Berkongsi laman atau dokumen dengan individu di luar organisasi anda

Jika organisasi anda melakukan kerja yang melibatkan perkongsian dokumen atau bekerjasama secara langsung dengan vendor, klien atau pelanggan, maka anda mungkin ingin menggunakan ciri perkongsian luaran SharePoint Online untuk berkongsi kandungan dengan individu di luar organisasi anda yang tidak mempunyai lesen untuk langganan Microsoft Office 365 anda.

Terdapat tiga cara untuk anda melakukan ini:

 • Anda boleh berkongsi seluruh laman dengan menjemput pengguna luaran untuk mendaftar masuk ke laman anda menggunakan akaun Microsoft atau akaun kerja atau sekolah.

 • Anda boleh berkongsi dokumen individu dengan menjemput pengguna luaran mendaftar masuk ke laman anda menggunakan akaun Microsoft atau akaun kerja atau sekolah.

 • Anda boleh menyiarkan atau menghantar pautan tetamu kepada seseorang pengguna. Pautan tetamu boleh digunakan untuk melihat dokumen individu pada laman anda secara tanpa nama.

Nota   Hanya satu individu boleh mengelog masuk untuk mencapai tapak atau dokumen anda menggunakan jemputan yang anda hantar. Walau bagaimanapun, individu yang menerima jemputan anda mungkin memutuskan untuk tidak menggunakannya, dan sebaliknya memajukan jemputan kepada orang lain yang kemudiannya boleh mengelog masuk menggunakan akaun Microsoft mereka* atau akaun kerja untuk mencapai laman atau dokumen.

Nota   Pentadbir global anda mesti mendayakan perkongsian luaran dan mengeset keizinan yang sesuai sebelum anda boleh berkongsi laman atau dokumen. Lihat Menguruskan perkongsian luaran bagi persekitaran dalam talian SharePoint anda untuk maklumat lanjut.

Apakah pengguna luaran?

Pengguna luaran ialah seseorang di luar organisasi anda yang boleh mencapai laman dan dokumen SharePoint Online tetapi tidak mempunyai lesen untuk langganan SharePoint Online atau Microsoft Office 365 anda. Pengguna luaran ialah pengguna yang bukan merupakan pekerja, kontraktor atau ejen di tapak sama ada untuk anda atau sekutu anda.

Pengguna luaran mewarisi hak penggunaan pelanggan SharePoint Online yang menjemput mereka untuk bekerjasama. Maksudnya, jika sesebuah organisasi membeli pelan E3 Enterprise dan membina laman yang menggunakan ciri perusahaan, pengguna luaran akan diberikan hak untuk menggunakan dan/atau melihat ciri perusahaan dalam koleksi laman yang menjemput mereka. Walaupun pengguna luaran boleh dijemput sebagai ahli projek lanjutan untuk menjalankan pelbagai tindakan pada laman, mereka tidak akan mempunyai keupayaan yang benar-benar sama seperti ahli berlesen penuh dan berbayar dalam organisasi anda. Lihat Menguruskan perkongsian luaran untuk persekitaran dalam talian SharePoint anda untuk maklumat lanjut.

Berkongsi laman

Apabila anda berkongsi laman dengan pengguna luaran, anda menghantar mereka jemputan yang boleh digunakan untuk mengelog masuk ke laman anda. Anda boleh menghantar jemputan ini kepada mana-mana alamat e-mel. Apabila penerima menerima jemputan ini, mereka boleh mengelog masuk sama ada menggunakan akaun Microsoft atau akaun kerja atau sekolah. Apabila anda berkongsi laman, anda boleh memilih jenis keizinan yang anda ingin berikan kepada individu tersebut pada laman itu.

Anda perlu menjadi Pemilik Laman atau perlu mempunyai keizinan kawalan penuh untuk berkongsi laman dengan pengguna luaran.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Di bahagian atas halaman, pilih Laman. Atau, pilih pelancar aplikasi Ikon pelancar aplikasi Office 365 kemudian pilih Laman.

  Opsyen navigasi Office 365
 3. Pergi ke laman yang anda ingin kongsi dengan pengguna luaran.

 4. Di penjuru atas kanan skrin, pilih Kongsi.

  Imej perintah Kongsi di bahagian kanan atas skrin.

