Bekerja dengan butang tindakan dalam aplikasi Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penting    Microsoft tidak lagi mengesyorkan mencipta dan menggunakan aplikasi web Access dalam SharePoint. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan Microsoft PowerApps untuk membina penyelesaian perniagaan tanpa kod untuk web dan peranti mudah alih.

Apabila anda mencipta atau menggunakan aplikasi Microsoft Access, anda menggunakan butang tindakan pada Bar tindakan untuk melaksanakan pelbagai tugas seperti menambah, mengubah suai atau memadamkan rekod. Butang tindakan ada agak seperti kawalan pada pandangan. Beberapa butang tindakan yang dipratentukan yang tidak boleh diubah tetapi anda boleh menambah butang tindakan tersuai pada bar tindakan untuk memenuhi keperluan aplikasi anda. Setiap pandangan dalam aplikasi Access memaparkan butang tindakan dipratentukan yang khusus dalam Bar tindakan yang boleh dilakukan dari pandangan tersebut. Artikel ini memberikan anda gambaran keseluruhan butang tindakan yang dipratentukan dan menerangkan cara anda boleh menambahkan butang tindakan tersuai pada pandangan. Jika Bar tindakan tersembunyi oleh pembangun aplikasi, butang tindakan tidak kelihatan. Jika sumber rekod pandangan disetkan sebagai baca sahaja, butang tindakan juga tidak akan tersedia seperti yang anda hanya dapat melihat data.

Untuk maklumat lanjut, lihat mencipta aplikasi Access.

Artikel ini tidak digunakan pada pangkalan data desktop Access. Untuk maklumat mengenai borang dan navigasi dalam pangkalan data desktop, lihat mencipta borang Access.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Gambaran keseluruhan

Pandangan dan tindakan

Tindakan yang dipratentukan

Menggunakan tindakan yang dipratentukan

Menambah rekod

Memadamkan rekod

Mengedit rekod

Menyimpan rekod

Membatalkan perubahan pada rekod

Muat turun dalam Excel

Mengalih dan menyembunyikan tindakan

Menunjukkan dan menyembunyikan Bar tindakan

Mencipta dan menggunakan tindakan tersuai

Menambah tindakan tersuai

Mengedit tindakan tersuai

Memadamkan tindakan tersuai

Membuat asal tindakan tersuai yang terpadam

Mengalih butang tindakan pada Bar tindakan

Gambaran keseluruhan

Jenis butang tindakan yang dipaparkan pada Bar tindakan bergantung pada pandangan yang anda gunakan. Tindakan yang dipratentukan secara automatik melaksanakan tugas tertentu. Jika anda meletakkan penuding di atas butang tindakan, kefungsian yang akan dipaparkan. Imej berikut adalah sampel tindakan pada Bar tindakan dan kefungsian masing-masing mereka:

Tindakan:

butang pada bar tindakan dalam aplikasi access

Kefungsian:

Tambah

Padam

Edit

Simpan

Batal

Tindakan sedemikian sebagai Tambah, padam dan simpan dipratentukan oleh Access dan ini boleh dilaksanakan dalam konteks yang ia muncul. Jika anda mengalih keluar tindakan yang dipratentukan daripada pandangan, anda tidak boleh menambah kembali. Tindakan yang dipratentukan tidak boleh diubah suai daripada sebarang jenis pandangan. Anda boleh menambah tindakan tersuai pada kebanyakan pandangan dan kami akan melihat cara dalam artikel ini. Dalam seksyen berikut, mari kita lihat cara anda boleh menggunakan tindakan yang dipratentukan.

Pandangan helaian data masukkan muat turun dalam butang tindakan.

Halaman atas

Pandangan dan tindakan

Access memaparkan butang tindakan dipratentukan yang khusus dalam Bar tindakan dengan pandangan yang berdasarkan pada tugas yang anda boleh melaksanakan daripada pandangan tersebut. Ini Jadual berikut menyenaraikan ketersediaan butang tindakan yang dipratentukan untuk pelbagai pandangan dan apabila didayakan.

Senarai   : pandangan ini memaparkan bilangan tindakan. Menambah, memadam, Edit, simpan, dan butang tindakan Batal tersedia daripada pandangan senarai.

