial, anda boleh mematikan tutorial klien dengan nilai daftaran yang berikut:

Dalam kunci [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    , cipta baru nilai DWORD (32 bit)   . Nama nilai    mesti TutorialFeatureEnabled   dan data nilai    mesti disetkan kepada 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Anda boleh menghidupkan tutorial kembali dengan mengesetkan data nilai   1   .

Mencipta objek dasar Kumpulan untuk mengubah suai daftaran pada komputer menyertai domain

Kemas kini daftaran untuk memaparkan pengalaman klien Lync kali pertama pengguna melancarkan klien Skype for Business patut dilakukan hanya sekali. Jika anda menggunakan objek dasar Kumpulan (GPO) untuk mengemas kini daftaran, anda perlu menentukan objek untuk mencipta nilai baru dan bukannya mengemas kini data nilai. Apabila GPO yang digunakan, jika nilai baru tidak wujud, GPO yang akan menciptanya dan set data nilai 0.

Prosedur berikut menerangkan cara untuk mengubah suai daftaran agar pengalaman klien Lync dipaparkan pada kali pertama pengguna melancarkan Skype for Business. Anda juga boleh menggunakan prosedur ini untuk mengemas kini daftaran untuk menyahdayakan tutorial skrin Selamat datang seperti yang diterangkan terdahulu.

Untuk mencipta GPO yang
 1. Mulakan konsol Pengurusan Dasar Kumpulan.

  Untuk maklumat tentang cara menggunakan Kumpulan dasar Management Console, lihat Kumpulan dasar Management Console.

 2. Klik kanan nod Objek dasar Kumpulan dan pilih baru pada menu.

 3. Dalam dialog GPO baru , masukkan nama untuk GPO, contohnya, MakeLyncDefaultUI, dan kemudian klik OK.

 4. Klik kanan pada GPO baru yang anda baru sahaja cipta dan kemudian pilih Edit daripada menu.

 5. Dalam Editor Pengurusan Dasar Kumpulan, kembangkan Konfigurasi pengguna, kembangkan keutamaan, kembangkan Seting Windowsdan kemudian pilih nod daftaran .

 6. Klik kanan pada nod daftaran , dan kemudian pilih baru > Daftaran Item.

 7. Pada dialog Sifat daftaran yang baru , kemas kini yang berikut:

  Medan

  Nilai untuk memilih atau masukkan

  Tindakan

  Mencipta

  Sarang

  HKEY_CURRENT_USER

  Kunci laluan

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Nilai nama

  EnableSkypeUI

  Jenis nilai

  REG_BINARY

  Data nilai

  00000000

 8. Klik OK untuk menyimpan perubahan anda, dan kemudian tutup GPO yang.

Seterusnya, anda perlu pautan GPO yang anda cipta kumpulan pengguna yang anda ingin peruntukkan dasar, seperti OU ada.

Gunakan GPO yang untuk menguntukkan dasar
 1. Dalam Kumpulan dasar Management Console, klik kanan pada OU yang anda ingin peruntukkan dasar untuk, dan kemudian pilih pautan ke GPO sedia ada.

 2. Pada dialog GPO Pilih , pilih GPO yang anda cipta dan kemudian pilih OK.

 3. Pada komputer pengguna sasaran, buka prom perintah dan taipkan perintah berikut:

  gpupdate /target:user   

  Mesej "Mengemas kini dasar..." dipaparkan sementara GPO yang digunakan. Apabila selesai, mesej "Dasar pengguna yang kemas kini berjaya diselesaikan" dipaparkan.

 4. Pada prom perintah, taipkan perintah berikut:

  gpresult /r   

  Anda akan melihat "Diuntukkan dasar objek Kumpulan" dengan nama GPO yang anda cipta dipaparkan di bawah.

Anda juga boleh mengesahkan bahawa GPO yang telah berjaya dikemas kini daftaran pada komputer pengguna dengan memeriksa daftaran. Buka Editor daftaran dan Navigasi ke kunci [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    . Jika GPO yang berjaya dikemas kini daftaran anda akan melihat nilai yang bernama EnableSkypeUI dengan nilai 0.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×