 5. Dalam kotak dialog Kongsi, taipkan nama pengguna luaran yang anda ingin jemput. Contohnya: seseorang@outlook.com atau seseorang@contoso.com.

  Peringatan: Anda juga boleh menggunakan perintah Kongsi untuk memberikan pengguna berlesen dalaman capaian pada laman. Jika anda ingin melakukan ini, hanya taipkan nama individu yang anda ingin jemput.

 6. Taipkan mesej untuk disertakan dengan jemputan.

 7. Untuk menguntukkan pengguna luaran kepada kumpulan keizinan tertentu, pilih Tunjukkan Opsyen, kemudian pilih kumpulan yang anda inginkan.

  Anda digalakkan untuk memberikan individu keizinan yang paling kurang mengikut keperluan mereka bagi melaksanakan tugas yang diingini. Contohnya, jika individu yang anda jemput hanya perlu membaca kandungan, untukkan mereka kepada kumpulan Pelawat yang mempunyai keizinan Baca secara lalai. Jika pengguna luaran perlu berupaya mengedit atau mengemas kini kandungan, tambahkan mereka pada kumpulan Ahli yang mempunyai keizinan Edit secara lalai. Pastikan anda berhati-hati apabila menambah pengguna luaran kepada mana-mana kumpulan yang mempunyai keizinan Kawalan Penuh.


  Imej kotak dialog Kongsi untuk laman diisikan dengan nama pengguna untuk pengguna luaran.

 8. Pilih Kongsi.

Secara lalai, sebarang jemputan yang anda hantar kepada pengguna luaran akan tamat tempoh dalam masa 7 hari. Jika para jemputan tidak menerima jemputan dalam masa 7 hari dan anda masih ingin individu itu mempunyai capaian pada laman anda, anda perlu menghantar jemputan baru.

Apabila pengguna luaran menerima jemputan mereka, mereka memilih butang yang membawa mereka ke halaman yang mendaftar masukkan mereka ke laman SharePoint Online anda menggunakan akaun Microsoft atau akaun sekolah atau kerja. Jika pengguna tidak mempunyai sekurang-kurangnya akaun Microsoft, mereka boleh mendaftar diri untuk akaun Microsoft percuma.

Berkongsi dokumen dengan menghantar atau menyiarkan pautan tetamu tanpa nama

Anda boleh mencipta pautan tetamu tanpa nama kemudian berkongsi pautan menggunakan apa-apa media yang memenuhi keperluan anda. Contohnya, siarkannya pada halaman media sosial atau tampalnya pada e-mel. Anda boleh mencipta pautan tetamu yang menyediakan keizinan mengedit atau keizinan melihat sahaja.

Anda mesti merupakan Pemilik Laman atau mempunyai keizinan kawalan penuh untuk berkongsi dokumen dengan pengguna luaran. Selain itu, ciri perkongsian luaran mesti dihidupkan sama ada dalam Seting Perkhidmatan Office 365 atau pusat pentadbiran SharePoint Online (bergantung pada pelan yang anda miliki). Perkongsian luaran juga mesti dihidupkan untuk koleksi laman anda (pelan perusahaan sahaja).

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Di bahagian atas halaman, pilih Laman. Atau, pilih pelancar aplikasi Ikon pelancar aplikasi Office 365 kemudian pilih Laman.

  Opsyen navigasi Office 365
 3. Pilih elipsis ... di sebelah dokumen untuk membuka tetingkap petak bualnya kemudian pilih Kongsi.
  Bermula berkongsi dokumen dalam pustaka SharePoint

 4. Dalam kotak dialog Kongsi, pilih Dapatkan pautan.

 5. Pilih Cipta pautan bagi jenis keizinan yang anda ingin berikan. keizinan lihat sahaja atau edit
  URL pautan tetamu dicipta.

 6. Pilih URL pautan tetamu tersebut dan salinnya.
  Cipta pautan tetamu tanpa nama dan salinnya
  Anda kini boleh menampal URL pautan tetamu ke dalam media pilihan anda.

 • Jika dokumen berada dalam pustaka laman pasukan, ahli laman lain boleh mencari pautan tetamu dalam kotak dialog Kongsi dan hantarnya kepada orang lain.