Syarat

Tindakan yang didayakan

Apabila menambah rekod pertama

Simpan dan Batal

Apabila menambah rekod semasa rekod lain sudah wujud

Simpan dan Batal

Apabila membaca data yang boleh dikemas kini

Tambah, padam, dan Edit

Apabila membaca data yang tidak boleh dikemas kini

Tiada

Apabila mengedit rekod tetapi anda tidak membuat sebarang perubahan rekod

Batal

Apabila mengedit rekod dan anda perlu perubahan tidak komited

Simpan dan Batal

Pandangan helaian data   : menambah, memadam, dan muat turun dalam butang tindakan Excel tersedia daripada pandangan helaian data. Tambah dan padam didayakan pada setiap masa kecuali apabila memasukkan data pada rekod yang baru. Muat turun dalam butang tindakan didayakan pada setiap masa dalam pandangan helaian data.

Melihat ringkasan   : tiada butang tindakan yang tersedia daripada pandangan ringkasan.

Pandangan kosong   : butang tindakan hanya muncul dalam Bar tindakan untuk pandangan kosong apabila sifat sumber rekod disetkan. Butang tindakan yang muncul dalam kosong pandangan diwarisi daripada pandangan senarai.

Nota: Butang tindakan dipratentukan tidak didayakan untuk pandangan jika pandangan dibuka sebagai timbul melalui pandangan ringkasan. Apabila membuka pandangan sebagai timbul daripada pandangan ringkasan, Access set data sebagai boleh dikemas kini.

Halaman atas

Tindakan yang dipratentukan

Aplikasi Access menyediakan enam butang tindakan yang dipratentukan yang dipaparkan pada Bar tindakan berdasarkan jenis pandangan yang anda pilih. Bilangan tindakan yang dipratentukan ditunjukkan bergantung pada jenis pandangan. Semasa anda tidak boleh mengedit butang tindakan yang dipratentukan, anda boleh mengubah tertib yang ia muncul pada Bar tindakan atau menyembunyikan Bar tindakan seluruh dalam pandangan.

Nota: Menyembunyikan Bar tindakan tidak disyorkan melainkan anda memberikan opsyen navigasi alternatif untuk aplikasi anda.

Jadual berikut termasuk butang tindakan yang dipratentukan, kefungsian dan pintasan papan kekunci:

Butang

Tindakan

Pintasan papan kekunci

Butang Tambah rekod pada bar tindakan

Tambah rekod baru

N atau Alt + N

Butang Padamkan rekod tindakan pada Bar Tindakan

Padam rekod

Padam

Butang edit tindakan pada Bar Tindakan

Edit rekod

E atau Alt + E

Simpan butang tindakan pada Bar Tindakan

Simpan rekod

Ctrl + S

Butang Batalkan tindakan pada Bar Tindakan

Membatalkan perubahan

Escape

Muat turun ke butang tindakan Excel pada Bar Tindakan

Muat turun dalam Excel

Nota: Apabila anda mencipta pandangan kosong baru dalam aplikasi Access, butang tindakan dipratentukan tidak dipaparkan sehingga anda mentakrifkan sumber rekod untuk pandangan.

Menggunakan tindakan yang dipratentukan

Menambah rekod

Butang Tambah rekod tindakan baru adalah tersedia dalam pandangan senarai dan helaian data jika pandangan mempunyai sumber rekod yang boleh dikemas kini. Butang Tambah tindakan rekod baru juga ialah tersedia dalam pandangan kosong jika pandangan mempunyai sumber rekod yang ditentukan dan boleh dikemas kini. Gunakan butang Tambah tindakan untuk menambahkan rekod baru pada jadual. Untuk menggunakan tindakan, lengkapkan langkah-langkah berikut daripada aplikasi Access dibuka:

 1. Klik pandangan senarai. (Anda boleh juga menambah rekod dari helaian data dan pandangan kosong.)

 2. Klik butang sifat dan klik Buka dalam Pelayar.

  Menu Timbul memaparkan Buka dalam Pelayar, Edit, Namakan Semula, Pendua dan Padam

 3. Selepas pandangan senarai dibuka dalam pelayar web anda, klik Tambah Butang Tambah rekod pada bar tindakan dan medan dipaparkan.

  Tambahkan rekod pada pandangan senarai

  Nota: Menyimpan dan sahaja membatalkan tindakan tersedia pada ketika ini.

 4. Tambah maklumat untuk rekod baru dan klik Simpan Simpan butang tindakan pada Bar Tindakan .

Ulangi langkah 3 dan langkah 4 untuk menambah lebih banyak rekod.

Halaman atas

Memadamkan rekod

Butang rekod tindakan padam tidak tersedia dalam pandangan senarai, kosong dan helaian data jika pandangan mempunyai sumber rekod yang boleh dikemas kini.

 1. Untuk memadamkan rekod, buka Jadual dalam pandangan helaian data, kosong atau senarai.

 2. Pilih rekod, dan kemudian klik padam Butang Padamkan rekod tindakan pada Bar Tindakan tindakan.

 3. Apabila Access meminta anda mengesahkan tindakan padam, pilih salah satu daripada opsyen berikut:

  • Untuk membatalkan tindakan padam, klik tiada.

  • Untuk meneruskan dengan tindakan padam, klik Ya.

Apabila anda memadamkan rekod, rekod tidak lagi muncul dalam pandangan dan anda akan melihat perubahan berikut:

 • Rekod selepas rekod yang dipadam akan diserlahkan.

 • Rekod sebelumnya diserlahkan jika anda memadamkan rekod terakhir dalam jadual,

 • Rekod yang selebihnya dalam jadual dipaparkan, jika ia satu-satunya baki rekod, pandangan bertukar untuk memaparkan pandangan tanpa rekod.

Halaman atas

Mengedit rekod

Mengedit Butang edit tindakan pada Bar Tindakan rekod butang tindakan yang tersedia hanya dalam senarai dan pandangan kosong apabila pandangan mempunyai sumber rekod yang boleh dikemas kini. Apabila anda membuka senarai atau pandangan kosong, Edit, butang tindakan Tambah dan padam tersedia.

 1. Untuk mengedit rekod sedia ada, buka Jadual dalam pandangan senarai dalam pelayar web anda dan klik butang rekod tindakan Edit .

 2. Lakukan perubahan yang diperlukan dan kemudian klik butang tindakan Simpan .

  Apabila anda mula mengubah suai data dalam medan, tindakan Batal dan Simpan menjadi tersedia.

Halaman atas

Menyimpan rekod

Butang rekod tindakan Simpan menjadi tersedia selepas anda mengubah suai maklumat untuk rekod dalam senarai atau pandangan kosong. Apabila anda mengklik butang rekod tindakan simpan dalam aplikasi Access, data yang diubah suai akan dihantar ke pelayan. Jika terdapat Simpan konflik, Access memaparkan mesej ralat.

Nota: Butang rekod tindakan Simpan kini tidak tersedia apabila rekod berada dalam mod Baca atau apabila pandangan mempunyai sumber rekod yang tidak boleh dikemas kini.

Nota: Pandangan helaian data masukkan butang rekod tindakan Simpan kerana Access secara automatik cuba menyimpan sebarang perubahan rekod apabila anda mengalih ke rekod lain.

Halaman atas

Membatalkan perubahan pada rekod

Anda boleh membatalkan sebarang perubahan data daripada senarai dan pandangan kosong jika rekod mempunyai belum disimpan perubahan dan jika pandangan mempunyai sumber rekod yang boleh dikemas kini.

Untuk membatalkan sebarang perubahan pada rekod sejurus selepas anda melakukannya:

 • Klik butang tindakan Batal . Medan baru-baru ini diedit memaparkan nilai yang disimpan dalam pangkalan data.

  Simpan dan butang tindakan Batal menjadi tidak tersedia selepas anda menjalankan tindakan batal dan medan berubah kepada mod baca sahaja.

Halaman atas

Muat turun dalam Excel

Anda boleh memuat turun rekod daripada aplikasi Access anda ke dalam Excel daripada pandangan helaian data.

Untuk memuat turun rekod ke dalam Excel:

 1. Klik pandangan helaian data apabila melihat aplikasi dalam pelayar web anda.

 2. Klik butang tindakan Muat turun ke butang tindakan Excel pada Bar Tindakan muat turun dalam Excel.

  Muat Turun dalam butang tindakan pada pandangan Helaian Data

 3. Klik Buka untuk membuka hamparan Excel, klik Simpan untuk menyimpan hamparan ke folder, atau klik Batal untuk membatalkan muat turun rekod ke dalam Excel.