 • Jika fail yang anda cuba untuk berkongsi berada dalam pustaka yang menggunakan Pengurusan Hak Maklumat, anda tidak akan dapat berkongsinya secara luaran.

 • Pautan tetamu tanpa nama mungkin boleh dimajukan atau dikongsi dengan individu lain yang juga mungkin dapat melihat atau mengedit kandungan tanpa mendaftar masuk. Elakkan daripada menggunakan pautan tetamu tanpa nama untuk kandungan yang sensitif.

 • Individu yang dijemput untuk mencapai dokumen menggunakan pautan tetamu tanpa nama hanya akan dapat melihat atau membaca fail dalam Office Online yang berkaitan. Mereka tidak dapat membuka fail dalam versi desktop yang sepadan bagi program Office.

 • Jika perkongsian luaran dimatikan secara global dalam Seting Perkhidmatan Office 365 atau pusat Pentadbiran SharePoint Online, sebarang pautan yang dikongsi akan berhenti berfungsi. Jika ciri kemudiannya diaktifkan semula, pautan ini akan menyambung semula fungsinya. Anda juga boleh menyahdayakan pautan individu yang telah dikongsi jika anda ingin menarik balik capaian ke dokumen tertentu. Lihat Menyahdayakan pautan tetamu tanpa nama.

 • Jika anda berkongsi buku kerja Excel yang mengandungi helaian Power View dengan individu di luar organisasi anda, mereka tidak akan dapat melihat helaian Power View dalam buku kerja tersebut.

Membenarkan orang lain mencipta pautan tetamu dengan dokumen yang anda kongsi dengan mereka

Anda mungkin tidak ingin berkongsi beberapa dokumen secara meluas, dan sebenarnya anda mungkin ingin menggalakkan orang lain berkongsi semulanya. Bagi dokumen tersebut, anda boleh membenarkan orang lain mencipta pautan tetamu tanpa nama dengan dokumen yang anda kongsi dengan mereka.

Untuk membenarkan keupayaan ini, anda mesti mempunyai keizinan kawalan penuh.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Di bahagian atas halaman, pilih Laman. Atau, pilih pelancar aplikasi Ikon pelancar aplikasi Office 365 kemudian pilih Laman.

  Opsyen navigasi Office 365
 3. Pergi ke pustaka yang anda ingin benarkan orang lain mencipta pautan tetamu.

 4. Pilih seting butang Seting > Seting laman > Pengguna dan Keizinan > keizinan Laman > Seting Permintaan Capaian.

 5. Dalam kotak dialog Seting Permintaan Capaian, tandakan Benarkan ahli berkongsi laman, fail individu dan folder.

Sekarang apabila seseorang memilih dokumen yang anda kongsi dengan mereka dan membuka kotak dialog Kongsi, mereka boleh mencipta pautan tetamu. Walau bagaimanapun, mereka hanya boleh mencipta pautan tetamu yang membenarkan tetamu mengedit dokumen jika anda memberikan mereka keizinan mengedit apabila anda mula-mula berkongsi dokumen. Jika mereka hanya mempunyai keizinan melihat, mereka hanya boleh mencipta pautan tetamu yang membenarkan keizinan melihat.

Untuk gambaran keseluruhan tentang Seting Permintaan Capaian, lihat Video: Berkongsi laman tanpa permintaan capaian.

Perkongsian dokumen memerlukan anda mendaftar masuk ke laman anda

Anda mesti merupakan Pemilik Laman atau mempunyai keizinan kawalan penuh untuk berkongsi dokumen dengan pengguna luaran. Selain itu, ciri perkongsian luaran mesti dihidupkan sama ada dalam Seting Perkhidmatan Office 365 atau pusat pentadbiran SharePoint Online (bergantung pada pelan yang anda miliki). Perkongsian luaran juga mesti dihidupkan untuk koleksi laman anda (pelan perusahaan sahaja).

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Di bahagian atas halaman, pilih Laman. Atau, pilih pelancar aplikasi Ikon pelancar aplikasi Office 365 kemudian pilih Laman.