 4. Excel memaparkan rekod daripada pandangan helaian data.

  Hamparan Excel memaparkan tiga rekod data merentasi tiga lajur

  Petua: Jika anda menggunakan opsyen penapis dalam pandangan helaian data untuk mengehadkan rekod yang ditunjukkan untuk satu set rekod yang lebih kecil sebelum mengklik muat turun dalam butang tindakan Excel, Access masih muat turun semua rekod daripada sumber rekod pada pandangan ke dalam Excel. Jika anda ingin memuat turun satu set rekod yang lebih kecil, anda boleh membuka pandangan helaian data dari pandangan yang berbeza menggunakan tindakan makro OpenPopup dan gunakan mana Klausa argumen untuk menapis rekod untuk subset lebih kecil. Jika anda klik muat turun dalam butang tindakan pada pandangan helaian data dalam kes ini, capaian muat turun lebih kecil subset rekod ke dalam Excel.

Nota: Muat turun dalam butang tindakan Excel tidak dapat dialih keluar dari pandangan helaian data. Jika anda tidak ingin memaparkan butang tindakan ini, anda perlu menyembunyikan Bar tindakan bagi pandangan helaian data.

Halaman atas

Mengalih dan menyembunyikan tindakan

Access memaparkan butang tindakan pada setiap pandangan dalam tertib yang dipratentukan. Jika anda ingin mengubah tertib paparan bagi mana-mana butang tindakan, klik dan tahan butang dan seretnya ke posisi baru pada Bar tindakan. Mengubah tertib butang tindakan tidak akan mengubah kelakuan mereka apabila menggunakan aplikasi Access anda. Tertib tab mengubah untuk menunjukkan tertib yang baru.

Jika anda mengalih keluar butang tindakan daripada pandangan, anda tidak dapat memulihkan butang tindakan pada masa lain. Jika anda ingin memulihkan butang tindakan dipadamkan, mencipta pandangan baru yang lain.

Anda boleh menyembunyikan butang tindakan menggunakan makro antara muka pengguna. Menggunakan tindakan makro SetProperty dan pilih kelihatan dalam kotak sifat dan masukkan Ya atau tidak dalam kotak nilai. Dalam kotak nama kawalan, masukkan nama butang tindakan. Untuk mencari nama tindakan tersuai, membuka pandangan dalam mod Reka bentuk dalam Access, klik tindakan tersuai dan kemudian klik butang sifat Data . Nama tindakan tersuai akan disenaraikan dalam kotak Nama kawalan .

Tindakan

Nama butang tindakan

Tambah rekod baru

addActionBarButton

Padam rekod

deleteActionBarButton

Edit rekod

editActionBarButton

Simpan rekod

saveActionBarButton

Membatalkan perubahan

cancelActionBarButton

Nota: Dalam pandangan helaian data anda tidak dapat mengalih keluar muat turun dalam butang tindakan, alihkannya ke posisi paparan berbeza atau menyembunyikannya menggunakan makro antara muka pengguna. Nama muat turun dalam butang tindakan tidak disiarkan.

Ketahui cara untuk menyesuaikan pandangan dengan makro antara muka pengguna.

Halaman atas

Menunjukkan dan menyembunyikan Bar tindakan

Jika anda mempunyai keizinan untuk mengubah Reka bentuk aplikasi Access, anda boleh memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan Bar tindakan seluruh untuk pandangan khusus. Apabila anda memilih untuk menyembunyikan Bar tindakan untuk pandangan, Semua butang tindakan yang dipratentukan atau tersuai yang tidak tersedia apabila anda membuka pandangan dalam pelayar web anda.

Untuk mengubah kebolehlihatan Bar tindakan, lengkapkan langkah-langkah berikut daripada aplikasi Access dibuka:

 1. Klik pandangan ingin ubah. Anda boleh memilih pandangan senarai, kosong atau helaian data.

 2. Klik butang sifat dan kemudian klik Edit untuk membuka pandangan dalam mod Edit untuk membuat perubahan Reka bentuk.

 3. Klik butang sifat pemformatan untuk pandangan.

  Sifat Bar Tindakan Boleh Dilihat pada menu pemformatan

  Jika anda tidak dapat mencari butang sifat pemformatan untuk pandangan, klik pada ruang kosong dalam pandangan grid jauh dari mana-mana kawalan.

 4. Untuk menunjukkan Bar tindakan, pilih kelihatan dalam kotak sifat Sifat Bar tindakan boleh kelihatan . Untuk menyembunyikan Bar tindakan, pilih tersembunyi dalam kotak sifat Sifat Bar tindakan boleh kelihatan .

 5. Simpan perubahan pandangan anda.

Halaman atas

Mencipta dan menggunakan tindakan tersuai

Jika anda mempunyai keizinan untuk mengubah reka bentuk aplikasi Access, anda boleh menambah tindakan baru pada Bar Tindakan dan menyesuaikannya agar berjalan apabila diklik dengan makro. Anda juga boleh mengubah tindakan makro sedia ada daripada pereka bentuk Access.

Anda boleh menambah sehingga tujuh tindakan tersuai pada pandangan. Apabila anda mencapai had maksimum, Access memaparkan mesej yang menunjukkan bahawa had telah dicapai. Jika anda melihat mesej ini, anda boleh memadamkan tindakan tersuai yang sedia ada dan menambah lebih banyak tindakan.

Berbeza dengan tindakan yang dipratentukan, tindakan tersuai boleh dicipta dan diubah suai. Anda juga boleh memilih ikon untuk tindakan tersuai dan posisinya pada Bar tindakan.

 • Untuk mengubah tertib paparan tindakan tersuai, klik pada butang tindakan tersuai dan seretnya ke posisi baru pada Bar tindakan. Tertib tab secara automatik berubah untuk menggambarkan tertib yang baru.

Menambah tindakan tersuai

 1. Buka aplikasi Access, dari anak tetingkap navigasi klik kanan pandangan yang anda ingin tambahkan tindakan, dan kemudian klik Buka.

  Petua:  Jika Anak Tetingkap Navigasi tidak kelihatan, daripada tab Rumah, klik Anak Tetingkap Navigasi.

 2. Klik butang Tambah tindakan tersuai .

  Menambahkan tindakan tersuai baru pada Bar Tindakan.

 3. Klik untuk memilih tindakan tersuai kemudian klik butang sifat Data.

  Tambah kawalan tersuai dalam aplikasi access

 4. Untuk menyesuaikan tindakan, lakukan perubahan pada sifat berikut:

  • Nama kawalan: Taipkan nama untuk tindakan.

  • Ikon: Klik anak panah di sebelah ikon lalai dan pilih ikon daripada galeri. Pastikan anda memilih ikon yang tiada pada Bar Tindakan jika tidak anda akan mempunyai ikon pendua dipaparkan.

  • Petua Alat: Anda boleh menambah perihalan ringkas bagi tindakan. Menambah petua alat adalah pilihan tetapi ia dapat membantu orang lain jika mereka dapat melihat perihalan tindakan yang dijalankan selepas mengklik butang.

 5. Klik Apabila Diklik dan tambah tindakan makro untuk butang.

 6. Klik kanan tab makro, simpan kemudian tutupkannya.

Ketahui cara untuk menyesuaikan pandangan dengan makro antara muka pengguna.

Mengedit tindakan tersuai

 1. Klik untuk memilih tindakan.

 2. Klik butang sifat Data kemudian lakukan perubahan anda.

Memadamkan tindakan tersuai

 • Pilih tindakan dan tekan Delete pada papan kekunci anda.

Anda juga boleh memilih dan memadamkan berbilang tindakan tersuai pada masa yang sama. Apabila anda memadamkan tindakan, ikon dialih keluar daripada Bar Tindakan tetapi bukan daripada galeri ikon.

Membuat asal tindakan tersuai yang telah dipadamkan

 • Klik butang buat asal Imej butang pada bar alat capaian segera.

Mengalih butang tindakan tersuai pada Bar tindakan

 • Klik dan tahan butang dan seretnya ke kedudukan baru pada Bar Tindakan.

Halaman atas

Langkah Berikut

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×