  Opsyen navigasi Office 365
 3. Pilih elipsis ... di sebelah dokumen untuk membuka tetingkap petak bualnya kemudian pilih Kongsi.
  Bermula berkongsi dokumen dalam pustaka SharePoint

 4. Pastikan Jemput individu dipilih kemudian taipkan alamat e-mel individu yang anda jemput untuk berkongsi dokumen. Contohnya: seseorang@outlook.com atau seseorang@gmail.com atau penggunaluaran@contoso.com.

 5. Dalam senarai juntai bawah, pilih aras keizinan yang anda ingin berikan kepada pengguna ini: Boleh Edit or Boleh Lihat.

 6. Jika anda mahu, taipkan mesej untuk disertakan dengan e-mel. Mesej mungkin termasuk maklumat atau arahan mengenai dokumen yang anda kongsi.

 7. Pilih kotak semak Perlu daftar masuk.

  Nota   Jika anda tidak menandakan kotak semak Perlu daftar masuk, e-mel tersebut akan mengandungi pautan tetamu tanpa nama pada dokumen. Pautan tetamu tanpa nama mungkin boleh dimajukan atau dikongsi dengan individu lain yang juga mungkin dapat melihat atau mengedit kandungan tanpa mendaftar masuk.

 8. Pilih Kongsi.

Melihat individu yang mempunyai capaian pada laman atau dokumen tertentu

Anda juga boleh menggunakan perintah Kongsi untuk melihat dengan cepat senarai individu yang berkongsi dokumen.

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk melihat individu yang mempunyai capaian ke laman, klik Kongsi di bahagian atas halaman, kemudian klik pautan selepas Berkongsi dengan dalam kotak dialog Kongsi untuk melihat senarai individu yang mempunyai capaian ke laman.

 • Untuk melihat individu yang mempunyai capaian ke dokumen, folder atau Set Dokumen, pilih item dalam pustaka dokumen, kemudian petik Dikongsi dengan pada tab Fail.

Menarik balik capaian pengguna pada laman

Jika laman telah dikongsi dengan pengguna luaran dan anda ingin menarik balik capaian pengguna ke laman tersebut, anda boleh berbuat demikian dengan mengalih keluar keizinan individu tersebut bagi laman.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Di bahagian atas halaman, pilih Laman. Atau, pilih pelancar aplikasi Ikon pelancar aplikasi Office 365 kemudian pilih Laman.

  Opsyen navigasi Office 365
 3. Pergi ke laman yang anda ingin tarik balik jemputan.

 4. Pilih seting butang Seting > Seting laman > Pengguna dan Keizinan > Pengguna dan Keizinan.

 5. Pilih kumpulan yang anda ingin alih keluarkan pengguna.

 6. Pilih pengguna yang anda ingin alih keluar, tuding ke Tindakan > Alih Keluar Pengguna daripada Kumpulan.

 7. Pilih OK.

Menyahdayakan pautan tetamu tanpa nama

Anda boleh melihat sama ada dokumen telah dikongsi melalui pautan tetamu dengan menyemak menu sifat untuk dokumen.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Di bahagian atas halaman, pilih Laman. Atau, pilih pelancar aplikasi Ikon pelancar aplikasi Office 365 kemudian pilih Laman.

  Opsyen navigasi Office 365
 3. Pergi ke pustaka yang mengandungi dokumen yang anda ingin alih keluarkan pautan tetamu.

 4. Tuding ke dokumen dan pilih tiga elipsis ().

 5. Klik pautan tetamu dalam ayat Terbuka kepada sesiapa dengan pautan tetamu. (Jika anda tidak melihat pautan ini, dokumen anda mungkin disediakan untuk membenarkan pengguna dengan nama pengguna dan kata laluan sahaja.)

  Kotak dialog sifat menunjukkan bahawa dokumen telah dikongsi dengan pautan tetamu.

 6. Di sebelah URL pautan tetamu, pilih Nyahdaya.

 7. Apabila ditanya sama ada anda ingin pautan dinyahdayakan, pilih Nyahdayakan Pautan.

  Kotak dialog yang bertanya anda sama ada anda ingin menyahdayakan pautan tetamu untuk dokumen yang telah dikongsi agar ia tidak akan berfungsi lagi.

Apabila individu di luar organisasi anda cuba mencapai kandungan menggunakan pautan tetamu, mereka akan melihat mesej yang menyatakan mereka tidak boleh mencapainya.

Berkenaan Dengan: SharePoint OnlineAdakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa